Re: Programmet CD-egenskaper

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-08-13 01:02:47

fre 2003-04-18 klockan 13.24 skrev Robert:
> I programmet CD-egenskaper (Program -> Inställningar -> Kringutrustning) står det:
> Montera CD automatiskt när den sätts i.
> 
> Det borde stå:
> Montera CD:n automatiskt när den...
> eftersom "den" är bestämd artikel.
> Till exempel: Den bilen, den datorn, den CD:n...

För referens är meddelandet ifråga:

#: cd-capplet.glade.h:13
msgid "_Mount CD when inserted"
msgstr "_Montera cd automatiskt när den sätts i"

och kommer från magicdev.

Att prata om "cd:n" eller mera korrekt "cd-skivan" här i detta
meddelande tycker jag känns dumt, det gäller ju inte en specifik skiva
utan (åtminstone i teorin) alla tänkbara skivor som man kan stoppa in.

Jag förstår ditt resonemang men tycker inte att andra tänkbara
alternativ som:

"_Montera cd automatiskt när dylik sätts i"

"_Montera cd automatiskt när en sådan sätts i"

känns tillräckligt attraktiva. Vad har andra för åsikt?


Christian

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.