Re: rhgb

Författare: Johan Hammar (johan.hammar_at_swipnet.se)
Datum: 2003-10-02 21:06:31

Hej!

Bara några små kommentarer/frågor

On Thu, Oct 02, 2003 at 08:47:09PM +0200, Göran Uddeborg wrote:
Content-Description: message body text
> Jag har översatt rhgb, Red Hats "graphical boot".  Kommentarer?
> 

Content-Description: Red Hat Graphical Boot
> # Swedish messages for rhgb.
> # Copyright © 2003 Red Hat, Inc.
> # Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2003.
> #
> # $Id: sv.po,v 1.1 2003/10/02 16:23:54 goeran Exp $
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: rhgb\n"
> "POT-Creation-Date: 2003-10-02 09:37+1000\n"
> "PO-Revision-Date: 2003-10-02 18:24+0200\n"
> "Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> #: src/main.c:63
> msgid "Setting up system clock"
> msgstr "Ställer systemklockan"
> 
> #: src/main.c:64
> msgid "Setting the hostname"
> msgstr "Ställer in värdnamn"
> 
> #: src/main.c:65
> msgid "Setting up local disks"
> msgstr "Ställer in lokala diskar"
> 
> #: src/main.c:66
> msgid "Starting random number generator"
> msgstr "Startar slumptalsgenerator"
> 
> #: src/main.c:67
> msgid "Starting console mouse services"
> msgstr "Startar konsolmustjänster"
> 
> #: src/main.c:68
> msgid "Probing for new hardware"
> msgstr "Letar efter ny hårdvara"
> 
> #: src/main.c:69
> msgid "Starting PCMCIA card services"
> msgstr "Startar PCMCIA-kort-tjänster"
> 
> #: src/main.c:70 src/main.c:71
> msgid "Starting firewall"
> msgstr "Startar brandvägg"
> 
> #: src/main.c:72
> msgid "Starting power management services"
> msgstr "Startar krafthanteringstjänster"
> 
> #: src/main.c:73
> msgid "Starting printing system"
> msgstr "Startar skrivarsystem"
> 
> #: src/main.c:74
> msgid "Starting isdn"
> msgstr "Startar isdn"
> 
> #: src/main.c:75
> msgid "Starting network"
> msgstr "Startar nätverk"
> 
> #: src/main.c:76
> msgid "Starting sshd"
> msgstr "Startar sshd"
> 
> #: src/main.c:77
> msgid "Starting time server"
> msgstr "Startar tidserver"
> 
> #: src/main.c:78
> msgid "Starting Red Hat Network support"
> msgstr "Startar stöd för Red Hat Network"
> 
> #: src/main.c:79
> msgid "Starting E-Mail transport"
> msgstr "Startar e-posttransport"
> 
> #: src/main.c:80
> msgid "Starting E-Mail spam filter system"
> msgstr "Startar skräppostfiltersystem"
> 
> #: src/main.c:81
> msgid "Starting first-time boot configuration"
> msgstr "Startar konfiguration vid första uppstart"
> 
> #: src/main.c:694 src/main.c:870
> msgid "Show Details >>>>"
> msgstr "Visa detaljer >>>>"
> 
> #: src/main.c:697
> msgid "Hide Details <<<<"
> msgstr "Göm detaljer<<<<"

Mellanslag efter detaljer

> 
> #: src/main.c:861
> msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Starting system services</span>"
> msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Startar systemtjänster</span>"
> 
> #: src/main.c:922
> msgid "Force the graphical boot to start"
> msgstr "Tvinga den grafiska uppstarten att börja"
> 
> #: src/main.c:924
> msgid "leave debugging information up"
> msgstr "lämna kvar felsökningsinformation"
> 
> #: src/rhgb-client.c:201
> msgid "Update a service's status"
> msgstr "Uppdatera en tjänsts status"
> 
> #: src/rhgb-client.c:203
> msgid "See if the server is alive"
> msgstr "Se om en server är igång"

Originalet har bestämd form

> 
> #: src/rhgb-client.c:205
> msgid "Tells the server to quit"
> msgstr "Säg åt en server att sluta"

Bestämd form.
"Säger åt servern att sluta" är kanske bättre.

Mvh
Johan Hammar


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.