Re: redhat-config-cluster (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-10-21 23:00:43

> #. ## gettext ("_") must come before import gtk ###
> #. ## gettext first, then import gtk (exception prints gettext "_") ###
> #: src/redhat-config-cluster.py:84 src/configure/cluster-config.py:21
> #, python-format
> msgid ""
> "\n"
> " Unable to initialize graphical environment. Most likely cause of failure\n"
> " is that the tool was not run using a graphical environment. Please either\n"
> " start your graphical user interface or set your DISPLAY variable.\n"
> "\n"
> " Caught exception: %s\n"
> msgstr ""
> "\n"
> " Kan inte initiera grafisk miljö. Den troligaste orsaken till felet är att\n"
> " verktyget inte kördes med hjälp av användning av en grafisk miljö. Starta\n"
> " antingen ditt grafiska gränssnitt eller ställ in din DISPLAY-variabel.\n"
> "\n"
> " Fångade undantag: %s\n"

"... med hjälp av användning av ..." blir lite tautologiskt. Det
räcker väl med det ena. Eller kanske helt enklet bara "i".

> # Hur översätta failover?
> #: src/redhat-config-cluster.glade.h:7
> msgid "Failover Domain:"
> msgstr "Överlämningsdomän:"

Inte så lätt. "Reserv" kanske?

> # Quorum = "The minimum attendance required to conduct business at a meeting."
> # I detta sammanhang troligtvis det minimala antalet maskiner för att kunna
> # jobba...
> #: src/redhat-config-cluster.glade.h:8
> msgid "Has Quorum"
> msgstr "Har majoritet"

Den korrekta översättningen av vad du beskriver på engelska blir väl
snarast "beslutsmässighet". Det kanske fungerar som översättning
också?

> #: src/configure/cluster-config.glade.h:10
> msgid ""
> "After creating the NFS Export, you can use the Service tab to modify default "
> "settings."
> msgstr ""
> "Efter det att NFS-exporten skapats kan du använda fliken Tjänst för att "
> "ändra standardinställningar."
> 
> #: src/configure/cluster-config.glade.h:11
> msgid ""
> "After creating the Samba Share, you can use the Service tab to modify "
> "default settings."
> msgstr ""
> "Efter det att Samba-utdelningen skapats kan du använda fliken Tjänst för att "
> "ändra standardinställningar."

Skall man verkligen ha versalt T i tjänst här? Jag förstår att det
står så på själva fliken, men där står ordet i ett annat sammanhang.
Mer som första ord i en rubrik, och då skall det vara versalt. Men
här är det ju ett ord inne i en mening.

Jag känner mig inte säker, men det ser lite konstigt ut med versalt T
tycker jag.

> msgid ""
> "Log Level must be a number from 0 to 7:\n"
> " 0 - EMERG\n"
> " 1 - ALERT\n"
> " 2 - CRIT\n"
> " 3 - ERR\n"
> " 4 - WARNING (DEFAULT)\n"
> " 5 - NOTICE\n"
> " 6 - INFO\n"
> " 7 - DEBUG"
> msgstr ""
> "Loggnivå måste vara ett tal mellan 0 och 7:\n"
> " 0 - AKUT\n"
> " 1 - VARN\n"
> " 2 - KRIT\n"
> " 3 - FEL\n"
> " 4 - VARNING (STANDARD)\n"
> " 5 - NOTIS\n"
> " 6 - INFO\n"
> " 7 - FELSÖK"

Du har fått med "varning" både som nivå 2 och 4. Jag föreslår 

0 - nödläge/nödsituation (akut är inte helt fel det heller)
1 - larm

och resten som du gjort.

> #: src/configure/clusterpkg/ClusterList.py:106
> #, python-format
> msgid "ERROR: %ss add_child_entity - couldn't find slot for new id."
> msgstr "FEL: %ss add_child_entity - kunde inte hitta plats för nytt id."

%ss ser väldigt misstänkt ut. Jag hittar inte koden. Har du den
tillgänglig för att se vad som egentligen görs?

> #: src/configure/clusterpkg/cluster_functions.py:150
> msgid ""
> "Raw devices have NOT been created yet.\n"
> "\n"
> "Follow the instructions in the manual\n"
> "for 'Creating Raw Devices', and then\n"
> "try again."
> msgstr ""
> "Råa enheter har INTE skapats än.\n"
> "\n"
> "Följ instruktionerna i manualen för\n"
> "att \"Skapa nya enheter\" och försök\n"
> "sedan igen."

Du översätter "raw" i titeln med "nya". Det verkar lite konstigt.
(Och skall verkligen titeln översättas, manualen är väl knappast
översatt?)

Hinner inte längre än så här i kväll. Jag får återkomma en annan dag.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.