Re: lifelines-3.0.29

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-25 14:51:44

mån 2003-08-25 klockan 13.45 skrev Tomas Gradin:
>  > > >   #: src/interp/more.c:1223
>  > > > N msgid "First argument to (r)sort must be list or array"
>  > > > N msgstr "Första argumentet till (r)sort måste vara lista eller array"
>  > > 
>  > > eller vektor?
>  > 
>  > Aha, jag ändrar.
> 
> Array = matris, inte vektor. Vet inte om det passar i sammanhanget, men gör
> det inte det är det ju fel i originalet.

Öh, i alla programmeringssammanhang jag någonsin hört används "vektor"
som översättning av "array". Det är fruktansvärt utbrett, testa att läsa
svensk programmeringsdokumentation eller söka på nätet.

Jag tycker inte att vi ska vara definitionsfetischister utan anpassa oss
till gängse språkbruk.


Christian_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.