Re: e2fsprogs

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-17 23:25:27

Christian Rose writes:
> fre 2003-08-15 klockan 00.49 skrev Göran Uddeborg:
> > > > #: e2fsck/iscan.c:138
> > > > #, c-format
> > > > msgid "%d inodes scanned.\n"
> > > > msgstr "%d inoder avsökta.\n"
> > > 
> > > brukar man inte säga "genomsöka"?
> > 
> > Båda orden finns, båda är med i SAOL. Avsöka leder tanken mer till
> > att på ytan, medan genomsöka så tittar man inuti. "Scan" på engelska
> > stämmer bäst med det förra tycker jag; avsöka var det av dem som fanns
> > nämnt i mitt lexikon som översättning av "scan". För att beskriva vad
> > som händer kan man argumentera för båda. Se vidare nedan.
> 
> Jo, men du växlar mellan "genomsöka" och "avsöka" i filen.

Som jag skrev på slutet av brevet så ändrade jag när jag insåg att jag
hade växlat mellan dem. Och jag ändrade till "genomsöka" genomgående,
så du har fått som du ville.

> > > > #: e2fsck/journal.c:758
> > > > #, c-format
> > > > msgid "%s: recovering journal\n"
> > > > msgstr "%s: återvinner journalen\n"
> > > 
> > > eller återställer? återvinner låter som om man kastar den, vilket väl är
> > > precis motsatt mot vad man gör här. Gäller fler ställen.
> > 
> > Ojdå, har återvinna glidit så mycket i betydelse nu att du associerar
> > till motsatsen!
> 
> Jo, någonting ditåt. En pappkartong som återvinns blir ju oftast inte
> samma pappkartong igen, utan en ny, fräsch, och kanske en helt annan typ
> av kartongprodukt.
> På samma sätt associerar jag med "återvinner journalen": journalen
> raderas och återskapas i form av en ny tom journal. Vilket ju knappast
> är vad som sker...
> 
> 
> >  "Återställer" är inte riktigt bra, men vi kanske kan
> > enas om "återhämta"? Jag tar det.
> 
> Mja. Om det är själva journalen som återställs tycker jag "återställer
> journalen" fungerar bra. Om det är information som återställs från
> journalen tycker jag "återställer från journalen" är bättre. Men jag ser
> inte vad det är för fel på "återställer".

Om jag fattat det hela rätt, helt säker är jag inte, så handlar det om
att läsa in journalen och använda den information som finns där till
att ändra datablocken i filsystemet så att de stämmer med alla
operationerna.

"Återställer" antyder att man går tillbaka till något tidigare läge.
Men det är inget som återställs. Man använder informationen som finns
i sparad där, eftersom det kanske inte hann bli klar första gången.

Och man ändrar alltså inte själva journalen. 

> > > > #: e2fsck/problem.c:298
> > > > #, c-format
> > > > msgid ""
> > > > "Moving @j from /%s to hidden inode.\n"
> > > > "\n"
> > > > msgstr "Flyttar journal från /%s till gömd inod.\n\n"
> > > 
> > > kanske "dold"?
> > 
> > Ok, om du tycker det är bättre.
> 
> Det var någon på denna lista vill jag minnas som analyserade
> stilskillnaderna i dessa termer. Huvuddragen tror jag var så:
> 
> gömma -> så att det inte kan hittas
> dölja -> för att det inte ska synas
> 
> Om avsikten nu verkligen är att det inte ska hittas är "gömma" bättre.

Jo, jag känner igen det nu. Jag har som sagt ändrat.

> > > > #: e2fsck/problem.c:345
> > > > #, c-format
> > > > msgid "@i %i is a @z @d. "
> > > > msgstr "Inod %i är en nollängds katalog. "
> > > 
> > > särskrivning?
> > 
> > Är det? "Nollängdskatalog" vore ju en speciell sorts katalog. Men
> > det är det inte det handlar om, det är en katalog som har längden
> > noll. Och då skall det väl vara som det är?
> 
> Nja. Jfr "16-bitarsord" osv. Antingen "nollängdskatalog" eller "katalog
> med noll längd" tycker jag. "Nollängds katalog" sticker i ögonen på mig
> och jag är inte ens säker på att det är rätt.

Även ditt exempel har ju en uppdelad motsvarighet. Ett "16-bitarsord"
är ett speciellt slags ord. Däremot är ett "16-bitars ord" ett (i
någon mening "vanligt") ord som är 16 bitar långt. Eller
trevägskorsning kontra trevägs korsning.

> > > jag skulle ersatt semikolonet med ny mening på svenska.
> > 
> > Jag har sett att du ofta gör så. Men jag tycker gott vi kan använda
> > semikolon på svenska också när det passar. Och här tycker jag det gör
> > det.
> 
> Oj, jag vill minnas att det är *du* som velat ha *mig* till att ofta
> ersätta semikolon med ny mening på svenska. :-)

Visst, ofta passar det inte på svenska. :-)

Trodde du jag var konsekvent? :-)

Jag har funderat en gång till nu och ångrat mig. Jag sätter punkt och
börjar på ny mening i det fallet.

> > > > #: e2fsck/unix.c:1054
> > > > msgid "This doesn't bode well, but we'll try to go on...\n"
> > > > msgstr "Detta bådar inte gott, men vi skall försöka att fortsätta ...\n"
> > > 
> > > "skall" tycker jag låter så formellt, och passar inte riktigt.
> > 
> > Tycker du det? Vad skulle du vilja ha istället?
> 
> "ska" :-)
> Ev. bara "... vi ska försöka fortsätta ...", utan "att".

Jag skriver nog oftast "skall" även om jag uttalar det "ska" för det
mesta. Ungefär som jag skriver "de" respektive "dem" även om jag
oftast säger "dom". Kanske aningen ålderdomlig stil, men jag börjar
ju bli rätt gammal själv. :-)

En nyans i personlig stil som jag inte tycker vi behöver försöka
samordna.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.