rhgb (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 02:55:19

Här är uppdateringen av rhgb. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/rhgb.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for rhgb.
 # Copyright © 2003 Red Hat, Inc.
 # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2003.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.15 2003/10/18 00:32:41 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: rhgb\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-10-02 09:37+1000\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-10-02 18:24+0200\n"
G "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-10-17 11:16-0400\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-10-17 02:34+0200\n"
N "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: src/main.c:66
 msgid "Starting console mouse services"
G msgstr "Startar konsolmustjänster"
N msgstr "Startar konsollmustjänster"
 
 
 #: src/main.c:68
 msgid "Starting PCMCIA card services"
G msgstr "Startar PCMCIA-kort-tjänster"
N msgstr "Startar PCMCIA-korttjänster"
 
 
 # power management har vi kommit överens ska översättas med strömhantering
 #: src/main.c:71
 msgid "Starting power management services"
G msgstr "Startar krafthanteringstjänster"
N msgstr "Startar strömhanteringstjänster"
 
 # det är printing system, inte printer system, alltså utskriftssystem
 # och inte skrivarsystem
 #: src/main.c:72
 msgid "Starting printing system"
G msgstr "Startar skrivarsystem"
N msgstr "Startar utskriftssystem"
 
 
G msgid "Starting network"
 #: src/main.c:74
N msgid "Starting networking"
 msgstr "Startar nätverk"
 
 
 #: src/main.c:76
 msgid "Starting time server"
G msgstr "Startar tidserver"
N msgstr "Startar tidsserver"
 
 
 #: src/main.c:80
 msgid "Starting first-time boot configuration"
G msgstr "Startar konfiguration vid första uppstart"
G 
G msgid "Show Details >>>>"
G msgstr "Visa detaljer >>>>"
N msgstr "Startar konfiguration för första uppstart"
 
 
 #: src/main.c:626
N msgid ""
N "use an existing server instead of creating one. used primarily for debugging"
N msgstr ""
N "använd en befintlig server istället för att skapa en. används i huvudsak för "
N "felsökning"
N 
 #: src/main.c:628
N msgid "Debug the graphical interface only"
N msgstr "Felsök endast det grafiska gränssnittet"
N 
 #: src/rhgb-client.c:230
 msgid "Update a service's status"
G msgstr "Uppdatera en tjänsts status"
N msgstr "Uppdatera statusen för en tjänst"
 
 #: src/rhgb-client.c:232
N msgid "Show the details page (yes/no)."
N msgstr "Visa detaljsidan (ja/nej)."
N 
 #: src/rhgb-client.c:234
 msgid "See if the server is alive"
G msgstr "Se om en server är igång"
N msgstr "Se om servern är igång"
 
