anaconda-online-help-gui (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-10-19 00:18:13

HÀr Àr uppdateringen av anaconda-online-help-gui. Ta gÀrna en titt.
Filen finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda-online-help-gui.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for anaconda online help.
 # Copyright (C) 2003 Red Hat Inc.
 # Paul Gampe <pgampe@redhat.com>, 2003
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.22 2003/10/16 09:21:45 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: help-screens\n"
N "Project-Id-Version: anaconda-online-help-gui\n"
 "POT-Creation-Date: 2001-02-09 01:25+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-01-29 23:18+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-10-16 11:23+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: index.docbook:33
 #, no-c-format
 msgid "Additional Language Support"
G msgstr "Ytterligare sprÄkstöd"
N msgstr "Stöd för ytterligare sprÄk"
 
 #: index.docbook:35
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Select a language to use as the default language. The default language will "
 "be the language used on the system once installation is complete. If you "
 "choose to install other languages, it is possible to change the default "
 "language after the installation."
 msgstr ""
 "VÀlj ett sprÄk att anvÀnda som standardsprÄk. StandardsprÄket kommer att "
G "vara det sprÄk som anvÀnds pÄ ditt &RHL;-system nÀr installationen Àr "
G "fÀrdig. Om du vÀljer att installera andra sprÄk kommer det att vara möjligt "
G "att Àndra standardsprÄket efter installationen."
N "vara det sprÄk som anvÀnds pÄ systemet nÀr installationen Àr fÀrdig. Om du "
N "vÀljer att installera andra sprÄk kommer det att vara möjligt att Àndra "
N "standardsprÄket efter installationen."
 
 #: index.docbook:41
 #, no-c-format
 msgid ""
G "&RHL; can install and support several languages. To use more than one "
G "language on your system, choose specific languages to be installed, or "
G "select all languages to have all available languages installed on the system."
N "The installation program can install and support several languages. To use "
N "more than one language on your system, choose specific languages to be "
N "installed, or select all languages to have all available languages installed "
N "on the system."
 msgstr ""
G "&RHL; kan installera och stöda flera sprÄk. För att anvÀnda mer Àn ett sprÄk "
G "pÄ ditt system vÀljer du specifika sprÄk att installera, eller markerar alla "
G "sprÄk för att ha alla tillgÀngliga sprÄk installerade pÄ systemet."
N "Installationsprogrammet kan installera och stöda flera sprÄk. För att "
N "anvÀnda mer Àn ett sprÄk pÄ ditt system vÀljer du specifika sprÄk att "
N "installera, eller markerar alla sprÄk för att ha alla tillgÀngliga sprÄk "
N "installerade pÄ systemet."
 
 
 #: index.docbook:88
 #, no-c-format
 msgid ""
G "In &RHL;, the graphical environment (X Window System) is designed to make "
G "use of a three-button mouse. If you have a two-button mouse, select the "
N "The graphical environment (the X Window System) is designed to make use of a "
N "three-button mouse. If you have a two-button mouse, select the "
 "<guilabel>Emulate 3 buttons</guilabel> option. After the installation, you "
 "can click both mouse buttons at once to act as the middle mouse button."
 msgstr ""
G "I &RHL; Àr den grafiska miljön (X Window System) konstruerad för att kunna "
G "anvÀndas med treknappars möss. Om du har en tvÄknappars mus bör du vÀlja "
N "Den grafiska miljön (X Window System) Àr konstruerad för att kunna anvÀndas "
N "med en treknappars mus. Om du har en tvÄknappars mus bör du vÀlja "
 "alternativet <guilabel>Emulera 3 knappar</guilabel>. Efter installationen "
 "kan du dÄ anvÀnda ett klick med bÄda musknappar samtidigt som en ersÀttning "
 "för mittknappen."
 
 
 #: index.docbook:99
 #, no-c-format
 msgid ""
G "Throughout this installation you will be able to use your mouse to choose "
G "different options. You can also navigate the installation using the "
N "Welcome! Throughout this installation you will be able to use your mouse to "
N "choose different options. You can also navigate the installation using the "
 "<keycap>Tab</keycap> and <keycap>Enter</keycap> keys."
 msgstr ""
G "Under denna installation kommer du att kunna anvÀnda din mus för att vÀlja "
G "olika alternativ. Du kan ocksÄ navigera i installationsprogrammet genom att "
G "anvÀnda tangenterna <keycap>Tab</keycap> och <keycap>Retur</keycap>."
N "VÀlkommen! Under denna installation kommer du att kunna anvÀnda din mus för "
N "att vÀlja olika alternativ. Du kan ocksÄ navigera i installationsprogrammet "
N "genom att anvÀnda tangenterna <keycap>Tab</keycap> och <keycap>Retur</"
N "keycap>."
 
 
 #: index.docbook:115
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The release notes provide an overview of features that may not have been "
 "available for documentation. To view the release notes, click the "
G "<guibutton>Release Notes</guibutton> button and a new screen will appear. "
N "<guibutton>Release Notes</guibutton> button and a new window will appear. "
 "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the release notes and return to "
 "the installation program."
 msgstr ""
 "UtgÄvenoteringarna innehÄller en överblick av finesser som kanske inte kunde "
 "dokumenteras. För att visa utgÄvenoteringarna klickar du pÄ knappen "
 "<guibutton>UtgÄvenoteringar</guibutton> och en ny skÀrm kommer att visas. "
 "Klicka pÄ <guibutton>StÀng</guibutton> för att stÀnga utgÄvenoteringarna och "
 "ÄtervÀnda till installationsprogrammet."
 
 #: index.docbook:122 index.docbook:193
 #, no-c-format
 msgid ""
 "You can cancel this installation any time before the <guimenu>About to "
 "Install</guimenu> screen. When you click <guibutton>Next</guibutton> on "
 "<guimenu>About to Install</guimenu>, package installation will begin and "
 "data will be written to your hard drive. To cancel before this screen, you "
 "can safely reboot your system (using the <keycap>reset</keycap> button, or "
 "<keycombo> <keycap>Ctrl</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </"
 "keycombo>)."
 msgstr ""
 "Du kan avbryta denna installation nÀr som helst innan skÀrmen "
 "<guimenu>Förbereder installation</guimenu>. NÀr du klickar pÄ "
 "<guibutton>NÀsta</guibutton> i <guimenu>Förbereder installation</guimenu> "
 "kommer installationen av paket att pÄbörjas och data kommer att skrivas till "
G "din hÄrddisk. För att avbryta innan denna skÀrm kan du utan problem starta "
G "om ditt system (anvÀnd <keycap>reset</keycap>-knappen eller <keycombo> "
N "din hÄrddisk. För att avbryta innan denna skÀrm Àr det ofarligt att starta "
N "om systemet (anvÀnd <keycap>reset</keycap>-knappen eller <keycombo> "
 "<keycap>Ctrl</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </keycombo>)."
 
 
 #: index.docbook:150
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Use the <guibutton>Next</guibutton> and <guibutton>Back</guibutton> buttons "
 "to navigate through these screens. Click <guibutton>Next</guibutton> to save "
 "the information and proceed to the next screen; click <guibutton>Back</"
 "guibutton> to move to the previous screen."
 msgstr ""
 "AnvÀnd knapparna <guibutton>NÀsta</guibutton> och <guibutton>Tillbaka</"
 "guibutton> för att navigera mellan de olika skÀrmarna. Klicka pÄ "
 "<guibutton>NÀsta</guibutton> för att spara informationen och fortsÀtta till "
 "nÀsta skÀrm; klicka pÄ <guibutton>Tillbaka</guibutton> för att gÄ till den "
G "föregÄende skÀrmen utan att spara nÄgon information."
N "föregÄende skÀrmen."
 
 
 # &RHI; (som expanderas till "Red Hat, Inc." har en punkt pÄ slutet; dÀrför
 # ingen extra punkt nÀr denna bildar slutet pÄ en mening
 #: index.docbook:165
 #, no-c-format
N msgid ""
N "Welcome! This installation process is outlined in detail in the "
N "<citetitle>&RHLIG;</citetitle> available from &RHI; Please read through the "
N "entire manual before you begin this installation process."
N msgstr ""
N "VÀlkommen! Denna installation Àr beskriven i detalj i <citetitle>&RHLIG;</"
N "citetitle> frÄn &RHI; LÀs igenom hela denna innan du pÄbörjar installationen."
N 
 #: index.docbook:170
 #, no-c-format
 
 #: index.docbook:219 index.docbook:261 index.docbook:292 index.docbook:1477
 #, no-c-format
 msgid ""
 "For more information concerning the differences among these installation "
G "classes, refer to the &RHLIG;."
N "classes, refer to the product documentation."
 msgstr ""
 "För mer information om skillnaderna mellan dessa typer av installation bör "
G "du lÀsa i &RHLIG;."
N "du lÀsa i produktdokumentationen."
 
 
 #: index.docbook:236
 #, no-c-format
G msgid "An upgrade will preserve existing &RHL; system data."
G msgstr "En uppgradering kommer att bevara befintlig &RHL;-systemdata."
N msgid "An upgrade will preserve existing system data."
N msgstr "En uppgradering kommer att bevara befintliga systemdata."
 
 
 #: index.docbook:255 index.docbook:1471
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Only the custom system installation gives you complete flexibility. You have "
 "complete control over the packages that will be installed on your system. "
 "Unless you have prior Linux experience, you should not select the custom-"
 "class installation method."
 msgstr ""
 "Endast en anpassad systeminstallation ger dig fullstÀndig flexibilitet. Du "
 "har fullstÀndig kontroll över de paket som kommer att installeras pÄ ditt "
G "system sÄvÀl som autentiseringsinstÀllningar. Du bör inte vÀlja anpassad "
G "installation om du inte har tidigare erfarenhet av Linux."
N "system. Du bör inte vÀlja anpassad installation om du inte har tidigare "
N "erfarenhet av Linux."
 
 
 #: index.docbook:285
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Choosing the <emphasis>Custom</emphasis> installation gives you complete "
 "flexibility. You have complete control over the packages that will be "
 "installed on your system. You can also determine whether you will use GRUB "
 "to boot your system. Unless you have prior Linux experience, you should not "
 "select the <emphasis>Custom</emphasis> installation method."
 msgstr ""
 "Att vÀlja <emphasis>Anpassad</emphasis> installation ger dig fullstÀndig "
 "flexibilitet. Du har fullstÀndig kontroll över de paket som kommer att "
G "installeras pÄ ditt system. Du kan ocksÄ bestÀmma om du vill anvÀnda GRUB "
G "för att starta ditt system. Du bör inte vÀlja anpassad installation om du "
G "inte har tidigare erfarenhet av Linux."
G 
G msgid "Upgrading Your System"
G msgstr "Uppgradering av ditt system"
G 
G msgid ""
G "Once you have chosen to upgrade, you can also decide whether you want to "
G "customize your packages."
G msgstr ""
G "NÀr du har valt att uppgradera kan du ocksÄ vÀlja om du du vill anpassa "
G "valet av paket."
G 
G msgid ""
G "If you do not want to select additional packages for upgrade, click "
G "<guibutton>Next</guibutton> to continue."
G msgstr ""
G "Om du inte vill vÀlja ytterligare paket som ska uppgraderas klickar du pÄ "
G "<guibutton>NÀsta</guibutton> för att fortsÀtta."
G 
G msgid ""
G "To customize your packages, select the <guilabel>Customize packages to be "
G "upgraded</guilabel> button and then click <guibutton>Next</guibutton>."
G msgstr ""
G "För att anpassa valet av paket vÀljer du knappen <guilabel>VÀlj paket att "
G "uppgradera</guilabel> och klickar pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton>."
N "installeras pÄ ditt system. Du kan ocksÄ avgöra om du vill anvÀnda GRUB för "
N "att starta ditt system. Du bör inte vÀlja <emphasis>Anpassad</emphasis> "
N "installation om du inte har tidigare erfarenhet av Linux."
 
 
 #: index.docbook:362
 #, no-c-format
 msgid ""
 "One of the largest obstacles for a new user during a Linux installation is "
G "partitioning. &RHL; makes this process easier by providing automatic "
N "partitioning. This process is made easier by providing automatic "
 "partitioning."
 msgstr ""
 "Ett av de största besvÀren för en ny anvÀndare under en Linuxinstallation Àr "
G "partitioneringen. &RHL; gör denna process mycket enklare genom att erbjuda "
N "partitioneringen. Denna process görs mycket enklare genom att erbjuda "
 "automatisk partitionering."
 
 
 #: index.docbook:403
 #, no-c-format
 msgid ""
 "To retain your current data and partitions, assuming you have enough free "
 "space available on your hard drive(s), select <guilabel>Keep all partitions "
 "and use existing free space</guilabel>."
 msgstr ""
G "Om du vill bevara befintlig data och befintliga partitioner bör du, givet "
N "Om du vill bevara befintliga data och befintliga partitioner bör du, givet "
 "att du har tillrÀckligt med ledigt diskutrymme pÄ dina hÄrddiskar, vÀlja "
 "<guilabel>BehÄll alla partitioner och anvÀnd befintligt utrymme</guilabel>."
 
 #: index.docbook:409
 #, no-c-format
 msgid ""
G "Using your mouse, choose the hard drive(s) you want &RHL; to be installed "
G "on. If you have multiple hard drives, you can choose which hard drive(s) "
G "should contain this installation. Unselected hard drives, and any data on "
G "them, will not be touched."
N "Using your mouse, choose the hard drive(s) you want to install to. If you "
N "have multiple hard drives, you can choose which hard drive(s) should contain "
N "this installation. Unselected hard drives, and any data on them, will not be "
N "touched."
 msgstr ""
G "VÀlj de hÄrddiskar som du vill att &RHL; ska installeras pÄ genom att "
G "anvÀnda musen. Om du har flera hÄrddiskar kan du vÀlja vilka hÄrdiskar som "
G "ska innehÄlla denna installation. HÄrddiskar som inte vÀljs, och all data pÄ "
N "VÀlj de hÄrddiskar som du vill att det ska installeras pÄ genom att anvÀnda "
N "musen. Om du har flera hÄrddiskar kan du vÀlja vilka hÄrdiskar som ska "
N "innehÄlla denna installation. HÄrddiskar som inte vÀljs, och all data pÄ "
 "dessa, kommer inte att pÄverkas."
 
 
 #: index.docbook:431
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If you do not know how to partition your system or if you need help with "
G "using the manual partitioning tools, refer to the <citetitle>&RHLIG;</"
G "citetitle>."
N "using the manual partitioning tools, refer to the product documentation."
 msgstr ""
 "Om du inte vet hur du ska partitionera ditt system eller om du behöver hjÀlp "
G "med partitioneringsverktygen bör du lÀsa i <citetitle>&RHLIG;</citetitle>."
N "med partitioneringsverktygen bör du lÀsa i produktdokumentationen."
 
 #: index.docbook:435
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If you used automatic partitioning, you can either accept the current "
 "partition settings (click <guibutton>Next</guibutton>), or modify the setup "
 "using the manual partitioning tool."
 msgstr ""
 "Om du anvÀnde automatisk partitionering kan du antingen acceptera de "
 "nuvarande partitionsinstÀllningarna (klicka pÄ <guibutton>NÀsta</"
G "guibutton>), eller Àndra konfigurationen med Disk Druid, det manuella "
N "guibutton>), eller Àndra konfigurationen med det manuella "
 "partitioneringsverktyget."
 
 
 #: index.docbook:477 index.docbook:570
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<command>New:</command> Use this button to create a new partition. A dialog "
 "box will appear containing fields that must be filled in (such as mount "
 "point, file system type, drive that the partition should exist on, size, and "
 "so on)."
 msgstr ""
 "<command>Ny:</command> AnvÀnd denna knapp för att skapa en ny partition. En "
 "dialogruta kommer att visas som innehÄller alla fÀlt som mÄste fyllas i (som "
 "exempelvis monteringspunkter, filsystemstyp, enhet som partitionen ska "
G "finnas pÄ osv)."
N "finnas pÄ, storlek osv)."
 
 
 #: index.docbook:497
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<command>RAID:</command> Use the <guibutton>RAID</guibutton> button ONLY if "
G "you have experience using RAID. To learn more about RAID, refer to the "
G "<citetitle>&RHLCGS;</citetitle>. To make a RAID device, you must first "
G "create software RAID partitions. Once you have created two or more software "
G "RAID partitions, select <guibutton>RAID</guibutton> to join the software "
G "RAID partitions into a RAID device."
N "you have experience using RAID. To make a RAID device, you must first create "
N "software RAID partitions. Once you have created two or more software RAID "
N "partitions, select <guibutton>RAID</guibutton> to join the software RAID "
N "partitions into a RAID device."
 msgstr ""
 "<command>RAID:</command> AnvÀnd knappen <guibutton>RAID</guibutton> ENDAST "
G "om du har erfarenhet av RAID. För mer information om RAID hÀnvisas du till "
G "<citetitle>&RHLCGS;</citetitle>. För att skapa en RAID-enhet mÄste du först "
N "om du har erfarenhet av RAID. För att skapa en RAID-enhet mÄste du först "
 "skapa partitioner för programvaru-RAID. NÀr du vÀl har skapat tvÄ eller "
 "flera partitioner för programvaru-RAID vÀljer du knappen <guibutton>RAID</"
 "guibutton> för att slÄ samman dessa partitioner till en RAID-enhet."
 
 #: index.docbook:505
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<command>LVM:</command> Use the <guibutton>LVM</guibutton> button ONLY if "
G "you have experience using LVM. To learn more about LVM, refer to the "
G "<citetitle>&RHLCGS;</citetitle>. To create an LVM logical volume, you must "
N "you have experience using LVM. To create an LVM logical volume, you must "
 "first create partitions of type physical volume (LVM). Once you have created "
 "one or more physical volume (LVM) partitions, select <guibutton>LVM</"
 "guibutton> to create an LVM logical volume."
 msgstr ""
 "<command>LVM:</command> AnvÀnd knappen <guibutton>LVM</guibutton> ENDAST om "
G "du har erfarenhet av LVM. För mer information om LVM hÀnvisas du till "
G "<citetitle>&RHLCGS;</citetitle>. För att skapa en logisk LVM-volym mÄste du "
G "först skapa partitioner av typen fysisk volym (LVM). NÀr du vÀl har skapat "
G "en eller flera fysiska volympartitioner (LVM) vÀljer du knappen "
G "<guibutton>LVM</guibutton> för att skapa en logisk LVM-volym."
N "du har erfarenhet av LVM. För att skapa en logisk LVM-volym mÄste du först "
N "skapa partitioner av typen fysisk volym (LVM). NÀr du vÀl har skapat en "
N "eller flera fysiska volympartitioner (LVM) vÀljer du knappen <guibutton>LVM</"
N "guibutton> för att skapa en logisk LVM-volym."
 
 
 #: index.docbook:594
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<command>RAID:</command> Use the <guibutton>Make RAID</guibutton> button "
G "ONLY if you have experience using RAID. To learn more about RAID, refer to "
G "the <citetitle>&RHLCGS;</citetitle>. To make a RAID device, you must first "
G "create software RAID partitions. Once you have created two or more software "
G "RAID partitions, select <guibutton>Make RAID</guibutton> to join the "
G "software RAID partitions into a RAID device."
G msgstr ""
G "<command>RAID:</command> AnvÀnd knappen <guibutton>RAID</guibutton> ENDAST "
G "om du har erfarenhet av RAID. För mer information om RAID hÀnvisas du till "
G "<citetitle>&RHLCGS;</citetitle>. För att skapa en RAID-enhet mÄste du först "
G "skapa partitioner för programvaru-RAID. NÀr du vÀl har skapat tvÄ eller "
G "flera partitioner för programvaru-RAID vÀljer du knappen <guibutton>Skapa "
G "RAID</guibutton> för att slÄ samman dessa partitioner till en RAID-enhet."
N "ONLY if you have experience using RAID. To make a RAID device, you must "
N "first create software RAID partitions. Once you have created two or more "
N "software RAID partitions, select <guibutton>Make RAID</guibutton> to join "
N "the software RAID partitions into a RAID device."
N msgstr ""
N "<command>RAID:</command> AnvÀnd knappen <guibutton>Skapa RAID</guibutton> "
N "ENDAST om du har erfarenhet av RAID. För att skapa en RAID-enhet mÄste du "
N "först skapa partitioner för programvaru-RAID. NÀr du vÀl har skapat tvÄ "
N "eller flera partitioner för programvaru-RAID vÀljer du knappen "
N "<guibutton>Skapa RAID</guibutton> för att slÄ samman dessa partitioner till "
N "en RAID-enhet."
 
 #: index.docbook:603
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<command>LVM:</command> Allows you to create an LVM logical volume. The role "
 "of LVM (Logical Volume Manager) is to present a simple logical view of "
 "underlying physical storage space, such as a hard drive(s). LVM manages "
 "individual physical disks &mdash; or to be more precise, the individual "
 "partitions present on them. <emphasis>It should only be used if you have "
G "experience using LVM.</emphasis> To read more about LVM, refer to the "
G "<citetitle>&RHLCGS;</citetitle>."
N "experience using LVM.</emphasis>"
 msgstr ""
 "<command>LVM:</command> LÄter dig skapa en logisk LVM-volym. Uppgiften för "
 "LVM (Logical Volume Manager) Àr att presentera en enkel logisk vy av det "
 "underliggande fysiska lagringsutrymmet, som till exempel hÄrddiskar. LVM "
 "hanterar individuella fysiska diskar &mdash; eller för att vara exakt de "
 "individuella partitionerna som finns pÄ dem. <emphasis>Det bör endast "
G "anvÀndas om du har erfarenhet av LVM.</emphasis> För mer information om LVM "
G "hÀnvisas du till <citetitle>&RHLCGS;</citetitle>."
N "anvÀndas om du har erfarenhet av LVM.</emphasis>"
 
 
 #: index.docbook:617
 #, no-c-format
 msgid ""
 "First, choose a root file system size value, if you do not want to accept "
 "the default value. The root file system default is one-half of the available "
 "free space."
 msgstr ""
 "VÀlj först en storlek pÄ rotfilsystemet, om du inte vill godta "
G "standardvÀrdet. Rotfilsystemet Àr hÀlften av det tillgÀngliga lediga "
G "utrymmet."
N "standardvÀrdet. StandardvÀrdet för rotfilsystemet Àr hÀlften av det "
N "tillgÀngliga lediga utrymmet."
 
 
 #: index.docbook:739
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<guibutton>Set default PROM boot device</guibutton>: The installation "
 "program can make sure the PROM will boot by default into the &RHL; "
 "installation program by setting PROM option \"boot-device\" or \"boot-from\"."
 msgstr ""
 "<guibutton>SĂ€tt standard PROM-startenhet</guibutton>: "
 "Installationsprogrammet kan sÀkerstÀlla att PROM:et som standard kommer att "
G "starta Red Hat Linux installationsprogram genom att sÀtta PROM-alternativet "
G "\"boot-device\" eller \"boot-from\"."
N "starta &RHL; installationsprogram genom att sÀtta PROM-alternativet \"boot-"
N "device\" eller \"boot-from\"."
 
 #: index.docbook:745
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If you wish to add default options to the SILO boot command, enter them into "
 "the kernel parameters field. Any options you enter will be passed to the "
 "Linux kernel every time it boots."
 msgstr ""
 "Om du vill lÀgga till standardargument till SILO-startkommandot anger du dem "
G "i fÀltet <guibutton>Parametrar till kÀrnan</guibutton>. Eventuella argument "
G "som du anger kommer att skickas till LinuxkÀrnan varje gÄng den startar."
N "i fÀltet för parametrar till kÀrnan. Eventuella argument som du anger kommer "
N "att skickas till LinuxkÀrnan varje gÄng den startar."
 
