screem

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-03-13 12:07:05

Här är uppdateringen av screem. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/screem-0.6.0.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for screem.
 # Copyright (C) 2000, 2001, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.12 2002/06/04 19:14:19 pablo Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: screem\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-03-17 20:01+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-04-04 12:18+0200\n"
N "Project-Id-Version: screem 0.6.0\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-02-12 23:21+0000\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-03-13 11:57+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid "_New Site..."
G msgstr "_Ny webbplats..."
G 
G msgid "Create a new site"
G msgstr "Skapa en ny webbplats"
G 
G msgid "_New Page..."
G msgstr "_Ny sida..."
G 
G msgid "Create a new page (add if working on a site)"
G msgstr "Skapa en ny sida (lägg till om det är en webbplats)"
G 
G msgid "_New Blank Page"
G msgstr "_Ny tom sida"
 #: plugins/colourWizard/colourWizard.c:131
N msgid "Colour Wizard"
N msgstr "Färgguide"
N 
 #: plugins/colourWizard/colourWizard.c:132
N msgid "Select a Colour to Insert"
N msgstr "Välj en färg att infoga"
 
 
 #: plugins/cssWizard/css.c:143
N msgid "Cascading Style Sheet Editor"
N msgstr "Stilmallsredigerare"
N 
 #: plugins/cssWizard/css.c:495
N msgid "Select filename for the new stylesheet"
N msgstr "Välj filnamn för den nya stilmallen"
N 
 #: plugins/cssWizard/css.c:551
 
 #: plugins/cssWizard/css-window-menus.c:192
N msgid ""
N "CaSSIUS (Casscading StyleSheet Intergration Under SCREEM)\n"
N "CaSSIUS provides a CSS wizard for editing stylesheets in SCREEM.\n"
N msgstr ""
N "CaSSIUS (Integration av CSS-stilmallar, Cascading Style Sheets, i SCREEM)\n"
N "CaSSIUS tillhandahåller en CSS-guide för redigering av stilmallar i SCREEM.\n"
N 
N msgid ""
N "CaSSIUS (Cascading StyleSheet Integration Under SCREEM)\n"
N "CaSSIUS provides a CSS wizard for editing stylesheets in SCREEM.\n"
N msgstr ""
N "CaSSIUS (Integration av CSS-stilmallar, Cascading Style Sheets, i SCREEM)\n"
N "CaSSIUS tillhandahåller en CSS-guide för redigering av stilmallar i SCREEM.\n"
N 
 #: plugins/cssWizard/css-window-menus.c:196
N msgid " );"
N msgstr " );"
N 
 #: plugins/cssWizard/css-window-menus.c:199
N msgid "David A Knight"
N msgstr "David A Knight"
N 
 #.
 #. * Translatable strings file generated by Glade.
 #. * Add this file to your project's POTFILES.in.
 #. * DO NOT compile it as part of your application.
 #.
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:7
 
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:103
 msgid "sub"
G msgstr "upphöjd"
N msgstr "nedsänkt"
 
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:104
 msgid "super"
G msgstr "nedsänkt"
N msgstr "upphöjd"
 
 
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:457 plugins/cssWizard/css.glade.h:466
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:475 plugins/cssWizard/css.glade.h:484
 msgid "groove"
G msgstr "grov"
N msgstr "skåra"
 
 
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:459 plugins/cssWizard/css.glade.h:468
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:477 plugins/cssWizard/css.glade.h:486
 msgid "inset"
G msgstr "extrasida"
N msgstr "inskjutna"
 
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:460 plugins/cssWizard/css.glade.h:469
 #: plugins/cssWizard/css.glade.h:478 plugins/cssWizard/css.glade.h:487
 msgid "outset"
G msgstr "inledning"
N msgstr "i marginalen"
 
 
G msgid "Entity..."
G msgstr "Enhet..."
G 
G msgid "Insert a special character entity"
G msgstr "Infoga en specialteckensenhet"
 #: plugins/entityWizard/entityWizard.c:141
N msgid "Entity Wizard"
N msgstr "Enhetsguide"
N 
 #: plugins/entityWizard/entityWizard.c:142
N msgid "Select an Entity to Insert"
N msgstr "Välj en enhet att infoga"
 
