Re: Om att översätta Pingus

Författare: Robert (ojalarobert_at_tiscali.se)
Datum: 2003-04-21 11:49:59

 "Martin Sjögren" md9ms@mdstud.chalmers.se>  skriver:
>Varför är "Min dator" amatörmässigt men inte "My Computer"? Det förstår
>jag verkligen inte alls.

Det här är ett specialfall där man får bedöma texten efter den stilistiska
variationen.
Den engelska formen är bättre än den motsvarande svenska formen och den
svenska är bättre än motsvarande engelska.

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.