 #: src/rhgb-client.c:236
 msgid "Tells the server to quit"
G msgstr "Säg åt en server att sluta"
N msgstr "Säger åt servern att avsluta"
N 
 #: src/rhgb-client.c:238
N msgid "Inform the server know that we've finished rc.sysinit"
N msgstr "Informera servern att vi slutfört rc.sysinit"
N 
 #: src/splash.c:238
N msgid "Show _Details"
N msgstr "Visa _detaljer"
N 
 #: src/splash.c:262
N msgid "Hide _Details"
N msgstr "Dölj _detaljer"
N 
 #~ msgid "Show the details page (yes/no)"
 #~ msgstr "Visa detaljsidan (ja/nej)"
N 
 #~ msgid "Show the details page"
 #~ msgstr "Visa detaljsidan"
N 
 #~ msgid "Show details"
 #~ msgstr "Visa detaljer"
N 
 #~ msgid "Show Details"
 #~ msgstr "Visa detaljer"
N 
 #~ msgid "Hide Details"
 #~ msgstr "Dölj detaljer"
N 
 #~ msgid "Starting network"
 #~ msgstr "Startar nätverk"
N 
 #~ msgid "_Show Details"
 #~ msgstr "_Visa detaljer"
N 
 # gömma är att för saker inte ska hittas, dölja för att saker inte ska visas
 #~ msgid "_Hide Details"
 #~ msgstr "_Dölj detaljer"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Starting system services</span>"
 #~ msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Startar systemtjänster</span>"
N 
 #~ msgid "Starting system services"
 #~ msgstr "Startar systemtjänster"
N 
 # Går detta att översätta?
 #~ msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
 #~ msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "
N 
 #~ msgid "Reloading RADIUS server: "
 #~ msgstr "Läser om RADIUS-servern: "
N 
 # Om "slave" ska översättas tycker jag att även "master" ska översättas
 #~ msgid "Starting UPS monitor (slave): "
 #~ msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "
N 
 #~ msgid "Checking filesystems"
 #~ msgstr "Kontrollerar filsystem"
N 
 #~ msgid "Reloading cron daemon configuration: "
 #~ msgstr "Läser om konfiguration av cron-demonen: "
N 
 #~ msgid "ipchains and $IPTABLES can not be used together."
 #~ msgstr "ipchains och $IPTABLES kan inte användas tillsammans."
N 
 #~ msgid "Forcing file system integrity check due to default setting"
 #~ msgstr ""
 #~ "Tvingar kontroll av filsystemsintegritet på grund av standardinställning"
N 
 #~ msgid "Stopping YP map server: "
 #~ msgstr "Stoppar YP-mappningsservern: "
N 
 #~ msgid "Could not set 802.1Q VLAN parameters."
 #~ msgstr "Kunde inte ställa in parametrar för 802.1Q-VLAN."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying "
 #~ "initialization."
 #~ msgstr "$alias-enheten ${DEVICE} verkar inte finnas, fördröjer initiering."
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Start $x"
 #~ msgstr "Starta $x"
N 
 #~ msgid "Starting console mouse services: "
 #~ msgstr "Startar konsollmustjänster: "
N 
 #~ msgid "$prog: Opening firewall for input from $server port 123"
 #~ msgstr "$prog: Öppnar brandvägg för indata från $server port 123"
N 
 #~ msgid "Starting Red Hat Network Daemon: "
 #~ msgstr "Startar Red Hat Network-demonen: "
N 
 #~ msgid "Setting hostname ${HOSTNAME}: "
 #~ msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "
N 
 #~ msgid "Applying $IP6TABLES firewall rules: "
 #~ msgstr "Verkställer $IP6TABLES-brandväggsregler: "
N 
 #~ msgid "Reloading INN Service: "
 #~ msgstr "Läser om INN-tjänsten: "
N 
 #~ msgid "X is not configured. Running redhat-config-xfree86"
 #~ msgstr "X är inte konfigurerat. Kör redhat-config-xfree86"
N 
 #~ msgid "Shutting down $MODEL: "
 #~ msgstr "Stänger ner $MODEL: "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
 #~ "graceful|help|configtest}"
 #~ msgstr ""
 #~ "Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|"
 #~ "fullstatus|graceful|help|configtest}"
N 
 #~ msgid "Starting YP passwd service: "
 #~ msgstr "Startar YP-lösenordstjänsten: "
N 
 #~ msgid "Starting ${NAME} service: "
 #~ msgstr "Startar ${NAME}-tjänsten: "
N 
 #~ msgid "Usage: pidfileofproc {program}"
 #~ msgstr "Användning: pidfileofproc {program}"
N 
 #~ msgid "vncserver start"
 #~ msgstr "uppstart av vncserver"
N 
 #~ msgid " module directory $PC not found."
 #~ msgstr " modulkatalogen $PC kunde inte hittas."
N 
 #~ msgid "$prog shutdown"
 #~ msgstr "$prog stängs av"
N 
 #~ msgid "Generating SSH2 RSA host key: "
 #~ msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH2: "
N 
 #~ msgid "Starting routed (RIP) services: "
 #~ msgstr "Startar routed-tjänster (RIP): "
N 
 #~ msgid "PASSED"
 #~ msgstr "LYCKADES"
N 
 #~ msgid "Starting INND system: "
 #~ msgstr "Startar INND-systemet: "
N 
 #~ msgid "Unmounting loopback filesystems (retry):"
 #~ msgstr "Avmonterar loopback-filsystem (återförsök):"
N 
 #~ msgid "Table: $table"
 #~ msgstr "Tabell: $table"
N 
 #~ msgid "Configured SMB mountpoints: "
 #~ msgstr "Konfigurerade SMB-monteringspunkter: "
N 
 #~ msgid " cardmgr is already running."
 #~ msgstr " cardmgr kör redan."
N 
 #~ msgid "Initializing database: "
 #~ msgstr "Initierar databas: "
N 
 #~ msgid "Missing remote IPv4 address of tunnel, configuration is not valid"
 #~ msgstr "IPv4-fjärradress för tunnel saknas, konfigurationen är inte giltig"
N 
 #~ msgid "Shutting down PCMCIA services:"
 #~ msgstr "Stänger ner PCMCIA-tjänster:"
N 
 #~ msgid "Setting chains to policy $policy: "
 #~ msgstr "Ställer in kedjor till policyn $policy: "
N 
 #~ msgid "Starting $PRIVOXY_PRG: "
 #~ msgstr "Startar $PRIVOXY_PRG: "
N 
 #~ msgid "restart"
 #~ msgstr "omstart"
N 
 #~ msgid "Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring."
 #~ msgstr ""
 #~ "Enheten ${DEVICE} har annan MAC-adress än den som förväntades, ignorerar."
N 
 #~ msgid "Stopping system message bus: "
 #~ msgstr "Stoppar systemmeddelandebuss: "
N 
 #~ msgid "Error, some other host already uses address ${IPADDR}."
 #~ msgstr "Fel, någon annan värd använder redan adressen ${IPADDR}."
N 
 #~ msgid "Assigning devices: "
 #~ msgstr "Tilldelar enheter: "
N 
 #~ msgid "Configured NCP mountpoints: "
 #~ msgstr "Konfigurerade NCP-monteringspunkter: "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Usage: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|top}"
 #~ msgstr ""
 #~ "Användning: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|"
 #~ "top}"
N 
 #~ msgid "Starting up APM daemon: "
 #~ msgstr "Startar APM-demonen: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
N 
 #~ msgid "FAILED"
 #~ msgstr "MISSLYCKADES"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Press N within %d seconds to not force file system integrity check..."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram integritetskontroll av "
 #~ "filsystem..."
N 
 # "användardefinierade" får inte plats på en del ställen, därför
 # används "egendefinierade".
 #~ msgid "Removing user defined chains:"
 #~ msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"
N 
 #~ msgid "vncserver shutdown"
 #~ msgstr "vncserver stängs av"
N 
 #~ msgid "Stopping rwho services: "
 #~ msgstr "Stoppar rwho-tjänster: "
N 
 #~ msgid "cardmgr is stopped"
 #~ msgstr "cardmgr är stoppad"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
N 
 #~ msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
 #~ msgstr "Tömmer nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart}"
N 
 #~ msgid "error in ifcfg-${parent_device}: files"
 #~ msgstr "fel i ifcfg-${parent_device}:-filer"
N 
 # firmware = fast program
 # http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a113
 #
 #~ msgid "Failed to load firmware."
 #~ msgstr "Misslyckades med att läsa in fast program."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of "
 #~ "'$tunnelmtu', ignored"
 #~ msgstr ""
 #~ "Varning: konfigurerade MTU:n \"$IPV6TO4_MTU\" för 6till4 överskrider "
 #~ "maxgränsen för \"$tunnelmtu\", ignorerar"
N 
 #~ msgid "Disabling IPv4 automatic defragmentation: "
 #~ msgstr "Inaktiverar automatisk IPv4-defragmentering: "
N 
 #~ msgid "\t\tWelcome to "
 #~ msgstr "\t\tVälkommen till "
N 
 #~ msgid "Stopping rstat services: "
 #~ msgstr "Stoppar rstat-tjänster: "
N 
 #~ msgid "mdadm"
 #~ msgstr "mdadm"
N 
 #~ msgid "Flushing firewall rules: "
 #~ msgstr "Tömmer brandväggsregler: "
N 
 #~ msgid "error in $FILE: IPADDR_START and IPADDR_END don't agree"
 #~ msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START och IPADDR_END stämmer inte överens"
N 
 #~ msgid "Device '$DEVICE' is already up, please shutdown first"
 #~ msgstr "Enheten \"$DEVICE\" är redan uppe, stäng ner först"
N 
 #~ msgid " done."
 #~ msgstr " färdig."
N 
 #~ msgid "Loading additional $IPTABLES modules: "
 #~ msgstr "Läser in ytterligare $IPTABLES-moduler: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Loading PLX (isicom) modules... "
 #~ msgstr "Läser in PLX-moduler (isocom)... "
N 
 #~ msgid "Shutting down NFS mountd: "
 #~ msgstr "Stänger ner NFS mountd: "
N 
 #~ msgid "On the next boot fsck will be forced."
 #~ msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att tvingas köra."
N 
 #~ msgid "$0: call me as 'halt' or 'reboot' please!"
 #~ msgstr "$0: anropa mig som \"halt\" eller \"reboot\"!"
N 
 #~ msgid "WARNING"
 #~ msgstr "VARNING"
N 
 #~ msgid "Setting 802.1Q VLAN parameters: "
 #~ msgstr "Ställer in parametrar för 802.1Q-VLAN: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "An old version of the database format was found.\n"
 #~ "You need to upgrade the data format before using PostgreSQL.\n"
 #~ "See $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist for more information."
 #~ msgstr ""
 #~ "En gammal version av databasformatet hittades.\n"
 #~ "Du måste upgradera dataformatet innan du kan använda PostgreSQL.\n"
 #~ "Se $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist för mer information."
N 
 #~ msgid "Shutting down sm-client: "
 #~ msgstr "Stänger ner sm-client: "
N 
 #~ msgid "Unmounting file systems (retry): "
 #~ msgstr "Avmonterar filsystem (återförsök): "
N 
 #~ msgid "error in $FILE: IPADDR_START greater than IPADDR_END"
 #~ msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START är större än IPADDR_END"
N 
 #~ msgid "Error adding address ${IPADDR} for ${DEVICE}."
 #~ msgstr "Fel vid tillägg av adressen ${IPADDR} för ${DEVICE}."
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Sending all processes the TERM signal..."
 #~ msgstr "Skickar signalen TERM till alla processer..."
N 
 #~ msgid "INFO   "
 #~ msgstr "INFO   "
N 
 #~ msgid "Unmounting network block filesystems (retry): "
 #~ msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem (återförsök): "
N 
 #~ msgid "*** Dropping you to a shell; the system will reboot"
 #~ msgstr "*** Släpper dig i ett skal; systemet kommer att startas om"
N 
 #~ msgid "Checking for changes to /etc/auto.master ...."
 #~ msgstr "Letar efter ändringar i /etc/auto.master..."
N 
 #~ msgid "Checking local filesystem quotas: "
 #~ msgstr "Kontrollerar lokala filsystemskvoter: "
N 
 #~ msgid "Converting old group quota files: "
 #~ msgstr "Konverterar gamla filer för gruppkvoter: "
N 
 #~ msgid "Hardware configuration timed out."
 #~ msgstr "Hårdvarukonfigurationen gjorde time-out."
N 
 #~ msgid "Stopping RADIUS server: "
 #~ msgstr "Stoppar RADIUS-server: "
N 
 #~ msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Mounting other filesystems: "
 #~ msgstr "Monterar andra filsystem: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
N 
 #~ msgid "Unmounting NFS filesystems: "
 #~ msgstr "Avmonterar NFS-filsystem: "
N 
 #~ msgid "Shutting down NFS daemon: "
 #~ msgstr "Stänger ner NFS-demonen: "
N 
 #~ msgid "Unmounting NCP filesystems: "
 #~ msgstr "Avmonterar NCP-filsystem: "
N 
 #~ msgid "Configured devices:"
 #~ msgstr "Konfigurerade enheter:"
N 
 #~ msgid "Stopping INNFeed service: "
 #~ msgstr "Stoppar INNFeed-tjänsten: "
N 
 #~ msgid "Flushing all chains:"
 #~ msgstr "Tömmer alla kedjor:"
N 
 #~ msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE does not exist"
 #~ msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE finns inte"
N 
 #~ msgid "Loading system font: "
 #~ msgstr "Läser in systemtypsnitt: "
N 
 #~ msgid "Loading Firmware"
 #~ msgstr "Läser in fast program"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Starting AppleTalk services: "
 #~ msgstr "Startar AppleTalk-tjänster: "
N 
 #~ msgid "Detaching loopback device $dev: "
 #~ msgstr "Kopplar från loopback-enheten $dev: "
N 
 #~ msgid "Unmounting network block filesystems: "
 #~ msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem: "
N 
 #~ msgid "Setting hard drive parameters for ${disk[$device]}: "
 #~ msgstr "Ställer in hårddiskparametrar för ${disk[$device]}: "
N 
 #~ msgid "Configuring kernel parameters: "
 #~ msgstr "Konfigurerar parametrar till kärnan: "
N 
 #~ msgid "ifup-ppp for ${DEVNAME} exiting"
 #~ msgstr "ifup-ppp för ${DEVNAME} avslutar"
N 
 #~ msgid "ifup-sl for $DEVICE exiting"
 #~ msgstr "ifup-sl för $DEVICE avslutar"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop}"
N 
 #~ msgid "Stopping NetWare emulator-server: "
 #~ msgstr "Stoppar NetWare-emulator-server: "
N 
 #~ msgid "The random data source exists"
 #~ msgstr "Slumpdatakällan finns"
N 
 #~ msgid "Mounting USB filesystem: "
 #~ msgstr "Monterar USB-filsystem: "
N 
 #~ msgid "(RAID Repair)"
 #~ msgstr "(RAID-reparation)"
N 
 #~ msgid "Reloading $prog: "
 #~ msgstr "Läser om $prog: "
N 
 #~ msgid "$prog reload"
 #~ msgstr "$prog läses om"
N 
 #~ msgid "Starting process accounting: "
 #~ msgstr "Startar processbokföring: "
N 
 #~ msgid "Starting YP map server: "
 #~ msgstr "Startar YP-mappningsservern: "
N 
 #~ msgid "Mounting local filesystems: "
 #~ msgstr "Monterar lokala filsystem: "
N 
 #~ msgid "Shutting down NIS services: "
 #~ msgstr "Stänger ner NIS-tjänster: "
N 
 #~ msgid "Usage: apmd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: apmd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N 
 #~ msgid "No status available for this package"
 #~ msgstr "Det finns ingen status tillgänglig för detta paket"
N 
 #~ msgid "Loading default keymap ($KEYTABLE): "
 #~ msgstr "Läser in standardtangentbordslayouten ($KEYTABLE): "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using "
 #~ "encapsulation 'syncppp'"
 #~ msgstr ""
 #~ "Varning: ipppd (2.4.x-kärnor och därunder) stöder inte IPv6 med "
 #~ "inkapslingen \"syncppp\""
N 
 #~ msgid "(no mouse is configured)"
 #~ msgstr "(ingen mus är konfigurerad)"
N 
 #~ msgid "iSCSI daemon already running"
 #~ msgstr "iSCSI-demonen kör redan"
N 
 #~ msgid "ERROR: [ipv6_log] Loglevel isn't valid '$level' (arg 2)"
 #~ msgstr "FEL: [ipv6_log] Loggnivån är inte giltig \"$level\" (arg 2)"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Global IPv6 forwarding is enabled in configuration, but not currently "
 #~ "enabled in kernel"
 #~ msgstr ""
 #~ "Global IPv6-vidarebefordran är aktiverad i konfigurationen, men inte "
 #~ "aktiverad i kärnan för tillfället"
N 
 #~ msgid "Setting network parameters: "
 #~ msgstr "Ställer in nätverksparametrar: "
N 
 #~ msgid "NOTICE  "
 #~ msgstr "OBS   "
N 
 #~ msgid "$prog not running"
 #~ msgstr "$prog kör inte"
N 
 #~ msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
 #~ msgstr "Tar bort nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
N 
 #~ msgid "   rawdevices are now located in the directory /dev/raw/ "
 #~ msgstr "   råa enheter finns nu i katalogen /dev/raw/ "
N 
 #~ msgid "Shutting down APM daemon: "
 #~ msgstr "Stänger ner APM-demonen: "
N 
 #~ msgid " failed."
 #~ msgstr " misslyckades."
N 
 #~ msgid "$base startup"
 #~ msgstr "uppstart av $base"
N 
 #~ msgid "CRITICAL "
 #~ msgstr "KRITISKT "
N 
 #~ msgid "Starting NFS quotas: "
 #~ msgstr "Startar NFS-diskkvoter: "
N 
 #~ msgid "Configured NFS mountpoints: "
 #~ msgstr "Konfigurerade NFS-monteringspunkter: "
N 
 #~ msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} does not exist"
 #~ msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} finns inte"
N 
 #~ msgid "*** An error occurred during the file system check."
 #~ msgstr "*** Ett fel inträffade under filsystemskontrollen."
N 
 #~ msgid "Usage: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip'"
 #~ msgstr "Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen \"rawip\""
N 
 #~ msgid "Stopping UPS monitor: "
 #~ msgstr "Stoppar UPS-övervakare: "
N 
 #~ msgid "PCIC module not defined in startup options!"
 #~ msgstr "PCIC-modulen är inte angiven i uppstartsalternativen!"
N 
 #~ msgid "Shutting down system logger: "
 #~ msgstr "Stänger ner systemloggaren: "
N 
 #~ msgid "Usage: status {program}"
 #~ msgstr "Användning: status {program}"
N 
 #~ msgid "disabling netdump"
 #~ msgstr "inaktiverar netdump"
N 
 #~ msgid "$0: reading microcode status is not yet supported"
 #~ msgstr "$0: läsning av mikrokodsstatus stöds inte än"
N 
 #~ msgid "Reloading $prog:"
 #~ msgstr "Läser om $prog:"
N 
 #~ msgid "Starting $MODEL: "
 #~ msgstr "Startar $MODEL: "
N 
 #~ msgid "Shutting down $prog"
 #~ msgstr "Stänger ner $prog"
N 
 #~ msgid "cardmgr (pid $pid) is running..."
 #~ msgstr "cardmgr (pid $pid) kör..."
N 
 #~ msgid "Starting system logger: "
 #~ msgstr "Startar systemloggaren: "
N 
 #~ msgid "Initializing MySQL database: "
 #~ msgstr "Initierar MySQL-databas: "
N 
 #~ msgid "Could not find /etc/iscsi.conf!"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta /etc/iscsi.conf!"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently "
 #~ "disabled in kernel"
 #~ msgstr ""
 #~ "Global IPv6-vidarebefordran är inaktiverad i denna konfiguration, men för "
 #~ "tillfället inte inaktiverad i kärnan"
N 
 #~ msgid "Saving firewall rules to $IPTABLES_DATA: "
 #~ msgstr "Sparar brandväggsregler till $IPTABLES_DATA: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|probe|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|probe|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Sending all processes the KILL signal..."
 #~ msgstr "Skickar signalen KILL till alla processer..."
N 
 #~ msgid "Setting up ISA PNP devices: "
 #~ msgstr "Ställer in ISA PNP-enheter: "
N 
 #~ msgid "usage: ifup-routes <net-device> [<nickname>]"
 #~ msgstr "användning: ifup-routes <nätverksenhet> [<kortnamn>]"
N 
 #~ msgid "Syncing hardware clock to system time"
 #~ msgstr "Synkroniserar hårdvaruklockan med systemtiden"
N 
 #~ msgid "Starting up RAID devices: "
 #~ msgstr "Startar upp RAID-enheter: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Shutting down loopback interface: "
 #~ msgstr "Stänger ner loopback-gränssnittet: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
N 
 #~ msgid "Starting kernel logger: "
 #~ msgstr "Startar kärnloggaren: "
N 
 #~ msgid "Stopping YP passwd service: "
 #~ msgstr "Stoppar YP-lösenordstjänsten: "
N 
 #~ msgid "Configured Mount Points:"
 #~ msgstr "Konfigurerade monteringspunkter:"
N 
 #~ msgid "Starting $prog:"
 #~ msgstr "Startar $prog:"
N 
 #~ msgid "Telling INIT to go to single user mode."
 #~ msgstr "Säger till INIT att gå till enanvändarläge."
N 
 #~ msgid "Please restart network with '/sbin/service network restart'"
 #~ msgstr "Starta om nätverket med \"/sbin/service network restart\""
N 
 #~ msgid "Usage: ifup <device name>"
 #~ msgstr "Användning: ifup <enhetsnamn>"
N 
 #~ msgid "$message"
 #~ msgstr "$message"
N 
 #~ msgid "$prog: Synchronizing with time server: "
 #~ msgstr "$prog: Synkroniserar med tidsservern: "
N 