 
G msgid ""
G "POST\n"
G "GET\n"
G msgstr ""
G "POST\n"
G "GET\n"
 #: plugins/formWizard/formWizard.c:132
N msgid "Create a Form"
N msgstr "Skapa ett formulär"
N 
 #: plugins/formWizard/formWizard.c:272
N msgid "Insert a Form - Screem"
N msgstr "Infoga ett formulär - Screem"
N 
N msgid "Insert a Form"
N msgstr "Infoga ett formulär"
 
 
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:9
N msgid "GET"
N msgstr "GET"
N 
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:12 glade/screem.glade.h:202
 
G msgid ""
G "\n"
G "application/x-www-form-urlencoded\n"
G "multipart/form-data\n"
G "image/jpeg\n"
G "image/gif\n"
G "image/png\n"
G "text/plain\n"
G "text/html\n"
G msgstr ""
G "\n"
G "application/x-www-form-urlencoded\n"
G "multipart/form-data\n"
G "image/jpeg\n"
G "image/gif\n"
G "image/png\n"
G "text/plain\n"
G "text/html\n"
G 
G msgid "Frames..."
G msgstr "Ramar..."
G 
G msgid "Define a frameset"
G msgstr "Definera en ramstruktur"
 # Detta borde buggrapporteras
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:17
N msgid "application/x-www-form-urlencoded"
N msgstr "application/x-www-form-urlencoded"
 
G msgid "Screem: Frame Wizard"
G msgstr "Screem: Ramguide"
G 
G msgid "Styles"
G msgstr "Stilar"
G 
G msgid "Layout"
G msgstr "Layout"
G 
G msgid "Frame Settings"
G msgstr "Raminställningar"
G 
G msgid "src ="
G msgstr "källa ="
G 
G msgid "Select page to display in frame:"
G msgstr "Välj sidan som ska visas i ramen:"
G 
G msgid "Width ="
G msgstr "Bredd ="
G 
G msgid "Height ="
G msgstr "Höjd ="
G 
G msgid "noresize"
G msgstr "ändraintestorlek"
G 
G msgid "has border"
G msgstr "har kant"
G 
G msgid "Scrolling ="
G msgstr "Rullning ="
G 
G msgid "Yes"
G msgstr "Ja"
G 
G msgid "No"
G msgstr "Nej"
G 
G msgid "Auto"
G msgstr "Automatisk"
G 
G msgid "name ="
G msgstr "namn ="
G 
G msgid "Image Gallery"
G msgstr "Bildgalleri"
G 
G msgid "Gallery Wizard"
G msgstr "Galleriguide"
G 
G msgid "Rows:"
G msgstr "Rader:"
G 
G msgid "Image directory:"
G msgstr "Bildkatalog:"
G 
G msgid "Columns:"
G msgstr "Kolumner:"
G 
G msgid "Select Image Directory"
G msgstr "Välj bildkatalog"
G 
G msgid "Image..."
G msgstr "Bild..."
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:18
N msgid "multipart/form-data"
N msgstr "multipart/form-data"
 
G msgid "Insert an Image"
G msgstr "Infoga en bild"
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:19
N msgid "image/jpeg"
N msgstr "image/jpeg"
N 
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:20
N msgid "image/gif"
N msgstr "image/gif"
N 
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:21
N msgid "image/png"
N msgstr "image/png"
N 
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:22
N msgid "text/plain"
N msgstr "text/plain"
N 
 #: plugins/formWizard/formWizard.glade.h:23
N msgid "text/html"
N msgstr "text/html"
 
 
 #: plugins/imageWizard/imageWizard.c:151
N msgid "Insert an Image"
N msgstr "Infoga en bild"
N 
 #.
 #. * Translatable strings file generated by Glade.
 #. * Add this file to your project's POTFILES.in.
 #. * DO NOT compile it as part of your application.
 #.
 #: plugins/imageWizard/imageWizard.glade.h:7
 
G msgid ""
G "bottom\n"
G "middle\n"
G "top\n"
G "left\n"
G "center\n"
G "abscenter\n"
G "right\n"
G msgstr ""
G "nederkant\n"
G "mitt\n"
G "överkant\n"
G "vänster\n"
G "centrering\n"
G "absolut centrering\n"
G "höger\n"
 #: plugins/imageWizard/imageWizard.glade.h:26
N msgid "abscenter"
N msgstr "abscenter"
 