 
 #: index.docbook:778
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If your system is part of a larger network where hostnames are assigned by "
 "DHCP, select <guilabel>automatically via DHCP</guilabel>. Otherwise, select "
G "<guilabel>manually</guilabel> and enter in a hostname for your system. If "
G "you do not, your system will be known as \"localhost.\""
N "<guilabel>manually</guilabel> and enter in an FQHN-based hostname for your "
N "system (such as name.example.com). If you do not, your system will be known "
N "as \"localhost\"."
 msgstr ""
 "Om ditt system Àr del av ett större nÀtverk dÀr vÀrdnamn tilldelas via DHCP "
 "bör du vÀlja <guilabel>automatiskt via DHCP</guilabel>. Annars bör du vÀlja "
G "<guilabel>manuellt</guilabel> och ange ett vÀrdnamn för ditt system. Om du "
G "inte gör detta kommer ditt system att fÄ namnet \"localhost\"."
N "<guilabel>manuellt</guilabel> och ange ett vÀrdnamn för ditt system "
N "(exempelvis namn.exempel.se). Om du inte gör detta kommer ditt system att fÄ "
N "namnet \"localhost\"."
 
 
 #: index.docbook:807
 #, no-c-format
 msgid ""
G "DHCP - so any network interfaces that use DHCP can be properly configured."
G msgstr ""
G "DHCP - sÄ att alla nÀtverksgrÀnssnitt som anvÀnder DHCP kan konfigureras "
G "korrekt."
N "<guilabel>No Firewall</guilabel> &mdash; <guilabel>No firewall</guilabel> "
N "provides complete access to your system and does no security checking. "
N "Security checking is the disabling of access to certain services. This "
N "should only be selected if you are running on a trusted network (not the "
N "Internet) or plan to do more firewall configuration later."
N msgstr ""
N "<guibutton>Ingen brandvÀgg</guibutton> &mdash; <guilabel>Ingen brandvÀgg</"
N "guilabel> tillÄter fullstÀndig Ätkomst och utför inga sÀkerhetskontroller. "
N "Det rekommenderas endast om du anvÀnder ett sÀkert nÀtverk (inte Internet), "
N "eller om du planerar att göra mer detaljerad brandvÀggskonfiguration senare."
 
 #: index.docbook:815
 #, no-c-format
 msgid ""
G "Using this <guibutton>High Security</guibutton> will not allow the following:"
G msgstr ""
G "Att anvÀnda <guibutton>Hög sÀkerhet</guibutton> tillÄter inte följande:"
N "<guilabel>Enable firewall</guilabel> &mdash; If you choose <guilabel>Enable "
N "firewall</guilabel>, connections are not accepted by your system (other than "
N "the default settings) that are not explicitly defined by you. By default, "
N "only connections in response to outbound requests, such as DNS replies or "
N "DHCP requests, are allowed. If access to services running on this machine is "
N "needed, you can choose to allow specific services through the firewall."
N msgstr ""
N "<guilabel>Aktivera brandvÀgg</guilabel> &mdash; Om du vÀljer "
N "<guilabel>Aktivera brandvÀgg</guilabel> kommer anslutningar som inte "
N "uttryckligen angivits av dig (utöver standardinstÀllningarna) inte att "
N "accepteras. Som standard Àr endast anslutningar som Àr svar pÄ utgÄende "
N "begÀranden, som exempelvis DNS-svar eller DHCP-begÀranden, tillÄtna. Om "
N "Ätkomst till tjÀnster som kör pÄ denna maskin behövs kan du vÀlja att "
N "tillÄta vissa tjÀnster genom brandvÀggen."
 
 #: index.docbook:824
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If you are connecting your system to the Internet, but do not plan to run a "
G "server, this is the safest choice. If additional services are needed, you "
G "can choose <guibutton>Customize</guibutton> to allow specific services "
G "through the firewall."
G msgstr ""
G "Om du tÀnker ansluta ditt system till Internet, men inte planerar att köra "
G "en server, Àr detta det sÀkraste alternativet. Om du behöver ytterligare "
G "tjÀnster kan du vÀlja <guibutton>Anpassa</guibutton> för att tillÄta "
G "specifika tjÀnster passera brandvÀggen."
G 
G msgid ""
G "<guibutton>Medium Security</guibutton> - Choosing <guibutton>Medium "
G "Security</guibutton> will not allow your system to have access to certain "
G "resources. By default, access to the following resources are not allowed:"
G msgstr ""
G "<guibutton>Mellan</guibutton> - Att vÀlja sÀkerhetsnivÄn <guibutton>Mellan</"
G "guibutton> kommer inte att lÄta ditt system komma Ät vissa resurser. Som "
G "standard tillÄts inte följande resurser:"
G 
G msgid ""
G "Ports lower than 1023 - these are the standard reserved ports, used by most "
G "system services, such as <application>FTP</application>, <application>SSH</"
G "application>, <application>telnet</application>, and <application>HTTP</"
G "application>."
G msgstr ""
G "portar lÀgre Àn 1023 - detta Àr reserverade standardportar som anvÀnds av de "
G "flesta systemtjÀnster, som exempelvis <application>FTP</application>, "
G "<application>SSH</application>, <application>telnet</application> och "
G "<application>HTTP</application>."
G 
G msgid "NFS server port (2049)"
G msgstr "NFS-serverport (2049)"
G 
G msgid "The local X Window System display for remote X clients"
G msgstr "den lokala X Window-displayen för X-fjÀrrklienter"
G 
G msgid ""
G "The X Font server port (This is disabled by default in the font server.)"
N "server, this is the safest choice."
 msgstr ""
G "X-typsnittsserverporten (Detta Àr avstÀngt som standard i typsnittsservern)."
N "Om du ansluter ditt system till Internet, men inte planerar att köra en "
N "server, Àr detta det sÀkraste alternativet."
 
 #: index.docbook:827
 #, no-c-format
 msgid ""
G "If you want to allow resources such as <application>RealAudio(tm)</"
G "application>, while still blocking access to normal system services, choose "
G "<guibutton>Medium Security</guibutton>. You can choose <guibutton>Customize</"
G "guibutton> to allow specific services through the firewall."
N "Next, select which services, if any, should be allowed to pass through the "
N "firewall."
 msgstr ""
G "Om du vill tillÄta resurser som exempelvis <application>RealAudio(tm)</"
G "application>, och samtidigt blockera Ätkomst till vanliga systemtjÀnster, "
G "kan du vÀlja <guibutton>Mellan</guibutton>. Du kan vÀlja <guibutton>Anpassa</"
G "guibutton> för att tillÄta specifika tjÀnster passera brandvÀggen."
N "Efter detta bör du vÀlja vilka tjÀnster, om nÄgra, som ska tillÄtas passera "
N "brandvÀggen."
 
 #: index.docbook:830
 #, no-c-format
 msgid ""
G "<guibutton>No Firewall</guibutton> - No firewall allows complete access and "
G "does no security checking. It is recommended that this only be selected if "
G "you are running on a trusted network (not the Internet), or if you plan to "
G "do more detailed firewall configuration later."
N "Enabling these options allow the specified services to pass through the "
N "firewall. Note, these services may <emphasis>not</emphasis> be installed on "
N "the system by default. Make sure you choose to enable any options that you "
N "may need."
 msgstr ""
G "<guibutton>Ingen brandvÀgg</guibutton> - Ingen brandvÀgg tillÄter "
G "fullstÀndig Ätkomst och utför inga sÀkerhetskontroller. Det rekommenderas "
G "endast om du anvÀnder ett sÀkert nÀtverk (inte Internet), eller om du "
G "planerar att göra mer detaljerad brandvÀggskonfiguration senare."
N "Att anvÀnda dessa alternativ tillÄter de angivna tjÀnsterna att passera "
N "brandvÀggen. Observera att de flesta av dessa tjÀnster <emphasis>inte</"
N "emphasis> installeras pÄ systemet som standard. FörsÀkra dig om att du "
N "aktiverar alla de alternativ du kan behöva."
 
 #: index.docbook:836
 #, no-c-format
 msgid ""
G "Unless you plan to customize your firewall, make sure <guibutton>Use default "
G "firewall rules</guibutton> is selected."
N "<guilabel>>WWW (HTTP)</guilabel> &mdash; The HTTP protocol is used by Apache "
N "(and by other Web servers) to serve webpages. If you plan on making your Web "
N "server publicly available, enable this option. This option is not required "
N "for viewing pages locally or for developing webpages. You must install the "
N "<filename>httpd</filename> package if you want to serve webpages."
 msgstr ""
G "Om du inte planerar att anpassa din brandvÀgg bör du lÄta <guibutton>AnvÀnd "
G "standardbrandvÀggsregler</guibutton> vara förkryssat."
N "<guilabel>>WWW (HTTP)</guilabel> &mdash; HTTP-protokollet anvÀnds av Apache "
N "(och andra webbservrar) för att tillhandahÄlla webbsidor. Om du planerar att "
N "göra din webbserver allmÀnt tillgÀnglig bör du aktivera detta alternativ. "
N "Detta alternativ krÀvs inte för lokal visning av sidor eller för utveckling "
N "av webbsidor. Du mÄste installera paketet <filename>httpd</filename> om du "
N "vill tillhandahÄlla webbsidor."
 
 #: index.docbook:843
 #, no-c-format
 msgid ""
G "<guibutton>DHCP</guibutton> - This allows DHCP queries and replies, and "
G "allows any network interfaces that use DHCP determine their IP address. DHCP "
G "is normally enabled."
N "Enabling <guilabel>WWW (HTTP)</guilabel> does not open a port for HTTPS. To "
N "enable HTTPS, specify it in the <guilabel>Other ports</guilabel> field."
 msgstr ""
G "<guibutton>DHCP</guibutton> - Detta tillÄter DHCP-frÄgor och DHCP-svar, och "
G "lÄter alla nÀtverksgrÀnssnitt som anvÀnder DHCP fÄ information om deras IP-"
G "adresser. DHCP Àr normalt aktiverat."
N "Att aktivera <guilabel>WWW (HTTP)</guilabel> öppnar inte en port för HTTPS. "
N "För att aktivera HTTPS mÄste du ange det i fÀltet <guilabel>Andra portar</"
N "guilabel>."
 
 #: index.docbook:848
 #, no-c-format
 msgid ""
G "<guibutton>Mail (SMTP)</guibutton> - This allows incoming SMTP mail "
G "delivery. If you need to allow remote hosts to connect directly to your "
G "machine to deliver mail, enable this option. Do not enable this if you "
G "collect your mail from your ISP's server by POP3 or IMAP, or if you use a "
G "tool such as <application>fetchmail</application>. Note that an improperly "
G "configured SMTP server can allow remote machines to use your server to send "
G "spam."
G msgstr ""
G "<guibutton>E-post (SMTP)</guibutton> - Detta tillÄter inkommande e-"
G "postleverans med SMTP. Om du mÄste tillÄta att fjÀrrvÀrdar ansluter direkt "
G "till din maskin för att leverera e-post bör du aktivera detta alternativ. "
G "Aktivera inte detta om du hÀmtar e-post frÄn din Internetleverantörs server "
G "med POP3 eller IMAP, eller om du anvÀnder ett verktyg som exempelvis "
G "<application>fetchmail</application>. Observera att en felaktigt "
G "konfigurerad SMTP-server kan tillÄta fjÀrrmaskiner att anvÀnda din server "
G "för att skicka spam."
N "<guilabel>FTP</guilabel> &mdash; The FTP protocol is used to transfer files "
N "between machines on a network. If you plan on making your FTP server "
N "publicly available, enable this option. You must install the "
N "<filename>vsftpd</filename> package for this option to be useful."
N msgstr ""
N "<guilabel>FTP</guilabel> &mdash; FTP-protokollet anvÀnds för att överföra "
N "filer mellan maskiner pÄ ett nÀtverk. Om du planerar att göra din FTP-server "
N "allmÀnt tillgÀnglig bör du aktivera detta alternativ. Du mÄste installera "
N "paketet <filename>vsftpd</filename> för att detta alternativ ska vara "
N "anvÀndbart."
N 
 #: index.docbook:854
 #, no-c-format
N msgid ""
N "<guilabel>SSH</guilabel> &mdash; <emphasis>S</emphasis>ecure <emphasis>SH</"
N "emphasis>ell (SSH) is a suite of tools for logging into and executing "
N "commands on a remote machine. If you plan to use SSH tools to access your "
N "machine through a firewall, enable this option. You need to have the "
N "<filename>openssh-server</filename> package installed in order to access "
N "your machine remotely, using SSH tools."
N msgstr ""
N "<guilabel>SSH</guilabel> &mdash; <emphasis>S</emphasis>ecure <emphasis>SH</"
N "emphasis>ell (SSH) Àr en svit med verktyg för inloggning och körning av "
N "kommandon pÄ en fjÀrrmaskin. Om du planerar att anvÀnda SSH-verktyg för "
N "Ätkomst till din maskin genom en brandvÀgg bör du aktivera detta alternativ. "
N "Du mÄste ha paketet <filename>openssh-server</filename> installerat för att "
N "kunna komma Ät din maskin utifrÄn genom anvÀndning av SSH-verktyg."
 
 #: index.docbook:862
 #, no-c-format
 msgid ""
G "<guibutton>Telnet</guibutton> - <application>Telnet</application> is a "
G "protocol for logging into remote machines. It is unencrypted, and provides "
G "little security from network snooping attacks."
G msgstr ""
G "<guibutton>Telnet</guibutton> - <application>Telnet</application> Àr ett "
G "protokoll för inloggning pÄ fjÀrrmaskiner. Det Àr okrypterat och ger vÀldigt "
G "liten sÀkerhet mot attacker med nÀtverksavlyssning."
G 
N "<guilabel>Telnet</guilabel> &mdash; Telnet is a protocol for logging into "
N "remote machines. Telnet communications are unencrypted and provide no "
N "security from network snooping. Allowing incoming Telnet access is not "
N "recommended. If you do want to allow inbound Telnet access, you must install "
N "the <filename>telnet-server</filename> package."
N msgstr ""
N "<guilabel>Telnet</guilabel> &mdash; Telnet Àr ett protokoll för inloggning "
N "pÄ fjÀrrmaskiner. Telnetkommunikation Àr okrypterad och ger ingen sÀkerhet "
N "mot nÀtverksavlyssning. Att tillÄta inkommande telnetÄtkomst rekommenderas "
N "inte. Om du vill tillÄta inkommande telnetÄtkomst mÄste du installera "
N "paketet <filename>telnet-server</filename>."
N 
 #: index.docbook:870
 #, no-c-format
N msgid ""
N "<guilabel>Mail (SMTP)</guilabel> &mdash; If you want to allow incoming mail "
N "delivery through your firewall, so that remote hosts can connect directly to "
N "your machine to deliver mail, enable this option. You do not need to enable "
N "this if you collect your mail from your ISP's server using POP3 or IMAP, or "
N "if you use a tool such as <command>fetchmail</command>. Note that an "
N "improperly configured SMTP server can allow remote machines to use your "
N "server to send spam."
N msgstr ""
N "<guilabel>E-post (SMTP)</guilabel> &mdash; Om du vill tillÄta leverans av "
N "inkommande e-post genom din brandvÀgg, sÄ att fjÀrrvÀrdar kan ansluta direkt "
N "till din maskin för att leverera e-post, bör du aktivera detta alternativ. "
N "Du behöver inte aktivera detta om du hÀmtar e-post frÄn din "
N "Internetleverantörs server med POP3 eller IMAP, eller om du anvÀnder ett "
N "verktyg som exempelvis <command>fetchmail</command>. Observera att en "
N "felaktigt konfigurerad SMTP-server kan tillÄta fjÀrrmaskiner att anvÀnda din "
N "server för att skicka spam."
N 
 #: index.docbook:879
 #, no-c-format
N msgid ""
N "You can allow access to ports which are not listed here, by listing them in "
N "the <guilabel>Other ports</guilabel> field. Use the following format: "
N "<userinput>port:protocol</userinput>. For example, if you want to allow IMAP "
N "access through your firewall, you can specify <userinput>imap:tcp</"
N "userinput>. You can also explicitly specify numeric ports; to allow UDP "
N "packets on port 1234 through the firewall, enter <userinput>1234:udp</"
N "userinput>. To specify multiple ports, separate them with commas."
N msgstr ""
N "Du kan tillÄta Ätkomst till portar som inte visas hÀr genom att ange dem i "
N "fÀltet <guilabel>Andra portar</guilabel>. AnvÀnd följande format: "
N "<userinput>port:protokoll</userinput>. Om du till exempel vill tillÄta IMAP-"
N "Ätkomst genom din brandvÀgg kan du ange <userinput>imap:tcp</userinput>. Du "
N "kan ocksÄ explicit ange numeriska portar. För att tillÄta att UDP-paket pÄ "
N "port 1234 passerar brandvÀggen kan du ange <userinput>1234:udp</userinput>. "
N "Skilj pÄ portarna med kommatecken om flera portar ska anges."
N 
 #: index.docbook:890
 #, no-c-format
N msgid ""
N "Finally, select any devices which should allow access to your system for all "
N "traffic from that device."
N msgstr ""
N "Slutligen bör du vÀlja eventuella enheter som ska tillÄta Ätkomst till ditt "
N "system för all trafik frÄn den enheten."
N 
 #: index.docbook:893
 #, no-c-format
N msgid ""
N "Selecting any of these trusted devices excludes them from the firewall "
N "rules. For example, if you are running a local network, but are connected to "
N "the Internet via a PPP dialup, you can check <guilabel>eth0</guilabel> and "
N "any traffic coming from your local network is allowed. Selecting "
N "<guilabel>eth0</guilabel> as trusted means all traffic over the Ethernet is "
N "allowed, but the ppp0 interface is still firewalled. If you want to restrict "
N "traffic on an interface, leave it unchecked."
N msgstr ""
N "Att vÀlja nÄgon av dessa pÄlitliga enheter exkluderar dem frÄn "
N "brandvÀggsreglerna. Till exempel kan du kryssa för <guilabel>eth0</guilabel> "
N "om du har ett lokalt nÀtverk men Àr ansluten till Internet via en uppringd "
N "PPP-anslutning, sÄ kommer all trafik frÄn ditt lokala nÀtverk att tillÄtas. "
N "Att vÀlja <guilabel>eth0</guilabel> som pÄlitlig betyder att all trafik över "
N "Ethernet Àr tillÄten, men att ppp0-grÀnssnittet fortfarande skyddas av en "
N "brandvÀgg. Om du vill begrÀnsa trafiken pÄ ett grÀnssnitt bör du lÀmna det "
N "okryssat."
N 
 #: index.docbook:903
 #, no-c-format
 msgid ""
G "<guibutton>Other ports</guibutton> - You can specify that other ports not "
G "listed here be allowed through the firewall. The format to use is 'port:"
G "protocol' (for example, nfs:udp for a single port or nfs:udp,gopher:tcp for "
G "multiple ports)."
N "It is not recommended that you make any device that is connected to public "
N "networks, such as the Internet, a trusted device."
 msgstr ""
G "<guibutton>Andra portar</guibutton> - Du kan ange att andra portar, förutom "
G "de som listas hÀr, tillÄts passera brandvÀggen. Formatet som anvÀnds Àr "
G "\"port:protokoll\" (till exempel nfs:udp för en ensam port eller nfs:udp,"
G "gopher:tcp för flera portar)."
N "Det Àr inte rekommenderat att göra nÄgon enhet som Àr ansluten till allmÀnna "
N "nÀtverk, som exempelvis Internet, till en pÄlitlig enhet."
 
 
 #: index.docbook:914
 #, no-c-format
G msgid ""
G "Notice the two tabs at the top of the screen. The first tab offers you the "
G "ability to configure by location."
G msgstr ""
G "LÀgg mÀrke till de tvÄ flikarna överst pÄ skÀrmen. Den första fliken ger "
G "dig möjligheten att vÀlja baserat pÄ geografisk position."
N msgid "Set your time zone by selecting your computer's physical location."
N msgstr "StÀll in din tidzon genom att markera din dators fysiska placering."
 
 #: index.docbook:918
 #, no-c-format
 msgid ""
G "From the interactive map, you can click on a specific city, as indicated by "
G "the yellow dots, and a red <guilabel>X</guilabel> will appear at your "
G "selection."
N "On the interactive map, click on a specific city (marked by a yellow dot) "
N "and a red <guilabel>X</guilabel> will appear indicating your selection. You "
N "can also scroll through the available list and choose a time zone."
 msgstr ""
G "Du kan klicka pÄ en specifik stad, som markeras med de gula prickarna pÄ den "
G "interaktiva kartan. Ett rött <guilabel>X</guilabel> kommer att dyka upp vid "
G "ditt val."
N "Du kan klicka pÄ en specifik stad som markeras med de gula prickarna pÄ den "
N "interaktiva kartan. Ett rött <guilabel>X</guilabel> kommer att dyka upp som "
N "markerar ditt val. Du kan ocksÄ rulla igenom den tillhandahÄllna listan och "
N "vÀlja en tidszon."
 
 
 #: index.docbook:929
 #, no-c-format
 msgid ""
G "The second tab offers you the ability to use the Universal Time, Coordinated "
G "(UTC) offset. Here, you will find a list of offsets for you to choose from, "
G "as well as an option to set daylight saving time."
N "You can also select the <guilabel>System Clock uses UTC</guilabel> option."
N "(UTC, also known as GMT, will allow your system to properly handle daylight-"
N "saving time.) Please select this if your computer's hardware clock is set to "
N "UTC (instead of being set to your local time)."
 msgstr ""
G "Den andra fliken erbjuder dig möjligheten att anvÀnda avstÄndet frÄn UTC "
G "(Universal Coordinated Time). HÀr hittar du en lista över avstÄnd som du kan "
G "vÀlja ifrÄn, och Àven alternativet att stÀlla in sommartid."
N "Du kan ocksÄ vÀlja alternativet <guilabel>Systemklockan anvÀnder UTC</"
N "guilabel>. (UTC, Àven kÀnt som GMT, tillÄter ditt system att hantera "
N "sommartid korrekt). VÀlj detta om din dators hÄrdvaruklocka Àr stÀlld pÄ UTC "
N "(istÀllet för att vara stÀlld pÄ lokal tid)."
 
 
 #: index.docbook:963
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<guilabel>Enable NIS</guilabel> - allows you to run a group of computers in "
 "the same Network Information Service domain with a common password and group "
 "file. There are two options here to choose from:"
 msgstr ""
 "<guilabel>AnvÀnd NIS</guilabel> - lÄter dig köra en grupp av datorer i samma "
 "\"Network Information Service\"-domÀn med en gemensam lösenordsfil och en "
G "gemensam gruppfil. Det finns tvÄ alternativ hÀr att vÀlja ifrÄn:"
N "gemensam gruppfil. Det finns tvÄ alternativ hÀr att vÀlja mellan:"
 
 
 #: index.docbook:963
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<guilabel>Use TLS</guilabel> (<emphasis>Transport Layer Security</emphasis>) "
 "<guilabel>lookups</guilabel> - this option allows LDAP to send encrypted "
 "user names and passwords to an LDAP server before authentication."
 msgstr ""
G "<guilabel>AnvÀnd TLS</guilabel> (<emphasis>Transport Layer Security</"
G "emphasis>) - detta alternativ lÄter LDAP skicka krypterade anvÀndarnamn och "
G "lösenord till en LDAP-server innan autentisering."
N "<guilabel>AnvÀnd TLS-uppslagningar</guilabel> (<emphasis>Transport Layer "
N "Security</emphasis>) - detta alternativ lÄter LDAP skicka krypterade "
N "anvÀndarnamn och lösenord till en LDAP-server innan autentisering."
 