 #~ msgid "Converting old user quota files: "
 #~ msgstr "Konverterar gamla filer för användarkvota: "
N 
 #~ msgid "Starting $prog for $site: "
 #~ msgstr "Startar $prog för $site: "
N 
 #~ msgid "Not forcing file system integrity check due to default setting"
 #~ msgstr "Tvingar inte filsystemskontroll på grund av standardinställning"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Starting $prog: "
 #~ msgstr "Startar $prog: "
N 
 #~ msgid "${base} is stopped"
 #~ msgstr "${base} är stoppad"
N 
 #~ msgid "Missing config file $PARENTCONFIG."
 #~ msgstr "Konfigurationsfilen $PARENTCONFIG saknas."
N 
 #~ msgid "Generating ident key: "
 #~ msgstr "Genererar ident-nyckel: "
N 
 #~ msgid "Error occured while calculating the IPv6to4 prefix"
 #~ msgstr "Ett fel inträffade vid beräkning av IPv6till4-prefixet"
N 
 #~ msgid "Running system reconfiguration tool"
 #~ msgstr "Kör systemomkonfigurationsverktyg"
N 
 #~ msgid "DSA key generation"
 #~ msgstr "DSA-nyckelgenerering"
N 
 #~ msgid "Stopping YP server services: "
 #~ msgstr "Stoppar YP-servertjänster: "
N 
 #~ msgid "RSA key generation"
 #~ msgstr "RSA-nyckelgenerering"
N 
 #~ msgid "On the next boot fsck will be skipped."
 #~ msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att hoppas över."
N 
 #~ msgid "Turning off quotas: "
 #~ msgstr "Stänger av diskkvoter: "
N 
 #~ msgid "Failed to bring up ${DEVICE}."
 #~ msgstr "Misslyckades med att sätta igång ${DEVICE}."
N 
 #~ msgid "Saving mixer settings"
 #~ msgstr "Sparar mixerinställningar"
N 
 #~ msgid "Mounting NFS filesystems: "
 #~ msgstr "Monterar NFS-filsystem: "
N 
 #~ msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
 #~ msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."
N 
 #~ msgid "Generating SSH2 DSA host key: "
 #~ msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH2: "
N 
 #~ msgid "Postmaster already running."
 #~ msgstr "Postmaster kör redan."
N 
 #~ msgid "/usr/sbin/dip does not exist or is not executable"
 #~ msgstr "/usr/sbin/dip finns inte eller är inte körbar"
N 
 #~ msgid "Resetting hostname ${HOSTNAME}: "
 #~ msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "
N 
 #~ msgid "Unmounting SMB filesystems: "
 #~ msgstr "Avmonterar SMB-filsystem: "
N 
 #~ msgid "Shutting down $prog: "
 #~ msgstr "Stänger ner $prog: "
N 
 #~ msgid "Unmounting file systems: "
 #~ msgstr "Avmonterar filsystem: "
N 
 #~ msgid "Initializing USB keyboard: "
 #~ msgstr "Initierar USB-tangentbord: "
N 
 #~ msgid "Usage: killproc {program} [signal]"
 #~ msgstr "Användning: killproc {program} [signal]"
N 
 #~ msgid "Usage: nfs {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: nfs {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Run '/usr/sbin/kudzu' from the command line to re-detect."
 #~ msgstr "Kör \"/usr/sbin/kudzu\" från kommandoraden för att leta på nytt."
N 
 #~ msgid "Usage: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N 
 #~ msgid "usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "användning: ifup-aliases <nätverksenhet> [<förälderkonfiguration>]\n"
N 
 #~ msgid "ERROR: [ipv6_log] Missing 'message' (arg 1)"
 #~ msgstr "FEL: [ipv6_log] \"message\" saknas (arg 1)"
N 
 #~ msgid "usage: $0 <net-device>"
 #~ msgstr "användning: $0 <nätverksenhet>"
N 
 #~ msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy"
 #~ msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn"
N 
 #~ msgid "Loading default keymap"
 #~ msgstr "Läser in standardtangentbordslayout"
N 
 #~ msgid "Saving random seed: "
 #~ msgstr "Sparar slumpfrö: "
N 
 #~ msgid "Loading ISDN modules"
 #~ msgstr "Läser in ISDN-moduler"
N 
 #~ msgid "ERROR: [ipv6_log] Cannot log to channel '$channel'"
 #~ msgstr "FEL: [ipv6_log] Kan inte logga till kanalen \"$channel\""
N 
 #~ msgid "Bringing up loopback interface: "
 #~ msgstr "Sätter igång loopback-gränssnittet: "
N 
 #~ msgid "Reopening $prog log file: "
 #~ msgstr "Återöppnar loggfil för $prog: "
N 
 #~ msgid "Can't find $PRIVOXY_CONF, exit."
 #~ msgstr "Kan inte hitta $PRIVOXY_CONF, avsluta."
N 
 #~ msgid "${base} dead but pid file exists"
 #~ msgstr "${base} är död men pid-fil finns"
N 
 #~ msgid "Reloading smb.conf file: "
 #~ msgstr "Läser om smb.conf-filen: "
N 
 #~ msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG: "
 #~ msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG: "
N 
 #~ msgid "*** when you leave the shell."
 #~ msgstr "*** när du lämnar skalet."
N 
 #~ msgid "Starting sm-client: "
 #~ msgstr "Startar sm-client: "
N 
 #~ msgid "Process accounting is enabled."
 #~ msgstr "Processbokföring är aktiverad."
N 
 #~ msgid "Determining IP information for ${DEVICE}..."
 #~ msgstr "Bestämmer IP-information för ${DEVICE}..."
N 
 #~ msgid "Stopping ${NAME} service: "
 #~ msgstr "Stoppar ${NAME}-tjänsten: "
N 
 #~ msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|status|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|status|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Changing target policies to DENY: "
 #~ msgstr "Ändrar målpolicy till DENY: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Usage: pidofproc {program}"
 #~ msgstr "Användning: pidofproc {program}"
N 
 #~ msgid "Starting rusers services: "
 #~ msgstr "Startar rusers-tjänster: "
N 
 #~ msgid "radvd control enabled, but config is not complete"
 #~ msgstr "radvd-styrning är aktiverad, men konfigurationen är inte färdig"
N 
 #~ msgid "Checking root filesystem"
 #~ msgstr "Kontrollerar rotfilsystemet"
N 
 #~ msgid "$0: Link is down"
 #~ msgstr "$0: Länken är nere"
N 
 #~ msgid "Active NFS mountpoints: "
 #~ msgstr "Aktiva NFS-monteringspunkter: "
N 
 #~ msgid "Process accounting is disabled."
 #~ msgstr "Processbokföring är inaktiverat."
N 
 #~ msgid "${base} has run"
 #~ msgstr "${base} har kört"
N 
 #~ msgid "Starting NFS daemon: "
 #~ msgstr "Startar NFS-demonen: "
N 
 #~ msgid "$0: configuration for ${1} not found."
 #~ msgstr "$0: konfiguration för ${1} hittades inte."
N 
 #~ msgid "Reloading configuration: "
 #~ msgstr "Läser om konfiguration: "
N 
 #~ msgid "Saving firewall rules to $IP6TABLES_DATA: "
 #~ msgstr "Sparar brandväggsregler till $IP6TABLES_DATA: "
N 
 #~ msgid "Please run makehistory and/or makedbz before starting innd."
 #~ msgstr ""
 #~ "Var vänlig och kör makehistory och/eller makedbz innan innd startas."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
 #~ "otherwise specified"
 #~ msgstr ""
 #~ "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat "
 #~ "gränssnitt eller angiven på annat sätt"
N 
 #~ msgid "Loading additional $IP6TABLES modules: "
 #~ msgstr "Läser in ytterligare $IP6TABLES-moduler: "
N 
 #~ msgid "Stopping $PRIVOXY_PRG: "
 #~ msgstr "Stoppar $PRIVOXY_PRG: "
N 
 #~ msgid "Enabling local filesystem quotas: "
 #~ msgstr "Aktiverar kvoter för lokala filsystem: "
N 
 #~ msgid "Starting NFS services: "
 #~ msgstr "Startar NFS-tjänster: "
N 
 #~ msgid "Active NCP mountpoints: "
 #~ msgstr "Aktiva NCP-monteringspunkter: "
N 
 #~ msgid "WARN   "
 #~ msgstr "VARNING "
N 
 #~ msgid "Shutting down NFS services: "
 #~ msgstr "Stänger ner NFS-tjänster: "
N 
 #~ msgid "OK"
 #~ msgstr "OK"
N 
 #~ msgid "Loading sound module ($alias): "
 #~ msgstr "Läser in ljudmodul ($alias): "
N 
 #~ msgid "$prog: Removing firewall opening for $server port 123"
 #~ msgstr "$prog: Tar bort brandväggsöppning för $server port 123"
N 
 #~ msgid "Setting clock $CLOCKDEF: `date`"
 #~ msgstr "Ställer klockan $CLOCKDEF: `date`"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start}"
N 
 #~ msgid "Unmounting file systems"
 #~ msgstr "Avmonterar filsystem"
N 
 #~ msgid "Shutting down NFS quotas: "
 #~ msgstr "Stänger ner NFS-diskkvoter: "
N 
 #~ msgid "$0: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}"
 #~ msgstr "$0: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}"
N 
 #~ msgid "Starting pand: "
 #~ msgstr "Startar pand: "
N 
 #~ msgid "${base} dead but subsys locked"
 #~ msgstr "${base} är död men undersystemet låst"
N 
 #~ msgid "$prog: already running"
 #~ msgstr "$prog: kör redan"
N 
 #~ msgid "Starting rstat services: "
 #~ msgstr "Startar rstat-tjänster: "
N 
 #~ msgid "Applying ipchains firewall rules: "
 #~ msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler: "
N 
 #~ msgid "ERROR: could not add vlan ${VID} as ${DEVICE} on dev ${PHYSDEV}"
 #~ msgstr ""
 #~ "FEL: kunde inte lägga till vlan ${VID} som ${DEVICE} på enhet ${PHYSDEV}"
N 
 #~ msgid "vncserver startup"
 #~ msgstr "uppstart av vncserver"
N 
 #~ msgid "Bringing up interface $i: "
 #~ msgstr "Sätter igång gränssnittet $i: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
N 
 #~ msgid "Disabling IPv4 packet forwarding: "
 #~ msgstr "Inaktiverar vidarebefordran av IPv4-paket: "
N 
 #~ msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
 #~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
N 
 #~ msgid "Unmounting loopback filesystems: "
 #~ msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "
N 
 #~ msgid "Checking root filesystem quotas: "
 #~ msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet: "
N 
 #~ msgid "/sbin/$IP6TABLES does not exist."
 #~ msgstr "/sbin/$IP6TABLES finns inte."
N 
 #~ msgid "Applying ipchains firewall rules"
 #~ msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler"
N 
 #~ msgid "Skipping ISA PNP configuration at users request: "
 #~ msgstr "Hoppar över ISA PNP-konfiguration på användarens begäran: "
N 
 #~ msgid "Please stand by while rebooting the system..."
 #~ msgstr "Var vänlig vänta medan systemet startas om..."
N 
 #~ msgid "reload"
 #~ msgstr "omläsning"
N 
 #~ msgid "Mounting NCP filesystems: "
 #~ msgstr "Monterar NCP-filsystem: "
N 
 #~ msgid "Setting up Logical Volume Management:"
 #~ msgstr "Ställer in logisk volymhantering (LVM):"
N 
 #~ msgid "Active SMB mountpoints: "
 #~ msgstr "Aktiva SMB-monteringspunkter: "
N 
 #~ msgid "Extracting kadm5 Service Keys: "
 #~ msgstr "Extraherar kadm5-tjänstnycklar: "
N 
 #~ msgid "/sbin/$IPTABLES does not exist."
 #~ msgstr "/sbin/$IPTABLES finns inte."
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
N 
 #~ msgid " If the command 'raw' still refers to /dev/raw as a file."
 #~ msgstr ""
 #~ " Om kommandot \"raw\" fortfarande refererar till /dev/raw som en fil."
N 
 #~ msgid "Restarting $prog:"
 #~ msgstr "Startar om $prog:"
N 
 #~ msgid "pppd does not exist or is not executable"
 #~ msgstr "pppd finns inte eller är inte körbar"
N 
 #~ msgid "Stopping INN actived service: "
 #~ msgstr "Stoppar INN-actived-tjänsten: "
N 
 #~ msgid "Generating SSH1 RSA host key: "
 #~ msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH1: "
N 
 #~ msgid "Unloading $IPTABLES modules: "
 #~ msgstr "Glömmer $IPTABLES-moduler: "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "error in $FILE: already seen device $parent_device:$DEVNUM in $devseen"
 #~ msgstr ""
 #~ "fel i $FILE: enheten $parent_device:$DEVNUM har redan setts i $devseen"
N 
 #~ msgid "Loading $module module"
 #~ msgstr "Läser in $module-modul"
N 
 #~ msgid "Shutting down kernel logger: "
 #~ msgstr "Stänger ner kärnloggaren: "
N 
 #~ msgid "Starting UPS monitor (master): "
 #~ msgstr "Startar UPS-övervakaren (master): "
N 
 #~ msgid "Turning off swap: "
 #~ msgstr "Stänger av växlingsutrymme: "
N 
 #~ msgid "Stop $command"
 #~ msgstr "Stoppa $command"
N 
 #~ msgid "Can't find $PRIVOXY_BIN, exit."
 #~ msgstr "Kan inte hitta $PRIVOXY_BIN, avsluta."
N 
 # Osäker
 #~ msgid "Halting system..."
 #~ msgstr "Stoppar systemet..."
N 
 #~ msgid "Starting $KIND services: "
 #~ msgstr "Startar $KIND-tjänster: "
N 
 #~ msgid "error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen"
 #~ msgstr "fel i $FILE: ipadressen $IPADDR har redan synts i $ipseen"
N 
 #~ msgid "Enslaving ${DEVICE} to ${MASTER}"
 #~ msgstr "Förslavar ${DEVICE} till ${MASTER}"
N 
 #~ msgid "Stopping INNWatch service: "
 #~ msgstr "Stoppar INNWatch-tjänsten: "
N 
 #~ msgid "Applying $IPTABLES firewall rules: "
 #~ msgstr "Verkställer $IPTABLES-brandväggsregler: "
N 
 #~ msgid "Starting YP server services: "
 #~ msgstr "Startar YP-servertjänster: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
N 
 #~ msgid "Failed to load module: isicom"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in modul: isocom"
N 
 #~ msgid "Stopping Red Hat Network Daemon: "
 #~ msgstr "Stoppar Red Hat Network-demonen: "
N 
 #~ msgid "Initializing USB HID interface: "
 #~ msgstr "Initierar USB HID-gränssnitt: "
N 
 #~ msgid "Starting NFS statd: "
 #~ msgstr "Startar NFS statd: "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it "
 #~ "isn't"
 #~ msgstr ""
 #~ "Användning av 6till4- och RADVD IPv6-vidarebefordran bör normalt vara "
 #~ "aktiverat, men det är det inte"
N 
 #~ msgid "Stopping rusers services: "
 #~ msgstr "Stoppar rusers-tjänster: "
N 
 #~ msgid "Enabling swap space: "
 #~ msgstr "Aktiverar växlingsutrymme: "
N 
 #~ msgid "$base shutdown"
 #~ msgstr "nerstängning av $base"
N 
 #~ msgid "Starting system message bus: "
 #~ msgstr "Startar systemmeddelandebuss: "
N 
 #~ msgid "Initializing USB controller ($alias): "
 #~ msgstr "Initierar USB-styrenhet ($alias): "
N 
 #~ msgid "Changing target policies to DENY"
 #~ msgstr "Ändrar målpolicy till DENY"
N 
 #~ msgid "Activating swap partitions: "
 #~ msgstr "Aktiverar växlingspartitioner: "
N 
 #~ msgid " umount"
 #~ msgstr " avmontering"
N 
 #~ msgid "done"
 #~ msgstr "färdig"
N 
 #~ msgid "Stopping $prog:"
 #~ msgstr "Stoppar $prog:"
N 
 #~ msgid "Finding module dependencies: "
 #~ msgstr "Söker efter modulberoenden: "
N 
 #~ msgid "ifup-ppp for ${DEVICE} exiting"
 #~ msgstr "ifup-ppp för ${DEVICE} avslutar"
N 
 #~ msgid "Starting iSCSI: iscsi"
 #~ msgstr "Startar iSCSI: iscsi"
N 
 #~ msgid "Loading default keymap: "
 #~ msgstr "Läser in standardtangentbordslayout: "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and "
 #~ "restart (IPv6) networking"
 #~ msgstr ""
 #~ "Enheten \"$DEVICE\" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL "
 #~ "och starta om (IPv6-)nätverksanslutningen"
N 
 #~ msgid "Mounting proc filesystem: "
 #~ msgstr "Monterar proc-filsystem: "
N 
 #~ msgid "Users cannot control this device."
 #~ msgstr "Användare kan inte styra denna enhet."
N 
 #~ msgid "Initializing firewire controller ($alias): "
 #~ msgstr "Initierar firewire-styrenhet ($alias): "
N 
 #~ msgid "Disabling PLX devices... "
 #~ msgstr "Inaktiverar PLX-enheter... "
N 
 #~ msgid "Initializing USB mouse: "
 #~ msgstr "Initierar USB-mus: "
N 
 #~ msgid "Stopping iSCSI:"
 #~ msgstr "Stoppar iSCSI:"
N 
 #~ msgid "Unmounting NFS filesystems (retry): "
 #~ msgstr "Avmonterar NFS-filsystem (återförsök): "
N 
 #~ msgid "You need to be root to use this command ! "
 #~ msgstr "Du måste vara root för att kunna använda detta kommando! "
N 
 #~ msgid "Currently active devices:"
 #~ msgstr "Aktiva enheter just nu:"
N 
 #~ msgid "Usage: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N 
 #~ msgid "start"
 #~ msgstr "start"
N 
 #~ msgid "Shutting down interface $i: "
 #~ msgstr "Stänger ner gränssnittet $i: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored"
 #~ msgstr ""
 #~ "Varning: gränssnittet \"tun6to4\" stöder inte \"IPV6_DEFAULTGW\", "
 #~ "ignorerar"
N 
 #~ msgid "Stopping NFS locking: "
 #~ msgstr "Stoppar NFS-låsning: "
N 
 #~ msgid "Initializing random number generator: "
 #~ msgstr "Initierar slumptalsgenerator: "
N 
 #~ msgid " cardmgr."
 #~ msgstr " cardmgr."
N 
 #~ msgid "Listening for an NIS domain server."
 #~ msgstr "Lyssnar efter en NIS-domänserver."
N 
 #~ msgid "(Repair filesystem)"
 #~ msgstr "(Reparera filsystem)"
N 
 #~ msgid "Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first"
 #~ msgstr ""
 #~ "Enheten \"tun6to4\" (från \"$DEVICE\") är redan uppe, stäng ner först"
N 
 #~ msgid "could not make temp file"
 #~ msgstr "kunde inte skapa temporär fil"
N 
 #~ msgid "$NAME is attached to $DEVICE"
 #~ msgstr "$NAMN är fäst vid $DEVICE"
N 
 #~ msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG"
 #~ msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
N 
 #~ msgid "RSA1 key generation"
 #~ msgstr "RSA1-nyckelgenerering"
N 
 #~ msgid "VNC server"
 #~ msgstr "VNC-server"
N 
 #~ msgid "InitiatorName file /etc/initiatorname.iscsi is missing!"
 #~ msgstr "InitiatorName-filen /etc/initiatorname.iscsi saknas!"
N 
 #~ msgid "Unloading ISDN modules"
 #~ msgstr "Glömmer ISDN-moduler"
N 
 #~ msgid "$base $killlevel"
 #~ msgstr "$base $killlevel"
N 
 #~ msgid "6to4 configuration is not valid"
 #~ msgstr "6till4-konfiguration är inte giltig"
N 
 #~ msgid "The random data source is missing"
 #~ msgstr "Slumpdatakällan saknas"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "ERROR: [ipv6_log] Syslog is chosen, but binary 'logger' doesn't exist or "
 #~ "isn't executable"
 #~ msgstr ""
 #~ "FEL: [ipv6_log] Syslog är valt, men binären \"logger\" finns inte eller "
 #~ "är inte körbar"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
 #~ msgstr ""
 #~ "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
N 
 #~ msgid "initializing netdump"
 #~ msgstr "initierar netdump"
N 
 #~ msgid "$0: kernel does not have microcode device support"
 #~ msgstr "$0: kärnan har inte stöd för mikrokodenheter"
N 
 #~ msgid "Unloading $IP6TABLES modules: "
 #~ msgstr "Glömmer $IP6TABLES-moduler: "
N 
 #~ msgid "Shutting down pand: "
 #~ msgstr "Stänger ner pand: "
N 
 #~ msgid "X is now configured. Starting Setup Agent"
 #~ msgstr "X är nu konfigurerat. Startar konfigurationsagent"
N 
 #~ msgid "Starting NetWare emulator-server: "
 #~ msgstr "Startar NetWare-emulatorserver: "
N 
 #~ msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE}"
 #~ msgstr ""
 #~ "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan för enheten ${DEVICE}"
N 
 #~ msgid "Remounting root filesystem in read-write mode: "
 #~ msgstr "Monterar om rotfilsystemet i skrivbart läge: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|restart}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|restart}"
N 
 #~ msgid "Active Mount Points:"
 #~ msgstr "Aktiva monteringspunkter:"
N 
 #~ msgid "Starting RADIUS server: "
 #~ msgstr "Startar RADIUS-server: "
N 
 #~ msgid "usage: ifdown <device name>"
 #~ msgstr "användning: ifdown <enhetsnamn>"
N 
 #~ msgid "Starting NFS locking: "
 #~ msgstr "Startar NFS-låsning: "
N 
 #~ msgid "Starting PCMCIA services:"
 #~ msgstr "Startar PCMCIA-tjänster:"
N 
 #~ msgid " failed; no link present. Check cable?"
 #~ msgstr " misslyckades; det finns inte någon länk. Kontrollera kabeln?"
N 
 #~ msgid "Configuration file or keys are invalid"
 #~ msgstr "Konfigurationsfilen eller nycklarna är ogiltiga"
N 
 #~ msgid " Please correct your /etc/sysconfig/rawdevices:"
 #~ msgstr " Var vänlig och korrigera din /etc/sysconfig/rawdevices:"
N 
 #~ msgid "Stopping routed (RIP) services: "
 #~ msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "
N 
 #~ msgid "DEBUG  "
 #~ msgstr "FELSÖK  "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
N 
 #~ msgid "Networking not configured - exiting"
 #~ msgstr "Nätverksstöd är inte konfigurerat - avslutar"
N 
 #~ msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel."
 #~ msgstr "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan."
