Re: coreutils 5.0.90

Författare: Jens Arvidsson (jya_at_sverige.nu)
Datum: 2003-08-20 13:28:32

"Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> Jens Arvidsson writes:
> > "Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> > > Jens Arvidsson writes:
> > > > "Göran Uddeborg" <goeran@uddeborg.se> writes:
> > > > > N "Note that sending a SIGUSR1 signal to a running `dd' process makes it\n"
> > > > > N "print to standard error the number of records read and written so far,\n"
> > > > > N "then to resume copying.\n"
> > > > > [...]
> > > > > N "Observera att skicka en SIGUSR1-signal till en körande \"dd\"-process\n"
> > > > > N "gör att den skriver på standard fel antalet poster lästa och skrivna\n"
> > > > > N "så långt, och fortsätter sedan kopiera.\n"
> > > > 
> > > > "Observera _att_ att", borde det väl vara (eller någon form av
> > > > interpunktion efter observera).
> > > 
> > > Det har du rätt i.  Men det ser rätt klumpigt ut med två "att" i rad,
> > > även om det är korrekt.  Jag avlägsnar mig en liten aning från
> > > orginalet och skriver "Observera att genom att ..." istället tror jag.
> > 
> > Jo, det är låter bättre där, men blir inte resten av meningen konstig
> > då?
> 
> Visst blir den det.  Slarvigt av mig.  Jag provar så här istället:
>
> [...]
>
> "Observera att genom att skicka en SIGUSR1-signal till en körande\n"
> "\"dd\"-process får man den att skriva på standard fel antalet poster\n"
> "lästa och skrivna så långt, och sedan fortsätta kopiera.\n"

Det ser bra ut, tycker jag.

Jens_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.