 
 #: plugins/imageWizard/imageWizard.glade.h:38 glade/screem.glade.h:100
 #: glade/screem.glade.h:101 glade/screem.glade.h:402 src/screem-window.c:351
 #: src/screem-window.c:356
N msgid "Preview"
N msgstr "Förhandsgranska"
N 
 #: plugins/imageWizard/imageWizard.glade.h:39
 
G msgid "Link..."
G msgstr "Länk..."
 #: plugins/linkWizard/linkWizard.c:144
N msgid "Link Wizard"
N msgstr "Länkguide"
 
G msgid "Insert a link"
 #: plugins/linkWizard/linkWizard.c:145
N msgid "Insert a Link"
 msgstr "Infoga en länk"
 
G msgid "Link Wizard"
G msgstr "Länkguide"
 #: plugins/linkWizard/linkWizard.c:386
N msgid "Other"
N msgstr "Annan"
 
 
G msgid "Mail Page"
G msgstr "E-postsida"
G 
G msgid "Mail Wizard"
G msgstr "E-postguide"
G 
G msgid "Subject:"
G msgstr "Ämne:"
G 
G msgid "bcc:"
G msgstr "Osynlig kopia:"
G 
G msgid "cc:"
G msgstr "Kopia:"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.c:131
N msgid "SSI Wizard"
N msgstr "SSI-guide"
N 
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.c:132
N msgid "Insert a Server Side Include Directive"
N msgstr "Infoga ett \"Server-Side Include\"-direktiv"
 
G msgid "To:"
G msgstr "Till:"
 #.
 #. * Translatable strings file generated by Glade.
 #. * Add this file to your project's POTFILES.in.
 #. * DO NOT compile it as part of your application.
 #.
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:7
N msgid "Insert a \"Server-Side Include\" directive - Screem"
N msgstr "Infoga ett \"Server-Side Include\"-direktiv - Screem"
N 
 # Detta borde buggrapporteras
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:8
N msgid "<span weight=\"bold\">Directive Type</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\">Direktivtyp</span>"
N 
N msgid "Directive Type"
N msgstr "Direktivtyp"
N 
 # Detta borde buggrapporteras
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:9
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:11
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:12
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:15
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:17
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:22
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:25
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:28
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:32
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:36
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:39
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:44
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:47
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:52
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:57
N msgid "  "
N msgstr "  "
 
G msgid "Info: HTML shouldn't really be used for email"
G msgstr "Info: HTML bör inte användas i e-post"
G 
G msgid "SSI directive..."
G msgstr "SSI-kommando..."
G 
G msgid "Insert a Server-side Include"
G msgstr "Infoga en serverinkludering"
G 
G msgid "Insert a 'Server-Side Include' directive."
G msgstr "Infoga ett \"Server-Side Include\"-kommando."
 # Detta borde buggrapporteras
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:10
N msgid "<span weight=\"bold\">Directive Information</span>"
N msgstr "<span weight=\"bold\">Direktivinformation</span>"
 
G msgid "Include"
G msgstr "Inkludera"
N msgid "Directive Information"
N msgstr "Direktivinformation"
 
G msgid ""
G "Should be a relative path. A leading slash denotes the root of your website "
G "only."
G msgstr ""
G "Bör vara en relativ sökväg. Ett inledande snedstreck anger endast roten på "
G "din webbplats."
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:13
N msgid "Error Message:"
N msgstr "Felmeddelande:"
 
G msgid "Filename: "
G msgstr "Filnamn: "
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:14
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:19
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:27
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:30
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:34
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:42
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:50
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:59
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
G msgid "File information"
G msgstr "Filinformation"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:16
N msgid "Size Format:"
N msgstr "Storleksformat:"
 
G msgid "Size"
G msgstr "Storlek"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:18
N msgid "Time Format:"
N msgstr "Tidsformat:"
 
G msgid "Modification time"
G msgstr "Ändringstid"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:20
N msgid "help"
N msgstr "hjälp"
 
G msgid "Variables"
G msgstr "Variabler"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:21
N msgid "Configuration"
N msgstr "Konfiguration"
 
G msgid "Print variables"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:23
N msgid "Print Variables"
 msgstr "Skriv ut variabler"
 