N 
 #~ msgid "Loading isicom firmware... "
 #~ msgstr "Läser in fast program för isicom... "
N 
 #~ msgid "Starting acpi daemon: "
 #~ msgstr "Startar acpi-demonen: "
N 
 #~ msgid "Mounting SMB filesystems: "
 #~ msgstr "Monterar SMB-filsystem: "
N 
 #~ msgid "  you'll have to upgrade your util-linux package"
 #~ msgstr "  måste du uppgradera ditt util-linux-paket"
N 
 #~ msgid "Starting rwho services: "
 #~ msgstr "Startar rwho-tjänster: "
N 
 #~ msgid "Automatic reboot in progress."
 #~ msgstr "Automatisk omstart pågår."
N 
 #~ msgid "Stopping INND service: "
 #~ msgstr "Startar INND-tjänsten: "
N 
 #~ msgid "Shutting down process accounting: "
 #~ msgstr "Stänger ner processbokföring: "
N 
 #~ msgid "Could not load module iscsi.o"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in iscsi.o"
N 
 #~ msgid "$STRING"
 #~ msgstr "$STRING"
N 
 #~ msgid "Updating /etc/fstab"
 #~ msgstr "Uppdaterar /etc/fstab"
N 
 #~ msgid "Loading keymap: "
 #~ msgstr "Läser in tangentbordslayout: "
N 
 #~ msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
 #~ msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"
N 
 #~ msgid "Shutting down console mouse services: "
 #~ msgstr "Stänger ner konsollmustjänster: "
N 
 #~ msgid "Setting NIS domain name $NISDOMAIN: "
 #~ msgstr "Ställer in NIS-domännamnet $NISDOMAIN: "
N 
 #~ msgid "Checking for new hardware"
 #~ msgstr "Letar efter ny hårdvara"
N 
 #~ msgid "Stopping NFS statd: "
 #~ msgstr "Stoppar NFS statd: "
N 
 #~ msgid "ipchains and $IP6TABLES can not be used together."
 #~ msgstr "ipchains och $IP6TABLES kan inte användas tillsammans."
N 
 #~ msgid "/proc filesystem unavailable"
 #~ msgstr "/proc-filsystemet är inte tillgängligt"
N 
 #~ msgid "Starting NFS mountd: "
 #~ msgstr "Startar NFS mountd: "
N 
 #~ msgid "Unmounting initrd: "
 #~ msgstr "Avmonterar initrd: "
N 
 #~ msgid "*** An error occurred during the RAID startup"
 #~ msgstr "*** Ett fel inträffade under RAID-uppstarten"
N 
 #~ msgid "error in $FILE: didn't specify device or ipaddr"
 #~ msgstr "fel i $FILE: angav inte enhet eller ipadress"
N 
 #~ msgid "${base} (pid $pid) is running..."
 #~ msgstr "${base} (pid $pid) kör..."
N 
 #~ msgid "Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable"
 #~ msgstr "Den angivna IPv4-adressen \"$ipv4addr\" är inte globalt användbar"
N 
 #~ msgid "Stopping $prog: "
 #~ msgstr "Stoppar $prog: "
N 
 #~ msgid "Binding to the NIS domain: "
 #~ msgstr "Binder till NIS-domänen: "
N 
 #~ msgid "Shutting down $KIND services: "
 #~ msgstr "Stänger ner $KIND-tjänster: "
N 
 #~ msgid "ERROR  "
 #~ msgstr "FEL   "
N 
 #~ msgid "Shutting down AppleTalk services: "
 #~ msgstr "Stänger ner AppleTalk-tjänster: "
N 
 #~ msgid "Press Y within %d seconds to force file system integrity check..."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram integritetskontroll av "
 #~ "filsystem..."
N 
 #~ msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy:"
 #~ msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn:"
N 
 #~ msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG"
 #~ msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG"
N 
 #~ msgid "No Printers Defined"
 #~ msgstr "Inga skrivare är angivna"
N 
 #~ msgid "Changing target policies to DROP: "
 #~ msgstr "Ändrar målpolicy till DROP: "
N 
 #~ msgid "Usage: nfs {start|stop|status|restart|reload}"
 #~ msgstr "Användning: nfs {start|stop|status|restart|reload}"
N 
 #~ msgid "yY"
 #~ msgstr "jJyY"
N 
 #~ msgid "Error initializing device ${DEVICE}"
 #~ msgstr "Fel vid initiering av enheten ${DEVICE}"
N 
 #~ msgid "nN"
 #~ msgstr "nN"
N 
 #~ msgid "cC"
 #~ msgstr "fFcC"
N 
 #~ msgid "Loading firmware"
 #~ msgstr "Läser in fast program"
N 
 #~ msgid "Changing target policies to DROP"
 #~ msgstr "Ändrar målpolicy till DROP"
N 
 #~ msgid "Usage: isicom {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: isicom {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Wine binary format handlers are registered."
 #~ msgstr "Binärformathanterare för Wine är registrerade."
N 
 #~ msgid "The iSCSI module could not be unloaded."
 #~ msgstr "iSCSI-modulen kunde inte glömmas."
N 
 #~ msgid "Setting default font ($SYSFONT): "
 #~ msgstr "Ställer in standardtypsnitt ($SYSFONT): "
N 
 #~ msgid "Unregistering binary handler for Windows applications"
 #~ msgstr "Avregistrerar binärhanterare för Windowsprogram"
N 
 #~ msgid "\\033[0;39m"
 #~ msgstr "\\033[0;39m"
N 
 #~ msgid "Stopping postgresql service: "
 #~ msgstr "Stoppar postgresql-tjänsten: "
N 
 #~ msgid " iscsilun"
 #~ msgstr " iscsilun"
N 
 #~ msgid "Registering binary handler for Windows applications"
 #~ msgstr "Registrerar binärhanterare för Windowsprogram"
N 
 #~ msgid "Wine binary format handlers are not registered."
 #~ msgstr "Binärformathanterare för Wine är inte registrerade."
N 
 #~ msgid "\\033[0;31m"
 #~ msgstr "\\033[0;31m"
N 
 #~ msgid "$1 "
 #~ msgstr "$1 "
N 
 #~ msgid "Usage: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"
N 
 #~ msgid "Stopping NFS mountd: "
 #~ msgstr "Stoppar NFS mountd: "
N 
 #~ msgid "Stopping NFS quotas: "
 #~ msgstr "Stoppar NFS-diskkvoter: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Stopping NFS daemon: "
 #~ msgstr "Stoppar NFS-demonen: "
N 
 #~ msgid "Stopping $prog"
 #~ msgstr "Stoppar $prog"
N 
 #~ msgid "Not starting $prog: "
 #~ msgstr "Startar inte $prog: "
N 
 #~ msgid "Applying iptables firewall rules"
 #~ msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler"
N 
 #~ msgid " modules"
 #~ msgstr " moduler"
N 
 #~ msgid "Could not find $DRIVER_MODULE.o"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta $DRIVER_MODULE.o"
N 
 #~ msgid "See error log in /var/log/iscsi.log"
 #~ msgstr "Se felloggen i /var/log/iscsi.log"
N 
 #~ msgid "Usage: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"
 #~ msgstr "Användning: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"
N 
 #~ msgid "."
 #~ msgstr "."
N 
 #~ msgid "Stopping iSCSI: iscsilun"
 #~ msgstr "Stoppar iSCSI: iscsilun"
N 
 #~ msgid "Couldn't load module $DRIVER_MODULE"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in modulen $DRIVER_MODULE"
N 
 #~ msgid "Usage: (halt|reboot) {start}"
 #~ msgstr "Användning: (halt|reboot) {start}"
N 
 #~ msgid " cardmgr"
 #~ msgstr " cardmgr"
N 
 #~ msgid "$prog: No servers in $ntpconf and $ntpstep"
 #~ msgstr "$prog: Inga servrar i $ntpconf och $ntpstep"
N 
 #~ msgid "\t\t\tWelcome to "
 #~ msgstr "\t\t\tVälkommen till "
N 
 #~ msgid "Kernel is not compiled with IPv6 support"
 #~ msgstr "Kärnan har inte kompilerats med stöd för IPv6"
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'IPv6AddrToTest' (arg 2)"
 #~ msgstr "Parametern \"IPv6AdressAttTesta\" (arg 1) saknas"
N 
 #~ msgid "Starting $prog"
 #~ msgstr "Startar $prog"
N 
 #~ msgid "Tunnel device '$device' creation didn't work - ERROR!"
 #~ msgstr "Skapande av tunnlingsenheten \"$device\" lyckades inte - FEL!"
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'IPv6-network' (arg 1)"
 #~ msgstr "Parametern \"IPv6-nätverk\" (arg 1) saknas"
N 
 #~ msgid "Missing 'prefix length' for given address '$testipv6addr_valid'"
 #~ msgstr ""
 #~ "\"prefixlängd\" saknas för den angivna adressen \"$testipv6addr_valid\""
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'local IPv4 address' (arg 2)"
 #~ msgstr "Parametern \"lokal IPv4-adress\" (arg 2) saknas"
N 
 #~ msgid "Starting junkbuster: "
 #~ msgstr "Startar junkbuster: "
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'IPv4-tunnel address' (arg 2)"
 #~ msgstr "Parametern \"IPv4-tunneladress\" (arg 2) saknas"
N 
 #~ msgid "Tunnel device 'sit0' is still up - FATAL ERROR!"
 #~ msgstr "Tunnlingstjänsten \"sit0\" är fortfarande uppe - ÖDESDIGERT FEL!"
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'IPv6-address' (arg 2)"
 #~ msgstr "Parametern \"IPv6-adress\" (arg 2) saknas"
N 
 #~ msgid "$*"
 #~ msgstr "$*"
N 
 #~ msgid "Devices with modified configuration:"
 #~ msgstr "Enheter med ändrad konfiguration:"
N 
 #~ msgid "Don't understand forwarding control parameter '$fw_control' (arg 1)"
 #~ msgstr "Förstår inte vidarebefordringsparametern \"$fw_control\" (arg 1)"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|probe}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|probe}"
N 
 #~ msgid "Red Hat"
 #~ msgstr "Red Hat"
N 
 #~ msgid "Bringing up device $device: "
 #~ msgstr "Sätter igång enheten $device: "
N 
 #~ msgid "Trigger RADVD for IPv6to4 prefix recalculation"
 #~ msgstr "Trigga RADVD för IPv6till4-prefixomräkning"
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'device' (arg 1)"
 #~ msgstr "Parametern \"enhet\" saknas (arg 1)"
N 
 #~ msgid "$prog is running, PIDs: $PIDS."
 #~ msgstr "$prog kör redan, PID: $PIDS."
N 
 #~ msgid "Shutting down device $device: "
 #~ msgstr "Stänger ner enheten $device: "
N 
 #~ msgid "Generated 6to4 prefix '$prefix6to4' from '$localipv4'"
 #~ msgstr "Genererade 6till4-prefixet \"$prefix6to4\" från \"$localipv4\""
N 
 #~ msgid ""
 #~ "IPv6to4 configuration needs an IPv6to4 relay address, 6to4 configuration "
 #~ "is not valid!"
 #~ msgstr ""
 #~ "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv6till4-mellanhandsadress, 6till4-"
 #~ "konfiguration är inte giltig!"
N 
 #~ msgid "Tunnel device 'sit0' enabling didn't work - FATAL ERROR!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Aktivering av tunnelenheten \"sit0\" fungerade inte - ÖDESDIGERT FEL!"
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'device'"
 #~ msgstr "Parametern \"enhet\" saknas"
N 
 #~ msgid "Bringing up interface lo: "
 #~ msgstr "Sätter igång gränssnittet lo: "
N 
 #~ msgid "Usage: junkbuster {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr ""
 #~ "Användning: junkbuster {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Tunnel creation mode '$IPV6_TUNNELMODE' not supported - skip!"
 #~ msgstr "Tunnelskapningsläget \"$IPV6_TUNNELMODE\" stöds inte - hoppar över!"
N 
 #~ msgid "Device '$device' enabling didn't work - FATAL ERROR!"
 #~ msgstr "Aktivering av enheten \"$device\" fungerade inte - ÖDESDIGERT FEL!"
N 
 #~ msgid "Table: filter"
 #~ msgstr "Tabell: filter"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "'prefix length' on given address '$testipv6addr_valid' is out of range (0-"
 #~ "128)"
 #~ msgstr ""
 #~ "\"prefixlängd\" för den angivna adressen \"$testipv6addr_valid\" är "
 #~ "utanför intervallet (0-128)"
N 
 #~ msgid "Stopping junkbuster: "
 #~ msgstr "Stoppar junkbuster: "
N 
 #~ msgid "Adding internal IPX network $IPXINTERNALNETNUM $IPXINTERNALNODENUM: "
 #~ msgstr ""
 #~ "Lägger till internt IPX-nätverk $IPXINTERNALNETNUM $IPXINTERNALNODENUM: "
N 
 #~ msgid "Bringing up alias $device: "
 #~ msgstr "Sätter igång aliaset $device: "
N 
 #~ msgid "Tunnel device '$device' bringing up didn't work - ERROR!"
 #~ msgstr "Igångsättning av tunnlingsenheten \"$device\" fungerade inte - FEL!"
N 
 #~ msgid "Bringing up route $device: "
 #~ msgstr "Sätter igång rutten $device: "
N 
 #~ msgid "Given IPv6 MTU is out of range"
 #~ msgstr "Angiven IPv6-MTU är utanför intervallet"
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'forwarding control' (arg 1)"
 #~ msgstr "Parametern \"vidarebefordringsstyrning\" (arg 1) saknas"
N 
 #~ msgid "Unmounting loobpack filesystems: "
 #~ msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Given address of relay is not a globally usable one, 6to4 configuration "
 #~ "is not valid!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Eftersom adressen till mellanhanden inte är globalt användbar är 6till4-"
 #~ "konfigurationen inte giltig!"
N 
 #~ msgid "Table: nat"
 #~ msgstr "Tabell: nat"
N 
 #~ msgid "Deleting internal IPX network: "
 #~ msgstr "Tar bort internt IPX-nätverk: "
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'IPv6-route' (arg 3)"
 #~ msgstr "Parametern \"IPv6-rutt\" (arg 3) saknas"
N 
 #~ msgid "Given IPv6 address '$testipv6addr_valid' is not valid"
 #~ msgstr "Angivna IPv6-adressen \"$testipv6addr_valid\" är inte giltig"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "IPv6 forwarding per device cannot be controlled via sysctl - use "
 #~ "netfilter6 instead!"
 #~ msgstr ""
 #~ "IPv6-vidarebefordran per enhet kan inte styras med sysctl - använd "
 #~ "netfilter6 istället!"
N 
 #~ msgid "Turning off accounting: "
 #~ msgstr "Stänger av bokföring: "
N 
 #~ msgid "Usage: ifdown_ipv6to4_all interfacename"
 #~ msgstr "Användning: ifdown_ipv6to4_all gränssnittsnamn"
N 
 #~ msgid " Linux"
 #~ msgstr " Linux"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Utility 'ip' (from the iproute package) doesn't exist or isn't executable "
 #~ "- non-NBMA-styled tunneling setup won't work!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Verktyget \"ip\" (från paketet iproute) finns inte eller är inte "
 #~ "exekverbart - konfigurationer med icke-NBMA-tunnling kommer inte att "
 #~ "fungera!"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Given remote address '$addressipv4tunnel' on tunnel device '$device' is "
 #~ "already configured on device '$devnew' - FATAL ERROR!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Angivna fjärradressen \"$addressipv4tunnel\" på tunnlingsenheten \"$device"
 #~ "\" är redan konfigurerad på enheten \"$devnew\" - ÖDESDIGERT FEL!"
N 
 #~ msgid "Devices that are down:"
 #~ msgstr "Enheter som är nere:"
N 
 #~ msgid "$prog not running."
 #~ msgstr "$prog kör inte."
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'IPv6-gateway' (arg 2)"
 #~ msgstr "Parametern \"IPv6-gateway\" (arg 2) saknas"
N 
 #~ msgid "Missing parameter 'IPv6 MTU' (arg 2)"
 #~ msgstr "Parametern \"IPv6-MTU\" (arg 2) saknas"
N 
 #~ msgid "\rPress N within %d seconds to not force filesystem check..."
 #~ msgstr ""
 #~ "\rTryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram filsystemskontroll..."
N 
 #~ msgid "\rPress Y within %d seconds to force filesystem check..."
 #~ msgstr ""
 #~ "\rTryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram filsystemskontroll..."
N 
 #~ msgid "Usage: bgpd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: bgpd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Shutting down ospf6d: "
 #~ msgstr "Stänger ner ospf6d: "
N 
 #~ msgid "Starting iSCSI nuscsitcpd: "
 #~ msgstr "Startar iSCSI-nuscsitcpd: "
N 
 #~ msgid "Starting ospfd: "
 #~ msgstr "Startar ospfd: "
N 
 #~ msgid "Usage: zebra {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: zebra {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Starting zebra: "
 #~ msgstr "Startar zebra: "
N 
 #~ msgid "Shutting down zebra: "
 #~ msgstr "Stänger ner zebra: "
N 
 #~ msgid "Starting ripd: "
 #~ msgstr "Startar ripd: "
N 
 #~ msgid "Usage: ripngd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: ripngd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Usage: ospf6d {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: ospf6d {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Usage: ospfd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: ospfd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Shutting down ospfd: "
 #~ msgstr "Stänger ner ospfd: "
N 
 #~ msgid "Unmounting proc file system: "
 #~ msgstr "Avmonterar proc-filsystem: "
N 
 #~ msgid "Usage: routed {start|stop|status|restart|reload}"
 #~ msgstr "Användning: routed {start|stop|status|restart|reload}"
N 
 #~ msgid "Shutting down ripd: "
 #~ msgstr "Stänger ner ripd: "
N 
 #~ msgid "Starting ospf6d: "
 #~ msgstr "Startar ospf6d: "
N 
 #~ msgid "Usage: rstatd {start|stop|status|restart}"
 #~ msgstr "Användning: rstatd {start|stop|status|restart}"
N 
 #~ msgid "Usage: ripd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
 #~ msgstr "Användning: ripd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
N 
 #~ msgid "Stopping Kerberos 5 Propagation Server: "
 #~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-propagationsserver: "
N 
 #~ msgid "Shutting down NFS file locking services: "
 #~ msgstr "Stänger ner NFS-fillåsningstjänster: "
N 
 #~ msgid "Removing provider '$provider' on device '$device'"
 #~ msgstr "Tar bort leverantören \"$provider\" på enheten \"$device\""
N 
 #~ msgid "Stopping Kerberos 5 KDC: "
 #~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-KDC: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
 #~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status}"
N 
 #~ msgid "Loading mixer settings: "
 #~ msgstr "Läser in mixerinställningar: "
N 
 #~ msgid "Checking postgresql installation: "
 #~ msgstr "Kontrollerar postgresql-installationen: "
N 
 #~ msgid "Restarting NFS services: "
 #~ msgstr "Startar NFS-tjänster: "
N 
 #~ msgid "Starting Kerberos 5 Admin Server: "
 #~ msgstr "Startar Kerberos 5-administrationsserver: "
N 
 #~ msgid "Stopping Kerberos 5-to-4 Server: "
 #~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-till-4-server: "
N 
 #~ msgid "Starting Kerberos 5 Propagation Server: "
 #~ msgstr "Startar Kerberos 5-propagationsserver: "
N 
 #~ msgid "Shutting down ADSL link: "
 #~ msgstr "Stänger ner ADSL-länk: "
N 
 #~ msgid "rpc.mountd "
 #~ msgstr "rpc.mountd "
N 
 #~ msgid "Setting up LVM:"
 #~ msgstr "Ställer in LVM:"
N 
 #~ msgid "Usage: ifdown_ipv6_tunnel_all interfacename IPv4-tunneladdress"
 #~ msgstr ""
 #~ "Användning: ifdown_ipv6_tunnel_all gränssnittsnamn IPv4-tunneladress"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 yes|no [device]"
 #~ msgstr "Användning: $0 yes|no [enhet]"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 interfacename IPv6-address/IPv6-prefixlength"
 #~ msgstr "Användning: $0 gränssnittsnamn IPv6-adress/IPv6-prefixlängd"
N 
 #~ msgid "Usage: $0 interfacename IPv4-tunneladdress IPv6-route"
 #~ msgstr "Användning: $0 gränssnittsnamn IPv4-tunneladress IPv6-rutt"
N 
 #~ msgid "Usage: rarpd {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
 #~ msgstr "Användning: rarpd {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
N 
 #~ msgid "Starting Kerberos 5-to-4 Server: "
 #~ msgstr "Startar Kerberos 5-till-4-server: "
N 
 #~ msgid "Bringing up ADSL link: "
 #~ msgstr "Sätter igång ADSL-länken: "
N 
 #~ msgid "Shutting down NFS lockd: "
 #~ msgstr "Stänger ner NFS lockd: "
N 
 #~ msgid "Starting NFS file locking services: "
 #~ msgstr "Startar NFS-fillåsningstjänster: "
N 
 #~ msgid "Starting Kerberos 5 KDC: "
 #~ msgstr "Startar Kerberos 5-KCD: "
N 
 #~ msgid "Usage: $0 IPv6-network IPv6-gateway [device]"
 #~ msgstr "Användning: $0 IPv6-nätverk IPv6-gateway [enhet]"
N 
 #~ msgid "Starting postgresql service: "
 #~ msgstr "Startar postgresql-tjänsten: "
N 
 #~ msgid "Adding provider '$prov' on device '$device'"
 #~ msgstr "Lägger till leverantören \"$prov\" på enheten \"$device\""
N 
 #~ msgid "Shutting down NFS statd: "
 #~ msgstr "Stänger ner NFS statd: "
N 
 #~ msgid "Stopping Kerberos 5 Admin Server: "
 #~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-administrationsserver: "
N 
 #~ msgid "Stopping rarpd daemon: "
 #~ msgstr "Stoppar rarpd-demonen: "
N 
 #~ msgid "Generating $proto $algo host key: "
 #~ msgstr "Genererar $algo-värdnyckel för $proto: "
N 
 #~ msgid "$proto $algo key generation"
 #~ msgstr "$algo-nyckelgenerering för $proto"

