Re: Spam i massor

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-19 21:54:29

tis 2003-08-19 klockan 21.32 skrev Jan D.:
> Jag måste gå ur listan, det kommer 30-40 spam i timmen...

Det som börjat komma idag är inte spam utan masken Sobig.F
(http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.sobig.f@mm.html) som för tillfället sprids friskt och orsakar kaos på många håll i världen.

Att gå ur listan låter lite väl drastiskt, du har inte funderat på
spamfilter/virusfilter istället?


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.