Slrn, del 3

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-14 22:09:08

Nu har jag tittat igenom en bit till.

> #: src/group.c:343 src/group.c:476 src/group.c:1095
> #, c-format
> msgid "Group %s is bogus%s."
> msgstr "Grupp %s är falsk%s."

Är inte "felaktig" bättre?

> #: src/group.c:344 src/group.c:1096
> msgid " - dropping it"
> msgstr " - struntar i det"

Betyder inte det här att man "slänger" gruppen, inte att man struntar
i att den är falsk? För det är det här som kan komma som sista %s
ovan antar jag.

> #: src/group.c:570
> #, c-format
> msgid "Group %s is bogus - ignoring it."
> msgstr "Grupp %s är falsk - ignorerar den."

Ignorerar "det", att gruppen är felaktig, eller "den", gruppen?

> #: src/group.c:1126 src/group.c:2629
> msgid " via active file"
> msgstr " via aktiv filen"

Skriv ihop.

> #: src/group.c:1179
> msgid "Forward"
> msgstr "Frammåt"

Ett "m"

> #: src/group.c:1736
> msgid "fFsSnNcC"
> msgstr "fFsSnNcC"
> 
> #: src/group.c:1743
> msgid "Select scoring mode: Full, Simple, None, Cancel"
> msgstr "Välj poängsättningsläge: Full, Lätt, Ingen, Avbryt"

Här har du nog missat kopplingen mellan kortkommandon och förklaring
igen, som i tidigare brev.

> #: src/group.c:1751
> msgid "Full Header Scoring enabled."
> msgstr "Full huvudpoängsättning aktiverat."

Aktiverad.

> #: src/group.c:2144
> msgid "Server failed on list newsgroups command."
> msgstr "Server misslyckades på lista nyhetsgrupper kommando."

Om du skall ha den ordföljden får du skriva ihop med bindestreck. Men
annars kan du skriva ... kommando lista nyhetsgrupper.

> #: src/group.c:2348 src/slrnpull.c:2433
> msgid "Server does not implement NEWGROUPS command."
> msgstr "Server implementerar inte NEWGROUPS kommando."

Skriv ihop: NEWSGROUPS-kommando.

> #: src/group.c:2397
> #, c-format
> msgid "Unable to open %s to record date."
> msgstr "Kunde inte öppna %s för att hämta datum."

Hämta? Inte skriva/notera?

> #: src/group.c:3134 src/interp.c:438
> msgid "Array of string expected."
> msgstr "Lista av strängar väntad."

Är det ett felmeddelande, och man fick något annat? I så fall skulle
jag föreslå "förväntat" istället.

> #: src/group.c:3140 src/interp.c:444
> msgid "One-dimensional array expected."
> msgstr "Endimensionell lista väntad."

Motsvarande.

> #: src/help.c:47
> msgid ""
> " Please email bug reports, suggestions or comments to the current maintainer,"
> msgstr ""
> " Vänligen e-posta buggrapporter, förslag eller kommentarer till den nuvarande "
> "underhållaren,"
> 
> #: src/help.c:48
> msgid "  Thomas Schultz <tststs@gmx.de>"
> msgstr "  Thomas Schultz <tststs@gmx.de>"
> 
> #: src/help.c:49
> msgid ""
> " The original author of this program is John E. Davis <davis@space.mit.edu>"
> msgstr ""
> " Den ursprunliga upphovsmannen av det här programmet är "
> "John E. Davis <davis@space.mit.edu>"

De här sitter väl ihop antar jag. Vid sådana här meddelanden brukar
vi lägga till: Kommentarer om översättningen skicas till <sv@li.org>.

> #: src/help.c:57
> msgid "General movement:"
> msgstr "Generella rörelser:"

"General" kan ofta med fördel översättas till "allmän".

> #: src/help.c:75
> msgid " ESC Ctrl-C     Cancel article (you have to be the author)."
> msgstr " ESC Ctrl-C     Avbryt artikel (du måste vara upphovsmannen)."

Detta är ju att skicka ut ett meddelandde om att ta bort en redan
skickad artikel, så "avbryt" är kanske inte perfekt. "Annulera"
kanske?

> #: src/help.c:81
> msgid " :         Decode article, tagged articles or thread."
> msgstr " :         Avkoda artikel, taggade artiklar och tråd."