# Swedish messages for rhgb.
# Copyright © 2003 Red Hat, Inc.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2003.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.15 2003/10/18 00:32:41 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: rhgb\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 11:16-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-17 02:34+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/main.c:62
msgid "Setting up system clock"
msgstr "Ställer systemklockan"

#: src/main.c:63
msgid "Setting the hostname"
msgstr "Ställer in värdnamn"

#: src/main.c:64
msgid "Setting up local disks"
msgstr "Ställer in lokala diskar"

#: src/main.c:65
msgid "Starting random number generator"
msgstr "Startar slumptalsgenerator"

#: src/main.c:66
msgid "Starting console mouse services"
msgstr "Startar konsollmustjänster"

#: src/main.c:67
msgid "Probing for new hardware"
msgstr "Letar efter ny hårdvara"

#: src/main.c:68
msgid "Starting PCMCIA card services"
msgstr "Startar PCMCIA-korttjänster"

#: src/main.c:69 src/main.c:70
msgid "Starting firewall"
msgstr "Startar brandvägg"

# power management har vi kommit överens ska översättas med strömhantering
#: src/main.c:71
msgid "Starting power management services"
msgstr "Startar strömhanteringstjänster"

# det är printing system, inte printer system, alltså utskriftssystem
# och inte skrivarsystem
#: src/main.c:72
msgid "Starting printing system"
msgstr "Startar utskriftssystem"

#: src/main.c:73
msgid "Starting isdn"
msgstr "Startar isdn"

#: src/main.c:74
msgid "Starting networking"
msgstr "Startar nätverk"

#: src/main.c:75
msgid "Starting sshd"
msgstr "Startar sshd"

#: src/main.c:76
msgid "Starting time server"
msgstr "Startar tidsserver"

#: src/main.c:77
msgid "Starting Red Hat Network support"
msgstr "Startar stöd för Red Hat Network"

#: src/main.c:78
msgid "Starting E-Mail transport"
msgstr "Startar e-posttransport"

#: src/main.c:79
msgid "Starting E-Mail spam filter system"
msgstr "Startar skräppostfiltersystem"

#: src/main.c:80
msgid "Starting first-time boot configuration"
msgstr "Startar konfiguration för första uppstart"

#: src/main.c:622
msgid "Force the graphical boot to start"
msgstr "Tvinga den grafiska uppstarten att börja"

#: src/main.c:624
msgid "leave debugging information up"
msgstr "lämna kvar felsökningsinformation"

#: src/main.c:626
msgid ""
"use an existing server instead of creating one. used primarily for debugging"
msgstr ""
"använd en befintlig server istället för att skapa en. används i huvudsak för "
"felsökning"

#: src/main.c:628
msgid "Debug the graphical interface only"
msgstr "Felsök endast det grafiska gränssnittet"

#: src/rhgb-client.c:230
msgid "Update a service's status"
msgstr "Uppdatera statusen för en tjänst"

#: src/rhgb-client.c:232
msgid "Show the details page (yes/no)."
msgstr "Visa detaljsidan (ja/nej)."

#: src/rhgb-client.c:234
msgid "See if the server is alive"
msgstr "Se om servern är igång"

#: src/rhgb-client.c:236
msgid "Tells the server to quit"
msgstr "Säger åt servern att avsluta"

#: src/rhgb-client.c:238
msgid "Inform the server know that we've finished rc.sysinit"
msgstr "Informera servern att vi slutfört rc.sysinit"

#: src/splash.c:238
msgid "Show _Details"
msgstr "Visa _detaljer"

#: src/splash.c:262
msgid "Hide _Details"
msgstr "Dölj _detaljer"

#~ msgid "Show the details page (yes/no)"
#~ msgstr "Visa detaljsidan (ja/nej)"

#~ msgid "Show the details page"
#~ msgstr "Visa detaljsidan"

#~ msgid "Show details"
#~ msgstr "Visa detaljer"

#~ msgid "Show Details"
#~ msgstr "Visa detaljer"

#~ msgid "Hide Details"
#~ msgstr "Dölj detaljer"

#~ msgid "Starting network"
#~ msgstr "Startar nätverk"

#~ msgid "_Show Details"
#~ msgstr "_Visa detaljer"

# gömma är att för saker inte ska hittas, dölja för att saker inte ska visas
#~ msgid "_Hide Details"
#~ msgstr "_Dölj detaljer"

#~ msgid ""
#~ "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Starting system services</span>"
#~ msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Startar systemtjänster</span>"

#~ msgid "Starting system services"
#~ msgstr "Startar systemtjänster"

# Går detta att översätta?
#~ msgid "Start service $1 (Y)es/(N)o/(C)ontinue? [Y] "
#~ msgstr "Starta tjänsten $1 (J)a/(N)ej/(F)ortsätt? [J] "

#~ msgid "Reloading RADIUS server: "
#~ msgstr "Läser om RADIUS-servern: "

# Om "slave" ska översättas tycker jag att även "master" ska översättas
#~ msgid "Starting UPS monitor (slave): "
#~ msgstr "Startar UPS-övervakaren (slave): "

#~ msgid "Checking filesystems"
#~ msgstr "Kontrollerar filsystem"

#~ msgid "Reloading cron daemon configuration: "
#~ msgstr "Läser om konfiguration av cron-demonen: "

#~ msgid "ipchains and $IPTABLES can not be used together."
#~ msgstr "ipchains och $IPTABLES kan inte användas tillsammans."

#~ msgid "Forcing file system integrity check due to default setting"
#~ msgstr ""
#~ "Tvingar kontroll av filsystemsintegritet på grund av standardinställning"

#~ msgid "Stopping YP map server: "
#~ msgstr "Stoppar YP-mappningsservern: "

#~ msgid "Could not set 802.1Q VLAN parameters."
#~ msgstr "Kunde inte ställa in parametrar för 802.1Q-VLAN."

#~ msgid ""
#~ "$alias device ${DEVICE} does not seem to be present, delaying "
#~ "initialization."
#~ msgstr "$alias-enheten ${DEVICE} verkar inte finnas, fördröjer initiering."

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Start $x"
#~ msgstr "Starta $x"

#~ msgid "Starting console mouse services: "
#~ msgstr "Startar konsollmustjänster: "

#~ msgid "$prog: Opening firewall for input from $server port 123"
#~ msgstr "$prog: Öppnar brandvägg för indata från $server port 123"

#~ msgid "Starting Red Hat Network Daemon: "
#~ msgstr "Startar Red Hat Network-demonen: "

#~ msgid "Setting hostname ${HOSTNAME}: "
#~ msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "

#~ msgid "Applying $IP6TABLES firewall rules: "
#~ msgstr "Verkställer $IP6TABLES-brandväggsregler: "

#~ msgid "Reloading INN Service: "
#~ msgstr "Läser om INN-tjänsten: "

#~ msgid "X is not configured. Running redhat-config-xfree86"
#~ msgstr "X är inte konfigurerat. Kör redhat-config-xfree86"

#~ msgid "Shutting down $MODEL: "
#~ msgstr "Stänger ner $MODEL: "

#~ msgid ""
#~ "Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|fullstatus|"
#~ "graceful|help|configtest}"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status|"
#~ "fullstatus|graceful|help|configtest}"

#~ msgid "Starting YP passwd service: "
#~ msgstr "Startar YP-lösenordstjänsten: "

#~ msgid "Starting ${NAME} service: "
#~ msgstr "Startar ${NAME}-tjänsten: "

#~ msgid "Usage: pidfileofproc {program}"
#~ msgstr "Användning: pidfileofproc {program}"

#~ msgid "vncserver start"
#~ msgstr "uppstart av vncserver"

#~ msgid " module directory $PC not found."
#~ msgstr " modulkatalogen $PC kunde inte hittas."

#~ msgid "$prog shutdown"
#~ msgstr "$prog stängs av"

#~ msgid "Generating SSH2 RSA host key: "
#~ msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH2: "

#~ msgid "Starting routed (RIP) services: "
#~ msgstr "Startar routed-tjänster (RIP): "

#~ msgid "PASSED"
#~ msgstr "LYCKADES"

#~ msgid "Starting INND system: "
#~ msgstr "Startar INND-systemet: "

#~ msgid "Unmounting loopback filesystems (retry):"
#~ msgstr "Avmonterar loopback-filsystem (återförsök):"

#~ msgid "Table: $table"
#~ msgstr "Tabell: $table"

#~ msgid "Configured SMB mountpoints: "
#~ msgstr "Konfigurerade SMB-monteringspunkter: "

#~ msgid " cardmgr is already running."
#~ msgstr " cardmgr kör redan."

#~ msgid "Initializing database: "
#~ msgstr "Initierar databas: "

#~ msgid "Missing remote IPv4 address of tunnel, configuration is not valid"
#~ msgstr "IPv4-fjärradress för tunnel saknas, konfigurationen är inte giltig"

#~ msgid "Shutting down PCMCIA services:"
#~ msgstr "Stänger ner PCMCIA-tjänster:"

#~ msgid "Setting chains to policy $policy: "
#~ msgstr "Ställer in kedjor till policyn $policy: "

#~ msgid "Starting $PRIVOXY_PRG: "
#~ msgstr "Startar $PRIVOXY_PRG: "

#~ msgid "restart"
#~ msgstr "omstart"

#~ msgid "Device ${DEVICE} has different MAC address than expected, ignoring."
#~ msgstr ""
#~ "Enheten ${DEVICE} har annan MAC-adress än den som förväntades, ignorerar."

#~ msgid "Stopping system message bus: "
#~ msgstr "Stoppar systemmeddelandebuss: "

#~ msgid "Error, some other host already uses address ${IPADDR}."
#~ msgstr "Fel, någon annan värd använder redan adressen ${IPADDR}."

#~ msgid "Assigning devices: "
#~ msgstr "Tilldelar enheter: "

#~ msgid "Configured NCP mountpoints: "
#~ msgstr "Konfigurerade NCP-monteringspunkter: "

#~ msgid ""
#~ "Usage: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|top}"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: $PRIVOXY_PRG {start|stop|reload|restart|condrestart|status|"
#~ "top}"

#~ msgid "Starting up APM daemon: "
#~ msgstr "Startar APM-demonen: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status|panic|save}"

#~ msgid "FAILED"
#~ msgstr "MISSLYCKADES"

#~ msgid ""
#~ "Press N within %d seconds to not force file system integrity check..."
#~ msgstr ""
#~ "Tryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram integritetskontroll av "
#~ "filsystem..."

# "användardefinierade" får inte plats på en del ställen, därför
# används "egendefinierade".
#~ msgid "Removing user defined chains:"
#~ msgstr "Tar bort egendefinierade kedjor:"

#~ msgid "vncserver shutdown"
#~ msgstr "vncserver stängs av"

#~ msgid "Stopping rwho services: "
#~ msgstr "Stoppar rwho-tjänster: "

#~ msgid "cardmgr is stopped"
#~ msgstr "cardmgr är stoppad"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload}"

#~ msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
#~ msgstr "Tömmer nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart}"

#~ msgid "error in ifcfg-${parent_device}: files"
#~ msgstr "fel i ifcfg-${parent_device}:-filer"

# firmware = fast program
# http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a113
#
#~ msgid "Failed to load firmware."
#~ msgstr "Misslyckades med att läsa in fast program."

#~ msgid ""
#~ "Warning: configured MTU '$IPV6TO4_MTU' for 6to4 exceeds maximum limit of "
#~ "'$tunnelmtu', ignored"
#~ msgstr ""
#~ "Varning: konfigurerade MTU:n \"$IPV6TO4_MTU\" för 6till4 överskrider "
#~ "maxgränsen för \"$tunnelmtu\", ignorerar"

#~ msgid "Disabling IPv4 automatic defragmentation: "
#~ msgstr "Inaktiverar automatisk IPv4-defragmentering: "

#~ msgid "\t\tWelcome to "
#~ msgstr "\t\tVälkommen till "

#~ msgid "Stopping rstat services: "
#~ msgstr "Stoppar rstat-tjänster: "

#~ msgid "mdadm"
#~ msgstr "mdadm"

#~ msgid "Flushing firewall rules: "
#~ msgstr "Tömmer brandväggsregler: "

#~ msgid "error in $FILE: IPADDR_START and IPADDR_END don't agree"
#~ msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START och IPADDR_END stämmer inte överens"

#~ msgid "Device '$DEVICE' is already up, please shutdown first"
#~ msgstr "Enheten \"$DEVICE\" är redan uppe, stäng ner först"

#~ msgid " done."
#~ msgstr " färdig."

#~ msgid "Loading additional $IPTABLES modules: "
#~ msgstr "Läser in ytterligare $IPTABLES-moduler: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart}"

#~ msgid "Loading PLX (isicom) modules... "
#~ msgstr "Läser in PLX-moduler (isocom)... "

#~ msgid "Shutting down NFS mountd: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS mountd: "

#~ msgid "On the next boot fsck will be forced."
#~ msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att tvingas köra."

#~ msgid "$0: call me as 'halt' or 'reboot' please!"
#~ msgstr "$0: anropa mig som \"halt\" eller \"reboot\"!"

#~ msgid "WARNING"
#~ msgstr "VARNING"

#~ msgid "Setting 802.1Q VLAN parameters: "
#~ msgstr "Ställer in parametrar för 802.1Q-VLAN: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|probe}"

#~ msgid ""
#~ "An old version of the database format was found.\n"
#~ "You need to upgrade the data format before using PostgreSQL.\n"
#~ "See $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist for more information."
#~ msgstr ""
#~ "En gammal version av databasformatet hittades.\n"
#~ "Du måste upgradera dataformatet innan du kan använda PostgreSQL.\n"
#~ "Se $SYSDOCDIR/postgresql-$PGVERSION/README.rpm-dist för mer information."

#~ msgid "Shutting down sm-client: "
#~ msgstr "Stänger ner sm-client: "

#~ msgid "Unmounting file systems (retry): "
#~ msgstr "Avmonterar filsystem (återförsök): "

#~ msgid "error in $FILE: IPADDR_START greater than IPADDR_END"
#~ msgstr "fel i $FILE: IPADDR_START är större än IPADDR_END"

#~ msgid "Error adding address ${IPADDR} for ${DEVICE}."
#~ msgstr "Fel vid tillägg av adressen ${IPADDR} för ${DEVICE}."

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|condrestart}"

#~ msgid "Sending all processes the TERM signal..."
#~ msgstr "Skickar signalen TERM till alla processer..."

#~ msgid "INFO   "
#~ msgstr "INFO   "

#~ msgid "Unmounting network block filesystems (retry): "
#~ msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem (återförsök): "

#~ msgid "*** Dropping you to a shell; the system will reboot"
#~ msgstr "*** Släpper dig i ett skal; systemet kommer att startas om"

#~ msgid "Checking for changes to /etc/auto.master ...."
#~ msgstr "Letar efter ändringar i /etc/auto.master..."

#~ msgid "Checking local filesystem quotas: "
#~ msgstr "Kontrollerar lokala filsystemskvoter: "

#~ msgid "Converting old group quota files: "
#~ msgstr "Konverterar gamla filer för gruppkvoter: "

#~ msgid "Hardware configuration timed out."
#~ msgstr "Hårdvarukonfigurationen gjorde time-out."

