Re: redhat-menus (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-14 00:17:19

ons 2003-03-26 klockan 21.17 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: desktop-files/Other.directory.in.h:1
> > N msgid "Applications that did not fit in other categories"
> > N msgstr "Program som inte passade i några andra kategorier"
> 
> Jag skulle hellre velat haft "... i någon annan kategori" här.

Ok, fixat, tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.