"Eller", inte "och".

> #: src/help.c:86
> msgid "Moving in the article pager:"
> msgstr "Förflyttning i artikelytan:"

Hmm, inte "artikelbläddrare" eller "artikelvisare" eller så?

> #: src/help.c:98
> msgid "Moving in the header display:"
> msgstr "Förflyttning i huvud-ytan:"

Hmm, riktigt lätt är det inte att hitta bra översättningar.

> #: src/help.c:108
> msgid " s         Subject search forward."
> msgstr " s         Ämnessökning frammåt."

Ett m

> #: src/help.c:111
> msgid " d         Mark article or collapsed thread as read."
> msgstr " d         Markera artikel eller nedbruten tråd som läst."

"Nedbruten" skulle jag reagera emot. Kanske "sammanslagen"?

> #: src/help.c:112
> msgid " u         Mark article or collapsed thread as unread."
> msgstr " u         Markera artikel eller sammanbruten tråd som oläst."

Motsvarande.

> #: src/help.c:114
> msgid " c         Catchup - mark all articles as read."
> msgstr " c         Kom ikapp - markera alla artiklar som läst."

lästa

> #: src/help.c:116
> msgid " ESC u       Un-Catchup - mark all articles as unread."
> msgstr " ESC u       Ligg efter - markera alla artiklar som olästa."

Bra översättning! :-)

> #: src/help.c:117
> msgid ""
> " ESC U       Mark all articles up to the current position as unread."
> msgstr ""
> " ESC U       Markera alla artiklar upp till den aktuella positionen "
> "som lästa."

olästa

> #: src/help.c:119
> msgid "Article pager commands:"
> msgstr "Artikelkommandon:"

Vad du än väljer för "pager", så använd det här också.

> #: src/help.c:129
> msgid " [         Show verbatim marks (on/off)."
> msgstr " [         Visa verbatim-märken (på/av)."

Vad är verbatim-märken? Kan det inte översättas?

> #: src/help.c:136
> msgid " ESC t       Collapse / Uncollapse thread."
> msgstr " ESC t       Bryt ned / Sammanfoga tråd."

Slå samman/sprid ut
Veckla ihop/veckla ut

> #: src/help.c:137
> msgid "   ESC 1 ESC t  Collapse / Uncollapse all threads."
> msgstr "   ESC 1 ESC t  Bryt ned / Sammanfoga alla trådar."

Motsvarande.

> #: src/help.c:141
> msgid " K         Create a scorefile entry interactively."
> msgstr " K         Skapa en poängfilsinlägg interaktivt."

Det är väl något i en fil man själv använder, som beskriver
poängsättning? Du skulle jag föreslå "post" istället för "inlägg".

> #: src/help.c:151
> msgid ""
> "   ESC 1 ESC p  Reconstruct thread (slow when run on large threads)."
> msgstr ""
> "   ESC 1 ESC p  Omkonstruera tråd (långsamt vid körning på stora trådar)."

Hellre "återskapa".

> #: src/help.c:152
> msgid ""
> "   ESC 2 ESC p  Reconstruct thread (faster, may not find all articles)."
> msgstr ""
> "   ESC 2 ESC p  Omkonstruera tråd (snabbare, kanske inte hittar alla"
> "artiklar)."

D:o

> #: src/help.c:178
> msgid " ESC V, Ctrl-U      Scroll to the previous page."
> msgstr " ESC V, Ctrl-U      Rulla till nästa sida."

Försök igen! :-)

> #: src/help.c:202
> msgid "   ESC 1 s       Subscribe to groups matching a pattern."
> msgstr "   ESC 1 s       Prenumerera på grupper matchande ett mönster."

Eller kanske enklare "som matchar".

> #: src/help.c:206
> msgid " Ctrl-X, Ctrl-T     Transpose position of groups."
> msgstr " Ctrl-X, Ctrl-T     Positionera om grupper."

Transpose brukar betyda att två saker efter varandra byter plats.
"Växla plats", "byt plats" kanske?

> #: src/help.c:207
> msgid " X            Force a save of the newsrc file."
> msgstr " X            Tvinga en sparning av newsrc-filen."

"Sparning" är ju ingen särskilt smidig svenska. Kanske "Framtvinga
att newsrc-filen sparas"?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.