#~ msgid "Stopping RADIUS server: "
#~ msgstr "Stoppar RADIUS-server: "

#~ msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Mounting other filesystems: "
#~ msgstr "Monterar andra filsystem: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status|panic|save}"

#~ msgid "Unmounting NFS filesystems: "
#~ msgstr "Avmonterar NFS-filsystem: "

#~ msgid "Shutting down NFS daemon: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-demonen: "

#~ msgid "Unmounting NCP filesystems: "
#~ msgstr "Avmonterar NCP-filsystem: "

#~ msgid "Configured devices:"
#~ msgstr "Konfigurerade enheter:"

#~ msgid "Stopping INNFeed service: "
#~ msgstr "Stoppar INNFeed-tjänsten: "

#~ msgid "Flushing all chains:"
#~ msgstr "Tömmer alla kedjor:"

#~ msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE does not exist"
#~ msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/dip-$DEVICE finns inte"

#~ msgid "Loading system font: "
#~ msgstr "Läser in systemtypsnitt: "

#~ msgid "Loading Firmware"
#~ msgstr "Läser in fast program"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|condrestart}"

#~ msgid "Starting AppleTalk services: "
#~ msgstr "Startar AppleTalk-tjänster: "

#~ msgid "Detaching loopback device $dev: "
#~ msgstr "Kopplar från loopback-enheten $dev: "

#~ msgid "Unmounting network block filesystems: "
#~ msgstr "Avmonterar nätverksblockfilsystem: "

#~ msgid "Setting hard drive parameters for ${disk[$device]}: "
#~ msgstr "Ställer in hårddiskparametrar för ${disk[$device]}: "

#~ msgid "Configuring kernel parameters: "
#~ msgstr "Konfigurerar parametrar till kärnan: "

#~ msgid "ifup-ppp for ${DEVNAME} exiting"
#~ msgstr "ifup-ppp för ${DEVNAME} avslutar"

#~ msgid "ifup-sl for $DEVICE exiting"
#~ msgstr "ifup-sl för $DEVICE avslutar"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop}"

#~ msgid "Stopping NetWare emulator-server: "
#~ msgstr "Stoppar NetWare-emulator-server: "

#~ msgid "The random data source exists"
#~ msgstr "Slumpdatakällan finns"

#~ msgid "Mounting USB filesystem: "
#~ msgstr "Monterar USB-filsystem: "

#~ msgid "(RAID Repair)"
#~ msgstr "(RAID-reparation)"

#~ msgid "Reloading $prog: "
#~ msgstr "Läser om $prog: "

#~ msgid "$prog reload"
#~ msgstr "$prog läses om"

#~ msgid "Starting process accounting: "
#~ msgstr "Startar processbokföring: "

#~ msgid "Starting YP map server: "
#~ msgstr "Startar YP-mappningsservern: "

#~ msgid "Mounting local filesystems: "
#~ msgstr "Monterar lokala filsystem: "

#~ msgid "Shutting down NIS services: "
#~ msgstr "Stänger ner NIS-tjänster: "

#~ msgid "Usage: apmd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: apmd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "No status available for this package"
#~ msgstr "Det finns ingen status tillgänglig för detta paket"

#~ msgid "Loading default keymap ($KEYTABLE): "
#~ msgstr "Läser in standardtangentbordslayouten ($KEYTABLE): "

#~ msgid ""
#~ "Warning: ipppd (kernel 2.4.x and below) doesn't support IPv6 using "
#~ "encapsulation 'syncppp'"
#~ msgstr ""
#~ "Varning: ipppd (2.4.x-kärnor och därunder) stöder inte IPv6 med "
#~ "inkapslingen \"syncppp\""

#~ msgid "(no mouse is configured)"
#~ msgstr "(ingen mus är konfigurerad)"

#~ msgid "iSCSI daemon already running"
#~ msgstr "iSCSI-demonen kör redan"

#~ msgid "ERROR: [ipv6_log] Loglevel isn't valid '$level' (arg 2)"
#~ msgstr "FEL: [ipv6_log] Loggnivån är inte giltig \"$level\" (arg 2)"

#~ msgid ""
#~ "Global IPv6 forwarding is enabled in configuration, but not currently "
#~ "enabled in kernel"
#~ msgstr ""
#~ "Global IPv6-vidarebefordran är aktiverad i konfigurationen, men inte "
#~ "aktiverad i kärnan för tillfället"

#~ msgid "Setting network parameters: "
#~ msgstr "Ställer in nätverksparametrar: "

#~ msgid "NOTICE  "
#~ msgstr "OBS   "

#~ msgid "$prog not running"
#~ msgstr "$prog kör inte"

#~ msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
#~ msgstr "Tar bort nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"

#~ msgid "   rawdevices are now located in the directory /dev/raw/ "
#~ msgstr "   råa enheter finns nu i katalogen /dev/raw/ "

#~ msgid "Shutting down APM daemon: "
#~ msgstr "Stänger ner APM-demonen: "

#~ msgid " failed."
#~ msgstr " misslyckades."

#~ msgid "$base startup"
#~ msgstr "uppstart av $base"

#~ msgid "CRITICAL "
#~ msgstr "KRITISKT "

#~ msgid "Starting NFS quotas: "
#~ msgstr "Startar NFS-diskkvoter: "

#~ msgid "Configured NFS mountpoints: "
#~ msgstr "Konfigurerade NFS-monteringspunkter: "

#~ msgid "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} does not exist"
#~ msgstr "/etc/sysconfig/network-scripts/chat-${DEVNAME} finns inte"

#~ msgid "*** An error occurred during the file system check."
#~ msgstr "*** Ett fel inträffade under filsystemskontrollen."

#~ msgid "Usage: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "Warning: link doesn't support IPv6 using encapsulation 'rawip'"
#~ msgstr "Varning: länken stöder inte IPv6 med inkapslingen \"rawip\""

#~ msgid "Stopping UPS monitor: "
#~ msgstr "Stoppar UPS-övervakare: "

#~ msgid "PCIC module not defined in startup options!"
#~ msgstr "PCIC-modulen är inte angiven i uppstartsalternativen!"

#~ msgid "Shutting down system logger: "
#~ msgstr "Stänger ner systemloggaren: "

#~ msgid "Usage: status {program}"
#~ msgstr "Användning: status {program}"

#~ msgid "disabling netdump"
#~ msgstr "inaktiverar netdump"

#~ msgid "$0: reading microcode status is not yet supported"
#~ msgstr "$0: läsning av mikrokodsstatus stöds inte än"

#~ msgid "Reloading $prog:"
#~ msgstr "Läser om $prog:"

#~ msgid "Starting $MODEL: "
#~ msgstr "Startar $MODEL: "

#~ msgid "Shutting down $prog"
#~ msgstr "Stänger ner $prog"

#~ msgid "cardmgr (pid $pid) is running..."
#~ msgstr "cardmgr (pid $pid) kör..."

#~ msgid "Starting system logger: "
#~ msgstr "Startar systemloggaren: "

#~ msgid "Initializing MySQL database: "
#~ msgstr "Initierar MySQL-databas: "

#~ msgid "Could not find /etc/iscsi.conf!"
#~ msgstr "Kunde inte hitta /etc/iscsi.conf!"

#~ msgid ""
#~ "Global IPv6 forwarding is disabled in configuration, but not currently "
#~ "disabled in kernel"
#~ msgstr ""
#~ "Global IPv6-vidarebefordran är inaktiverad i denna konfiguration, men för "
#~ "tillfället inte inaktiverad i kärnan"

#~ msgid "Saving firewall rules to $IPTABLES_DATA: "
#~ msgstr "Sparar brandväggsregler till $IPTABLES_DATA: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|probe|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|probe|condrestart}"

#~ msgid "Sending all processes the KILL signal..."
#~ msgstr "Skickar signalen KILL till alla processer..."

#~ msgid "Setting up ISA PNP devices: "
#~ msgstr "Ställer in ISA PNP-enheter: "

#~ msgid "usage: ifup-routes <net-device> [<nickname>]"
#~ msgstr "användning: ifup-routes <nätverksenhet> [<kortnamn>]"

#~ msgid "Syncing hardware clock to system time"
#~ msgstr "Synkroniserar hårdvaruklockan med systemtiden"

#~ msgid "Starting up RAID devices: "
#~ msgstr "Startar upp RAID-enheter: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"

#~ msgid "Shutting down loopback interface: "
#~ msgstr "Stänger ner loopback-gränssnittet: "

#~ msgid "Usage: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {condrestart|start|stop|restart|reload|status}"

#~ msgid "Starting kernel logger: "
#~ msgstr "Startar kärnloggaren: "

#~ msgid "Stopping YP passwd service: "
#~ msgstr "Stoppar YP-lösenordstjänsten: "

#~ msgid "Configured Mount Points:"
#~ msgstr "Konfigurerade monteringspunkter:"

#~ msgid "Starting $prog:"
#~ msgstr "Startar $prog:"

#~ msgid "Telling INIT to go to single user mode."
#~ msgstr "Säger till INIT att gå till enanvändarläge."

#~ msgid "Please restart network with '/sbin/service network restart'"
#~ msgstr "Starta om nätverket med \"/sbin/service network restart\""

#~ msgid "Usage: ifup <device name>"
#~ msgstr "Användning: ifup <enhetsnamn>"

#~ msgid "$message"
#~ msgstr "$message"

#~ msgid "$prog: Synchronizing with time server: "
#~ msgstr "$prog: Synkroniserar med tidsservern: "

#~ msgid "Converting old user quota files: "
#~ msgstr "Konverterar gamla filer för användarkvota: "

#~ msgid "Starting $prog for $site: "
#~ msgstr "Startar $prog för $site: "

#~ msgid "Not forcing file system integrity check due to default setting"
#~ msgstr "Tvingar inte filsystemskontroll på grund av standardinställning"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "Starting $prog: "
#~ msgstr "Startar $prog: "

#~ msgid "${base} is stopped"
#~ msgstr "${base} är stoppad"

#~ msgid "Missing config file $PARENTCONFIG."
#~ msgstr "Konfigurationsfilen $PARENTCONFIG saknas."

#~ msgid "Generating ident key: "
#~ msgstr "Genererar ident-nyckel: "

#~ msgid "Error occured while calculating the IPv6to4 prefix"
#~ msgstr "Ett fel inträffade vid beräkning av IPv6till4-prefixet"

#~ msgid "Running system reconfiguration tool"
#~ msgstr "Kör systemomkonfigurationsverktyg"

#~ msgid "DSA key generation"
#~ msgstr "DSA-nyckelgenerering"

#~ msgid "Stopping YP server services: "
#~ msgstr "Stoppar YP-servertjänster: "

#~ msgid "RSA key generation"
#~ msgstr "RSA-nyckelgenerering"

#~ msgid "On the next boot fsck will be skipped."
#~ msgstr "Vid nästa uppstart kommer fsck att hoppas över."

#~ msgid "Turning off quotas: "
#~ msgstr "Stänger av diskkvoter: "

#~ msgid "Failed to bring up ${DEVICE}."
#~ msgstr "Misslyckades med att sätta igång ${DEVICE}."

#~ msgid "Saving mixer settings"
#~ msgstr "Sparar mixerinställningar"

#~ msgid "Mounting NFS filesystems: "
#~ msgstr "Monterar NFS-filsystem: "

#~ msgid "\t\tPress 'I' to enter interactive startup."
#~ msgstr "\t\tTryck \"I\" för att använda interaktiv uppstart."

#~ msgid "Generating SSH2 DSA host key: "
#~ msgstr "Genererar DSA-värdnyckel för SSH2: "

#~ msgid "Postmaster already running."
#~ msgstr "Postmaster kör redan."

#~ msgid "/usr/sbin/dip does not exist or is not executable"
#~ msgstr "/usr/sbin/dip finns inte eller är inte körbar"

#~ msgid "Resetting hostname ${HOSTNAME}: "
#~ msgstr "Ställer in värdnamnet ${HOSTNAME}: "

#~ msgid "Unmounting SMB filesystems: "
#~ msgstr "Avmonterar SMB-filsystem: "

#~ msgid "Shutting down $prog: "
#~ msgstr "Stänger ner $prog: "

#~ msgid "Unmounting file systems: "
#~ msgstr "Avmonterar filsystem: "

#~ msgid "Initializing USB keyboard: "
#~ msgstr "Initierar USB-tangentbord: "

#~ msgid "Usage: killproc {program} [signal]"
#~ msgstr "Användning: killproc {program} [signal]"

#~ msgid "Usage: nfs {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: nfs {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "Run '/usr/sbin/kudzu' from the command line to re-detect."
#~ msgstr "Kör \"/usr/sbin/kudzu\" från kommandoraden för att leta på nytt."

#~ msgid "Usage: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: radvd {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "usage: ifup-aliases <net-device> [<parent-config>]\n"
#~ msgstr ""
#~ "användning: ifup-aliases <nätverksenhet> [<förälderkonfiguration>]\n"

#~ msgid "ERROR: [ipv6_log] Missing 'message' (arg 1)"
#~ msgstr "FEL: [ipv6_log] \"message\" saknas (arg 1)"

#~ msgid "usage: $0 <net-device>"
#~ msgstr "användning: $0 <nätverksenhet>"

#~ msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy"
#~ msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn"

#~ msgid "Loading default keymap"
#~ msgstr "Läser in standardtangentbordslayout"

#~ msgid "Saving random seed: "
#~ msgstr "Sparar slumpfrö: "

#~ msgid "Loading ISDN modules"
#~ msgstr "Läser in ISDN-moduler"

#~ msgid "ERROR: [ipv6_log] Cannot log to channel '$channel'"
#~ msgstr "FEL: [ipv6_log] Kan inte logga till kanalen \"$channel\""

#~ msgid "Bringing up loopback interface: "
#~ msgstr "Sätter igång loopback-gränssnittet: "

#~ msgid "Reopening $prog log file: "
#~ msgstr "Återöppnar loggfil för $prog: "

#~ msgid "Can't find $PRIVOXY_CONF, exit."
#~ msgstr "Kan inte hitta $PRIVOXY_CONF, avsluta."

#~ msgid "${base} dead but pid file exists"
#~ msgstr "${base} är död men pid-fil finns"

#~ msgid "Reloading smb.conf file: "
#~ msgstr "Läser om smb.conf-filen: "

#~ msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG: "
#~ msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG: "

#~ msgid "*** when you leave the shell."
#~ msgstr "*** när du lämnar skalet."

#~ msgid "Starting sm-client: "
#~ msgstr "Startar sm-client: "

#~ msgid "Process accounting is enabled."
#~ msgstr "Processbokföring är aktiverad."

#~ msgid "Determining IP information for ${DEVICE}..."
#~ msgstr "Bestämmer IP-information för ${DEVICE}..."

#~ msgid "Stopping ${NAME} service: "
#~ msgstr "Stoppar ${NAME}-tjänsten: "

#~ msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|status|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|status|condrestart}"

#~ msgid "Changing target policies to DENY: "
#~ msgstr "Ändrar målpolicy till DENY: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "Usage: pidofproc {program}"
#~ msgstr "Användning: pidofproc {program}"

#~ msgid "Starting rusers services: "
#~ msgstr "Startar rusers-tjänster: "

#~ msgid "radvd control enabled, but config is not complete"
#~ msgstr "radvd-styrning är aktiverad, men konfigurationen är inte färdig"

#~ msgid "Checking root filesystem"
#~ msgstr "Kontrollerar rotfilsystemet"

#~ msgid "$0: Link is down"
#~ msgstr "$0: Länken är nere"

#~ msgid "Active NFS mountpoints: "
#~ msgstr "Aktiva NFS-monteringspunkter: "

#~ msgid "Process accounting is disabled."
#~ msgstr "Processbokföring är inaktiverat."

#~ msgid "${base} has run"
#~ msgstr "${base} har kört"

#~ msgid "Starting NFS daemon: "
#~ msgstr "Startar NFS-demonen: "

#~ msgid "$0: configuration for ${1} not found."
#~ msgstr "$0: konfiguration för ${1} hittades inte."

#~ msgid "Reloading configuration: "
#~ msgstr "Läser om konfiguration: "

#~ msgid "Saving firewall rules to $IP6TABLES_DATA: "
#~ msgstr "Sparar brandväggsregler till $IP6TABLES_DATA: "

#~ msgid "Please run makehistory and/or makedbz before starting innd."
#~ msgstr ""
#~ "Var vänlig och kör makehistory och/eller makedbz innan innd startas."

