Slrn, del 1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-09-09 14:49:31

Jag började titta på slrn, men hann inte färdigt, så jag får fortsätta
senare. Här är första delen.

> # Swedish translation for Slrn.
> # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR Johan Svedberg <johan@svedberg.pp.se>, 2003.

"FIRST AUTHOR" skall inte stå kvar. Det är en platshållare där du
fyller i ditt namn.

> #: src/art.c:312
> msgid "DELETE"
> msgstr "DELETE"

"radera"?

> #: src/art.c:1152
> msgid "No Web Browser has been defined."
> msgstr "Ingen webbläsare har blivit definierad."

"... har definierats" är en enklare variant. Lite mer svensk och lite
mindre direktöversatt.

> #: src/art.c:2116
> #, c-format
> msgid "#%2d/%-2d: Retrieving... %s"
> msgstr "#%2d/%-2d: Tar emot... %s"

Det här räknar artiklar, eller hur? I så fall bör du översätta "#"
med "Nr." eller liknande.

> msgid "#%2d/%-2d: Read %4d/%-4d lines (%s) at %.2fkB/sec"
> msgstr "#%2d/%-2d: Läste %4d/%-4d rader (%s) i %.2fkB/sec"

Nr. enligt ovan, mellanslag före enheten (... %.2f kB...) och sekunder
förkortas "s" (... kB/s).

> #, c-format
> msgid "#%2d/%-2d: Read %4d/%-4d lines (%s)"
> msgstr "#%2d/%-2d: Läste %4d/%-4d rader (%s)"
> 
> #: src/art.c:2197
> #, c-format
> msgid "[%d] Read %d/%d lines so far at %.2fkB/sec"
> msgstr "[%d] Läst %d/%d rader än så länge i %.2fkB/sec"

Liknande.

> #: src/art.c:2200
> #, c-format
> msgid "[%d] Read %d/%d lines so far"
> msgstr "[%d] Läst %d/%d rader än så länge"

Jag skulle nog använt "hittills". Jag har svårt att säga precis
varför, men det känns mer som rätt nyans.

> #: src/art.c:2882
> msgid "Forward to (^G aborts): "
> msgstr "Skicka vidare till (^G avbryter)"

Kolon och mellanslag på slutet.

> #: src/art.c:2992 src/art.c:3449
> msgid "Posting not allowed by server"
> msgstr "Postning inte tillåtet av server"

Det låter konstigt. Du kanske skulle våga dig på en friare
översättning: "Servern tillåter inte postande" eller så?

> #: src/art.c:3120
> msgid "fFaAtTcC"
> msgstr "fFaAtTcC"
> 
> #: src/art.c:3123
> msgid ""
> "Crossposting. Set \"Followup-To\", Post to all groups / this group only,"
> " Cancel?"
> msgstr ""
> "Krosspostning. Ställ in \"Followup-To\", Posta till alla grupper / Bara "
> "den här gruppen, Avbryt?"

"Cross" betyder "kors.

Är inte första kortkommandon till det senare? Markerade med ? I så
fall skulle jag föreslå

 fFaAdDbB

respektive 

 Korspostning. Ställ in \"Followup-To\", Posta till alla grupper
/ Bara denna grupp, Avbryt?

Men det skadar nog inte att kontrollera hur det här egentligen
fungerar.

> #: src/art.c:4310
> msgid "I/O error."
> msgstr "I/O-fel."

"In-/utfel"? Eller hur är det vi brukar göra med I/O?

> #: src/art.c:5070
> #, c-format
> msgid "Scoring articles: %2d%%, Killed: %u, High: %u, Low: %u"
> msgstr "Poängsatta artiklar %2d%%, dödade: %u, högsta: %u, lägsta: %u"

Kolon efter "artiklar"?

> #: src/art.c:6730
> msgid "Mark all articles up to here as read"
> msgstr "Markera alla artiklar upp till hit som lästa"

"Upp till hit" säger man väl inte på svenska? "hit fram" kanske?

> #: src/art.c:6740
> msgid "Mark all articles up to here as unread"
> msgstr "Markera alla artiklar upp till hit som olästa"

Motsvarande.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.