 
G msgid "Value: "
G msgstr "Värde: "
G 
G msgid "Configuration"
G msgstr "Konfiguration"
G 
G msgid "help"
G msgstr "hjälp"
G 
G msgid "Bytes"
G msgstr "byte"
G 
G msgid "Kb or Mb"
G msgstr "kB eller MB"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:29
N msgid "Variable Value:"
N msgstr "Variabelvärde:"
 
G msgid "Time format: "
G msgstr "Tidsformat: "
G 
G msgid "Error message: "
G msgstr "Felmeddelande: "
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:31
N msgid "Variables"
N msgstr "Variabler"
 
G msgid "Size format: "
G msgstr "Storleksformat: "
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:33
N msgid "Exec:"
N msgstr "Kör:"
 
 
G msgid "Exec: "
G msgstr "Kör: "
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:37
N msgid "Variable"
N msgstr "Variabel"
 
 
G msgid "Variable: "
G msgstr "Variabel: "
G 
G msgid "Date (GMT)"
G msgstr "Datum (GMT)"
G 
G msgid "Date (Local)"
G msgstr "Datum (lokalt)"
G 
G msgid "Document Name"
G msgstr "Dokumentnamn"
G 
G msgid "Document URI"
G msgstr "Dokument-URI"
G 
G msgid "Last Modified"
G msgstr "Senast ändrad"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:40
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:48 glade/screem.glade.h:274
N msgid "Filename:"
N msgstr "Filnamn:"
N 
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:41
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:49
N msgid ""
N "Should be a relative path. A leading slash denotes the root of your website "
N "only"
N msgstr ""
N "Bör vara en relativ sökväg. Ett inledande snedstreck anger roten på din "
N "webbplats."
 
G msgid "Conditionals"
G msgstr "Villkor"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:43
N msgid "Include"
N msgstr "Inkludera"
N 
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:45
N msgid "Size"
N msgstr "Storlek"
N 
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:46
N msgid "Modification time"
N msgstr "Ändringstid"
N 
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:51
N msgid "File Information"
N msgstr "Filinformation"
 
 
G msgid "Test expression: "
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:58
N msgid "Test Expression:"
 msgstr "Testa uttryck:"
 
G msgid "Table..."
G msgstr "Tabell..."
G 
G msgid "Insert a Table"
G msgstr "Infoga en tabell"
 #: plugins/ssiWizard/ssiWizard.glade.h:60
N msgid "Conditionals"
N msgstr "Villkor"
 
 
 #: plugins/tableWizard/tableWizard.c:104
N msgid "Insert a Table"
N msgstr "Infoga en tabell"
N 
 #: plugins/tableWizard/tablewizard.glade.h:8
 
G msgid "Upload the site"
G msgstr "Skicka webbplatsen"
G 
G msgid "Upload Wizard"
G msgstr "Skickningsguide"
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:217
N msgid "Upload the Current Site or Page"
N msgstr "Skicka den aktuella webbplatsen eller sidan"
N 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:229 glade/screem.glade.h:497
N msgid "Fetch"
N msgstr "Hämta"
N 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:230
N msgid "Fetch the remote version of the Current Site or Page"
N msgstr "Hämta fjärrversionen av den aktuella webbplatsen eller sidan"
 
 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:466
N msgid "The upload wizard can only be used with local sites"
N msgstr "Skickaguiden kan endast användas för lokala webbplatser"
N 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:485
 
 #. nothing needs uploading
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:681
N msgid "The remote site is already uptodate"
N msgstr "Fjärrwebbplatsen är redan uppdaterad"
N 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:716
 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:771
 msgid ""
 "This appears to be the first time you have attempted to upload\n"
G "this website. What is the state of the remote site?"
N "this website. Does the site already exist on the server?"
 msgstr ""
 "Det här verkar vara första gången du har försökt att skicka\n"
G "denna webbplats. Vad är fjärrwebbplatsens tillstånd?"
N "denna webbplats. Finns webbplatsen verkligen på servern?"
 