#~ msgid ""
#~ "IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
#~ "otherwise specified"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat "
#~ "gränssnitt eller angiven på annat sätt"

#~ msgid "Loading additional $IP6TABLES modules: "
#~ msgstr "Läser in ytterligare $IP6TABLES-moduler: "

#~ msgid "Stopping $PRIVOXY_PRG: "
#~ msgstr "Stoppar $PRIVOXY_PRG: "

#~ msgid "Enabling local filesystem quotas: "
#~ msgstr "Aktiverar kvoter för lokala filsystem: "

#~ msgid "Starting NFS services: "
#~ msgstr "Startar NFS-tjänster: "

#~ msgid "Active NCP mountpoints: "
#~ msgstr "Aktiva NCP-monteringspunkter: "

#~ msgid "WARN   "
#~ msgstr "VARNING "

#~ msgid "Shutting down NFS services: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-tjänster: "

#~ msgid "OK"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Loading sound module ($alias): "
#~ msgstr "Läser in ljudmodul ($alias): "

#~ msgid "$prog: Removing firewall opening for $server port 123"
#~ msgstr "$prog: Tar bort brandväggsöppning för $server port 123"

#~ msgid "Setting clock $CLOCKDEF: `date`"
#~ msgstr "Ställer klockan $CLOCKDEF: `date`"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|restart|reload}"

#~ msgid "Usage: $0 {start}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start}"

#~ msgid "Unmounting file systems"
#~ msgstr "Avmonterar filsystem"

#~ msgid "Shutting down NFS quotas: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-diskkvoter: "

#~ msgid "$0: Usage: daemon [+/-nicelevel] {program}"
#~ msgstr "$0: Användning: daemon [+/-nicenivå] {program}"

#~ msgid "Starting pand: "
#~ msgstr "Startar pand: "

#~ msgid "${base} dead but subsys locked"
#~ msgstr "${base} är död men undersystemet låst"

#~ msgid "$prog: already running"
#~ msgstr "$prog: kör redan"

#~ msgid "Starting rstat services: "
#~ msgstr "Startar rstat-tjänster: "

#~ msgid "Applying ipchains firewall rules: "
#~ msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler: "

#~ msgid "ERROR: could not add vlan ${VID} as ${DEVICE} on dev ${PHYSDEV}"
#~ msgstr ""
#~ "FEL: kunde inte lägga till vlan ${VID} som ${DEVICE} på enhet ${PHYSDEV}"

#~ msgid "vncserver startup"
#~ msgstr "uppstart av vncserver"

#~ msgid "Bringing up interface $i: "
#~ msgstr "Sätter igång gränssnittet $i: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|showsysctl}"

#~ msgid "Disabling IPv4 packet forwarding: "
#~ msgstr "Inaktiverar vidarebefordran av IPv4-paket: "

#~ msgid "Usage: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
#~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"

#~ msgid "Unmounting loopback filesystems: "
#~ msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "

#~ msgid "Checking root filesystem quotas: "
#~ msgstr "Kontrollerar diskkvoter på rotfilsystemet: "

#~ msgid "/sbin/$IP6TABLES does not exist."
#~ msgstr "/sbin/$IP6TABLES finns inte."

#~ msgid "Applying ipchains firewall rules"
#~ msgstr "Verkställer ipchains-brandväggsregler"

#~ msgid "Skipping ISA PNP configuration at users request: "
#~ msgstr "Hoppar över ISA PNP-konfiguration på användarens begäran: "

#~ msgid "Please stand by while rebooting the system..."
#~ msgstr "Var vänlig vänta medan systemet startas om..."

#~ msgid "reload"
#~ msgstr "omläsning"

#~ msgid "Mounting NCP filesystems: "
#~ msgstr "Monterar NCP-filsystem: "

#~ msgid "Setting up Logical Volume Management:"
#~ msgstr "Ställer in logisk volymhantering (LVM):"

#~ msgid "Active SMB mountpoints: "
#~ msgstr "Aktiva SMB-monteringspunkter: "

#~ msgid "Extracting kadm5 Service Keys: "
#~ msgstr "Extraherar kadm5-tjänstnycklar: "

#~ msgid "/sbin/$IPTABLES does not exist."
#~ msgstr "/sbin/$IPTABLES finns inte."

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|reload|restart|condrestart}"

#~ msgid " If the command 'raw' still refers to /dev/raw as a file."
#~ msgstr ""
#~ " Om kommandot \"raw\" fortfarande refererar till /dev/raw som en fil."

#~ msgid "Restarting $prog:"
#~ msgstr "Startar om $prog:"

#~ msgid "pppd does not exist or is not executable"
#~ msgstr "pppd finns inte eller är inte körbar"

#~ msgid "Stopping INN actived service: "
#~ msgstr "Stoppar INN-actived-tjänsten: "

#~ msgid "Generating SSH1 RSA host key: "
#~ msgstr "Genererar RSA-värdnyckel för SSH1: "

#~ msgid "Unloading $IPTABLES modules: "
#~ msgstr "Glömmer $IPTABLES-moduler: "

#~ msgid ""
#~ "error in $FILE: already seen device $parent_device:$DEVNUM in $devseen"
#~ msgstr ""
#~ "fel i $FILE: enheten $parent_device:$DEVNUM har redan setts i $devseen"

#~ msgid "Loading $module module"
#~ msgstr "Läser in $module-modul"

#~ msgid "Shutting down kernel logger: "
#~ msgstr "Stänger ner kärnloggaren: "

#~ msgid "Starting UPS monitor (master): "
#~ msgstr "Startar UPS-övervakaren (master): "

#~ msgid "Turning off swap: "
#~ msgstr "Stänger av växlingsutrymme: "

#~ msgid "Stop $command"
#~ msgstr "Stoppa $command"

#~ msgid "Can't find $PRIVOXY_BIN, exit."
#~ msgstr "Kan inte hitta $PRIVOXY_BIN, avsluta."

# Osäker
#~ msgid "Halting system..."
#~ msgstr "Stoppar systemet..."

#~ msgid "Starting $KIND services: "
#~ msgstr "Startar $KIND-tjänster: "

#~ msgid "error in $FILE: already seen ipaddr $IPADDR in $ipseen"
#~ msgstr "fel i $FILE: ipadressen $IPADDR har redan synts i $ipseen"

#~ msgid "Enslaving ${DEVICE} to ${MASTER}"
#~ msgstr "Förslavar ${DEVICE} till ${MASTER}"

#~ msgid "Stopping INNWatch service: "
#~ msgstr "Stoppar INNWatch-tjänsten: "

#~ msgid "Applying $IPTABLES firewall rules: "
#~ msgstr "Verkställer $IPTABLES-brandväggsregler: "

#~ msgid "Starting YP server services: "
#~ msgstr "Startar YP-servertjänster: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|reload|restart}"

#~ msgid "Failed to load module: isicom"
#~ msgstr "Kunde inte läsa in modul: isocom"

#~ msgid "Stopping Red Hat Network Daemon: "
#~ msgstr "Stoppar Red Hat Network-demonen: "

#~ msgid "Initializing USB HID interface: "
#~ msgstr "Initierar USB HID-gränssnitt: "

#~ msgid "Starting NFS statd: "
#~ msgstr "Startar NFS statd: "

#~ msgid ""
#~ "Using 6to4 and RADVD IPv6 forwarding usually should be enabled, but it "
#~ "isn't"
#~ msgstr ""
#~ "Användning av 6till4- och RADVD IPv6-vidarebefordran bör normalt vara "
#~ "aktiverat, men det är det inte"

#~ msgid "Stopping rusers services: "
#~ msgstr "Stoppar rusers-tjänster: "

#~ msgid "Enabling swap space: "
#~ msgstr "Aktiverar växlingsutrymme: "

#~ msgid "$base shutdown"
#~ msgstr "nerstängning av $base"

#~ msgid "Starting system message bus: "
#~ msgstr "Startar systemmeddelandebuss: "

#~ msgid "Initializing USB controller ($alias): "
#~ msgstr "Initierar USB-styrenhet ($alias): "

#~ msgid "Changing target policies to DENY"
#~ msgstr "Ändrar målpolicy till DENY"

#~ msgid "Activating swap partitions: "
#~ msgstr "Aktiverar växlingspartitioner: "

#~ msgid " umount"
#~ msgstr " avmontering"

#~ msgid "done"
#~ msgstr "färdig"

#~ msgid "Stopping $prog:"
#~ msgstr "Stoppar $prog:"

#~ msgid "Finding module dependencies: "
#~ msgstr "Söker efter modulberoenden: "

#~ msgid "ifup-ppp for ${DEVICE} exiting"
#~ msgstr "ifup-ppp för ${DEVICE} avslutar"

#~ msgid "Starting iSCSI: iscsi"
#~ msgstr "Startar iSCSI: iscsi"

#~ msgid "Loading default keymap: "
#~ msgstr "Läser in standardtangentbordslayout: "

#~ msgid ""
#~ "Device '$DEVICE' isn't supported here, use IPV6_AUTOTUNNEL setting and "
#~ "restart (IPv6) networking"
#~ msgstr ""
#~ "Enheten \"$DEVICE\" stöds inte här, använd inställningen IPV6_AUTOTUNNEL "
#~ "och starta om (IPv6-)nätverksanslutningen"

#~ msgid "Mounting proc filesystem: "
#~ msgstr "Monterar proc-filsystem: "

#~ msgid "Users cannot control this device."
#~ msgstr "Användare kan inte styra denna enhet."

#~ msgid "Initializing firewire controller ($alias): "
#~ msgstr "Initierar firewire-styrenhet ($alias): "

#~ msgid "Disabling PLX devices... "
#~ msgstr "Inaktiverar PLX-enheter... "

#~ msgid "Initializing USB mouse: "
#~ msgstr "Initierar USB-mus: "

#~ msgid "Stopping iSCSI:"
#~ msgstr "Stoppar iSCSI:"

#~ msgid "Unmounting NFS filesystems (retry): "
#~ msgstr "Avmonterar NFS-filsystem (återförsök): "

#~ msgid "You need to be root to use this command ! "
#~ msgstr "Du måste vara root för att kunna använda detta kommando! "

#~ msgid "Currently active devices:"
#~ msgstr "Aktiva enheter just nu:"

#~ msgid "Usage: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: ${0##*/} {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "start"
#~ msgstr "start"

#~ msgid "Shutting down interface $i: "
#~ msgstr "Stänger ner gränssnittet $i: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"

#~ msgid ""
#~ "Warning: interface 'tun6to4' does not support 'IPV6_DEFAULTGW', ignored"
#~ msgstr ""
#~ "Varning: gränssnittet \"tun6to4\" stöder inte \"IPV6_DEFAULTGW\", "
#~ "ignorerar"

#~ msgid "Stopping NFS locking: "
#~ msgstr "Stoppar NFS-låsning: "

#~ msgid "Initializing random number generator: "
#~ msgstr "Initierar slumptalsgenerator: "

#~ msgid " cardmgr."
#~ msgstr " cardmgr."

#~ msgid "Listening for an NIS domain server."
#~ msgstr "Lyssnar efter en NIS-domänserver."

#~ msgid "(Repair filesystem)"
#~ msgstr "(Reparera filsystem)"

#~ msgid "Device 'tun6to4' (from '$DEVICE') is already up, shutdown first"
#~ msgstr ""
#~ "Enheten \"tun6to4\" (från \"$DEVICE\") är redan uppe, stäng ner först"

#~ msgid "could not make temp file"
#~ msgstr "kunde inte skapa temporär fil"

#~ msgid "$NAME is attached to $DEVICE"
#~ msgstr "$NAMN är fäst vid $DEVICE"

#~ msgid "Saving current rules to $IPCHAINS_CONFIG"
#~ msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPCHAINS_CONFIG"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|status|condrestart|restart}"

#~ msgid "RSA1 key generation"
#~ msgstr "RSA1-nyckelgenerering"

#~ msgid "VNC server"
#~ msgstr "VNC-server"

#~ msgid "InitiatorName file /etc/initiatorname.iscsi is missing!"
#~ msgstr "InitiatorName-filen /etc/initiatorname.iscsi saknas!"

#~ msgid "Unloading ISDN modules"
#~ msgstr "Glömmer ISDN-moduler"

#~ msgid "$base $killlevel"
#~ msgstr "$base $killlevel"

#~ msgid "6to4 configuration is not valid"
#~ msgstr "6till4-konfiguration är inte giltig"

#~ msgid "The random data source is missing"
#~ msgstr "Slumpdatakällan saknas"

#~ msgid ""
#~ "ERROR: [ipv6_log] Syslog is chosen, but binary 'logger' doesn't exist or "
#~ "isn't executable"
#~ msgstr ""
#~ "FEL: [ipv6_log] Syslog är valt, men binären \"logger\" finns inte eller "
#~ "är inte körbar"

#~ msgid ""
#~ "Usage: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: $0 {start|stop|status|restart|condrestart|reload|force-reload}"

#~ msgid "initializing netdump"
#~ msgstr "initierar netdump"

#~ msgid "$0: kernel does not have microcode device support"
#~ msgstr "$0: kärnan har inte stöd för mikrokodenheter"

#~ msgid "Unloading $IP6TABLES modules: "
#~ msgstr "Glömmer $IP6TABLES-moduler: "

#~ msgid "Shutting down pand: "
#~ msgstr "Stänger ner pand: "

#~ msgid "X is now configured. Starting Setup Agent"
#~ msgstr "X är nu konfigurerat. Startar konfigurationsagent"

#~ msgid "Starting NetWare emulator-server: "
#~ msgstr "Startar NetWare-emulatorserver: "

#~ msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel for device ${DEVICE}"
#~ msgstr ""
#~ "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan för enheten ${DEVICE}"

#~ msgid "Remounting root filesystem in read-write mode: "
#~ msgstr "Monterar om rotfilsystemet i skrivbart läge: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|restart}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|restart}"

#~ msgid "Active Mount Points:"
#~ msgstr "Aktiva monteringspunkter:"

#~ msgid "Starting RADIUS server: "
#~ msgstr "Startar RADIUS-server: "

#~ msgid "usage: ifdown <device name>"
#~ msgstr "användning: ifdown <enhetsnamn>"

#~ msgid "Starting NFS locking: "
#~ msgstr "Startar NFS-låsning: "

#~ msgid "Starting PCMCIA services:"
#~ msgstr "Startar PCMCIA-tjänster:"

#~ msgid " failed; no link present. Check cable?"
#~ msgstr " misslyckades; det finns inte någon länk. Kontrollera kabeln?"

#~ msgid "Configuration file or keys are invalid"
#~ msgstr "Konfigurationsfilen eller nycklarna är ogiltiga"

#~ msgid " Please correct your /etc/sysconfig/rawdevices:"
#~ msgstr " Var vänlig och korrigera din /etc/sysconfig/rawdevices:"

#~ msgid "Stopping routed (RIP) services: "
#~ msgstr "Stoppar routed-tjänster (RIP): "

#~ msgid "DEBUG  "
#~ msgstr "FELSÖK  "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status}"

#~ msgid "Networking not configured - exiting"
#~ msgstr "Nätverksstöd är inte konfigurerat - avslutar"

#~ msgid "No 802.1Q VLAN support available in kernel."
#~ msgstr "Inget stöd för 802.1Q-VLAN tillgängligt i kärnan."

#~ msgid "Loading isicom firmware... "
#~ msgstr "Läser in fast program för isicom... "

#~ msgid "Starting acpi daemon: "
#~ msgstr "Startar acpi-demonen: "

#~ msgid "Mounting SMB filesystems: "
#~ msgstr "Monterar SMB-filsystem: "

#~ msgid "  you'll have to upgrade your util-linux package"
#~ msgstr "  måste du uppgradera ditt util-linux-paket"

#~ msgid "Starting rwho services: "
#~ msgstr "Startar rwho-tjänster: "

#~ msgid "Automatic reboot in progress."
#~ msgstr "Automatisk omstart pågår."

#~ msgid "Stopping INND service: "
#~ msgstr "Startar INND-tjänsten: "

#~ msgid "Shutting down process accounting: "
#~ msgstr "Stänger ner processbokföring: "

#~ msgid "Could not load module iscsi.o"
#~ msgstr "Kunde inte läsa in iscsi.o"

#~ msgid "$STRING"
#~ msgstr "$STRING"

#~ msgid "Updating /etc/fstab"
#~ msgstr "Uppdaterar /etc/fstab"

#~ msgid "Loading keymap: "
#~ msgstr "Läser in tangentbordslayout: "

#~ msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
#~ msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"

#~ msgid "Shutting down console mouse services: "
#~ msgstr "Stänger ner konsollmustjänster: "

#~ msgid "Setting NIS domain name $NISDOMAIN: "
#~ msgstr "Ställer in NIS-domännamnet $NISDOMAIN: "

#~ msgid "Checking for new hardware"
#~ msgstr "Letar efter ny hårdvara"

#~ msgid "Stopping NFS statd: "
#~ msgstr "Stoppar NFS statd: "

#~ msgid "ipchains and $IP6TABLES can not be used together."
#~ msgstr "ipchains och $IP6TABLES kan inte användas tillsammans."

#~ msgid "/proc filesystem unavailable"
#~ msgstr "/proc-filsystemet är inte tillgängligt"

#~ msgid "Starting NFS mountd: "
#~ msgstr "Startar NFS mountd: "

#~ msgid "Unmounting initrd: "
#~ msgstr "Avmonterar initrd: "

#~ msgid "*** An error occurred during the RAID startup"
#~ msgstr "*** Ett fel inträffade under RAID-uppstarten"

#~ msgid "error in $FILE: didn't specify device or ipaddr"
#~ msgstr "fel i $FILE: angav inte enhet eller ipadress"

#~ msgid "${base} (pid $pid) is running..."
#~ msgstr "${base} (pid $pid) kör..."

#~ msgid "Given IPv4 address '$ipv4addr' is not globally usable"
#~ msgstr "Den angivna IPv4-adressen \"$ipv4addr\" är inte globalt användbar"

#~ msgid "Stopping $prog: "
#~ msgstr "Stoppar $prog: "

#~ msgid "Binding to the NIS domain: "
#~ msgstr "Binder till NIS-domänen: "

#~ msgid "Shutting down $KIND services: "
#~ msgstr "Stänger ner $KIND-tjänster: "

#~ msgid "ERROR  "
#~ msgstr "FEL   "

#~ msgid "Shutting down AppleTalk services: "
#~ msgstr "Stänger ner AppleTalk-tjänster: "

#~ msgid "Press Y within %d seconds to force file system integrity check..."
#~ msgstr ""
#~ "Tryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram integritetskontroll av "
#~ "filsystem..."

