Re: coreutils 5.0.90

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-09 22:55:00

Christian Rose writes:
> tor 2003-08-07 klockan 22.08 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/copy.c:1562
> >  #, c-format
> > N msgid "failed to lookup file %s"
> > N msgstr "misslyckades att hitta filen %s"
> 
> inte misslyckades MED att?

Jag hade för mig att jag förklarat det här tidigare, men det kanske
var kanske i något annat sammanhang. "Misslyckas" har två olika
konstruktioner "misslyckas med något" eller "misslyckas att
<infinitiv>". Se t.ex. Nationalencyklopedins ordbok. Här använder
jag alltså den andra formen.

> > N msgid "tab stop is too large %s"
> > N msgstr "tabulatorsteg är för stort %s"
> > N 
> >  #: src/expand.c:193
> >  #, c-format
> > N msgid "tab size contains invalid character(s): %s"
> > N msgstr "storleken på tab innehåller felaktiga tecken: %s"
> 
> "tabulator" använder du på det andra stället, ska kanske använda samma?

Ja, det bör jag väl göra. Jag gör en genomgång och rättar till det.

> >  #: src/head.c:164
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: file has shrunk too much"
> > N msgstr "%s: filen har krymt för mycket"
> 
> krymPt?

Oj!

> >  #: src/head.c:455
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: cannot lseek back to original position"
> > N msgstr "%s: kan inte söka tilltillbaka till startposition"
> 
> tilltillbaka?

Ojoj!

> >  #: src/install.c:468
> >  #, c-format
> > N msgid "cannot change ownership of %s"
> > N msgstr "kan inte ändra ägare på %s"
> 
> jag skulle nog föredragit "byta ägare". Ändra på folk är svårt, men
> ibland kan man byta dem. ;-)

Hmm, kanske det. Orginalet säger ju egentligen "ändra ägarskap", men
det låter väldigt uppstyltat.

Ok, jag ändrar till byter. :-) Jag går igenom och ser till att det
blir konsekvent också.

> >  #: src/nl.c:491
> >  #, c-format
> > N msgid "invalid header numbering style: %s"
> > N msgstr "felaktigt stil för numrering av sidhuvud: %s"
> 
> en stil -> felaktig stil (utan t)

Visst!

> > N msgid "invalid body numbering style: %s"
> > N msgstr "felaktig stil för numrering av kropp: %s"
> 
> Som här.

Just det!

> >  #: src/nl.c:507
> >  #, c-format
> > N msgid "invalid footer numbering style: %s"
> > N msgstr "felaktigt stil för numrering av sidfot: %s"
> 
> Men här blir det fel igen.

Nu igen!

> >  #: src/nohup.c:124 src/nohup.c:125
> >  #, c-format
> > N msgid "failed to open %s"
> > N msgstr "misslyckades att öppna %s"
> 
> misslyckades MED att?
> 
> 
> >  #: src/nohup.c:133
> > N msgid "failed to redirect standard output"
> > N msgstr "misslyckades att omdirigera standard ut"
> 
> Dito.
> 
> 
> >  #: src/nohup.c:154
> > N msgid "failed to redirect standard error"
> > N msgstr "misslyckades att omdirigera standard fel"
> 
> Och igen.

Jag hänvisar till inledningen.

> > G " %b   ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser tolkas\n"
> > N " %b   ARGUMENT som en sträng med \"\\\"-kontrollsekvenser tolkade,\n"
> > N "      utom att oktala sekvenser är på formen \\0 eller \\0NNN\n"
> 
> Här förstår jag inte varför du byter från "tolkas" till "tolkade".

Jag tyckte det stämde bättre i sammanhanget. Såg det som ett fel som
jag rättade.

> >  #: src/setuidgid.c:112
> > N msgid "cannot set supplemental group"
> > N msgstr "kan inte sätta tilläggsgrupplista"
> 
> Var kom listan ifrån?

Ja, det kan man fundera på. Jag rättar.

> >  #: src/tail.c:280
> >  msgid ""
> >  "\n"
> >  "If the first character of N (the number of bytes or lines) is a `+',\n"
> >  "print beginning with the Nth item from the start of each file, otherwise,\n"
> >  "print the last N items in the file. N may have a multiplier suffix:\n"
> > G "b for 512, k for 1024, m for 1048576 (1 Meg).\n"
> > N "b 512, k 1024, m 1024*1024.\n"
> >  "\n"
> >  msgstr ""
> >  "\n"
> >  "Om det första tecknet i N (antal byte eller rader) är \"+\", starta\n"
> >  "utmatning med den N:te posten räknat från början av varje fil. Mata\n"
> >  "annars ut de sista N posterna i filen. N kan ha en multiplikator som\n"
> > G "ändelse: b för 512, k för 1024, m för 1048576 (1 megabyte).\n"
> > N "ändelse: b 512, k 1024, m 1024·1024.\n"
> >  "\n"
> 
> "Mata ut" tycker jag låter så krångligt. "Skriv ut" kanske funkar? Jag
> hade nog använt det istället.

Det håller jag nog med om. Jag ändrar, och ser över hela filen även i
detta avseende.

> >  #: src/unexpand.c:151
> > N msgid "tab size contains an invalid character"
> > N msgstr "storleken på tab innehåller ett felaktigt tecken"
> 
> Det där om tabulator igen - är nog bra med en och samma term. Kan gälla
> fler ställen.

Det gällde fler ställen, men nu tror jag att jag fått det konsekvent.

Tack för granskningen!

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.