 
 #: index.docbook:1138
 #, no-c-format
 msgid ""
G "The installation program will now attempt to detect your monitor to "
G "determine your machine's best display settings. If the monitor cannot be "
G "detected, choose the monitor that best matches the model attached to this "
G "computer from the monitors listed."
G msgstr ""
G "Installationsprogrammet kommer nu att försöka detektera din bildskÀrm för "
G "att bestÀmma de bÀsta bildskÀrmsinstÀllningarna för din maskin. Om din "
G "bildskÀrm inte kan detekteras bör du vÀlja den bildskÀrm ur listan som "
G "stÀmmer bÀst överens med bildskÀrmen som Àr ansluten till denna dator."
N "The installation program was not able to properly detect your monitor. You "
N "can either proceed with the currect selection or select a monitor that best "
N "matches the model attached to this system."
N msgstr ""
N "Installationsprogrammet kunde inte detektera din bildskÀrm korrekt. Du kan "
N "antingen fortsÀtta med det aktuella valet eller vÀlja en bildskÀrm som "
N "stÀmmer bÀst överens med modellen som Àr ansluten till detta system."
 
 
 #: index.docbook:1159
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Although the installation program probes to determine the best video card "
 "for your system, you can choose another video card if needed."
 msgstr ""
G "Även om installationsprogrammet gör en undersökning för att bestĂ€mma det "
G "bÀsta grafikkortet för ditt system kan du vÀlja ett annat grafikkort om sÄ "
G "behövs."
N "Även om installationsprogrammet gör en undersökning för att avgöra det bĂ€sta "
N "grafikkortet för ditt system kan du vÀlja ett annat grafikkort om sÄ behövs."
 
 
 #: index.docbook:1450
 #, no-c-format
N msgid "An upgrade will preserve existing &RHL; system data."
N msgstr "En uppgradering kommer att bevara befintliga &RHL;-systemdata."
N 
 #: index.docbook:1453
 #, no-c-format
 
 #: index.docbook:1566
 #, no-c-format
N msgid "Package Installation Defaults"
N msgstr "Standardalternativ för paketinstallation"
N 
 #: index.docbook:1568
 #, no-c-format
N msgid ""
N "The installation program automatically chooses package groups to be "
N "installed on the system."
N msgstr ""
N "Installationsprogrammet vÀljer automatiskt paketgrupper som ska installeras "
N "pÄ systemet."
N 
 #: index.docbook:1571
 #, no-c-format
N msgid ""
N "Select <guilabel>Accept the current package list</guilabel> to accept the "
N "default package groups and to continue with the installation process."
N msgstr ""
N "VÀlj <guilabel>Acceptera den nuvarande paketlistan</guilabel> för att "
N "acceptera standardpaketgrupperna och fortsÀtta med installationsprocessen."
N 
 #: index.docbook:1582
 #, no-c-format
 
 # Red Hat Linux
 #: rh-entity:8
 #, no-c-format
N msgid "Red Hat Enterprise Linux"
N msgstr "Red Hat Enterprise Linux"
N 
 # Red Hat Linux Reference Guide
 #: rh-entity:9
 #, no-c-format
 
 # Red Hat Linux Installation Guide
 #: rh-entity:11
 #, no-c-format
G msgid "Red Hat Linux Customization Guide"
G msgstr "Red Hat Linux Customization Guide"
N msgid "Red Hat Enterprise Linux Installation Guide"
N msgstr "Red Hat Enterprise Linux Installation Guide"

# Swedish messages for anaconda online help.
# Copyright (C) 2003 Red Hat Inc.
# Paul Gampe <pgampe@redhat.com>, 2003
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.22 2003/10/16 09:21:45 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anaconda-online-help-gui\n"
"POT-Creation-Date: 2001-02-09 01:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-16 11:23+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: none\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: index.docbook:21
#, no-c-format
msgid "Install Help Screens"
msgstr "InstallationshjÀlpskÀrmar"

#: index.docbook:23
#, no-c-format
msgid "<title></title>"
msgstr "<title></title>"

#: index.docbook:26
#, no-c-format
msgid "Language Selection"
msgstr "SprÄkval"

#: index.docbook:27
#, no-c-format
msgid "Choose the language you would like to use during this installation."
msgstr "VÀlj det sprÄk du vill anvÀnda under installationen."

#: index.docbook:33
#, no-c-format
msgid "Additional Language Support"
msgstr "Stöd för ytterligare sprÄk"

#: index.docbook:35
#, no-c-format
msgid ""
"Select a language to use as the default language. The default language will "
"be the language used on the system once installation is complete. If you "
"choose to install other languages, it is possible to change the default "
"language after the installation."
msgstr ""
"VÀlj ett sprÄk att anvÀnda som standardsprÄk. StandardsprÄket kommer att "
"vara det sprÄk som anvÀnds pÄ systemet nÀr installationen Àr fÀrdig. Om du "
"vÀljer att installera andra sprÄk kommer det att vara möjligt att Àndra "
"standardsprÄket efter installationen."

#: index.docbook:41
#, no-c-format
msgid ""
"The installation program can install and support several languages. To use "
"more than one language on your system, choose specific languages to be "
"installed, or select all languages to have all available languages installed "
"on the system."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kan installera och stöda flera sprÄk. För att "
"anvÀnda mer Àn ett sprÄk pÄ ditt system vÀljer du specifika sprÄk att "
"installera, eller markerar alla sprÄk för att ha alla tillgÀngliga sprÄk "
"installerade pÄ systemet."

#: index.docbook:47
#, no-c-format
msgid "Use the <guibutton>Reset</guibutton> button to cancel your selections."
msgstr ""
"AnvĂ€nd knappen <guibutton>ÅterstĂ€ll</guibutton> för att Ă„terstĂ€lla dina val."

# Detta hack Àr sÄ att det radbryts korrekt; det fÄr inte plats annars
#: index.docbook:54
#, no-c-format
msgid "Keyboard Configuration"
msgstr "Tangentbords- konfiguration"

#: index.docbook:56
#, no-c-format
msgid ""
"Choose the layout type for the keyboard (for example, U.S. English) that you "
"would like to use for the system."
msgstr ""
"VÀlj tangentbordslayout för det tangentbord (exempelvis Swedish) som du vill "
"anvÀnda pÄ detta system."

#: index.docbook:65
#, no-c-format
msgid "Mouse Configuration"
msgstr "Muskonfiguration"

#: index.docbook:67
#, no-c-format
msgid "Choose the correct mouse type for your system."
msgstr "VÀlj rÀtt mustyp för ditt system."

#: index.docbook:70
#, no-c-format
msgid ""
"Do you have a PS/2, USB, Bus or serial mouse? (Hint: If the connector your "
"mouse plugs into is round, it is a PS/2 or a Bus mouse; if rectangular, it "
"is a USB mouse; if trapezoidal, it is a serial mouse.)"
msgstr ""
"Har du en PS/2-mus, en bussmus eller en seriell mus? (Tips: Om kontakten som "
"din mus gÄr till Àr rund Àr det en PS/2-mus eller bussmus; om den Àr "
"rektangulÀr Àr det en USB-mus; om den Àr trapetsoidformad Àr det en seriell "
"mus.)"

#: index.docbook:75
#, no-c-format
msgid ""
"Try to find an exact match. If an exact match cannot be found, choose one "
"which is compatible with yours. Otherwise, choose the appropriate "
"<guilabel>Generic</guilabel> mouse type."
msgstr ""
"Försök att hitta exakt rÀtt modell. Om du inte kan hitta exakt rÀtt modell, "
"vÀlj nÄgon modell som Àr kompatibel med din. GÄr inte heller det bör du "
"vÀlja lÀmplig <guilabel>Generic</guilabel>-mustyp."

#: index.docbook:80
#, no-c-format
msgid ""
"If you have a serial mouse, pick the device and port it is connected to in "
"the next box."
msgstr ""
"Om du har en seriell mus vÀljer du den enhet och port den Àr kopplad till i "
"nÀsta ruta."

#: index.docbook:84
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Tip</guilabel>: If you have a scroll mouse, select the MS "
"IntelliMouse entry (with your proper mouse port) as the compatible mouse "
"type."
msgstr ""
"<guilabel>Tips</guilabel>: Om du har en mus med rullhjul kan du vÀlja MS "
"IntelliMouse-posten (tillsammans med rÀtt musport) som den kompatibla "
"mustypen."

#: index.docbook:88
#, no-c-format
msgid ""
"The graphical environment (the X Window System) is designed to make use of a "
"three-button mouse. If you have a two-button mouse, select the "
"<guilabel>Emulate 3 buttons</guilabel> option. After the installation, you "
"can click both mouse buttons at once to act as the middle mouse button."
msgstr ""
"Den grafiska miljön (X Window System) Àr konstruerad för att kunna anvÀndas "
"med en treknappars mus. Om du har en tvÄknappars mus bör du vÀlja "
"alternativet <guilabel>Emulera 3 knappar</guilabel>. Efter installationen "
"kan du dÄ anvÀnda ett klick med bÄda musknappar samtidigt som en ersÀttning "
"för mittknappen."

#: index.docbook:98 index.docbook:136 index.docbook:164
#, no-c-format
msgid "Welcome to &RHL;"
msgstr "VĂ€lkommen till &RHL;"

#: index.docbook:99
#, no-c-format
msgid ""
"Welcome! Throughout this installation you will be able to use your mouse to "
"choose different options. You can also navigate the installation using the "
"<keycap>Tab</keycap> and <keycap>Enter</keycap> keys."
msgstr ""
"VÀlkommen! Under denna installation kommer du att kunna anvÀnda din mus för "
"att vÀlja olika alternativ. Du kan ocksÄ navigera i installationsprogrammet "
"genom att anvÀnda tangenterna <keycap>Tab</keycap> och <keycap>Retur</"
"keycap>."

#: index.docbook:104 index.docbook:175
#, no-c-format
msgid ""
"Use the <guibutton>Next</guibutton> and <guibutton>Back</guibutton> buttons "
"to progress through these screens. Click <guibutton>Next</guibutton> to save "
"the information and proceed to the next screen; click <guibutton>Back</"
"guibutton> to move to the previous screen."
msgstr ""
"AnvÀnd knapparna <guibutton>NÀsta</guibutton> och <guibutton>Tillbaka</"
"guibutton> för att navigera mellan de olika skÀrmarna. Klicka pÄ "
"<guibutton>NÀsta</guibutton> för att spara informationen och fortsÀtta till "
"nÀsta skÀrm; klicka pÄ <guibutton>Tillbaka</guibutton> för att gÄ till den "
"föregÄende skÀrmen."

#: index.docbook:111 index.docbook:182
#, no-c-format
msgid ""
"To minimize this help screen, click on the <guibutton>Hide Help</guibutton> "
"button."
msgstr ""
"För att förminska denna hjÀlpskÀrm klickar du pÄ knappen <guibutton>Dölj "
"hjÀlp</guibutton>."

#: index.docbook:115
#, no-c-format
msgid ""
"The release notes provide an overview of features that may not have been "
"available for documentation. To view the release notes, click the "
"<guibutton>Release Notes</guibutton> button and a new window will appear. "
"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the release notes and return to "
"the installation program."
msgstr ""
"UtgÄvenoteringarna innehÄller en överblick av finesser som kanske inte kunde "
"dokumenteras. För att visa utgÄvenoteringarna klickar du pÄ knappen "
"<guibutton>UtgÄvenoteringar</guibutton> och en ny skÀrm kommer att visas. "
"Klicka pÄ <guibutton>StÀng</guibutton> för att stÀnga utgÄvenoteringarna och "
"ÄtervÀnda till installationsprogrammet."

#: index.docbook:122 index.docbook:193
#, no-c-format
msgid ""
"You can cancel this installation any time before the <guimenu>About to "
"Install</guimenu> screen. When you click <guibutton>Next</guibutton> on "
"<guimenu>About to Install</guimenu>, package installation will begin and "
"data will be written to your hard drive. To cancel before this screen, you "
"can safely reboot your system (using the <keycap>reset</keycap> button, or "
"<keycombo> <keycap>Ctrl</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </"
"keycombo>)."
msgstr ""
"Du kan avbryta denna installation nÀr som helst innan skÀrmen "
"<guimenu>Förbereder installation</guimenu>. NÀr du klickar pÄ "
"<guibutton>NÀsta</guibutton> i <guimenu>Förbereder installation</guimenu> "
"kommer installationen av paket att pÄbörjas och data kommer att skrivas till "
"din hÄrddisk. För att avbryta innan denna skÀrm Àr det ofarligt att starta "
"om systemet (anvÀnd <keycap>reset</keycap>-knappen eller <keycombo> "
"<keycap>Ctrl</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Del</keycap> </keycombo>)."

#: index.docbook:138
#, no-c-format
msgid ""
"You have entered reconfiguration mode, which will allow you to configure "
"site-specific features of your computer. To exit without changing your "
"setup, select 'No' and press the <guibutton>Next</guibutton> button below."
msgstr ""
"Du har kommit in i omkonfigurationslÀget, som kommer att lÄta dig göra "
"lokala instÀllningar av din dator. För att avsluta utan att Àndra dina "
"instÀllningar vÀljer du \"Nej\" och trycker pÄ knappen <guibutton>NÀsta</"
"guibutton> nedan."

#: index.docbook:144
#, no-c-format
msgid ""
"Throughout this configuration, you will be able to use your mouse to choose "
"different options. You can also navigate the configuration using the "
"<keycap>Tab</keycap> and <keycap>Enter</keycap> keys."
msgstr ""
"Under denna konfiguration kommer du att kunna anvÀnda din mus för att vÀlja "
"olika alternativ. Du kan ocksÄ navigera i programmet genom att anvÀnda "
"tangenterna <keycap>Tab</keycap> och <keycap>Retur</keycap>."

#: index.docbook:150
#, no-c-format
msgid ""
"Use the <guibutton>Next</guibutton> and <guibutton>Back</guibutton> buttons "
"to navigate through these screens. Click <guibutton>Next</guibutton> to save "
"the information and proceed to the next screen; click <guibutton>Back</"
"guibutton> to move to the previous screen."
msgstr ""
"AnvÀnd knapparna <guibutton>NÀsta</guibutton> och <guibutton>Tillbaka</"
"guibutton> för att navigera mellan de olika skÀrmarna. Klicka pÄ "
"<guibutton>NÀsta</guibutton> för att spara informationen och fortsÀtta till "
"nÀsta skÀrm; klicka pÄ <guibutton>Tillbaka</guibutton> för att gÄ till den "
"föregÄende skÀrmen."

#: index.docbook:157
#, no-c-format
msgid ""
"To minimize the help screen, click on the <guibutton>Hide Help</guibutton> "
"button."
msgstr ""
"För att förminska hjÀlpskÀrmen klickar du pÄ knappen <guibutton>Dölj hjÀlp</"
"guibutton>."

# &RHI; (som expanderas till "Red Hat, Inc." har en punkt pÄ slutet; dÀrför
# ingen extra punkt nÀr denna bildar slutet pÄ en mening
#: index.docbook:165
#, no-c-format
msgid ""
"Welcome! This installation process is outlined in detail in the "
"<citetitle>&RHLIG;</citetitle> available from &RHI; Please read through the "
"entire manual before you begin this installation process."
msgstr ""
"VÀlkommen! Denna installation Àr beskriven i detalj i <citetitle>&RHLIG;</"
"citetitle> frÄn &RHI; LÀs igenom hela denna innan du pÄbörjar installationen."

#: index.docbook:170
#, no-c-format
msgid ""
"Throughout this installation, you will be able to use your mouse to choose "
"different options. You can also navigate the installation using the "
"<keycap>Tab</keycap> and <keycap>Enter</keycap> keys."
msgstr ""
"Under denna installation kommer du att kunna anvÀnda din mus för att vÀlja "
"olika alternativ. Du kan ocksÄ navigera i installationsprogrammet genom att "
"anvÀnda tangenterna <keycap>Tab</keycap> och <keycap>Retur</keycap>."

#: index.docbook:186
#, no-c-format
msgid ""
"The release notes for &RHL; Advanced Server provide an overview of features "
"that may not have been available for documentation. To view the release "
"notes, click the <guibutton>Release Notes</guibutton> button and a new "
"screen will appear. Click <guibutton>Close</guibutton> to close the release "
"notes and return to the installation program."
msgstr ""
"UtgÄvenoteringarna för &RHL; Advanced Server innehÄller en överblick av "
"finesser som kanske inte kunde dokumenteras. För att visa utgÄvenoteringarna "
"klickar du pÄ knappen <guibutton>UtgÄvenoteringar</guibutton> och en ny "
"skÀrm kommer att visas. Klicka pÄ <guibutton>StÀng</guibutton> för att "
"stÀnga utgÄvenoteringarna och ÄtervÀnda till installationsprogrammet."

#: index.docbook:207 index.docbook:226 index.docbook:268 index.docbook:1440
#, no-c-format
msgid "Installation Type"
msgstr "Installationstyp"

#: index.docbook:209
#, no-c-format
msgid "Choose the type of installation that will best meet your needs."
msgstr "VÀlj den typ av installation som bÀst stÀmmer överens med dina krav."

#: index.docbook:213
#, no-c-format
msgid ""
"An installation will destroy any previously saved information on the "
"selected partitions."
msgstr ""
"En installation kommer att förstöra all tidigare sparad information pÄ de "
"valda partitionerna."

#: index.docbook:219 index.docbook:261 index.docbook:292 index.docbook:1477
#, no-c-format
msgid ""
"For more information concerning the differences among these installation "
"classes, refer to the product documentation."
msgstr ""
"För mer information om skillnaderna mellan dessa typer av installation bör "
"du lÀsa i produktdokumentationen."

#: index.docbook:228 index.docbook:1442
#, no-c-format
msgid ""
"Choose whether you would like to perform a full installation or an upgrade."
msgstr ""
"VÀlj huruvida du vill utföra en fullstÀndig installation eller en "
"uppgradering."

#: index.docbook:232 index.docbook:1446
#, no-c-format
msgid ""
"A full installation will destroy any previously saved information on the "
"selected partitions."
msgstr ""
"En fullstÀndig installation kommer att förstöra all tidigare sparad "
"information pÄ de valda partitionerna."

#: index.docbook:236
#, no-c-format
msgid "An upgrade will preserve existing system data."
msgstr "En uppgradering kommer att bevara befintliga systemdata."

#: index.docbook:239
#, no-c-format
msgid ""
"If you want to perform a full installation, you must choose the type of the "
"installation. Your options (Workstation, Server, or Custom) are discussed "
"briefly below."
msgstr ""
"Om du vill utföra en fullstÀndig installation mÄste du vÀlja typen av "
"installation. Dina alternativ (Arbetsstation, Server eller Anpassad) "
"förklaras kortfattat nedan."

#: index.docbook:245
#, no-c-format
msgid ""
"A workstation installation will create a system for your home or desktop "
"use. A graphical, Windows-like environment will be installed."
msgstr ""
"En arbetsstationsinstallation kommer att skapa ett system för hem- eller "
"skrivbordsanvÀndning. En grafisk, Windows-liknande miljö kommer att "
"installeras."

#: index.docbook:249
#, no-c-format
msgid ""
"If you want your system to function as a Linux-based server, and do not want "
"to heavily customize your system configuration or install the X Window "
"System (a graphical environment), a server system installation is most "
"appropriate."
msgstr ""
"Om du vill att ditt system ska fungera som en Linuxbaserad server, och om du "
"inte vill anpassa din systemkonfiguration alltför mycket eller installera X "
"Window-systemet (en grafisk miljö), Àr en serverinstallation bÀst lÀmpad."

#: index.docbook:255 index.docbook:1471
#, no-c-format
msgid ""
"Only the custom system installation gives you complete flexibility. You have "
"complete control over the packages that will be installed on your system. "
"Unless you have prior Linux experience, you should not select the custom-"
"class installation method."
msgstr ""
"Endast en anpassad systeminstallation ger dig fullstÀndig flexibilitet. Du "
"har fullstÀndig kontroll över de paket som kommer att installeras pÄ ditt "
"system. Du bör inte vÀlja anpassad installation om du inte har tidigare "
"erfarenhet av Linux."

#: index.docbook:270
#, no-c-format
msgid ""
"Choose what type of installation you would like to perform. Your options "
"(<emphasis>Advanced Server</emphasis> and <emphasis>Custom</emphasis>) are "
"discussed briefly below."
msgstr ""
"VÀlj den typ av installation du vill utföra. Dina alternativ "
"(<emphasis>Advanced Server</emphasis> och <emphasis>Anpassad</emphasis>) "
"förklaras kortfattat nedan."

#: index.docbook:276
#, no-c-format
msgid ""
"An <emphasis>Advanced Server</emphasis> installation is specifically "
"targeted at server installations capable of high levels of availability "
"through load balancing and failover capacities. The <emphasis>Advanced "
"Server</emphasis> configuration includes, at your option, the ability to "
"install a default X Window System environment with management, as well as "
"the necessary components for clustering together two or more systems to "
"achieve higher levels of performance to meet the demands of high performance "
"server environments."
msgstr ""
"En <emphasis>Advanced Server</emphasis>-installation Àr speciellt inriktad "
"för serverinstallationer som kan klara av stor tillförlitlighet genom "
"lastbalansering och felsÀkerhetsfunktioner. <emphasis>Advanced Server</"
"emphasis>-konfigurationen inkluderar, om du sÄ vill, möjligheten att "
"installera en X Window System-standardmiljö med systemhantering sÄvÀl som de "
"nödvÀndiga komponenter som krÀvs för klustring av tvÄ eller flera system för "
"att uppnÄ högre prestandanivÄer för att tillgodose kraven pÄ högpresterande "
"servermiljöer."

#: index.docbook:285
#, no-c-format
msgid ""
"Choosing the <emphasis>Custom</emphasis> installation gives you complete "
"flexibility. You have complete control over the packages that will be "
"installed on your system. You can also determine whether you will use GRUB "
"to boot your system. Unless you have prior Linux experience, you should not "
"select the <emphasis>Custom</emphasis> installation method."
msgstr ""
"Att vÀlja <emphasis>Anpassad</emphasis> installation ger dig fullstÀndig "
"flexibilitet. Du har fullstÀndig kontroll över de paket som kommer att "
"installeras pÄ ditt system. Du kan ocksÄ avgöra om du vill anvÀnda GRUB för "
"att starta ditt system. Du bör inte vÀlja <emphasis>Anpassad</emphasis> "
"installation om du inte har tidigare erfarenhet av Linux."

#: index.docbook:300
#, no-c-format
msgid "Upgrade Examine"
msgstr "Granskning av uppgradering"

#: index.docbook:302
#, no-c-format
msgid ""
"The installation program has detected a previous installation of &RHL; on "
"this system. Would you like to upgrade your system or perform a fresh "
"installation?"
msgstr ""
"Installationsprogrammet har hittat en tidigare installation av &RHL; pÄ "
"detta system. Vill du uppgradera ditt system eller utföra en nyinstallation?"

