util-linux-2.12

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-08-01 00:17:58

>   #: fdisk/fdisksgilabel.c:729
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "Warning:  BLKGETSIZE ioctl failed on %s.  Using geometry cylinder value of %d.\n"
> N "This value may be truncated for devices > 33.8 GB.\n"
> N msgstr ""
> N "Varning:  BLKGETSIZE-ioctl misslyckades på %s. Använder\n"
> N "geometricylindervärdet %d.\n"
> N "Detta värde kan avkortas för enheter > 33,8 GB.\n"

Orginalet är inte entydigt, men jag tolkar det inte som en möjlighet
utan som någon som eventuellt kan ha hänt:

  Detta värde kan vara avkortat (alt: ha avkortats) för enheter ...

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.