#~ msgid "Resetting built-in chains to the default ACCEPT policy:"
#~ msgstr "Återställer inbyggda kedjor till standard-ACCEPT-policyn:"

#~ msgid "Saving current rules to $IPTABLES_CONFIG"
#~ msgstr "Sparar nuvarande regler till $IPTABLES_CONFIG"

#~ msgid "No Printers Defined"
#~ msgstr "Inga skrivare är angivna"

#~ msgid "Changing target policies to DROP: "
#~ msgstr "Ändrar målpolicy till DROP: "

#~ msgid "Usage: nfs {start|stop|status|restart|reload}"
#~ msgstr "Användning: nfs {start|stop|status|restart|reload}"

#~ msgid "yY"
#~ msgstr "jJyY"

#~ msgid "Error initializing device ${DEVICE}"
#~ msgstr "Fel vid initiering av enheten ${DEVICE}"

#~ msgid "nN"
#~ msgstr "nN"

#~ msgid "cC"
#~ msgstr "fFcC"

#~ msgid "Loading firmware"
#~ msgstr "Läser in fast program"

#~ msgid "Changing target policies to DROP"
#~ msgstr "Ändrar målpolicy till DROP"

#~ msgid "Usage: isicom {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: isicom {start|stop|status|restart|reload|condrestart}"

#~ msgid "Wine binary format handlers are registered."
#~ msgstr "Binärformathanterare för Wine är registrerade."

#~ msgid "The iSCSI module could not be unloaded."
#~ msgstr "iSCSI-modulen kunde inte glömmas."

#~ msgid "Setting default font ($SYSFONT): "
#~ msgstr "Ställer in standardtypsnitt ($SYSFONT): "

#~ msgid "Unregistering binary handler for Windows applications"
#~ msgstr "Avregistrerar binärhanterare för Windowsprogram"

#~ msgid "\\033[0;39m"
#~ msgstr "\\033[0;39m"

#~ msgid "Stopping postgresql service: "
#~ msgstr "Stoppar postgresql-tjänsten: "

#~ msgid " iscsilun"
#~ msgstr " iscsilun"

#~ msgid "Registering binary handler for Windows applications"
#~ msgstr "Registrerar binärhanterare för Windowsprogram"

#~ msgid "Wine binary format handlers are not registered."
#~ msgstr "Binärformathanterare för Wine är inte registrerade."

#~ msgid "\\033[0;31m"
#~ msgstr "\\033[0;31m"

#~ msgid "$1 "
#~ msgstr "$1 "

#~ msgid "Usage: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: $prog {start|stop|status|restart|condrestart}"

#~ msgid "Stopping NFS mountd: "
#~ msgstr "Stoppar NFS mountd: "

#~ msgid "Stopping NFS quotas: "
#~ msgstr "Stoppar NFS-diskkvoter: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|reload|restart|condrestart|status}"

#~ msgid "Stopping NFS daemon: "
#~ msgstr "Stoppar NFS-demonen: "

#~ msgid "Stopping $prog"
#~ msgstr "Stoppar $prog"

#~ msgid "Not starting $prog: "
#~ msgstr "Startar inte $prog: "

#~ msgid "Applying iptables firewall rules"
#~ msgstr "Verkställer iptables-brandväggsregler"

#~ msgid " modules"
#~ msgstr " moduler"

#~ msgid "Could not find $DRIVER_MODULE.o"
#~ msgstr "Kunde inte hitta $DRIVER_MODULE.o"

#~ msgid "See error log in /var/log/iscsi.log"
#~ msgstr "Se felloggen i /var/log/iscsi.log"

#~ msgid "Usage: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"
#~ msgstr "Användning: atalk {start|stop|restart|status|condrestart}"

#~ msgid "."
#~ msgstr "."

#~ msgid "Stopping iSCSI: iscsilun"
#~ msgstr "Stoppar iSCSI: iscsilun"

#~ msgid "Couldn't load module $DRIVER_MODULE"
#~ msgstr "Kunde inte läsa in modulen $DRIVER_MODULE"

#~ msgid "Usage: (halt|reboot) {start}"
#~ msgstr "Användning: (halt|reboot) {start}"

#~ msgid " cardmgr"
#~ msgstr " cardmgr"

#~ msgid "$prog: No servers in $ntpconf and $ntpstep"
#~ msgstr "$prog: Inga servrar i $ntpconf och $ntpstep"

#~ msgid "\t\t\tWelcome to "
#~ msgstr "\t\t\tVälkommen till "

#~ msgid "Kernel is not compiled with IPv6 support"
#~ msgstr "Kärnan har inte kompilerats med stöd för IPv6"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6AddrToTest' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6AdressAttTesta\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Starting $prog"
#~ msgstr "Startar $prog"

#~ msgid "Tunnel device '$device' creation didn't work - ERROR!"
#~ msgstr "Skapande av tunnlingsenheten \"$device\" lyckades inte - FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-network' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-nätverk\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Missing 'prefix length' for given address '$testipv6addr_valid'"
#~ msgstr ""
#~ "\"prefixlängd\" saknas för den angivna adressen \"$testipv6addr_valid\""

#~ msgid "Missing parameter 'local IPv4 address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"lokal IPv4-adress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Starting junkbuster: "
#~ msgstr "Startar junkbuster: "

#~ msgid "Missing parameter 'IPv4-tunnel address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv4-tunneladress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Tunnel device 'sit0' is still up - FATAL ERROR!"
#~ msgstr "Tunnlingstjänsten \"sit0\" är fortfarande uppe - ÖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-address' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-adress\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "$*"
#~ msgstr "$*"

#~ msgid "Devices with modified configuration:"
#~ msgstr "Enheter med ändrad konfiguration:"

#~ msgid "Don't understand forwarding control parameter '$fw_control' (arg 1)"
#~ msgstr "Förstår inte vidarebefordringsparametern \"$fw_control\" (arg 1)"

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status|probe}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|reload|status|probe}"

#~ msgid "Red Hat"
#~ msgstr "Red Hat"

#~ msgid "Bringing up device $device: "
#~ msgstr "Sätter igång enheten $device: "

#~ msgid "Trigger RADVD for IPv6to4 prefix recalculation"
#~ msgstr "Trigga RADVD för IPv6till4-prefixomräkning"

#~ msgid "Missing parameter 'device' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"enhet\" saknas (arg 1)"

#~ msgid "$prog is running, PIDs: $PIDS."
#~ msgstr "$prog kör redan, PID: $PIDS."

#~ msgid "Shutting down device $device: "
#~ msgstr "Stänger ner enheten $device: "

#~ msgid "Generated 6to4 prefix '$prefix6to4' from '$localipv4'"
#~ msgstr "Genererade 6till4-prefixet \"$prefix6to4\" från \"$localipv4\""

#~ msgid ""
#~ "IPv6to4 configuration needs an IPv6to4 relay address, 6to4 configuration "
#~ "is not valid!"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv6till4-mellanhandsadress, 6till4-"
#~ "konfiguration är inte giltig!"

#~ msgid "Tunnel device 'sit0' enabling didn't work - FATAL ERROR!"
#~ msgstr ""
#~ "Aktivering av tunnelenheten \"sit0\" fungerade inte - ÖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Missing parameter 'device'"
#~ msgstr "Parametern \"enhet\" saknas"

#~ msgid "Bringing up interface lo: "
#~ msgstr "Sätter igång gränssnittet lo: "

#~ msgid "Usage: junkbuster {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: junkbuster {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Tunnel creation mode '$IPV6_TUNNELMODE' not supported - skip!"
#~ msgstr "Tunnelskapningsläget \"$IPV6_TUNNELMODE\" stöds inte - hoppar över!"

#~ msgid "Device '$device' enabling didn't work - FATAL ERROR!"
#~ msgstr "Aktivering av enheten \"$device\" fungerade inte - ÖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Table: filter"
#~ msgstr "Tabell: filter"

#~ msgid ""
#~ "'prefix length' on given address '$testipv6addr_valid' is out of range (0-"
#~ "128)"
#~ msgstr ""
#~ "\"prefixlängd\" för den angivna adressen \"$testipv6addr_valid\" är "
#~ "utanför intervallet (0-128)"

#~ msgid "Stopping junkbuster: "
#~ msgstr "Stoppar junkbuster: "

#~ msgid "Adding internal IPX network $IPXINTERNALNETNUM $IPXINTERNALNODENUM: "
#~ msgstr ""
#~ "Lägger till internt IPX-nätverk $IPXINTERNALNETNUM $IPXINTERNALNODENUM: "

#~ msgid "Bringing up alias $device: "
#~ msgstr "Sätter igång aliaset $device: "

#~ msgid "Tunnel device '$device' bringing up didn't work - ERROR!"
#~ msgstr "Igångsättning av tunnlingsenheten \"$device\" fungerade inte - FEL!"

#~ msgid "Bringing up route $device: "
#~ msgstr "Sätter igång rutten $device: "

#~ msgid "Given IPv6 MTU is out of range"
#~ msgstr "Angiven IPv6-MTU är utanför intervallet"

#~ msgid "Missing parameter 'forwarding control' (arg 1)"
#~ msgstr "Parametern \"vidarebefordringsstyrning\" (arg 1) saknas"

#~ msgid "Unmounting loobpack filesystems: "
#~ msgstr "Avmonterar loopback-filsystem: "

#~ msgid ""
#~ "Given address of relay is not a globally usable one, 6to4 configuration "
#~ "is not valid!"
#~ msgstr ""
#~ "Eftersom adressen till mellanhanden inte är globalt användbar är 6till4-"
#~ "konfigurationen inte giltig!"

#~ msgid "Table: nat"
#~ msgstr "Tabell: nat"

#~ msgid "Deleting internal IPX network: "
#~ msgstr "Tar bort internt IPX-nätverk: "

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-route' (arg 3)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-rutt\" (arg 3) saknas"

#~ msgid "Given IPv6 address '$testipv6addr_valid' is not valid"
#~ msgstr "Angivna IPv6-adressen \"$testipv6addr_valid\" är inte giltig"

#~ msgid ""
#~ "IPv6 forwarding per device cannot be controlled via sysctl - use "
#~ "netfilter6 instead!"
#~ msgstr ""
#~ "IPv6-vidarebefordran per enhet kan inte styras med sysctl - använd "
#~ "netfilter6 istället!"

#~ msgid "Turning off accounting: "
#~ msgstr "Stänger av bokföring: "

#~ msgid "Usage: ifdown_ipv6to4_all interfacename"
#~ msgstr "Användning: ifdown_ipv6to4_all gränssnittsnamn"

#~ msgid " Linux"
#~ msgstr " Linux"

#~ msgid ""
#~ "Utility 'ip' (from the iproute package) doesn't exist or isn't executable "
#~ "- non-NBMA-styled tunneling setup won't work!"
#~ msgstr ""
#~ "Verktyget \"ip\" (från paketet iproute) finns inte eller är inte "
#~ "exekverbart - konfigurationer med icke-NBMA-tunnling kommer inte att "
#~ "fungera!"

#~ msgid ""
#~ "Given remote address '$addressipv4tunnel' on tunnel device '$device' is "
#~ "already configured on device '$devnew' - FATAL ERROR!"
#~ msgstr ""
#~ "Angivna fjärradressen \"$addressipv4tunnel\" på tunnlingsenheten \"$device"
#~ "\" är redan konfigurerad på enheten \"$devnew\" - ÖDESDIGERT FEL!"

#~ msgid "Devices that are down:"
#~ msgstr "Enheter som är nere:"

#~ msgid "$prog not running."
#~ msgstr "$prog kör inte."

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6-gateway' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-gateway\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "Missing parameter 'IPv6 MTU' (arg 2)"
#~ msgstr "Parametern \"IPv6-MTU\" (arg 2) saknas"

#~ msgid "\rPress N within %d seconds to not force filesystem check..."
#~ msgstr ""
#~ "\rTryck N inom %d sekunder för att inte tvinga fram filsystemskontroll..."

#~ msgid "\rPress Y within %d seconds to force filesystem check..."
#~ msgstr ""
#~ "\rTryck Y inom %d sekunder för att tvinga fram filsystemskontroll..."

#~ msgid "Usage: bgpd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: bgpd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Shutting down ospf6d: "
#~ msgstr "Stänger ner ospf6d: "

#~ msgid "Starting iSCSI nuscsitcpd: "
#~ msgstr "Startar iSCSI-nuscsitcpd: "

#~ msgid "Starting ospfd: "
#~ msgstr "Startar ospfd: "

#~ msgid "Usage: zebra {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: zebra {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Starting zebra: "
#~ msgstr "Startar zebra: "

#~ msgid "Shutting down zebra: "
#~ msgstr "Stänger ner zebra: "

#~ msgid "Starting ripd: "
#~ msgstr "Startar ripd: "

#~ msgid "Usage: ripngd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ripngd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Usage: ospf6d {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ospf6d {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Usage: ospfd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ospfd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Shutting down ospfd: "
#~ msgstr "Stänger ner ospfd: "

#~ msgid "Unmounting proc file system: "
#~ msgstr "Avmonterar proc-filsystem: "

#~ msgid "Usage: routed {start|stop|status|restart|reload}"
#~ msgstr "Användning: routed {start|stop|status|restart|reload}"

#~ msgid "Shutting down ripd: "
#~ msgstr "Stänger ner ripd: "

#~ msgid "Starting ospf6d: "
#~ msgstr "Startar ospf6d: "

#~ msgid "Usage: rstatd {start|stop|status|restart}"
#~ msgstr "Användning: rstatd {start|stop|status|restart}"

#~ msgid "Usage: ripd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"
#~ msgstr "Användning: ripd {start|stop|restart|reload|condrestart|status}"

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 Propagation Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-propagationsserver: "

#~ msgid "Shutting down NFS file locking services: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS-fillåsningstjänster: "

#~ msgid "Removing provider '$provider' on device '$device'"
#~ msgstr "Tar bort leverantören \"$provider\" på enheten \"$device\""

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 KDC: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-KDC: "

#~ msgid "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
#~ msgstr "Användning: $0 {start|stop|restart|status}"

#~ msgid "Loading mixer settings: "
#~ msgstr "Läser in mixerinställningar: "

#~ msgid "Checking postgresql installation: "
#~ msgstr "Kontrollerar postgresql-installationen: "

#~ msgid "Restarting NFS services: "
#~ msgstr "Startar NFS-tjänster: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 Admin Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-administrationsserver: "

#~ msgid "Stopping Kerberos 5-to-4 Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-till-4-server: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 Propagation Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-propagationsserver: "

#~ msgid "Shutting down ADSL link: "
#~ msgstr "Stänger ner ADSL-länk: "

#~ msgid "rpc.mountd "
#~ msgstr "rpc.mountd "

#~ msgid "Setting up LVM:"
#~ msgstr "Ställer in LVM:"

#~ msgid "Usage: ifdown_ipv6_tunnel_all interfacename IPv4-tunneladdress"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: ifdown_ipv6_tunnel_all gränssnittsnamn IPv4-tunneladress"

#~ msgid "Usage: $0 yes|no [device]"
#~ msgstr "Användning: $0 yes|no [enhet]"

#~ msgid "Usage: $0 interfacename IPv6-address/IPv6-prefixlength"
#~ msgstr "Användning: $0 gränssnittsnamn IPv6-adress/IPv6-prefixlängd"

#~ msgid "Usage: $0 interfacename IPv4-tunneladdress IPv6-route"
#~ msgstr "Användning: $0 gränssnittsnamn IPv4-tunneladress IPv6-rutt"

#~ msgid "Usage: rarpd {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"
#~ msgstr "Användning: rarpd {start|stop|restart|condrestart|reload|status}"

#~ msgid "Starting Kerberos 5-to-4 Server: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-till-4-server: "

#~ msgid "Bringing up ADSL link: "
#~ msgstr "Sätter igång ADSL-länken: "

#~ msgid "Shutting down NFS lockd: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS lockd: "

#~ msgid "Starting NFS file locking services: "
#~ msgstr "Startar NFS-fillåsningstjänster: "

#~ msgid "Starting Kerberos 5 KDC: "
#~ msgstr "Startar Kerberos 5-KCD: "

#~ msgid "Usage: $0 IPv6-network IPv6-gateway [device]"
#~ msgstr "Användning: $0 IPv6-nätverk IPv6-gateway [enhet]"

#~ msgid "Starting postgresql service: "
#~ msgstr "Startar postgresql-tjänsten: "

#~ msgid "Adding provider '$prov' on device '$device'"
#~ msgstr "Lägger till leverantören \"$prov\" på enheten \"$device\""

#~ msgid "Shutting down NFS statd: "
#~ msgstr "Stänger ner NFS statd: "

#~ msgid "Stopping Kerberos 5 Admin Server: "
#~ msgstr "Stoppar Kerberos 5-administrationsserver: "

#~ msgid "Stopping rarpd daemon: "
#~ msgstr "Stoppar rarpd-demonen: "

#~ msgid "Generating $proto $algo host key: "
#~ msgstr "Genererar $algo-värdnyckel för $proto: "

#~ msgid "$proto $algo key generation"
#~ msgstr "$algo-nyckelgenerering för $proto"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.