#: index.docbook:307
#, no-c-format
msgid ""
"If you choose to upgrade your system, make sure that the version of &RHL; "
"being upgraded is correct."
msgstr ""
"Om du vÀljer att uppgradera ditt system bör du försökra dig om att versionen "
"av &RHL; som uppgraderas Àr korrekt."

#: index.docbook:311
#, no-c-format
msgid ""
"To perform a fresh installation, select <guilabel>Perform a new &RHL; "
"installation</guilabel>."
msgstr ""
"För att utföra en nyinstallation vÀljer du <guilabel>Utför en nyinstallation "
"av &RHL;</guilabel>."

#: index.docbook:314 index.docbook:1544
#, no-c-format
msgid ""
"Once you have made your selection, click <guibutton>Next</guibutton> to "
"continue."
msgstr ""
"NÀr du har gjort ditt val klickar du pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton> för att "
"fortsÀtta."

#: index.docbook:320
#, no-c-format
msgid "File system Conversion"
msgstr "Konvertering av filsystem"

#: index.docbook:321
#, no-c-format
msgid ""
"By performing an upgrade, you can migrate (or convert) your existing ext2 "
"file system to an ext3 file system. This operation will preserve your "
"existing files."
msgstr ""
"NĂ€r du uppgraderar kan du migrera (eller konvertera) dina befintliga ext2-"
"filsystem till ext3-filsystem. Denna ÄtgÀrd kommer att bevara dina "
"befintliga filer."

#: index.docbook:326
#, no-c-format
msgid ""
"The advantage of migrating to ext3 is that you will have journaling file "
"system capabilities. The ext3 file system do not have to be fscked after an "
"unexpected reboot, unlike the ext2 file system. This can drastically reduce "
"the amount of time for the system to come back up and be ready to use."
msgstr ""
"Fördelen med att migrera till ext3 Àr att du fÄr ett journalfilsystem. Ext3-"
"filsystem behöver till skillnad frÄn ett ext2-filsystem inte granskas av "
"fsck efter en ovÀntad omstart. Detta kan avsevÀrt minska tiden för systemet "
"att komma upp igen och vara redo att anvÀndas."

#: index.docbook:332
#, no-c-format
msgid ""
"It is therefore recommended that you choose to convert your file systems."
msgstr "Det rekommenderas dÀrför att du vÀljer att konvertera dina filsystem."

#: index.docbook:335
#, no-c-format
msgid "To do so, select the partitions to migrate to ext3."
msgstr ""
"För att göra detta vÀljer du de partitioner som du vill migrera till ext3."

#: index.docbook:337
#, no-c-format
msgid "When you are done, click <guibutton>Next</guibutton> to move forward."
msgstr ""
"NÀr du Àr fÀrdig klickar du pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton> för att "
"fortsÀtta."

#: index.docbook:342
#, no-c-format
msgid "Boot Partition Warning"
msgstr "Startpartitionsvarning"

#: index.docbook:344
#, no-c-format
msgid ""
"This screen only appears when your boot partition has exceeded the 1023 "
"cylinder limit during partitioning."
msgstr ""
"Denna skÀrm visas endast om din startpartition har överskridit 1023-"
"cylindersgrÀnsen under partitioneringen."

#: index.docbook:348
#, no-c-format
msgid ""
"Not all motherboards which claim LBA32 support work properly at this time."
msgstr ""
"Inte alla moderkort som sÀger sig stöda LBA32 fungerar korrekt just nu."

#: index.docbook:352
#, no-c-format
msgid ""
"It is highly recommended that you create a boot floppy if you wish to "
"proceed. Otherwise, you may not be able to boot into &RHL; once the "
"installation is complete."
msgstr ""
"Det rekommenderas varmt att du skapar en startdiskett om du vill fortsÀtta. "
"Annars kommer du kanske inte att kunna starta &RHL; nÀr installationen Àr "
"fÀrdig."

#: index.docbook:361
#, no-c-format
msgid "Disk Partitioning Setup"
msgstr "Konfiguration av diskpartitionering"

#: index.docbook:362
#, no-c-format
msgid ""
"One of the largest obstacles for a new user during a Linux installation is "
"partitioning. This process is made easier by providing automatic "
"partitioning."
msgstr ""
"Ett av de största besvÀren för en ny anvÀndare under en Linuxinstallation Àr "
"partitioneringen. Denna process görs mycket enklare genom att erbjuda "
"automatisk partitionering."

#: index.docbook:367
#, no-c-format
msgid ""
"By selecting automatic partitioning, you will not have to use partitioning "
"tools to assign mount points, create partitions, or allocate space for your "
"installation."
msgstr ""
"Om du vÀljer automatisk partitionering behöver du inte anvÀnda "
"partitioneringsverktyg för att tilldela monteringspunkter, skapa partitioner "
"eller allokera plats för din installation."

#: index.docbook:372
#, no-c-format
msgid ""
"To partition manually, choose the <application>Disk Druid</application> "
"partitioning tool."
msgstr ""
"För att partitionera manuellt vÀljer du partitioneringsverktyget "
"<application>Disk Druid</application>."

#: index.docbook:376
#, no-c-format
msgid ""
"Use the <guibutton>Back</guibutton> button to choose a different "
"installation, or choose <guibutton>Next</guibutton> if you want to proceed "
"with this installation."
msgstr ""
"AnvÀnd knappen <guibutton>Tillbaka</guibutton> för att vÀlja en annan "
"installation, eller vÀlj <guibutton>NÀsta</guibutton> om du vill fortsÀtta "
"med denna installation."

#: index.docbook:386
#, no-c-format
msgid "Automatic Partitioning"
msgstr "Automatisk partitionering"

#: index.docbook:388
#, no-c-format
msgid ""
"Automatic partitioning allows you to have some control concerning what data "
"is removed (if any) from your system."
msgstr ""
"Automatisk partitionering lÄter dig ha viss kontroll över vilka data som "
"eventuellt tas bort frÄn ditt system."

#: index.docbook:393
#, no-c-format
msgid ""
"To remove only Linux partitions (partitions created from a previous Linux "
"installation), select <guilabel>Remove all Linux partitions on this system</"
"guilabel>."
msgstr ""
"För att enbart ta bort Linuxpartitioner (partitioner som skapats av en "
"tidigare Linuxinstallation), vÀljer du <guilabel>Ta bort alla "
"Linuxpartitioner pÄ detta system</guilabel>."

#: index.docbook:398
#, no-c-format
msgid ""
"To remove all partitions on your hard drive(s) (this includes partitions "
"created by other operating systems such as Windows 95/98/NT/2000), select "
"<guilabel>Remove all partitions on this system</guilabel>."
msgstr ""
"För att ta bort alla partitioner pÄ dina hÄrddiskar (detta innefattar "
"partitioner som skapats med andra operativsystem som exempelvis Windows "
"95/98/NT/2000), klickar du pÄ <guilabel>Ta bort alla partitioner pÄ detta "
"system</guilabel>."

#: index.docbook:403
#, no-c-format
msgid ""
"To retain your current data and partitions, assuming you have enough free "
"space available on your hard drive(s), select <guilabel>Keep all partitions "
"and use existing free space</guilabel>."
msgstr ""
"Om du vill bevara befintliga data och befintliga partitioner bör du, givet "
"att du har tillrÀckligt med ledigt diskutrymme pÄ dina hÄrddiskar, vÀlja "
"<guilabel>BehÄll alla partitioner och anvÀnd befintligt utrymme</guilabel>."

#: index.docbook:409
#, no-c-format
msgid ""
"Using your mouse, choose the hard drive(s) you want to install to. If you "
"have multiple hard drives, you can choose which hard drive(s) should contain "
"this installation. Unselected hard drives, and any data on them, will not be "
"touched."
msgstr ""
"VÀlj de hÄrddiskar som du vill att det ska installeras pÄ genom att anvÀnda "
"musen. Om du har flera hÄrddiskar kan du vÀlja vilka hÄrdiskar som ska "
"innehÄlla denna installation. HÄrddiskar som inte vÀljs, och all data pÄ "
"dessa, kommer inte att pÄverkas."

#: index.docbook:415
#, no-c-format
msgid ""
"You can review and make any necessary changes to the partitions created by "
"automatic partitioning by selecting the <guilabel>Review</guilabel> option."
msgstr ""
"Du kan granska och göra nödvÀndiga Àndringar av partitionerna som skapas av "
"den automatiska partitioneringen genom att vÀlja alternativet "
"<guilabel>Granska</guilabel>."

#: index.docbook:420
#, no-c-format
msgid "Select <guibutton>Next</guibutton> to proceed."
msgstr "VÀlj <guibutton>NÀsta</guibutton> för att fortsÀtta."

#: index.docbook:426 index.docbook:520
#, no-c-format
msgid "Disk Setup"
msgstr "Konfiguration av hÄrddisk"

#: index.docbook:428 index.docbook:522 index.docbook:1371
#, no-c-format
msgid "Choose where you would like &RHL; to be installed."
msgstr "VĂ€lj var du vill installera &RHL;."

#: index.docbook:431
#, no-c-format
msgid ""
"If you do not know how to partition your system or if you need help with "
"using the manual partitioning tools, refer to the product documentation."
msgstr ""
"Om du inte vet hur du ska partitionera ditt system eller om du behöver hjÀlp "
"med partitioneringsverktygen bör du lÀsa i produktdokumentationen."

#: index.docbook:435
#, no-c-format
msgid ""
"If you used automatic partitioning, you can either accept the current "
"partition settings (click <guibutton>Next</guibutton>), or modify the setup "
"using the manual partitioning tool."
msgstr ""
"Om du anvÀnde automatisk partitionering kan du antingen acceptera de "
"nuvarande partitionsinstÀllningarna (klicka pÄ <guibutton>NÀsta</"
"guibutton>), eller Àndra konfigurationen med det manuella "
"partitioneringsverktyget."

#: index.docbook:440
#, no-c-format
msgid ""
"If you are manually partitioning your system, you will see your current hard "
"drive(s) and partitions displayed below. Use the partitioning tool to add, "
"edit, or delete partitions for your system."
msgstr ""
"Om du partitionerar ditt system manuellt visas dina nuvarande partitioner "
"och hÄrddiskar nedan. AnvÀnd partitioneringsverktyget för att lÀgga till, "
"redigera och ta bort partitioner pÄ ditt system."

#: index.docbook:445
#, no-c-format
msgid ""
"Note, you must create a root (<guilabel>/</guilabel>) partition before you "
"can proceed with this installation. If you do not create a root partition, "
"the installation program will not know where to install &RHL;."
msgstr ""
"Observera att du mÄste skapa en rotpartition (<guilabel>/</guilabel>) innan "
"du kan fortsÀtta med denna installation. Om du inte skapar en rotpartition "
"kommer installationsprogrammet inte att kunna veta var &RHL; ska installeras."

#: index.docbook:453 index.docbook:546 index.docbook:1381
#, no-c-format
msgid "Partitioning"
msgstr "Partitionering"

#: index.docbook:455 index.docbook:548 index.docbook:1383
#, no-c-format
msgid ""
"The graphical representation of your hard drive(s) allows you to see how "
"much space has been dedicated to the various partitions created."
msgstr ""
"Den grafiska representationen av dina hÄrddiskar lÄter dig se hur mycket "
"utrymme som har avsatts till de partitioner som skapats."

#: index.docbook:460 index.docbook:553 index.docbook:1388
#, no-c-format
msgid ""
"Below the graphical representation, you will see a file system hierarchy "
"showing your existing partitions. Using your mouse, click once to highlight "
"a partition or double-click the partition to edit it."
msgstr ""
"Under den grafiska representationen ser du en filsystemshierarki som visar "
"dina befintliga partitioner. Klicka en gÄng med musen för att markera den, "
"eller dubbelklicka pÄ partitionen för att redigera den."

#: index.docbook:469 index.docbook:562 index.docbook:1397
#, no-c-format
msgid "Partitioning Your System"
msgstr "Partitionering av ditt system"

#: index.docbook:471 index.docbook:563
#, no-c-format
msgid ""
"The center row of buttons controls the partitioning tool's actions. You can "
"add, edit, and delete partitions here. In addition, there are buttons you "
"can use to accept the changes you have made, or to reset and exit the "
"partitioning tool."
msgstr ""
"Raden med knappar i mitten styr partitioneringsverktygets ÄtgÀrder. Du kan "
"lÀgga till, redigera och ta bort partitioner hÀr. Dessutom finns det knappar "
"som lÄter dig bekrÀfta de Àndringar du har gjort, eller ÄterstÀlla och "
"avsluta partitioneringsverktyget."

#: index.docbook:477 index.docbook:570
#, no-c-format
msgid ""
"<command>New:</command> Use this button to create a new partition. A dialog "
"box will appear containing fields that must be filled in (such as mount "
"point, file system type, drive that the partition should exist on, size, and "
"so on)."
msgstr ""
"<command>Ny:</command> AnvÀnd denna knapp för att skapa en ny partition. En "
"dialogruta kommer att visas som innehÄller alla fÀlt som mÄste fyllas i (som "
"exempelvis monteringspunkter, filsystemstyp, enhet som partitionen ska "
"finnas pÄ, storlek osv)."

#: index.docbook:483 index.docbook:577
#, no-c-format
msgid ""
"<command>Edit:</command> Use this button to change the mount point of a "
"currently selected partition. You can also manually create a partition by "
"editing free space (if available). Editing free space in this sense is "
"similar to using <command>parted</command> in that you can choose where the "
"partition begins and ends within that free space."
msgstr ""
"<command>Redigera:</command> AnvÀnd denna knapp för att Àndra "
"monteringspunkten för den valda partitionen. Du kan ocksÄ skapa en partition "
"manuellt genom att redigera eventuellt ledigt utrymme. Att redigera ledigt "
"utrymme Àr likt att anvÀnda <application>parted</application> pÄ sÄ sÀtt att "
"du kan vÀlja var partitionen börjar och var den slutar inom det lediga "
"utrymmet."

#: index.docbook:491 index.docbook:585
#, no-c-format
msgid "<command>Delete:</command> Use this button to delete a partition."
msgstr ""
"<command>Ta bort:</command> AnvÀnd denna knapp för att ta bort en partition."

#: index.docbook:494 index.docbook:590
#, no-c-format
msgid "<command>Reset:</command> Use this button to cancel your changes."
msgstr ""
"<command>ÅterstĂ€ll:</command> AnvĂ€nd denna knapp för att Ă„ngra dina "
"Ă€ndringar."

#: index.docbook:497
#, no-c-format
msgid ""
"<command>RAID:</command> Use the <guibutton>RAID</guibutton> button ONLY if "
"you have experience using RAID. To make a RAID device, you must first create "
"software RAID partitions. Once you have created two or more software RAID "
"partitions, select <guibutton>RAID</guibutton> to join the software RAID "
"partitions into a RAID device."
msgstr ""
"<command>RAID:</command> AnvÀnd knappen <guibutton>RAID</guibutton> ENDAST "
"om du har erfarenhet av RAID. För att skapa en RAID-enhet mÄste du först "
"skapa partitioner för programvaru-RAID. NÀr du vÀl har skapat tvÄ eller "
"flera partitioner för programvaru-RAID vÀljer du knappen <guibutton>RAID</"
"guibutton> för att slÄ samman dessa partitioner till en RAID-enhet."

#: index.docbook:505
#, no-c-format
msgid ""
"<command>LVM:</command> Use the <guibutton>LVM</guibutton> button ONLY if "
"you have experience using LVM. To create an LVM logical volume, you must "
"first create partitions of type physical volume (LVM). Once you have created "
"one or more physical volume (LVM) partitions, select <guibutton>LVM</"
"guibutton> to create an LVM logical volume."
msgstr ""
"<command>LVM:</command> AnvÀnd knappen <guibutton>LVM</guibutton> ENDAST om "
"du har erfarenhet av LVM. För att skapa en logisk LVM-volym mÄste du först "
"skapa partitioner av typen fysisk volym (LVM). NÀr du vÀl har skapat en "
"eller flera fysiska volympartitioner (LVM) vÀljer du knappen <guibutton>LVM</"
"guibutton> för att skapa en logisk LVM-volym."

#: index.docbook:512
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Hide RAID device/LVM Volume Group members</guilabel>: Select this "
"option if you do not want to view any RAID device or LVM Volume Group "
"members that have been created."
msgstr ""
"<guilabel>Dölj RAID-enhetsmedlemmar/LVM-volymgruppsmedlemmar</guilabel>: "
"VÀlj detta alternativ om du inte vill visa nÄgra av de RAID-enheter eller "
"LVM-volymgruppsmedlemmar som har skapats."

#: index.docbook:525
#, no-c-format
msgid ""
"If you used automatic partitioning, you can either accept the current "
"partition settings (click <guibutton>Next</guibutton>), or modify the setup "
"using Disk Druid, the manual partitioning tool."
msgstr ""
"Om du anvÀnde automatisk partitionering kan du antingen godta de nuvarande "
"partitioneringsinstÀllningarna (klicka pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton>) "
"eller Àndra instÀllningarna genom att anvÀnda Disk Druid, det manuella "
"partitioneringsverktyget."

#: index.docbook:530
#, no-c-format
msgid ""
"If you are manually partitioning your system (using Disk Druid), you will "
"see your current hard drive(s) and partitions displayed below. Use the "
"partitioning tool to add, edit, or delete partitions for your system."
msgstr ""
"Om du partitionerar ditt system manuellt (med Disk Druid) visas dina "
"nuvarande partitioner och hÄrddiskar nedan. AnvÀnd partitioneringsverktyget "
"för att lÀgga till, redigera och ta bort partitioner pÄ ditt system."

#: index.docbook:536
#, no-c-format
msgid ""
"Note, you must create a root (<guilabel>/</guilabel>) partition before you "
"can proceed with this installation. If you do not create a root partition, "
"the installation program will not know where to install &RHL;. You must also "
"create a <guilabel>/boot/efi</guilabel> partition of type vfat. The "
"<guilabel>/boot/efi</guilabel> partition contains all the installed kernels, "
"the initrd images, and ELILO configuration files."
msgstr ""
"Observera att du mÄste skapa en rotpartition (<guilabel>/</guilabel>) innan "
"du kan fortsÀtta med denna installation. Om du inte skapar en rotparition "
"vet inte installationsprogrammet var &RHL; ska installeras. Du mÄste ocksÄ "
"skapa en <guilabel>/boot/efi</guilabel>-partition av typen vfat. Partitionen "
"<guilabel>/boot/efi</guilabel> innehÄller alla de installerade kÀrnorna, "
"initrd-avbilderna och ELILO-konfigurationsfilerna."

#: index.docbook:594
#, no-c-format
msgid ""
"<command>RAID:</command> Use the <guibutton>Make RAID</guibutton> button "
"ONLY if you have experience using RAID. To make a RAID device, you must "
"first create software RAID partitions. Once you have created two or more "
"software RAID partitions, select <guibutton>Make RAID</guibutton> to join "
"the software RAID partitions into a RAID device."
msgstr ""
"<command>RAID:</command> AnvÀnd knappen <guibutton>Skapa RAID</guibutton> "
"ENDAST om du har erfarenhet av RAID. För att skapa en RAID-enhet mÄste du "
"först skapa partitioner för programvaru-RAID. NÀr du vÀl har skapat tvÄ "
"eller flera partitioner för programvaru-RAID vÀljer du knappen "
"<guibutton>Skapa RAID</guibutton> för att slÄ samman dessa partitioner till "
"en RAID-enhet."

#: index.docbook:603
#, no-c-format
msgid ""
"<command>LVM:</command> Allows you to create an LVM logical volume. The role "
"of LVM (Logical Volume Manager) is to present a simple logical view of "
"underlying physical storage space, such as a hard drive(s). LVM manages "
"individual physical disks &mdash; or to be more precise, the individual "
"partitions present on them. <emphasis>It should only be used if you have "
"experience using LVM.</emphasis>"
msgstr ""
"<command>LVM:</command> LÄter dig skapa en logisk LVM-volym. Uppgiften för "
"LVM (Logical Volume Manager) Àr att presentera en enkel logisk vy av det "
"underliggande fysiska lagringsutrymmet, som till exempel hÄrddiskar. LVM "
"hanterar individuella fysiska diskar &mdash; eller för att vara exakt de "
"individuella partitionerna som finns pÄ dem. <emphasis>Det bör endast "
"anvÀndas om du har erfarenhet av LVM.</emphasis>"

# Detta hack Àr sÄ att det radbryts korrekt; det fÄr inte plats annars
#: index.docbook:616
#, no-c-format
msgid "File system Configuration"
msgstr "Filsystems- konfiguration"

#: index.docbook:617
#, no-c-format
msgid ""
"First, choose a root file system size value, if you do not want to accept "
"the default value. The root file system default is one-half of the available "
"free space."
msgstr ""
"VÀlj först en storlek pÄ rotfilsystemet, om du inte vill godta "
"standardvÀrdet. StandardvÀrdet för rotfilsystemet Àr hÀlften av det "
"tillgÀngliga lediga utrymmet."

#: index.docbook:622
#, no-c-format
msgid ""
"Swap space defaults to 32 megabytes, but you can make it larger if necessary."
msgstr ""
"VÀxlingsutrymmet Àr som standard 32 megabyte, men du kan göra det större om "
"sÄ behövs."

#: index.docbook:629 index.docbook:1343
#, no-c-format
msgid "Boot Loader Configuration"
msgstr "Konfiguration av startprogram"

#: index.docbook:631
#, no-c-format
msgid ""
"By default, the GRUB boot loader will be installed on the system. If you do "
"not want to install GRUB as your boot loader, select <guibutton>Change boot "
"loader</guibutton>."
msgstr ""
"Som standard kommer startprogrammet GRUB att installeras pÄ systemet. Om du "
"inte vill installera GRUB som ditt startprogram bör du vÀlja <guibutton>Byt "
"startprogram</guibutton>."

#: index.docbook:635
#, no-c-format
msgid ""
"You can also choose which OS (if you have more than one) should boot by "
"default. Select <guilabel>Default</guilabel> beside the preferred boot "
"partition to choose your default bootable OS. You will not be able to move "
"forward in the installation unless you choose a default boot image."
msgstr ""
"Du kan ocksÄ vÀlja vilket operativsystem (om du har fler Àn ett) som ska "
"startas som standard. VÀlj <guilabel>Standard</guilabel> bredvid önskad "
"startpartition för att vÀlja ditt önskade startoperativsystem. Du kommer "
"inte att kunna fortsÀtta installationen utan att vÀlja en "
"standardstartavbild."

#: index.docbook:642
#, no-c-format
msgid ""
"You may add, edit, and delete the boot loader entries by selecting a "
"partition with your mouse and then clicking on the appropriate button."
msgstr ""
"Du kan lÀgga till, redigera och ta bort startprogramsposterna genom att "
"vÀlja en partition med din mus och sedan klicka pÄ lÀmplig knapp."

#: index.docbook:646
#, no-c-format
msgid ""
"To enhance your system security, select <guilabel>Use a Boot Loader "
"Password</guilabel>. Once selected, enter a password and then confirm it."
msgstr ""
"För att förbÀttra systemsÀkerheten vÀljer du <guilabel>AnvÀnd ett lösenord "
"för startprogrammet</guilabel>. NÀr du vÀl valt detta anger du ett lösenord "
"och bekrÀftar detta."

