Re: redhat-config-network (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-21 01:19:55

sön 2003-08-17 klockan 22.39 skrev Göran Uddeborg:
> > > >   #: src/netconf-tui.py:109 src/netconfpkg/gui/exception.py:49
> > > > N msgid ""
> > > > N "An unhandled exception has occured.  This is most likely a bug.  Please save "
> > > > N "the crash dump and file a detailed bug report against redhat-config-network "
> > > > N "at https://bugzilla.redhat.com/bugzilla"
> > > > N msgstr ""
> > > > N "Ett undantag som inte hanteras har inträffat. Detta är med största "
> > > > N "sannolikhet ett fel. Spara kraschdumpen och rapportera sedan en detaljerad "
> > > > N "felrapport i komponenten redhat-config-network på https://bugzilla.redhat."
> > > > N "com/bugzilla/"
> > >
> > > Heter det verkligen "... felrapport i komponenten ..."?  FELET är I
> > > komponenten, det är jag helt med på.  Men en rapport är väl OM något?
> > 
> > "Komponent" är bugzillaterminologi för den mojäng där man rapporterar
> > fel om något visst program när man felrapporterar med hjälp av bugzilla
> > -- varje program har alltså normalt en komponent i bugzilla. Se
> > exempelvis
> > https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/describecomponents.cgi?product=Red%20Hat%20Linux
> > 
> > Felet är alltså inte "i komponenten", men felrapporten ska placeras i
> > rätt komponent i bugzilla. Hoppas det förklarar det ovanstående lite
> > bättre.
> 
> Nu förstår jag hur du menar.  Men det var inte så jag läste det, och
> risken finns att fler missförstår.
> 
> Man kanske skulle kunna kalla det "kategorin" istället?  Visst, det
> står "component" i Bugzillor, men jag tror inte DET skulle orsaka
> något missförstånd.

Nä, usch, vi ska inte förvanska terminologin. Det tror jag leder till än
fler missförstånd. Det finns redan begreppen "products" och "components"
i Bugzilla som man måste välja rätt; då ska vi inte komma med ett
tredje, påhittat, begrepp "kategori", för att villa till det
ytterligare.


> Ett alternativ vore att sätta "i komponenten redhat-config-network"
> efter URL:en.  På så sätt blir det tydligare att den delen refererar
> till Bugzillan.

Mycket bättre förslag. Jag ändrar.


> > > Hmm, "peer" har vi ingen bra översättning på.
> > 
> > Motpart? Om du gillar det kan du ju slänga in det i din ordlista. :)
> 
> Inte jättebra, det har inte med aspekten "likställd" som finns i det
> engelska uttrycket.  Jag tar med det i ordlistan med ett frågetecken
> tills vidare.

Ok.
Tack för synpunkterna!


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.