Re: man-db-2.4.2-pre1

Författare: Jens Arvidsson (jya_at_sverige.nu)
Datum: 2003-08-28 11:47:39

Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:
> N "-d, --debug         emit debugging messages.\n"

> N "-d, --debug         skapa felsökningsinformation.\n"

Helt ok, fast skulle inte "avge felsökningsmeddelanden" vara närmare
originalet?


>  #: src/man.c:412
>  #, c-format
>  msgid ""
> G "usage: %s [-c|-f|-k|-w|-tZT device] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager] [-Slist]\n"
> G "      [-msystem] [-pstring] [-Llocale] [-eextension] [section] page ...\n"
> N "usage: %s [-c|-f|-k|-w|-tZT device] [-i|-I] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager]\n"
> N "      [-Cfile] [-Slist] [-msystem] [-pstring] [-Llocale] [-eextension]\n"
> N "      [section] page ...\n"
>  msgstr ""
> G "användning: %s [-c|-f|-k|-w|-tZT enhet] [-adlhu7V] [-Msökväg] [-Psidvisare]\n"
> G "        [-Slista] [-msystem] [-psträng] [-Llokal] [-etillägg]\n"
> G "        [avnitt] sida ...\n"
> N "användning: %s [-c|-f|-k|-w|-tZT enhet] [-i|-I] [-adlhu7V] [-Msökväg]\n"
> N "        [-Psidvisare] [-Slista] [-msystem] [-psträng] [-Llokal]\n"
> N "        [-etillägg] [avnitt] sida ...\n"

Flaggan [-Cfile] har inte kommit med här.


>  #: src/man.c:418
>  #, c-format
>  msgid ""
> G "usage: %s [-c|-f|-k|-w] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager] [-Slist] [-msystem]\n"
> G "      [-pstring] [-Llocale] [-eextension] [section] page ...\n"
> N "usage: %s [-c|-f|-k|-w] [-i|-I] [-adlhu7V] [-Mpath] [-Ppager]\n"
> N "      [-Cfile] [-Slist] [-msystem] [-pstring] [-Llocale] [-eextension]\n"
> N "      [section] page ...\n"
>  msgstr ""
> G "användning: %s [-c|-f|-k|-w] [-adlhu7V] [-Msökväg] [-Psidvisare] [-Slista]\n"
> G "        [-msystem] [-psträng] [-Llokal] [-etillägg] [avnitt]\n"
> G "        sida ...\n"
> N "användning: %s [-c|-f|-k|-w] [-i|-I] [-adlhu7V] [-Msökväg] [-Psidvisare]\n"
> N "        [-Slista] [-msystem] [-psträng] [-Llokal] [-etillägg]\n"
> N "        [avnitt] sida ...\n"

Som ovan.


>  #: src/manp.c:365
> N msgid "manpath list too long"
> N msgstr "manualsökväglistan för lång"

"ManualsökvägSlista", väl?

 

Det var allt jag kunde hitta!

Jens


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.