#: index.docbook:651
#, no-c-format
msgid ""
"If you want to configure where the boot loader will be installed or if you "
"want to add options to the boot command, select <guilabel>Configure advanced "
"boot loader options</guilabel>."
msgstr ""
"Om du vill konfigurera var startprogrammet ska installeras eller om du vill "
"lÀgga till flaggor till startkommandot bör du vÀlja <guilabel>Konfigurera "
"avancerade startprogramsalternativ</guilabel>."

#: index.docbook:659
#, no-c-format
msgid "Advanced Boot Loader Configuration"
msgstr "Avancerad konfiguration av startprogram"

#: index.docbook:661
#, no-c-format
msgid ""
"Select where you want the boot loader to be installed. If your system will "
"use only &RHL;, select the Master Boot Record (MBR). For systems on which "
"Win95/98 and &RHL; will reside on a single hard drive, you should also "
"install the boot loader to the MBR."
msgstr ""
"VĂ€lj var du vill att startprogrammet ska installeras. Om ditt system endast "
"kommer att anvÀnda &RHL; bör du vÀlja huvudstartposten (MBR). PÄ system dÀr "
"Win95/98 och &RHL; kommer att finnas pÄ samma hÄrddisk bör du ocksÄ "
"installera startprogrammet pÄ MBR."

#: index.docbook:667
#, no-c-format
msgid ""
"If you have Windows NT (and you want a boot loader to be installed) you "
"should choose to install it on the first sector of the boot partition."
msgstr ""
"Om du har Windows NT (och vill att ett startprogram ska installeras) bör du "
"vÀlja att installera det pÄ den första sektorn av startpartitionen."

#: index.docbook:673
#, no-c-format
msgid ""
"Click <guibutton>Change Drive Order</guibutton> to rearrange the drive "
"order. Changing the drive order may be useful if you have multiple SCSI "
"adapters or both SCSI and IDE adapters and want to boot from the SCSI device."
msgstr ""
"Klicka pĂ„ <guibutton>Ändra hĂ„rddiskordning</guibutton> för att omarrangera "
"hÄrddiskordningen. Att Àndra hÄrddiskordningen kan vara anvÀndbart om du har "
"flera SCSI-adaptrar eller bÄde SCSI- och IDE-adaptrar och vill starta frÄn "
"SCSI-enheten."

#: index.docbook:678
#, no-c-format
msgid ""
"Select <guilabel>Force LBA32</guilabel> if you have experienced problems "
"with the system using LBA32 support during previous installations; for "
"example, the system may need to exceed the 1024 cylinder limit for the "
"<filename>/boot</filename> partition. Only if you have a system which "
"supports the LBA32 extension for booting operating systems above the 1024 "
"cylinder limit, and you want to place your <filename>/boot</filename> "
"partition above cylinder 1024, should you select this option. If you are "
"unsure, do not select the <guilabel>Force LBA32</guilabel> option."
msgstr ""
"VÀlj <guilabel>Tvinga LBA32</guilabel> om du har stött pÄ problem med "
"systemet dÄ LBA32-stöd anvÀndes under tidigare installationer. Till exempel "
"kan systemet behöva överskrida 1024-cylindergrÀnsen för <filename>/boot</"
"filename>-partitionen. Du bör endast vÀlja detta alternativ om du har ett "
"operativsystem som stöder LBA32-tillÀgget för start av operativsystem över "
"1024-cylindersgrÀnsen och du vill placera din <filename>/boot</filename>-"
"partition ovanför cylinder 1024. Om du Àr osÀker bör du inte vÀlja "
"alternativet <guilabel>Tvinga LBA32</guilabel>."

#: index.docbook:688
#, no-c-format
msgid ""
"If you wish to add default options to the boot command, enter them into the "
"<guilabel>General kernel parameters</guilabel> field. Any options you enter "
"will be passed to the Linux kernel every time it boots."
msgstr ""
"Om du vill lÀgga till standardflaggor till startkommandot kan du ange dem i "
"fÀltet <guilabel>AllmÀnna parametrar till kÀrnan</guilabel>. Alla flaggor du "
"anger kommer att skickas till LinuxkÀrnan varje gÄng det startar."

#: index.docbook:699
#, no-c-format
msgid "SILO Configuration"
msgstr "SILO-konfiguration"

#: index.docbook:700
#, no-c-format
msgid ""
"SILO, the Sparc Improved LOader, is the software that can be used to start "
"&RHL; on your computer. It can also start other operating systems, such as "
"SunOS and Solaris. Here, you will be asked how (or whether) you want to "
"configure SILO."
msgstr ""
"SILO, Sparc Improved LOader, Àr programvara som kan anvÀndas för att starta "
"&RHL; pÄ din dator. Det kan ocksÄ starta andra operativsystem som exempelvis "
"SunOS och Solaris. HÀr kommer du att efterfrÄgas hur (eller om) du vill "
"konfigurera SILO."

#: index.docbook:707
#, no-c-format
msgid ""
"<guibutton>Create boot disk</guibutton>: You should create a boot disk if "
"you are not installing SILO at all or if you want it for safety reasons. If "
"you do not have a floppy this option will be hidden, if you have a SMCC "
"manufactured Ultra which usually do not have floppies which can be booted, "
"this option will default to disabled."
msgstr ""
"<guibutton>Skapa startdiskett</guibutton>: Du bör skapa en startdiskett om "
"du inte alls installerar SILO, eller om du vill ha det pÄ grund av "
"sÀkerhetsskÀl. Om du inte har en diskettstation kommer detta alternativ att "
"vara dolt. Om du har en Ultra frÄn SMCC (som vanligtvis inte har startbara "
"diskettstationer) kommer detta alternativ att som standard vara inaktiverat."

#: index.docbook:715
#, no-c-format
msgid ""
"<guibutton>Do not install SILO</guibutton>: You can choose to skip SILO if "
"you do not want to write SILO to your drive, e.g. if you have SILO already "
"installed on a different partition or disk and want to boot from there."
msgstr ""
"<guibutton>Installera inte SILO</guibutton>: Du kan vÀlja att hoppa över "
"SILO om du inte vill skriva SILO till din hÄrddisk, exempelvis om du redan "
"har SILO installerat pÄ en annan partition eller hÄrddisk och vill starta "
"dÀrifrÄn."

#: index.docbook:721
#, no-c-format
msgid ""
"To install SILO, select where you want to install it. If your system will "
"use only &RHL; you should probably choose the Master Boot Record (Boot Block "
"of the first partition on the disk). For systems where SunOS/Solaris and "
"&RHL; will reside on a single hard drive, you should probably not install "
"SILO into the MBR, especially if SunOS/Solaris is on the first partition of "
"the disk."
msgstr ""
"För att installera SILO vÀljer du var du vill installera det. Om ditt system "
"endast kommer att anvÀnda &RHL; bör du troligen vÀlja huvudstartposten (MBR; "
"startblocket pÄ första partitionen pÄ hÄrddisken). För system dÀr bÄde SunOS/"
"Solaris och &RHL; kommer att finnas pÄ en och samma hÄrddisk bör du "
"troligtvis inte installera SILO pÄ MBR, sÀrskilt om SunOS/Solaris finns pÄ "
"hÄrddiskens första partition."

#: index.docbook:729
#, no-c-format
msgid ""
"If you choose not to install SILO for ANY reason, please make a boot disk so "
"you can boot &RHL;."
msgstr ""
"Om du vÀljer att inte installera SILO av nÄgon anledning bör du skapa en "
"startdiskett sÄ att du kan starta &RHL;."

#: index.docbook:733
#, no-c-format
msgid ""
"<guibutton>Create PROM alias</guibutton>: The installation program can "
"create a PROM alias \"linux\" if the PROM supports it, so that you can boot "
"into the SILO boot loader from the PROM command line by the command \"boot "
"linux\"."
msgstr ""
"<guibutton>Skapa PROM-alias</guibutton>: Installationsprogrammet kan skapa "
"ett \"linux\"-alias i PROM:et, om PROM:et stöder detta, sÄ att du kan starta "
"SILO frÄn PROM-kommandoraden med kommandot \"boot linux\"."

#: index.docbook:739
#, no-c-format
msgid ""
"<guibutton>Set default PROM boot device</guibutton>: The installation "
"program can make sure the PROM will boot by default into the &RHL; "
"installation program by setting PROM option \"boot-device\" or \"boot-from\"."
msgstr ""
"<guibutton>SĂ€tt standard PROM-startenhet</guibutton>: "
"Installationsprogrammet kan sÀkerstÀlla att PROM:et som standard kommer att "
"starta &RHL; installationsprogram genom att sÀtta PROM-alternativet \"boot-"
"device\" eller \"boot-from\"."

#: index.docbook:745
#, no-c-format
msgid ""
"If you wish to add default options to the SILO boot command, enter them into "
"the kernel parameters field. Any options you enter will be passed to the "
"Linux kernel every time it boots."
msgstr ""
"Om du vill lÀgga till standardargument till SILO-startkommandot anger du dem "
"i fÀltet för parametrar till kÀrnan. Eventuella argument som du anger kommer "
"att skickas till LinuxkÀrnan varje gÄng den startar."

#: index.docbook:750
#, no-c-format
msgid ""
"Bootable Partition - Every bootable partition is listed and labeled, "
"including partitions used by other operating systems. If you would like to "
"add boot labels for other partitions (or change existing boot labels), click "
"once on the partition to select it. Once selected, you can change the boot "
"label."
msgstr ""
"Startbar partition - Varje startbar partition, inklusive partitioner som "
"anvÀnds av andra operativsystem, visas och har en etikett. Om du vill lÀgga "
"till startetiketter för andra partitioner (eller Àndra befintliga "
"partitioner) klickar du först pÄ partitionen för att markera den. NÀr den "
"vÀl Àr markerad kan du Àndra startetiketten."

# Detta fÄr precis plats!
#: index.docbook:760 index.docbook:1484
#, no-c-format
msgid "Network Configuration"
msgstr "NĂ€tverkskonfiguration"

#: index.docbook:762
#, no-c-format
msgid ""
"Any network devices you have on the system will be automatically detected by "
"the installation program and shown in the <guilabel>Network Devices</"
"guilabel> list."
msgstr ""
"Alla nÀtverksenheter som du har pÄ systemet kommer att automatiskt "
"detekteras av installationsprogrammet och visas i listan "
"<guilabel>NĂ€tverksenheter</guilabel>."

#: index.docbook:767
#, no-c-format
msgid ""
"To configure the network device, first select the device and then click "
"<guibutton>Edit</guibutton>. In the <guilabel>Edit Interface</guilabel> "
"screen, you can choose to have the IP and Netmask information configured by "
"DHCP or you can enter it manually. You can also choose to make the device "
"active at boot time."
msgstr ""
"För att konfigurera nÀtverksenheten vÀljer du först enheten och klickar pÄ "
"<guibutton>Redigera</guibutton>. PÄ skÀrmen <guilabel>Redigera grÀnssnitt</"
"guilabel> kan du vÀlja att IP- och nÀtmaskinformationen ska konfigueras via "
"DHCP eller ange det manuellt. Du kan ocksÄ vÀlja att göra enheten aktiv vid "
"start."

#: index.docbook:773 index.docbook:1494
#, no-c-format
msgid ""
"If you do not have DHCP client access or are unsure as to what this "
"information is, please contact your Network Administrator."
msgstr ""
"Om du inte har DHCP-klientÄtkomst eller Àr osÀker pÄ vad denna information "
"Àr bör du kontakta din nÀtverksadministratör."

#: index.docbook:778
#, no-c-format
msgid ""
"If your system is part of a larger network where hostnames are assigned by "
"DHCP, select <guilabel>automatically via DHCP</guilabel>. Otherwise, select "
"<guilabel>manually</guilabel> and enter in an FQHN-based hostname for your "
"system (such as name.example.com). If you do not, your system will be known "
"as \"localhost\"."
msgstr ""
"Om ditt system Àr del av ett större nÀtverk dÀr vÀrdnamn tilldelas via DHCP "
"bör du vÀlja <guilabel>automatiskt via DHCP</guilabel>. Annars bör du vÀlja "
"<guilabel>manuellt</guilabel> och ange ett vÀrdnamn för ditt system "
"(exempelvis namn.exempel.se). Om du inte gör detta kommer ditt system att fÄ "
"namnet \"localhost\"."

#: index.docbook:786
#, no-c-format
msgid ""
"Finally, if you entered the IP and Netmask information manually, you may "
"also enter the Gateway address and the Primary, Secondary, and Tertiary DNS "
"addresses."
msgstr ""
"Slutligen, om du angav IP- och nÀtmaskinformationen manuellt, kan du ocksÄ "
"ange adressen till din gateway och adresserna till primÀr, sekundÀr och "
"tertiÀr DNS."

# Detta hack Àr sÄ att det radbryts korrekt; det fÄr inte plats annars
#: index.docbook:794
#, no-c-format
msgid "Firewall Configuration"
msgstr "BrandvÀggs- konfiguration"

#: index.docbook:796
#, no-c-format
msgid ""
"A firewall sits between your computer and the network, and determines which "
"resources on your computer remote users on the network are able to access. A "
"properly configured firewall can greatly increase the out-of-the-box "
"security of your system."
msgstr ""
"En brandvÀgg Àr placerad mellan din dator och nÀtverket, och bestÀmmer vilka "
"resurser pÄ din dator som fjÀrranvÀndare pÄ nÀtverket kan komma Ät. En "
"korrekt konfigurerad brandvÀgg kan avsevÀrt förbÀttra standardsÀkerheten pÄ "
"ditt system."

#: index.docbook:803
#, no-c-format
msgid "Choose the appropriate security level for your system."
msgstr "VÀlj lÀmplig sÀkerhetsnivÄ för ditt system."

#: index.docbook:807
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>No Firewall</guilabel> &mdash; <guilabel>No firewall</guilabel> "
"provides complete access to your system and does no security checking. "
"Security checking is the disabling of access to certain services. This "
"should only be selected if you are running on a trusted network (not the "
"Internet) or plan to do more firewall configuration later."
msgstr ""
"<guibutton>Ingen brandvÀgg</guibutton> &mdash; <guilabel>Ingen brandvÀgg</"
"guilabel> tillÄter fullstÀndig Ätkomst och utför inga sÀkerhetskontroller. "
"Det rekommenderas endast om du anvÀnder ett sÀkert nÀtverk (inte Internet), "
"eller om du planerar att göra mer detaljerad brandvÀggskonfiguration senare."

#: index.docbook:815
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Enable firewall</guilabel> &mdash; If you choose <guilabel>Enable "
"firewall</guilabel>, connections are not accepted by your system (other than "
"the default settings) that are not explicitly defined by you. By default, "
"only connections in response to outbound requests, such as DNS replies or "
"DHCP requests, are allowed. If access to services running on this machine is "
"needed, you can choose to allow specific services through the firewall."
msgstr ""
"<guilabel>Aktivera brandvÀgg</guilabel> &mdash; Om du vÀljer "
"<guilabel>Aktivera brandvÀgg</guilabel> kommer anslutningar som inte "
"uttryckligen angivits av dig (utöver standardinstÀllningarna) inte att "
"accepteras. Som standard Àr endast anslutningar som Àr svar pÄ utgÄende "
"begÀranden, som exempelvis DNS-svar eller DHCP-begÀranden, tillÄtna. Om "
"Ätkomst till tjÀnster som kör pÄ denna maskin behövs kan du vÀlja att "
"tillÄta vissa tjÀnster genom brandvÀggen."

#: index.docbook:824
#, no-c-format
msgid ""
"If you are connecting your system to the Internet, but do not plan to run a "
"server, this is the safest choice."
msgstr ""
"Om du ansluter ditt system till Internet, men inte planerar att köra en "
"server, Àr detta det sÀkraste alternativet."

#: index.docbook:827
#, no-c-format
msgid ""
"Next, select which services, if any, should be allowed to pass through the "
"firewall."
msgstr ""
"Efter detta bör du vÀlja vilka tjÀnster, om nÄgra, som ska tillÄtas passera "
"brandvÀggen."

#: index.docbook:830
#, no-c-format
msgid ""
"Enabling these options allow the specified services to pass through the "
"firewall. Note, these services may <emphasis>not</emphasis> be installed on "
"the system by default. Make sure you choose to enable any options that you "
"may need."
msgstr ""
"Att anvÀnda dessa alternativ tillÄter de angivna tjÀnsterna att passera "
"brandvÀggen. Observera att de flesta av dessa tjÀnster <emphasis>inte</"
"emphasis> installeras pÄ systemet som standard. FörsÀkra dig om att du "
"aktiverar alla de alternativ du kan behöva."

#: index.docbook:836
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>>WWW (HTTP)</guilabel> &mdash; The HTTP protocol is used by Apache "
"(and by other Web servers) to serve webpages. If you plan on making your Web "
"server publicly available, enable this option. This option is not required "
"for viewing pages locally or for developing webpages. You must install the "
"<filename>httpd</filename> package if you want to serve webpages."
msgstr ""
"<guilabel>>WWW (HTTP)</guilabel> &mdash; HTTP-protokollet anvÀnds av Apache "
"(och andra webbservrar) för att tillhandahÄlla webbsidor. Om du planerar att "
"göra din webbserver allmÀnt tillgÀnglig bör du aktivera detta alternativ. "
"Detta alternativ krÀvs inte för lokal visning av sidor eller för utveckling "
"av webbsidor. Du mÄste installera paketet <filename>httpd</filename> om du "
"vill tillhandahÄlla webbsidor."

#: index.docbook:843
#, no-c-format
msgid ""
"Enabling <guilabel>WWW (HTTP)</guilabel> does not open a port for HTTPS. To "
"enable HTTPS, specify it in the <guilabel>Other ports</guilabel> field."
msgstr ""
"Att aktivera <guilabel>WWW (HTTP)</guilabel> öppnar inte en port för HTTPS. "
"För att aktivera HTTPS mÄste du ange det i fÀltet <guilabel>Andra portar</"
"guilabel>."

#: index.docbook:848
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>FTP</guilabel> &mdash; The FTP protocol is used to transfer files "
"between machines on a network. If you plan on making your FTP server "
"publicly available, enable this option. You must install the "
"<filename>vsftpd</filename> package for this option to be useful."
msgstr ""
"<guilabel>FTP</guilabel> &mdash; FTP-protokollet anvÀnds för att överföra "
"filer mellan maskiner pÄ ett nÀtverk. Om du planerar att göra din FTP-server "
"allmÀnt tillgÀnglig bör du aktivera detta alternativ. Du mÄste installera "
"paketet <filename>vsftpd</filename> för att detta alternativ ska vara "
"anvÀndbart."

#: index.docbook:854
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>SSH</guilabel> &mdash; <emphasis>S</emphasis>ecure <emphasis>SH</"
"emphasis>ell (SSH) is a suite of tools for logging into and executing "
"commands on a remote machine. If you plan to use SSH tools to access your "
"machine through a firewall, enable this option. You need to have the "
"<filename>openssh-server</filename> package installed in order to access "
"your machine remotely, using SSH tools."
msgstr ""
"<guilabel>SSH</guilabel> &mdash; <emphasis>S</emphasis>ecure <emphasis>SH</"
"emphasis>ell (SSH) Àr en svit med verktyg för inloggning och körning av "
"kommandon pÄ en fjÀrrmaskin. Om du planerar att anvÀnda SSH-verktyg för "
"Ätkomst till din maskin genom en brandvÀgg bör du aktivera detta alternativ. "
"Du mÄste ha paketet <filename>openssh-server</filename> installerat för att "
"kunna komma Ät din maskin utifrÄn genom anvÀndning av SSH-verktyg."

#: index.docbook:862
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Telnet</guilabel> &mdash; Telnet is a protocol for logging into "
"remote machines. Telnet communications are unencrypted and provide no "
"security from network snooping. Allowing incoming Telnet access is not "
"recommended. If you do want to allow inbound Telnet access, you must install "
"the <filename>telnet-server</filename> package."
msgstr ""
"<guilabel>Telnet</guilabel> &mdash; Telnet Àr ett protokoll för inloggning "
"pÄ fjÀrrmaskiner. Telnetkommunikation Àr okrypterad och ger ingen sÀkerhet "
"mot nÀtverksavlyssning. Att tillÄta inkommande telnetÄtkomst rekommenderas "
"inte. Om du vill tillÄta inkommande telnetÄtkomst mÄste du installera "
"paketet <filename>telnet-server</filename>."

#: index.docbook:870
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Mail (SMTP)</guilabel> &mdash; If you want to allow incoming mail "
"delivery through your firewall, so that remote hosts can connect directly to "
"your machine to deliver mail, enable this option. You do not need to enable "
"this if you collect your mail from your ISP's server using POP3 or IMAP, or "
"if you use a tool such as <command>fetchmail</command>. Note that an "
"improperly configured SMTP server can allow remote machines to use your "
"server to send spam."
msgstr ""
"<guilabel>E-post (SMTP)</guilabel> &mdash; Om du vill tillÄta leverans av "
"inkommande e-post genom din brandvÀgg, sÄ att fjÀrrvÀrdar kan ansluta direkt "
"till din maskin för att leverera e-post, bör du aktivera detta alternativ. "
"Du behöver inte aktivera detta om du hÀmtar e-post frÄn din "
"Internetleverantörs server med POP3 eller IMAP, eller om du anvÀnder ett "
"verktyg som exempelvis <command>fetchmail</command>. Observera att en "
"felaktigt konfigurerad SMTP-server kan tillÄta fjÀrrmaskiner att anvÀnda din "
"server för att skicka spam."

#: index.docbook:879
#, no-c-format
msgid ""
"You can allow access to ports which are not listed here, by listing them in "
"the <guilabel>Other ports</guilabel> field. Use the following format: "
"<userinput>port:protocol</userinput>. For example, if you want to allow IMAP "
"access through your firewall, you can specify <userinput>imap:tcp</"
"userinput>. You can also explicitly specify numeric ports; to allow UDP "
"packets on port 1234 through the firewall, enter <userinput>1234:udp</"
"userinput>. To specify multiple ports, separate them with commas."
msgstr ""
"Du kan tillÄta Ätkomst till portar som inte visas hÀr genom att ange dem i "
"fÀltet <guilabel>Andra portar</guilabel>. AnvÀnd följande format: "
"<userinput>port:protokoll</userinput>. Om du till exempel vill tillÄta IMAP-"
"Ätkomst genom din brandvÀgg kan du ange <userinput>imap:tcp</userinput>. Du "
"kan ocksÄ explicit ange numeriska portar. För att tillÄta att UDP-paket pÄ "
"port 1234 passerar brandvÀggen kan du ange <userinput>1234:udp</userinput>. "
"Skilj pÄ portarna med kommatecken om flera portar ska anges."

#: index.docbook:890
#, no-c-format
msgid ""
"Finally, select any devices which should allow access to your system for all "
"traffic from that device."
msgstr ""
"Slutligen bör du vÀlja eventuella enheter som ska tillÄta Ätkomst till ditt "
"system för all trafik frÄn den enheten."

#: index.docbook:893
#, no-c-format
msgid ""
"Selecting any of these trusted devices excludes them from the firewall "
"rules. For example, if you are running a local network, but are connected to "
"the Internet via a PPP dialup, you can check <guilabel>eth0</guilabel> and "
"any traffic coming from your local network is allowed. Selecting "
"<guilabel>eth0</guilabel> as trusted means all traffic over the Ethernet is "
"allowed, but the ppp0 interface is still firewalled. If you want to restrict "
"traffic on an interface, leave it unchecked."
msgstr ""
"Att vÀlja nÄgon av dessa pÄlitliga enheter exkluderar dem frÄn "
"brandvÀggsreglerna. Till exempel kan du kryssa för <guilabel>eth0</guilabel> "
"om du har ett lokalt nÀtverk men Àr ansluten till Internet via en uppringd "
"PPP-anslutning, sÄ kommer all trafik frÄn ditt lokala nÀtverk att tillÄtas. "
"Att vÀlja <guilabel>eth0</guilabel> som pÄlitlig betyder att all trafik över "
"Ethernet Àr tillÄten, men att ppp0-grÀnssnittet fortfarande skyddas av en "
"brandvÀgg. Om du vill begrÀnsa trafiken pÄ ett grÀnssnitt bör du lÀmna det "
"okryssat."

#: index.docbook:903
#, no-c-format
msgid ""
"It is not recommended that you make any device that is connected to public "
"networks, such as the Internet, a trusted device."
msgstr ""
"Det Àr inte rekommenderat att göra nÄgon enhet som Àr ansluten till allmÀnna "
"nÀtverk, som exempelvis Internet, till en pÄlitlig enhet."

#: index.docbook:912
#, no-c-format
msgid "Time Zone Selection"
msgstr "Val av tidszon"

#: index.docbook:914
#, no-c-format
msgid "Set your time zone by selecting your computer's physical location."
msgstr "StÀll in din tidzon genom att markera din dators fysiska placering."

#: index.docbook:918
#, no-c-format
msgid ""
"On the interactive map, click on a specific city (marked by a yellow dot) "
"and a red <guilabel>X</guilabel> will appear indicating your selection. You "
"can also scroll through the available list and choose a time zone."
msgstr ""
"Du kan klicka pÄ en specifik stad som markeras med de gula prickarna pÄ den "
"interaktiva kartan. Ett rött <guilabel>X</guilabel> kommer att dyka upp som "
"markerar ditt val. Du kan ocksÄ rulla igenom den tillhandahÄllna listan och "
"vÀlja en tidszon."

#: index.docbook:924
#, no-c-format
msgid ""
"You can also scroll through the city list and choose your desired time zone."
msgstr ""
"Du kan ocksÄ blÀddra igenom listan över stÀder och vÀlja önskad tidszon."

#: index.docbook:929
#, no-c-format
msgid ""
"You can also select the <guilabel>System Clock uses UTC</guilabel> option."
"(UTC, also known as GMT, will allow your system to properly handle daylight-"
"saving time.) Please select this if your computer's hardware clock is set to "
"UTC (instead of being set to your local time)."
msgstr ""
"Du kan ocksÄ vÀlja alternativet <guilabel>Systemklockan anvÀnder UTC</"
"guilabel>. (UTC, Àven kÀnt som GMT, tillÄter ditt system att hantera "
"sommartid korrekt). VÀlj detta om din dators hÄrdvaruklocka Àr stÀlld pÄ UTC "
"(istÀllet för att vara stÀlld pÄ lokal tid)."

#: index.docbook:937
#, no-c-format
msgid "Set Root Password"
msgstr "StÀll in rootlösenord"

#: index.docbook:939
#, no-c-format
msgid ""
"Use the root account <emphasis>only</emphasis> for administration. Once the "
"installation has been completed, create a non-root account for your general "
"use and <command>su -</command> to gain root access when you need to fix "
"something quickly. These basic rules will minimize the chances of a typo or "
"incorrect command doing damage to your system."
msgstr ""
"AnvÀnd rootkontot <emphasis>endast</emphasis> för administration. NÀr "
"installationen Àr slutförd bör du skapa ett icke-root-konto ocksÄ som du kan "
"anvÀnda i allmÀnhet och anvÀnd <command>su -</command> för att fÄ "
"rootrÀttigheter nÀr du mÄste fixa nÄgonting snabbt. Dessa enkla regler "
"kommer att minska riskerna för att en feltryckning eller ett felaktigt "
"kommando gör skada pÄ ditt system."

# Detta hack Àr sÄ att det radbryts korrekt; det fÄr inte plats annars
#: index.docbook:950
#, no-c-format
msgid "Authentication Configuration"
msgstr "Autentiserings- konfiguration"

#: index.docbook:951
#, no-c-format
msgid ""
"You can skip this section if you will not be setting up network passwords. "
"If you are unsure, ask your system administrator for assistance."
msgstr ""
"Du kan hoppa över detta avsnitt om du inte kommer att anvÀnda lösenord i "
"nÀtverk. Be din systemadministratör om hjÀlp om du Àr osÀker."

#: index.docbook:956
#, no-c-format
msgid ""
"Unless you are setting up an <guilabel>NIS</guilabel> password, you will "
"notice that both <guilabel>MD5</guilabel> and <guilabel>shadow</guilabel> "
"are selected. Using both will make your system as secure as possible."
msgstr ""
"Om du inte tÀnker anvÀnda <guilabel>NIS</guilabel>-lösenord kommer du att "
"mÀrka att bÄde <guilabel>MD5-lösenord</guilabel> och "
"<guilabel>skugglösenord</guilabel> Àr valda. Att anvÀnda bÄda kommer att "
"göra din maskin sÄ sÀker som möjligt."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Enable MD5 Passwords</guilabel> - allows a long password to be "
"used (up to 256 characters)."
msgstr ""
"<guilabel>AnvÀnd MD5-lösenord</guilabel> - tillÄter att ett lÄngt lösenord "
"anvÀnds (upp till 256 tecken)."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Use Shadow Passwords</guilabel> - provides a very secure method of "
"retaining passwords for you."
msgstr ""
"<guilabel>AnvÀnd skugglösenord</guilabel> - ger dig en vÀldigt sÀker metod "
"att lagra lösenord."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Enable NIS</guilabel> - allows you to run a group of computers in "
"the same Network Information Service domain with a common password and group "
"file. There are two options here to choose from:"
msgstr ""
"<guilabel>AnvÀnd NIS</guilabel> - lÄter dig köra en grupp av datorer i samma "
"\"Network Information Service\"-domÀn med en gemensam lösenordsfil och en "
"gemensam gruppfil. Det finns tvÄ alternativ hÀr att vÀlja mellan:"

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<emphasis>Note:</emphasis> To configure the NIS option, you must be "
"connected to an NIS network. If you are unsure whether you are connected to "
"an NIS network, please ask your system administrator."
msgstr ""
"<emphasis>Observera:</emphasis> För att kunna konfigurera NIS-alternativet "
"mÄste du vara ansluten till ett NIS-nÀtverk. Om du Àr osÀker pÄ om du Àr "
"ansluten till ett NIS-nÀtverk bör du kontakta din systemadministratör."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>NIS Domain</guilabel> - this option allows you to specify which "
"domain or group of computers your system will belong to."
msgstr ""
"<guilabel>NIS-domÀn</guilabel> - detta alternativ lÄter dig ange vilken "
"domÀn eller grupp av datorer ditt system kommer att tillhöra."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>NIS Server</guilabel> - this option causes your computer to use a "
"specific NIS server, rather than \"broadcasting\" a message to the local "
"area network asking for any available server to host your system."
msgstr ""
"<guilabel>NIS-server</guilabel> - detta alternativ fÄr din dator att anvÀnda "
"en specifik NIS-server, istÀllet för att skicka ett meddelande till alla "
"datorer pÄ det lokala nÀtverket och frÄga efter en tillgÀnglig server som "
"kan vara vÀrd Ät ditt system (broadcasting)."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Enable LDAP</guilabel> - LDAP consolidates certain types of "
"information within your organization. There are three options to choose from "
"here:"
msgstr ""
"<guilabel>AnvÀnd LDAP</guilabel> - LDAP samlar vissa typer av information "
"inom din organisation. Det finns tre alternativ som kan vÀljas hÀr:"

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>LDAP Server</guilabel> - this option allows you to access a server "
"running the LDAP protocol."
msgstr ""
"<guilabel>LDAP-server</guilabel> - detta alternativ lÄter dig ansluta till "
"en server som kör LDAP-protokollet."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>LDAP Base DN</guilabel> - this option allows you to look up user "
"information by its <emphasis>Distinguished Name</emphasis> (DN)."
msgstr ""
"<guilabel>LDAP-bas-DN</guilabel> - detta alternativ lÄter dig slÄ upp "
"anvÀndarinformation efter dess <emphasis>Distinguished Name</emphasis> (DN)."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Use TLS</guilabel> (<emphasis>Transport Layer Security</emphasis>) "
"<guilabel>lookups</guilabel> - this option allows LDAP to send encrypted "
"user names and passwords to an LDAP server before authentication."
msgstr ""
"<guilabel>AnvÀnd TLS-uppslagningar</guilabel> (<emphasis>Transport Layer "
"Security</emphasis>) - detta alternativ lÄter LDAP skicka krypterade "
"anvÀndarnamn och lösenord till en LDAP-server innan autentisering."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Enable Kerberos</guilabel> - Kerberos is a secure system for "
"providing network authentication services. There are three options to choose "
"from here:"
msgstr ""
"<guilabel>AnvÀnd Kerberos</guilabel> - Kerberos Àr ett sÀkert system för "
"erbjudande av tjÀnster för nÀtverksautentisering. Det finns tre alternativ "
"som kan vÀljas hÀr:"

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Realm</guilabel> - this option allows you to access a network that "
"uses Kerberos, composed of one or a few servers (also known as KDCs) and a "
"(potentially very large) number of clients."
msgstr ""
"<guilabel>Realm</guilabel> - detta alternativ lÄter dig komma Ät ett nÀtverk "
"som anvÀnder Kerberos och som bestÄr av en eller flera servrar (Àven kÀnda "
"som KDC:er) och ett (möjligtvis ganska stort) antal klienter."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>KDC</guilabel> - this option allows you access to the "
"<emphasis>Key Distribution Center</emphasis> (KDC), a machine that issues "
"Kerberos tickets (sometimes called a <emphasis>Ticket Granting Server</"
"emphasis> or TGS)."
msgstr ""
"<guilabel>KDC</guilabel> - detta alternativ lÄter dig komma Ät <emphasis>Key "
"Distribution Center</emphasis> (KDC), en maskin som utfÀrdar Kerberos-"
"biljetter (kallas ibland <emphasis>Ticket Granting Server</emphasis> eller "
"TGS)."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Admin Server</guilabel> - this option allows you to access a "
"server running <application>kadmind</application>."
msgstr ""
"<guilabel>Administrationsserver</guilabel> - detta alternativ lÄter dig "
"komma Ät en server som kör <application>kadmind</application>."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Enable SMB Authentication</guilabel> - Sets up PAM to use an SMB "
"server to authenticate users. You must supply two pieces of information here:"
msgstr ""
"<guilabel>AnvÀnd SMB-autentisering</guilabel> - StÀller in sÄ att PAM "
"anvÀnder en SMB-server för att autentisera anvÀndare. Du mÄste ange tvÄ "
"saker hÀr:"

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>SMB Server</guilabel> - Indicates which SMB server your "
"workstation will connect to for authentication."
msgstr ""
"<guilabel>SMB-server</guilabel> - Indikerar vilken SMB-server din "
"arbetsstation kommer att ansluta till för autentisering."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"The pam_smb module supports having a primary and a secondary server. You can "
"enter a secondary SMB server by separating the primary and secondary servers "
"with a comma."
msgstr ""
"Modulen pam_smb stöder en primÀr och sekundÀr server. Du kan ange en "
"sekundÀr SMB-server genom att skilja den primÀra och sekundÀra servern Ät "
"med komma."

#: index.docbook:963
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>SMB Workgroup</guilabel> - Indicates which workgroup the "
"configured SMB servers are in."
msgstr ""
"<guilabel>SMB-arbetsgrupp</guilabel> - Indikerar vilken arbetsgrupp de "
"konfigurerade SMB-servrarna Àr i."

#: index.docbook:1104
#, no-c-format
msgid "Package Group Selection"
msgstr "Val av paketgrupper"

#: index.docbook:1105
#, no-c-format
msgid ""
"Select the package (application) groups that you want to install. To select "
"a package group, click on the check box beside it."
msgstr ""
"VÀlj de paketgrupper (grupper av program) som du vill installera. För att "
"vÀlja en paketgrupp klickar du pÄ kryssrutan bredvid."

#: index.docbook:1109
#, no-c-format
msgid ""
"Once a package group has been selected, click on <guilabel>Details</"
"guilabel> to view which packages will be installed by default and to add or "
"remove optional packages from that group."
msgstr ""
"NÀr en paketgrupp har valts kan du klicka pÄ <guilabel>Detaljer</guilabel> "
"för att visa vilka paket som kommer att installeras som standard och för att "
"lÀgga till eller ta bort valfria paket frÄn den gruppen."

#: index.docbook:1118
#, no-c-format
msgid "Unresolved Dependencies"
msgstr "Olösta beroenden"

#: index.docbook:1119
#, no-c-format
msgid ""
"Many software packages depend on other packages or libraries in order to "
"work correctly. To make sure your system has all the packages it needs in "
"order to work, the installation program checks these package "
"<firstterm>dependencies</firstterm> each time you install or remove a "
"package. If one package requires another package that has not been "
"installed, unresolved dependencies exist."
msgstr ""
"MÄnga programpaket behöver andra paket eller bibliotek för att fungera "
"korrekt. För att sÀkerstÀlla att ditt system har alla de paket det behöver "
"för att fungera kontrollerar installationsprogrammet dessa "
"<firstterm>beroenden</firstterm> varje gÄng du installerar eller tar bort "
"ett paket. Om ett paket behöver ett annat paket som inte Àr installerat "
"finns olösta beroenden."

#: index.docbook:1127
#, no-c-format
msgid ""
"One or more packages you have selected have unresolved dependencies. You can "
"resolve this by selecting <guilabel>Install Packages to Satisfy "
"Dependencies</guilabel>. You can also choose not to install any packages "
"listed with dependencies or to ignore the dependencies."
msgstr ""
"Ett eller flera paket som du har valt har olösta beroenden. Du kan lösa "
"detta genom att vÀlja <guilabel>Installera paket för att tillfredsstÀlla "
"beroenden</guilabel>. Du kan ocksÄ vÀlja att inte installera nÄgra paket som "
"har beroenden, eller att ignorera beroendena."

#: index.docbook:1136
#, no-c-format
msgid "Monitor Configuration"
msgstr "Konfiguration av bildskÀrm"

#: index.docbook:1138
#, no-c-format
msgid ""
"The installation program was not able to properly detect your monitor. You "
"can either proceed with the currect selection or select a monitor that best "
"matches the model attached to this system."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kunde inte detektera din bildskÀrm korrekt. Du kan "
"antingen fortsÀtta med det aktuella valet eller vÀlja en bildskÀrm som "
"stÀmmer bÀst överens med modellen som Àr ansluten till detta system."

#: index.docbook:1142
#, no-c-format
msgid ""
"You may also enter the horizontal and vertical synchronization ranges for "
"your monitor. These values can be found in the documentation for your "
"display. Be careful when entering these values; if you enter values that "
"fall outside the capabilities of your equipment, you can cause damage to "
"your display. Only enter numbers in these fields if the values in your "
"manual do not match selections in the monitor list and you are certain you "
"have the correct values from your documentation."
msgstr ""
"Du kan ocksÄ ange de horisontella och vertikala synkroniseringsintervallen "
"för din bildskÀrm. Dessa vÀrden kan hittas i dokumentationen som medföljde "
"din bildskÀrm. Var försiktig nÀr du anger dessa vÀrden; om du anger vÀrden "
"som överstiger din utrustnings förmÄga kan du skada din bildskÀrm. Skriv "
"endast in siffror i dessa fÀlt om du Àr sÀker pÄ att vÀrdena i din manual "
"inte stÀmmer överens med valen i listan över bildskÀrmar och du Àr sÀker pÄ "
"att du har de rÀtta vÀrdena frÄn din dokumentation."

#: index.docbook:1151
#, no-c-format
msgid ""
"If you decide that the values you have selected are incorrect, you can click "
"the <guibutton>Restore original values</guibutton> button to return to the "
"suggested probed settings."
msgstr ""
"Om du kommer fram till att de vÀrden du har angivit Àr felaktiga kan du "
"klicka pĂ„ knappen <guibutton>ÅterstĂ€ll ursprungliga vĂ€rden</guibutton> för "
"att ÄtergÄ till de undersökta instÀllningar som gavs som förslag."

#: index.docbook:1158
#, no-c-format
msgid "Graphical Interface (X) Configuration"
msgstr "Konfiguration av grafiskt grÀnssnitt (X)"

#: index.docbook:1159
#, no-c-format
msgid ""
"Although the installation program probes to determine the best video card "
"for your system, you can choose another video card if needed."
msgstr ""
"Även om installationsprogrammet gör en undersökning för att avgöra det bĂ€sta "
"grafikkortet för ditt system kan du vÀlja ett annat grafikkort om sÄ behövs."

#: index.docbook:1163
#, no-c-format
msgid ""
"Once you have selected your video card, choose the amount of video RAM "
"present on your card."
msgstr ""
"NÀr du vÀl har valt ditt grafikkort vÀljer du den mÀngd grafikminne som "
"finns pÄ ditt kort."

#: index.docbook:1167
#, no-c-format
msgid ""
"If you decide that the values you have selected are incorrect, use the "
"<guibutton>Restore original values</guibutton> button to return to the "
"suggested probed settings."
msgstr ""
"Om du kommer fram till att de vÀrden du har angivit Àr felaktiga bör du "
"anvĂ€nda knappen <guibutton>ÅterstĂ€ll ursprungliga vĂ€rden</guibutton> för att "
"ÄtergÄ till de undersökta instÀllningar som gavs som förslag."

#: index.docbook:1172
#, no-c-format
msgid ""
"You can also choose to <guibutton>Skip X Configuration</guibutton> if you "
"would rather configure X after the installation or not at all."
msgstr ""
"Du kan ocksÄ vÀlja <guibutton>Hoppa över konfiguration av X</guibutton> om "
"du hellre vill konfigurera X efter installationen eller inte alls."

#: index.docbook:1179
#, no-c-format
msgid "Customize Graphics Configuration"
msgstr "Anpassa grafikkonfiguration"

#: index.docbook:1180
#, no-c-format
msgid "Choose the correct color depth and resolution for your X configuration."
msgstr "VÀlj rÀtt fÀrgdjup och upplösning för din X-konfiguration."

#: index.docbook:1183
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Color Depth</guilabel> is the number of distinct colors that can "
"be represented by a piece of hardware or software."
msgstr ""
"<guilabel>FÀrgdjup</guilabel> Àr antalet distinkta fÀrger som kan "
"representeras av hÄrdvara eller programvara."

#: index.docbook:1186
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Screen Resolution</guilabel> is the the number of dots (pixels) on "
"the entire screen."
msgstr ""
"<guilabel>SkÀrmupplösning</guilabel> Àr antalet bildpunkter pÄ hela skÀrmen."

#: index.docbook:1188
#, no-c-format
msgid ""
"You may also be able to choose whether you want to boot your system into a "
"graphical or text environment once &RHL; is installed. Unless you have "
"special needs, booting into a graphical environment (similar to a Windows "
"environment) is recommended. If you choose to boot into a text environment, "
"you will be presented with a command prompt (similar to a DOS environment)."
msgstr ""
"Du kan vÀlja om du vill att ditt system ska startas i textlÀge eller en "
"grafisk miljö nÀr &RHL; vÀl Àr installerat. Att starta i en grafisk miljö "
"(liknande en Windows-miljö) Àr rekommenderat sÄvida du inte har speciella "
"behov. Om du startar i textlÀge kommer du att visas en kommandoprompt "
"(liknande en DOS-miljö)."

#: index.docbook:1199
#, no-c-format
msgid "About to Install"
msgstr "Redo att installera"

#: index.docbook:1200
#, no-c-format
msgid ""
"<command>Caution:</command> Once you click <guibutton>Next</guibutton>, the "
"installation program will begin writing the operating system to the hard "
"drive(s). This process cannot be undone. If you have decided not to continue "
"with this installation, this is the last point at which you can safely abort "
"the installation process."
msgstr ""
"<command>Varning:</command> NÀr du vÀl klickar pÄ <guibutton>NÀsta</"
"guibutton> kommer installationsprogrammet att börja skriva operativsystemet "
"till din hÄrddisk eller dina hÄrddiskar. Denna process kan inte göras "
"ogjord. Om du har bestÀmt dig för att inte fortsÀtta med installationen Àr "
"detta det sista tillfÀllet som du pÄ ett sÀkert sÀtt kan avbryta "
"installationen."

#: index.docbook:1207
#, no-c-format
msgid ""
"To abort this installation, remove all installation media, and press your "
"computer's <command>Reset</command> button or reset using <keycombo> "
"<keycap>Control</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Delete</keycap> </"
"keycombo>."
msgstr ""
"För att avbryta installationen tar du bort all installationsmedia och "
"trycker pÄ din dators <command>Reset</command>-knapp, eller startar om "
"datorn genom att anvÀnda <keycombo> <keycap>Control</keycap> <keycap>Alt</"
"keycap> <keycap>Delete</keycap> </keycombo>."

#: index.docbook:1216
#, no-c-format
msgid "About to Upgrade"
msgstr "Redo att uppgradera"

#: index.docbook:1217
#, no-c-format
msgid ""
"<command>Caution:</command> Once you click <guibutton>Next</guibutton>, the "
"installation program will begin writing the operating system to the hard "
"drive(s). This process cannot be undone. If you have decided not to continue "
"with this installation, this is the last point at which you can abort the "
"installation process."
msgstr ""
"<command>Varning:</command> NÀr du vÀl klickar pÄ <guibutton>NÀsta</"
"guibutton> kommer installationsprogrammet att börja skriva "
"operativsystemetet till din hÄrddisk. Denna process kan inte göras ogjord. "
"Om du har bestÀmt dig för att inte fortsÀtta installationen Àr detta det "
"sista tillfÀllet som du kan avbryta installationen."

#: index.docbook:1224
#, no-c-format
msgid ""
"To abort this upgrade, remove all installation media, and press your "
"computer's <command>Reset</command> button or reset using <keycombo> "
"<keycap>Control</keycap> <keycap>Alt</keycap> <keycap>Delete</keycap></"
"keycombo>."
msgstr ""
"För att avbryta uppgraderingen tar du bort all installationsmedia och "
"trycker pÄ din dators <command>Reset</command>-knapp, eller startar om "
"datorn genom att anvÀnda <keycombo> <keycap>Control</keycap> <keycap>Alt</"
"keycap> <keycap>Delete</keycap> </keycombo>."

#: index.docbook:1233
#, no-c-format
msgid "Installing Packages"
msgstr "Installerar paket"

#: index.docbook:1234
#, no-c-format
msgid ""
"We have gathered all the information needed to install &RHL; on the system. "
"It may take a while to install everything, depending on how many packages "
"need to be installed."
msgstr ""
"Vi har nu samlat all information som behövs för att installera &RHL; pÄ "
"systemet. Det kan ta ett tag att installera allting, beroende pÄ hur mÄnga "
"paket som mÄste installeras."

#: index.docbook:1242
#, no-c-format
msgid "Boot Diskette Creation"
msgstr "Skapande av startdiskett"

#: index.docbook:1243
#, no-c-format
msgid ""
"To create a boot diskette, insert a blank diskette into your floppy drive, "
"and click <guibutton>Next</guibutton> to continue."
msgstr ""
"För att skapa en startdiskett sÀtter du i en tom diskett i din "
"diskettstation och klickar pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton> för att fortsÀtta."

#: index.docbook:1250
#, no-c-format
msgid "Upgrading Your Swap Partition"
msgstr "Uppgradering av din vÀxlingspartition"

#: index.docbook:1251
#, no-c-format
msgid ""
"Upgrading your swap partition is not necessary for all upgrades. You have "
"reached this screen because the installation program has determined you do "
"not have enough memory to continue with the installation."
msgstr ""
"Att uppgradera vÀxlingspartitionen Àr inte nödvÀndigt i alla uppgraderingar. "
"Du har nÄtt denna skÀrm eftersom installationsprogrammet har kommit fram "
"till att du inte har tillrÀckligt med minne för att kunna fortsÀtta "
"installationen."

#: index.docbook:1256
#, no-c-format
msgid ""
"Here you can choose to create a swap file on your hard disk. The swap file "
"is treated as virtual memory and enhances the performance of your system."
msgstr ""
"HÀr kan du vÀlja att skapa en vÀxlingsfil (swapfil) pÄ din hÄrddisk. "
"VÀxlingsfilen betraktas som virtuellt minne och förbÀttrar prestanda pÄ ditt "
"system."

#: index.docbook:1261
#, no-c-format
msgid ""
"If you do not want to create a swap file during this upgrade, you may want "
"to consider aborting the installation and creating the necessary file on "
"your own."
msgstr ""
"Om du inte vill skapa en vÀxlingsfil under denna uppgradering kan du "
"övervÀga att istÀllet avbryta installationen och sjÀlv skapa den nödvÀndiga "
"filen."

#: index.docbook:1266
#, no-c-format
msgid ""
"To create a swap file, select the button beside <guimenuitem>Create a swap "
"file</guimenuitem>."
msgstr ""
"För att skapa vÀxlingsfilen klickar du pÄ knappen bredvid <guimenuitem>Skapa "
"en vÀxlingsfil</guimenuitem>."

#: index.docbook:1270
#, no-c-format
msgid ""
"Next, using your mouse, select the partition where the swap file will reside."
msgstr ""
"Sedan vÀljer du med hjÀlp av musen den partition dÀr vÀxlingsfilen ska hamna."

#: index.docbook:1273
#, no-c-format
msgid "Enter the size of the swap file (in MB) in the field provided."
msgstr "Ange storleken pÄ vÀxlingsfilen (i MB) i fÀltet för detta."

#: index.docbook:1279
#, no-c-format
msgid "Using <application>fdasd</application>"
msgstr "AnvÀnda <application>fdasd</application>"

#: index.docbook:1280
#, no-c-format
msgid ""
"Select which drive you want to partition or format. When you click on "
"<guibutton>fdasd</guibutton>, you will be presented with the "
"<application>fdasd</application> partitioning screen. You may then use "
"<application>fdasd</application> to create, delete, or modify partitions on "
"the selected hard drive. When you click on <guibutton>dasdfmt</guibutton>, "
"you will need to confirm that you really want to destroy all data on this "
"drive. This step is only required on new/unformatted drives or on partially "
"formatted drives."
msgstr ""
"VÀlj den hÄrddisk som du vill partitionera eller formatera. NÀr du klickar "
"pÄ <guibutton>fdasd</guibutton> kommer <application>fdasd</application>s "
"partitioneringsskÀrm att visas. Du kan sedan anvÀnda <application>fdasd</"
"application> för att skapa, ta bort eller modifiera partitioner pÄ den valda "
"hÄrddisken. NÀr du klickar pÄ <guibutton>dasdfmt</guibutton> mÄste du "
"bekrÀfta att du verkligen vill förstöra all data pÄ denna hÄrddisk. Detta "
"steg krÀvs endast pÄ nya/oformaterade hÄrddiskar eller pÄ delvis formaterade "
"hÄrddiskar."

#: index.docbook:1291 index.docbook:1423
#, no-c-format
msgid ""
"If you decide that you do not want to use <application>fdasd</application>, "
"click <guibutton>Back</guibutton> to return to the previous screen, deselect "
"<guimenuitem>Use fdasd</guimenuitem>, and click <guibutton>Next</guibutton> "
"to continue."
msgstr ""
"Om du bestÀmmer dig för att du inte vill anvÀnda <application>fdasd</"
"application> klickar du pÄ <guibutton>Tillbaka</guibutton> för att ÄtervÀnda "
"till den föregÄende skÀrmen, avmarkerar alternativet <guimenuitem>AnvÀnd "
"fdasd</guimenuitem> och klickar pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton> för att "
"fortsÀtta."

#: index.docbook:1297 index.docbook:1429
#, no-c-format
msgid ""
"Once you have partitioned the drive using <application>fdasd</application>, "
"you will return to this screen. If you have another hard drive that you "
"would like to partition using <application>fdasd</application>, select it. "
"Otherwise, click <guibutton>Next</guibutton> to assign mount points to your "
"partitions using <application>Disk Druid</application>."
msgstr ""
"NÀr du vÀl har partitionerat hÄrddisken med <application>fdasd</application> "
"kommer du att ÄtervÀnda till denna skÀrm. Om du har en annan hÄrddisk som du "
"vill partitionera med <application>fdasd</application> vÀljer du denna. "
"Klicka annars pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton> för att tilldela dina "
"partitioner monteringspunkter med <application>Disk Druid</application>."

#: index.docbook:1305
#, no-c-format
msgid ""
"For help, type <command>m</command> at the prompt for a list of commands."
msgstr ""
"Om du vill ha hjÀlp skriver du <command>m</command> vid prompten för att fÄ "
"en lista med kommandon."

#: index.docbook:1309
#, no-c-format
msgid "Some quick commands to get you started:"
msgstr "NÄgra snabba kommandon till att börja med:"

#: index.docbook:1309
#, no-c-format
msgid "<command>n</command> - Adds a new partition."
msgstr "<command>n</command> - LĂ€gger till en ny partition."

#: index.docbook:1309
#, no-c-format
msgid "<command>d</command> - Deletes a partition."
msgstr "<command>d</command> - Tar bort en partition."

#: index.docbook:1309
#, no-c-format
msgid "<command>p</command> - Prints out the partition table."
msgstr "<command>p</command> - Skriver ut partitionstabellen."

#: index.docbook:1309
#, no-c-format
msgid ""
"<command>w</command> - Writes partition table to disk and exits "
"<application>fdasd</application>."
msgstr ""
"<command>w</command> - Skriver partitionstabellen till hÄrdddisken och "
"avslutar <application>fdasd</application>."

#: index.docbook:1309
#, no-c-format
msgid "<command>q</command> - Quits without saving any changes."
msgstr "<command>q</command> - Avslutar utan att spara nÄgra Àndringar."

#: index.docbook:1345
#, no-c-format
msgid ""
"z/IPL is a software boot loader that can be used to start &RHL; on your "
"computer."
msgstr ""
"z/IPL Àr ett startprogram som kan anvÀndas för att starta &RHL; pÄ din dator."

#: index.docbook:1349
#, no-c-format
msgid ""
"The z/IPL boot loader installs, by default, on the DASD containing the "
"<filename>/boot</filename> directory. You can add other kernel versions by "
"adding new target, image, and parameter lines to <filename>/etc/zipl.conf</"
"filename> and executing <application>zipl</application>."
msgstr ""
"Startprogrammet z/IPL installeras, som standard, pÄ den DASD som innehÄller "
"katalogen <filename>/boot</filename>. Du kan lÀgga till andra kÀrnversioner "
"genom att lÀgga till nya mÄl-, avbilds- och parameterrader till <filename>/"
"etc/zipl.conf</filename> och köra <application>zipl</application>."

#: index.docbook:1356
#, no-c-format
msgid ""
"The default parameters are taken from the <filename>.parm</filename> file or "
"from user supplied data."
msgstr ""
"Standardparametrarna tas frÄn filen <filename>.parm</filename> eller frÄn "
"data som anvÀndaren anger."

#: index.docbook:1360
#, no-c-format
msgid ""
"If you wish to add default options to the boot command, enter them into the "
"parameters field. Any options you enter will be passed to the Linux kernel "
"every time it boots."
msgstr ""
"Om du vill lÀgga till standardflaggor till startkommandot kan du ange dem i "
"parameterfÀltet. Alla flaggor du anger kommer att skickas till LinuxkÀrnan "
"varje gÄng det startar."

#: index.docbook:1370
#, no-c-format
msgid "Partitions"
msgstr "Partitioner"

#: index.docbook:1374
#, no-c-format
msgid ""
"Next, you must define <firstterm>mount points</firstterm> for your "
"partitions. Use the <guilabel>Edit</guilabel> button, once you have chosen a "
"partition, to define its mount point."
msgstr ""
"Sedan mÄste du ange <firstterm>monteringspunkter</firstterm> för dina "
"partitioner. AnvÀnd knappen <guilabel>Redigera</guilabel>, nÀr du har valt "
"en partition, för att ange dess monteringspunkt."

#: index.docbook:1398
#, no-c-format
msgid ""
"The center button, <guilabel>Edit</guilabel> controls the partitioning "
"tool's actions."
msgstr ""
"Knappen i mitten, <guilabel>Redigera</guilabel>, styr "
"partitioneringsverktygets ÄtgÀrder."

#: index.docbook:1402
#, no-c-format
msgid ""
"<command>Edit:</command> Use this button to change the mount point of a "
"currently selected partition. You can also manually create a partition by "
"editing free space (if available). Editing free space in this sense is "
"similar to using <application>fdasd</application> in that you can choose "
"where the partition begins and ends within that free space."
msgstr ""
"<command>Redigera:</command> AnvÀnd denna knapp för att Àndra "
"monteringspunkten för den valda partitionen. Du kan ocksÄ skapa en partition "
"manuellt genom att redigera eventuellt ledigt utrymme. Att redigera ledigt "
"utrymme Àr likt att anvÀnda <application>fdasd</application> pÄ sÄ sÀtt att "
"du kan vÀlja var partitionen börjar och var den slutar inom det lediga "
"utrymmet."

#: index.docbook:1416
#, no-c-format
msgid "Partitioning with <application>fdasd</application>"
msgstr "Partitionering med <application>fdasd</application>"

#: index.docbook:1417
#, no-c-format
msgid ""
"Select which drive you want to partition. When you click on the drive, you "
"will be presented with the <application>fdasd</application> partitioning "
"screen. You may then use <application>fdasd</application> to create, delete, "
"or modify partitions on the selected hard drive."
msgstr ""
"VÀlj den hÄrddisk som du vill partitionera. NÀr du klickar pÄ hÄrddisken "
"kommer <application>fdasd</application>s partitioneringsskÀrm att visas. Du "
"kan sedan anvÀnda <application>fdasd</application> för att skapa, modifiera "
"eller ta bort partitioner pÄ den valda hÄrddisken."

#: index.docbook:1450
#, no-c-format
msgid "An upgrade will preserve existing &RHL; system data."
msgstr "En uppgradering kommer att bevara befintliga &RHL;-systemdata."

#: index.docbook:1453
#, no-c-format
msgid ""
"If you want to perform a full installation, you must choose the class (or "
"type) of the installation. Your options (Workstation, Server, or Custom) are "
"discussed briefly below."
msgstr ""
"Om du vill utföra en fullstÀndig installation mÄste du vÀlja typen av "
"installation. Dina alternativ (Arbetsstation, Server eller Anpassad) "
"förklaras kortfattat nedan."

#: index.docbook:1459
#, no-c-format
msgid ""
"A workstation installation will create a system for your home or desktop "
"use. A graphical, Windows-like environment will be installed. This option is "
"not recommended for zSeries systems."
msgstr ""
"En arbetsstationsinstallation kommer att skapa ett system för hem- eller "
"skrivbordsanvÀndning. En grafisk, Windows-liknande miljö kommer att "
"installeras. Detta alternativ rekommenderas inte för zSeries-system."

#: index.docbook:1464
#, no-c-format
msgid ""
"If you want your system to function as a Linux-based server, and do not want "
"to heavily customize your system configuration or install the X Window "
"System (a graphical environment), a server system installation is most "
"appropriate. The server class installation is the preferred type of "
"installation for zSeries systems."
msgstr ""
"Om du vill att ditt system ska fungera som en Linuxbaserad server, och om du "
"inte vill anpassa din systemkonfiguration alltför mycket eller installera X "
"Window-systemet (en grafisk miljö), Àr en serverinstallation bÀst lÀmpad. "
"Serverinstallationen Àr den rekommenderade typen av installation för zSeries-"
"system."

#: index.docbook:1486
#, no-c-format
msgid ""
"Choose your network card and whether you would like to configure using DHCP. "
"If you have multiple Ethernet devices, each device will have its own "
"configuration screen. You can switch between device screens, (for example "
"eth0 and eth1); the information you give will be specific to each screen. If "
"you select <guilabel>Activate on boot</guilabel>, your network card will be "
"started when you boot."
msgstr ""
"VÀlj ditt nÀtverkskort och huruvida du vill konfigurera via DHCP. Om du har "
"flera Ethernet-enheter kommer varje enhet att ha en egen "
"konfigurationsskÀrm. Du kan vÀxla mellan enhetsskÀrmarna (till exempel eth0 "
"och eth1); informationen som anges kommer att vara specifik för varje skÀrm. "
"Om du vÀljer <guilabel>Aktivera vid uppstart</guilabel> kommer ditt "
"nÀtverkskort att startas nÀr maskinen startas."

#: index.docbook:1498
#, no-c-format
msgid ""
"Next enter, where applicable, the IP Address, Netmask, Network, Broadcast, "
"and Point to Point addresses. If you are unsure about any of these, contact "
"your Network Administrator."
msgstr ""
"Sedan anger du, nÀr sÄ behövs, IP-adressen, nÀtmasken, nÀtverket, "
"broadcastadressen och \"Point to Point\"-adresser. Om du Àr osÀker angÄende "
"nÄgot av detta bör du kontakta din nÀtverksadministratör."

#: index.docbook:1503
#, no-c-format
msgid ""
"Note: Point to Point addresses are used for configuring point-to-point "
"connections for CTC and ESCON devices."
msgstr ""
"Observera: \"Point to Point\"-adresser anvÀnds för konfiguration av punkt-"
"till-punkt-anslutningar för CTC- och ESCON-enheter."

#: index.docbook:1507
#, no-c-format
msgid ""
"Enter in a hostname for your system. If you do not, your system will be "
"known as \"localhost.\""
msgstr ""
"Ange ett vÀrdnamn för ditt system. Om du inte gör detta kommer ditt system "
"att fÄ namnet \"localhost\"."

#: index.docbook:1511
#, no-c-format
msgid ""
"Finally, enter the Gateway address and the Primary, Secondary, and Tertiary "
"DNS addresses."
msgstr ""
"Slutligen anger du adressen till din gateway och adresserna till primÀr, "
"sekundÀr och tertiÀr DNS."

# Detta hack Àr sÄ att det radbryts korrekt; det fÄr inte plats annars
#: index.docbook:1518
#, no-c-format
msgid "Upgrade Boot Loader Configuration"
msgstr "Uppgradering av startprograms- konfiguration"

#: index.docbook:1520
#, no-c-format
msgid ""
"A software boot loader can be used to start &RHL; on your computer. It can "
"also start other operating systems, such as Windows 9<replaceable>x</"
"replaceable>. If you are using a &RHL; software boot loader, it will be "
"detected automatically."
msgstr ""
"Ett startprogram kan anvÀndas för att starta &RHL; pÄ din dator. Det kan "
"ocksÄ starta andra operativsystem som till exempel Windows 9<replaceable>x</"
"replaceable>. Om du anvÀnder ett &RHL;-startprogram kommer det att "
"detekteras automatiskt."

#: index.docbook:1525
#, no-c-format
msgid "Your options are:"
msgstr "Dina alternativ Àr:"

#: index.docbook:1527
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Update boot loader configuration</guilabel> &mdash; Choose this "
"option to keep your current boot loader configuration (GRUB or LILO "
"depending on what you have currently installed) and have updates applied."
msgstr ""
"<guilabel>Uppdatera konfiguration av startprogram</guilabel> &mdash; VĂ€lj "
"detta alternativ för att behÄlla din aktuella startprogramskonfiguration "
"(GRUB eller LILO beroende pÄ vad du har installerat för tillfÀllet) och fÄ "
"uppdateringar installerade."

#: index.docbook:1532
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Skip boot loader updating</guilabel> &mdash; Choose this option if "
"you do not want to make any changes to your current boot loader "
"configuration. If you are using a third party boot loader, you will want to "
"skip updating your boot loader."
msgstr ""
"<guilabel>Hoppa över uppdatering av startprogram</guilabel> &mdash; VÀlj "
"detta alternativ om du inte vill göra nÄgra Àndringar i din aktuella "
"startprogramskonfiguration. Om du anvÀnder ett tredjepartsstartprogram vill "
"du sÀkerligen hoppa över uppdatering av ditt startprogram."

#: index.docbook:1537
#, no-c-format
msgid ""
"<guilabel>Create new boot loader configuration</guilabel> &mdash; Choose "
"this option if you want to create a new boot loader for your system. If you "
"currently have LILO and want to switch to GRUB, or if you have been using "
"boot disks to boot your &RHL; system and want to use a software boot loader "
"such as GRUB or LILO, you will want to create a new boot loader "
"configuration."
msgstr ""
"<guilabel>Skapa ny konfiguration av startprogram</guilabel> &mdash; VĂ€lj "
"detta alternativ om du vill skapa ett nytt startprogram för ditt system. Om "
"du för tillfÀllet har LILO och vill byta till GRUB, eller om du har anvÀnt "
"startdisketter för att starta ditt &RHL;-system och vill anvÀnda ett "
"startprogram som exempelvis GRUB eller LILO, bör du skapa en ny "
"startprogramskonfiguration."

#: index.docbook:1549
#, no-c-format
msgid "Workstation Defaults"
msgstr "Standardalternativ för arbetsstation"

#: index.docbook:1551
#, no-c-format
msgid ""
"A workstation installation will automatically choose package groups to be "
"installed on the system."
msgstr ""
"En arbetsstationsinstallation kommer att automatiskt vÀlja paketgrupper som "
"ska installeras pÄ systemet."

#: index.docbook:1554
#, no-c-format
msgid ""
"Select <guilabel>Accept the current package list</guilabel> to continue with "
"the installation process and install a default workstation installation."
msgstr ""
"VÀlj <guilabel>Acceptera den nuvarande paketlistan</guilabel> för att "
"fortsÀtta med installationsprocessen och installera en standardinstallation "
"av arbetsstationstyp."

#: index.docbook:1558 index.docbook:1575 index.docbook:1591
#, no-c-format
msgid ""
"Select <guilabel>Customize the set of packages to be installed</guilabel> if "
"you wish to select different or additional package groups."
msgstr ""
"VĂ€lj <guilabel>Anpassa valet av paket att installera</guilabel> om du vill "
"vÀlja andra eller ytterligare paketgrupper."

#: index.docbook:1566
#, no-c-format
msgid "Package Installation Defaults"
msgstr "Standardalternativ för paketinstallation"

#: index.docbook:1568
#, no-c-format
msgid ""
"The installation program automatically chooses package groups to be "
"installed on the system."
msgstr ""
"Installationsprogrammet vÀljer automatiskt paketgrupper som ska installeras "
"pÄ systemet."

#: index.docbook:1571
#, no-c-format
msgid ""
"Select <guilabel>Accept the current package list</guilabel> to accept the "
"default package groups and to continue with the installation process."
msgstr ""
"VÀlj <guilabel>Acceptera den nuvarande paketlistan</guilabel> för att "
"acceptera standardpaketgrupperna och fortsÀtta med installationsprocessen."

#: index.docbook:1582
#, no-c-format
msgid "Personal Desktop Defaults"
msgstr "Standardalternativ för personligt skrivbord"

#: index.docbook:1584
#, no-c-format
msgid ""
"A personal desktop installation will automatically choose packages groups to "
"be installed on the system."
msgstr ""
"Installationsalternativet personligt skrivbord kommer att automatiskt vÀlja "
"paketgrupper som ska installeras pÄ systemet."

#: index.docbook:1587
#, no-c-format
msgid ""
"Select <guilabel>Accept the current package list</guilabel> to continue with "
"the installation process and install a default personal desktop installation."
msgstr ""
"VÀlj <guilabel>Acceptera den nuvarande paketlistan</guilabel> för att "
"fortsÀtta med installationsprocessen och installera en standardinstallation "
"av typen personligt skrivbord."

# Red Hat
#: rh-entity:6
#, no-c-format
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"

# @RHL@
#: rh-entity:7
#, no-c-format
msgid "@RHL@"
msgstr "@RHL@"

# Red Hat Linux
#: rh-entity:8
#, no-c-format
msgid "Red Hat Enterprise Linux"
msgstr "Red Hat Enterprise Linux"

# Red Hat Linux Reference Guide
#: rh-entity:9
#, no-c-format
msgid "Red Hat Linux Reference Guide"
msgstr "Red Hat Linux Reference Guide"

# Red Hat Linux Installation Guide
#: rh-entity:10
#, no-c-format
msgid "Red Hat Linux Installation Guide"
msgstr "Red Hat Linux Installation Guide"

# Red Hat Linux Installation Guide
#: rh-entity:11
#, no-c-format
msgid "Red Hat Enterprise Linux Installation Guide"
msgstr "Red Hat Enterprise Linux Installation Guide"

# Red Hat, Inc.
#: rh-entity:12
#, no-c-format
msgid "Red Hat, Inc."
msgstr "Red Hat, Inc."

# @RHLVER@
#: rh-entity:13
#, no-c-format
msgid "@RHLVER@"
msgstr "@RHLVER@"

#~ msgid ""
#~ "Throughout this installation you will be able to use your mouse to choose "
#~ "different options. You can also navigate the installation using the "
#~ "<keycap>Tab</keycap> and <keycap>Enter</keycap> keys."
#~ msgstr ""
#~ "Under denna installation kommer du att kunna anvÀnda din mus för att "
#~ "vÀlja olika alternativ. Du kan ocksÄ navigera i installationsprogrammet "
#~ "genom att anvÀnda tangenterna <keycap>Tab</keycap> och <keycap>Retur</"
#~ "keycap>."

#~ msgid "Red Hat Linux"
#~ msgstr "Red Hat Linux"

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>High Security</guibutton> - By choosing <guibutton>High "
#~ "Security</guibutton>, your system will not accept connections that are "
#~ "not explicitly defined by you. By default, only the following connections "
#~ "are allowed:"
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>Hög sÀkerhet</guibutton> - Om du vÀljer <guibutton>Hög "
#~ "sÀkerhet</guibutton> kommer ditt system inte att acceptera anslutningar "
#~ "som inte uttryckligen har angivits av dig. Som standard tillÄts endast "
#~ "följande anslutningar:"

#~ msgid "DNS replies"
#~ msgstr "DNS-svar"

#~ msgid ""
#~ "DHCP - so any network interfaces that use DHCP can be properly configured."
#~ msgstr ""
#~ "DHCP - sÄ att alla nÀtverksgrÀnssnitt som anvÀnder DHCP kan konfigureras "
#~ "korrekt."

#~ msgid ""
#~ "Using this <guibutton>High Security</guibutton> will not allow the "
#~ "following:"
#~ msgstr ""
#~ "Att anvÀnda <guibutton>Hög sÀkerhet</guibutton> tillÄter inte följande:"

#~ msgid ""
#~ "Active mode FTP (Passive mode FTP, used by default in most clients, "
#~ "should work fine.)"
#~ msgstr ""
#~ "FTP i aktivt lÀge (FTP i passivt lÀge, som anvÀnds som standard i de "
#~ "flesta klienter, bör fungera fint)."

#~ msgid "IRC DCC file transfers"
#~ msgstr "IRC DCC-filöverföringar"

#~ msgid "RealAudio(tm)"
#~ msgstr "RealAudio(tm)"

#~ msgid "Remote X Window System clients"
#~ msgstr "FjÀrrklienter för X Window System"

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>Medium Security</guibutton> - Choosing <guibutton>Medium "
#~ "Security</guibutton> will not allow your system to have access to certain "
#~ "resources. By default, access to the following resources are not allowed:"
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>Mellan</guibutton> - Att vÀlja sÀkerhetsnivÄn "
#~ "<guibutton>Mellan</guibutton> kommer inte att lÄta ditt system komma Ät "
#~ "vissa resurser. Som standard tillÄts inte följande resurser:"

#~ msgid ""
#~ "Ports lower than 1023 - these are the standard reserved ports, used by "
#~ "most system services, such as <application>FTP</application>, "
#~ "<application>SSH</application>, <application>telnet</application>, and "
#~ "<application>HTTP</application>."
#~ msgstr ""
#~ "portar lÀgre Àn 1023 - detta Àr reserverade standardportar som anvÀnds av "
#~ "de flesta systemtjÀnster, som exempelvis <application>FTP</application>, "
#~ "<application>SSH</application>, <application>telnet</application> och "
#~ "<application>HTTP</application>."

#~ msgid "NFS server port (2049)"
#~ msgstr "NFS-serverport (2049)"

#~ msgid "The local X Window System display for remote X clients"
#~ msgstr "Den lokala X Window-displayen för X-fjÀrrklienter"

#~ msgid ""
#~ "The X Font server port (This is disabled by default in the font server.)"
#~ msgstr ""
#~ "X-typsnittsserverporten (Detta Àr avstÀngt som standard i "
#~ "typsnittsservern)."

#~ msgid ""
#~ "If you want to allow resources such as <application>RealAudio(tm)</"
#~ "application>, while still blocking access to normal system services, "
#~ "choose <guibutton>Medium Security</guibutton>. You can choose "
#~ "<guibutton>Customize</guibutton> to allow specific services through the "
#~ "firewall."
#~ msgstr ""
#~ "Om du vill tillÄta resurser som exempelvis <application>RealAudio(tm)</"
#~ "application>, och samtidigt blockera Ätkomst till vanliga systemtjÀnster, "
#~ "kan du vÀlja <guibutton>Mellan</guibutton>. Du kan vÀlja "
#~ "<guibutton>Anpassa</guibutton> för att tillÄta specifika tjÀnster passera "
#~ "brandvÀggen."

#~ msgid ""
#~ "Unless you plan to customize your firewall, make sure <guibutton>Use "
#~ "default firewall rules</guibutton> is selected."
#~ msgstr ""
#~ "Om du inte planerar att anpassa din brandvÀgg bör du lÄta "
#~ "<guibutton>AnvÀnd standardbrandvÀggsregler</guibutton> vara förkryssat."

#~ msgid ""
#~ "Choose <guibutton>Customize</guibutton> to add trusted devices or to "
#~ "allow additional incoming interfaces."
#~ msgstr ""
#~ "VÀlj <guibutton>Anpassa</guibutton> för att lÀgga till pÄlitliga enheter "
#~ "eller tillÄta ytterligare inkommande grÀnssnitt."

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>Trusted Devices</guibutton> - Checking these for any of your "
#~ "devices allows all traffic coming from that device to be allowed."
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>PÄlitliga enheter</guibutton> - Att kryssa för dessa för nÄgon "
#~ "av dina enheter tillÄter all trafik som kommer frÄn denna enhet."

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>WWW (HTTP)</guibutton> - <application>HTTP</application> is "
#~ "the protocol used by <application>Apache</application> to serve Web "
#~ "pages. If you plan on making your Web server publicly available, enable "
#~ "this option."
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>WWW (HTTP)</guibutton> - <application>HTTP</application> Àr "
#~ "protokollet som anvÀnds av <application>Apache</application> för att "
#~ "skicka webbsidor. Om du tÀnker göra din webbserver allmÀnt tillgÀnglig "
#~ "bör du aktivera detta alternativ."

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>FTP</guibutton> - <application>FTP</application> is a protocol "
#~ "used for remote file transfer. If you plan on making your "
#~ "<application>FTP</application> server publicly available, enable this "
#~ "option."
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>FTP</guibutton> - <application>FTP</application> Àr ett "
#~ "protokoll för filöverföring. Om du planerar att göra din "
#~ "<application>FTP</application>-server allmÀnt tillgÀnglig bör du aktivera "
#~ "detta alternativ."

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>SSH</guibutton> - Secure Shell (<application>SSH</"
#~ "application>) is a protocol for logging into and executing commands on "
#~ "remote machines. It provides secure encrypted communications."
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>SSH</guibutton> - Secure Shell (<application>SSH</"
#~ "application>) Àr ett protokoll för inloggning, och körande av kommandon, "
#~ "pÄ fjÀrrmaskiner. Det erbjuder sÀker och krypterad kommunikation."

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>DHCP</guibutton> - This allows DHCP queries and replies, and "
#~ "allows any network interfaces that use DHCP determine their IP address. "
#~ "DHCP is normally enabled."
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>DHCP</guibutton> - Detta tillÄter DHCP-frÄgor och DHCP-svar, "
#~ "och lÄter alla nÀtverksgrÀnssnitt som anvÀnder DHCP fÄ information om "
#~ "deras IP-adresser. DHCP Àr normalt aktiverat."

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>Telnet</guibutton> - <application>Telnet</application> is a "
#~ "protocol for logging into remote machines. It is unencrypted, and "
#~ "provides little security from network snooping attacks."
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>Telnet</guibutton> - <application>Telnet</application> Àr ett "
#~ "protokoll för inloggning pÄ fjÀrrmaskiner. Det Àr okrypterat och ger "
#~ "vÀldigt liten sÀkerhet mot attacker med nÀtverksavlyssning."

#~ msgid ""
#~ "<guibutton>Other ports</guibutton> - You can specify that other ports not "
#~ "listed here be allowed through the firewall. The format to use is 'port:"
#~ "protocol' (for example, nfs:udp for a single port or nfs:udp,gopher:tcp "
#~ "for multiple ports)."
#~ msgstr ""
#~ "<guibutton>Andra portar</guibutton> - Du kan ange att andra portar, "
#~ "förutom de som listas hÀr, tillÄts passera brandvÀggen. Formatet som "
#~ "anvÀnds Àr \"port:protokoll\" (till exempel nfs:udp för en ensam port "
#~ "eller nfs:udp,gopher:tcp för flera portar)."

#~ msgid ""
#~ "HTML and PDF copies of the manual are available online at http://www."
#~ "redhat.com/docs. There is also an HTML copy on the CD set."
#~ msgstr ""
#~ "HTML- och PDF-versioner av manualen finns tillgÀngliga pÄ nÀtet pÄ "
#~ "adressen http://www.redhat.com/docs. Det finns Àven en HTML-version pÄ de "
#~ "cd-skivor som medföljer &RHL;."

#~ msgid ""
#~ "If you have purchased a boxed set, be sure to register your product "
#~ "through our website (http://www.redhat.com/apps/activate/)."
#~ msgstr ""
#~ "Om du har köpt ett paket bör du se till att du registrerar din produkt pÄ "
#~ "vÄr webbplats (http://www.redhat.com/apps/activate/)."

#~ msgid "Upgrading Your System"
#~ msgstr "Uppgradering av ditt system"

#~ msgid ""
#~ "Once you have chosen to upgrade, you can also decide whether you want to "
#~ "customize your packages."
#~ msgstr ""
#~ "NÀr du har valt att uppgradera kan du ocksÄ vÀlja om du du vill anpassa "
#~ "valet av paket."

#~ msgid ""
#~ "If you do not want to select additional packages for upgrade, click "
#~ "<guibutton>Next</guibutton> to continue."
#~ msgstr ""
#~ "Om du inte vill vÀlja ytterligare paket som ska uppgraderas klickar du pÄ "
#~ "<guibutton>NÀsta</guibutton> för att fortsÀtta."

#~ msgid ""
#~ "To customize your packages, select the <guilabel>Customize packages to be "
#~ "upgraded</guilabel> button and then click <guibutton>Next</guibutton>."
#~ msgstr ""
#~ "För att anpassa valet av paket vÀljer du knappen <guilabel>VÀlj paket att "
#~ "uppgradera</guilabel> och klickar pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton>."

#~ msgid ""
#~ "To customize packages during your upgrade, select the <guilabel>Customize "
#~ "packages to be upgraded</guilabel> checkbox."
#~ msgstr ""
#~ "För att anpassa paket under din uppgradering markerar du kryssrutan "
#~ "<guilabel>VĂ€lj paket att uppgradera</guilabel>."

#~ msgid ""
#~ "If you do not know how to partition your system, please read the section "
#~ "on partitioning in the <citetitle>&RHLIG;</citetitle>."
#~ msgstr ""
#~ "Om du inte vet hur du ska partitionera ditt system bör du lÀsa avsnittet "
#~ "om partitionering i <citetitle>&RHLIG;</citetitle>."

#~ msgid ""
#~ "You can set your time zone either by selecting your computer's physical "
#~ "location, or by your time zone's offset from Universal Time, Coordinated. "
#~ "(also known as UTC)."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan ange din tidszon antingen genom att vÀlja din dators fysiska "
#~ "position eller din tidszons avstÄnd till UTC (Universal Coordinated Time)."

#~ msgid ""
#~ "Notice the two tabs at the top of the screen. The first tab offers you "
#~ "the ability to configure by location."
#~ msgstr ""
#~ "LÀgg mÀrke till de tvÄ flikarna överst pÄ skÀrmen. Den första fliken ger "
#~ "dig möjligheten att vÀlja baserat pÄ geografisk position."

#~ msgid ""
#~ "The second tab offers you the ability to use the Universal Time, "
#~ "Coordinated (UTC) offset. Here, you will find a list of offsets for you "
#~ "to choose from, as well as an option to set daylight saving time."
#~ msgstr ""
#~ "Den andra fliken erbjuder dig möjligheten att anvÀnda avstÄndet frÄn UTC "
#~ "(Universal Coordinated Time). HÀr hittar du en lista över avstÄnd som du "
#~ "kan vÀlja mellan, och Àven alternativet att stÀlla in sommartid."

#~ msgid ""
#~ "To select individual packages, check the <guilabel>Select Individual "
#~ "Packages</guilabel> box at the bottom of the screen."
#~ msgstr ""
#~ "För att vÀlja enstaka paket klickar du i rutan <guilabel>VÀlj enstaka "
#~ "paket</guilabel> lÀngst ner pÄ skÀrmen."

#~ msgid "Individual Package Selection"
#~ msgstr "Val av enstaka paket"

#~ msgid ""
#~ "You can choose to view the individual packages in <guilabel>tree view</"
#~ "guilabel> or <guilabel>flat view</guilabel>."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan vÀlja att visa de enstaka paketen i <guilabel>TrÀdvy</guilabel> "
#~ "eller <guilabel>Platt vy</guilabel>."

#~ msgid ""
#~ "<guilabel>Tree view</guilabel> allows you to see the packages grouped by "
#~ "application type."
#~ msgstr ""
#~ "<guilabel>TrÀdvy</guilabel>n lÄter dig se paketen grupperade efter typ av "
#~ "program."

#~ msgid ""
#~ "<guilabel>Flat view</guilabel> allows you to see all of the packages in "
#~ "an alphabetical listing which will appear on the right of the screen."
#~ msgstr ""
#~ "<guilabel>Platt vy</guilabel> lÄter dig se alla paket i en alfabetiskt "
#~ "sorterad lista som kommer att visas till höger pÄ skÀrmen."

#~ msgid ""
#~ "Using <guilabel>Tree view</guilabel>, you will see a listing of package "
#~ "groups. When you expand this list and pick one group, the list of "
#~ "packages in that group will appear in the panel on the right."
#~ msgstr ""
#~ "NÀr du anvÀnder <guilabel>TrÀdvy</guilabel>n kommer du att se en lista "
#~ "över paketgrupper. NÀr du fÀller ut listan och vÀljer en grupp, kommer "
#~ "listan över paket i denna grupp att visas i rutan till höger."

#~ msgid ""
#~ "To sort alphabetically, click on the <guilabel>Package</guilabel> tab. To "
#~ "sort packages by size, click on the <guilabel>Size (MB)</guilabel> tab."
#~ msgstr ""
#~ "För att sortera alfabetiskt klickar du pÄ fliken <guilabel>Paket</"
#~ "guilabel>. För att sortera paket efter storlek klickar du pÄ fliken "
#~ "<guilabel>Storlek (MB)</guilabel>."

#~ msgid ""
#~ "To select an individual package, click on the check box beside the "
#~ "package name. A check mark in the box means that a package has been "
#~ "selected."
#~ msgstr ""
#~ "För att vÀlja ett enstaka paket klickar du pÄ kryssrutan bredvid paketets "
#~ "namn. Ett kryss i rutan innebÀr att paketet har valts."

#~ msgid ""
#~ "For more information about a specific package, click on the individual "
#~ "package name. The package information will appear at the bottom of the "
#~ "screen."
#~ msgstr ""
#~ "För mer information om ett specifikt paket klickar du pÄ paketets namn. "
#~ "Informationen om paketet kommer att visas nederst pÄ skÀrmen."

#~ msgid ""
#~ "You can also select or deselect all packages listed within a particular "
#~ "group, by clicking on the <guibutton>Select all in group</guibutton> or "
#~ "<guibutton>Unselect all in group</guibutton> buttons."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan ocksÄ vÀlja alla, eller inga, paket som tillhör en grupp genom att "
#~ "klicka pÄ knapparna <guibutton>VÀlj alla i gruppen</guibutton> eller "
#~ "<guibutton>VĂ€lj inget i gruppen</guibutton>."

# Red Hat Linux Getting Started Guide
#~ msgid "Red Hat Linux Getting Started Guide"
#~ msgstr "Red Hat Linux Getting Started Guide"

# Red Hat Linux Customization Guide
#~ msgid "Red Hat Linux Customization Guide"
#~ msgstr "Red Hat Linux Customization Guide"

#~ msgid ""
#~ "Notice the two tabs at the top of the screen. The first tab offers you "
#~ "the ability to configure by location. With this option, you can choose "
#~ "your view. In choosing <guimenuitem>View</guimenuitem>, your options are: "
#~ "World, North America, South America, Pacific Rim, Europe, Africa, and "
#~ "Asia."
#~ msgstr ""
#~ "LÀgg mÀrke till de tvÄ flikarna överst pÄ skÀrmen. Den första fliken ger "
#~ "dig möjligheten att vÀlja baserat pÄ geografisk position. Med detta "
#~ "alternativ kan du vÀlja vad du vill visa. NÀr du vÀljer "
#~ "<guimenuitem>Visa</guimenuitem> Àr dina alternativ: VÀrlden, Nordamerika, "
#~ "Sydamerika, Stilla Havet, Europa, Afrika och Asien."

# 9x
#~ msgid "9x"
#~ msgstr "9x"

#~ msgid "Account Configuration"
#~ msgstr "Kontokonfiguration"

#~ msgid ""
#~ "The installation program has detected a previous installation of &RHL; on "
#~ "this system. Would you like to upgrade your system or perform a full "
#~ "installation?"
#~ msgstr ""
#~ "Installationsprogrammet har hittat en tidigare installation av &RHL; pÄ "
#~ "detta system. Vill du uppgradera ditt system eller utföra en fullstÀndig "
#~ "installation?"

#~ msgid ""
#~ "A workstation installation will automatically choose packages groups to "
#~ "be installed on the system."
#~ msgstr ""
#~ "En arbetsstationsinstallation kommer att automatiskt vÀlja paketgrupper "
#~ "som ska installeras pÄ systemet."

#~ msgid ""
#~ "A personal desktop installation will automatically choose package groups "
#~ "to be installed on the system."
#~ msgstr ""
#~ "Installationsalternativet personligt skrivbord kommer att automatiskt "
#~ "vÀlja paketgrupper som ska installeras pÄ systemet."

# 8.1
#~ msgid "8.1"
#~ msgstr "8.1"

#~ msgid "8.2"
#~ msgstr "8.2"

#~ msgid "8.3"
#~ msgstr "8.3"

#~ msgid "9.0"
#~ msgstr "9.0"

#~ msgid "9.1"
#~ msgstr "9.1"

#~ msgid "9.2"
#~ msgstr "9.2"

#~ msgid "9.3"
#~ msgstr "9.3"

#~ msgid ""
#~ "If you want to perform a full installation, you must choose the type of "
#~ "the installation. Your options (Personal Desktop, Workstation, Server, or "
#~ "Custom) are discussed briefly below."
#~ msgstr ""
#~ "Om du vill genomföra en fullstÀndig installation mÄste du vÀlja en "
#~ "installationstyp. Alternativen (Personligt skrivbord, Arbetsstation, "
#~ "Server eller Anpassad) förklaras kortfattat nedan."

#~ msgid ""
#~ "A personal desktop installation will create a system for your home, "
#~ "laptop, or desktop use. A graphical, Windows-like environment will be "
#~ "installed."
#~ msgstr ""
#~ "En \"Personligt skrivbord\"-installation kommer att skapa ett system för "
#~ "ditt hem, din bÀrbara dator, eller skrivbordsanvÀndning. En grafisk, "
#~ "Windows-liknande miljö kommer att installeras."

#~ msgid ""
#~ "A workstation installation will install a graphical desktop environment "
#~ "and tools for software development."
#~ msgstr ""
#~ "En arbetsstationsinstallation kommer att installera en grafisk "
#~ "skrivbordsmiljö och verktyg för programvaruutveckling."

#~ msgid ""
#~ "If you want your system to function as a Linux-based server, and do not "
#~ "want to heavily customize your system configuration or install a "
#~ "graphical environment (the X Window System), a server system installation "
#~ "is most appropriate."
#~ msgstr ""
#~ "Om du vill att ditt system ska fungera som en Linuxbaserad server, och om "
#~ "du inte vill anpassa din systemkonfiguration alltför mycket eller "
#~ "installera en grafisk miljö (X Window-systemet), Àr en serverinstallation "
#~ "bÀst lÀmpad."

#~ msgid ""
#~ "A custom installation gives you complete flexibility. You have complete "
#~ "control over the packages that will be installed on your system, as well "
#~ "as authentication preferences. Unless you have prior Linux experience, "
#~ "you should not perform a custom installation."
#~ msgstr ""
#~ "En anpassad installation ger dig fullstÀndig flexibilitet. Du har "
#~ "fullstÀndig kontroll över de paket som kommer att installeras pÄ ditt "
#~ "system sÄvÀl som autentiseringsinstÀllningar. Du bör inte vÀlja anpassad "
#~ "installation om du inte har tidigare erfarenhet av Linux."

#~ msgid "Using fdisk"
#~ msgstr "AnvÀnda fdisk"

#~ msgid ""
#~ "Select which drive you want to partition. When you click on the drive, "
#~ "you will be presented with the <application>fdisk</application> "
#~ "partitioning screen. You may then use <application>fdisk</application> to "
#~ "create, delete, or modify partitions on the selected hard drive."
#~ msgstr ""
#~ "VÀlj den hÄrddisk som du vill partitionera. NÀr du klickar pÄ hÄrddisken "
#~ "kommer <application>fdisk</application>s partitioneringsskÀrm att visas. "
#~ "Du kan sedan anvÀnda <application>fdisk</application> för att skapa, "
#~ "modifiera eller ta bort partitioner pÄ den valda hÄrddisken."

#~ msgid ""
#~ "If you decide that you do not want to use <application>fdisk</"
#~ "application>, click <guibutton>Back</guibutton> to return to the previous "
#~ "screen, deselect <guimenuitem>Use fdisk</guimenuitem>, and click "
#~ "<guibutton>Next</guibutton> to continue."
#~ msgstr ""
#~ "Om du bestÀmmer dig för att du inte vill anvÀnda <application>fdisk</"
#~ "application> klickar du pÄ <guibutton>Tillbaka</guibutton> för att "
#~ "ÄtervÀnda till den föregÄende skÀrmen, avmarkerar alternativet "
#~ "<guimenuitem>AnvÀnd fdisk</guimenuitem> och klickar pÄ <guibutton>NÀsta</"
#~ "guibutton> för att fortsÀtta."

#~ msgid ""
#~ "Once you have partitioned the drive using <application>fdisk</"
#~ "application>, you will return to this screen. If you have another hard "
#~ "drive that you would like to partition using <application>fdisk</"
#~ "application>, select it. Otherwise, click <guibutton>Next</guibutton> to "
#~ "assign mount points to your partitions using <application>Disk Druid</"
#~ "application>."
#~ msgstr ""
#~ "NÀr du vÀl har partitionerat hÄrddisken med <application>fdisk</"
#~ "application> kommer du att ÄtervÀnda till denna skÀrm. Om du har en annan "
#~ "hÄrddisk som du vill partitionera med <application>fdisk</application> "
#~ "vÀljer du denna. Klicka annars pÄ <guibutton>NÀsta</guibutton> för att "
#~ "tilldela dina partitioner monteringspunkter med <application>Disk Druid</"
#~ "application>."

#~ msgid "Partitioning With <application>fdisk</application>"
#~ msgstr "Partitionering med <application>fdisk</application>"

#~ msgid ""
#~ "Here, you can partition your drive with <application>fdisk</application>."
#~ msgstr ""
#~ "HÀr kan du partitionera din hÄrddisk med <application>fdisk</application>."

#~ msgid "<command>l</command> - Lists known partition types."
#~ msgstr "<command>l</command> - Visar kÀnda partitionstyper."

#~ msgid ""
#~ "<command>w</command> - Writes partition table to disk and exits "
#~ "<application>fdisk</application>."
#~ msgstr ""
#~ "<command>w</command> - Skriver partitionstabellen till hÄrdddisken och "
#~ "avslutar <application>fdisk</application>."

#~ msgid ""
#~ "If you used <application>fdisk</application> to partition, you must "
#~ "define <firstterm>mount points</firstterm> for your partitions. Use the "
#~ "<guilabel>Edit</guilabel> button, once you have selected a partition, to "
#~ "define its mount point."
#~ msgstr ""
#~ "Om du partitionerade med <application>fdisk</application> mÄste du ange "
#~ "<firstterm>monteringspunkter</firstterm> för dina partitioner. AnvÀnd "
#~ "knappen <guilabel>Redigera</guilabel>, nÀr du har valt en partition, för "
#~ "att ange dess monteringspunkt."

#~ msgid ""
#~ "If you just finished partitioning with <application>fdisk</application>, "
#~ "you must define <firstterm>mount points</firstterm> for your partitions. "
#~ "Use the <guilabel>Edit</guilabel> button, once you have chosen a "
#~ "partition, to define its mount point."
#~ msgstr ""
#~ "Om du just avslutade partitionering med <application>fdisk</application> "
#~ "mÄste du ange <firstterm>monteringspunkter</firstterm> för dina "
#~ "partitioner. AnvÀnd knappen <guilabel>Redigera</guilabel>, nÀr du har "
#~ "valt en partition, för att ange dess monteringspunkt."_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.