 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:1164
N msgid "Looking up hostname: "
N msgstr "Slår upp värdnamnet: "
N 
N msgid "Looking up hostname:"
N msgstr "Slår upp värdnamnet:"
N 
 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:1167
N msgid "Attemptng to connect "
N msgstr "Försöker att ansluta "
N 
N msgid "Attempting to connect "
N msgstr "Försöker att ansluta "
N 
 
N msgid "Attempting to connect"
N msgstr "Försöker att ansluta"
N 
 #: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:1170
N msgid "Connected "
N msgstr "Ansluten "
N 
N msgid "Connected"
N msgstr "Ansluten"
N 
 
 #: glade/screem.glade.h:10
N msgid "Help"
N msgstr "Hjälp"
N 
 #: glade/screem.glade.h:11
 
 #: glade/screem.glade.h:98 glade/screem.glade.h:99 src/screem-window.c:337
 #: src/screem-window.c:342
N msgid "Editor"
N msgstr "Redigerare"
N 
 #: glade/screem.glade.h:102 glade/screem.glade.h:103 src/screem-window.c:363
 
 #: glade/screem.glade.h:111
N msgid "Create a blank page (add if working on a site)"
N msgstr "Skapa en ny tom sida (lägg till om det är en webbplats)"
N 
 #: glade/screem.glade.h:112
 
G msgid "Number"
G msgstr "Nummer"
 #: glade/screem.glade.h:201
N msgid "File information"
N msgstr "Filinformation"
N 
 #: glade/screem.glade.h:203 src/screem-site-ui.c:679
N msgid "Number"
N msgstr "Nummer"
 
 
 #: glade/screem.glade.h:231
 msgid ""
 "SCREEM: Site CReating and Editing EnvironMent\n"
 "Screem provides an integrated development environment for creating and "
 "maintaining websites\n"
 "\n"
 "Screem is licenced under the GNU General Public Licence version 2 or above"
 msgstr ""
 "SCREEM: Site CReating and Editing EnvironMent\n"
 "Screem erbjuder en integrerad miljö för skapande och underhåll av "
 "webbplatser\n"
 "\n"
G "Screem är licensierat under GNU General Public License version 2 eller bättre"
N "Screem är licensierat under GNU General Public License version 2 eller senare"
 
 
 #: glade/screem.glade.h:302
N msgid "on"
N msgstr "på"
N 
 #: glade/screem.glade.h:303
N msgid "off"
N msgstr "av"
N 
 #: glade/screem.glade.h:304
 
 #: glade/screem.glade.h:413
N msgid "Link"
N msgstr "Länk"
N 
 #: glade/screem.glade.h:414
 
G msgid "_Insert file..."
G msgstr "_Infoga fil..."
G 
G msgid "Insert file"
G msgstr "Infoga fil"
 #: src/fileops.c:502
 #, c-format
N msgid ""
N "%s: already exists\n"
N "overwrite?"
N msgstr ""
N "%s: finns redan\n"
N "skriva över?"
N 
 #: src/gedit-recent.c:489
 #, c-format
N msgid "Open %s"
N msgstr "Öppna %s"
N 
 #: src/pageUI.c:166
N msgid "Select filename to save as"
N msgstr "Välj filnamn att spara som"
N 
 #: src/pageUI.c:208 src/pageUI.c:390 src/pageUI.c:554 src/pageUI.c:684
 #: src/screem-linkview.c:563 src/screem-window.c:928 src/screem-window.c:1662
N msgid "Untitled"
N msgstr "Namnlös"
N 
 #: src/pageUI.c:214
 #, c-format
N msgid "Save: %s?"
N msgstr "Spara: %s?"
N 
N msgid "Save %s"
N msgstr "Spara %s"
N 
 #: src/pageUI.c:280
 #, c-format
N msgid ""
N "%s has changed on disk\n"
N "Reload instead of saving?"
N msgstr ""
N "%s har ändrats på disk\n"
N "Läsa om istället för att spara?"
N 
 #: src/pageUI.c:501
N msgid "Screem - Print Document "
N msgstr "Screem - Skriv ut dokument "
N 
N msgid "Screem - Print Document"
N msgstr "Screem - Skriv ut dokument"
N 
N msgid "Print Document"
N msgstr "Skriv ut dokument"
N 
 #. Print right text
 #: src/pageUI.c:562
 #, c-format
N msgid "Page: %d"
N msgstr "Sida: %d"
N 
 #: src/pageUI.c:757
 #, c-format
N msgid ""
N "An error occurred while printing.\n"
N "\n"
N "%s,"
N msgstr ""
N "Ett fel uppstod under utskrift.\n"
N "\n"
N "%s,"
N 
 #: src/php.c:124
N msgid "Select file to include"
N msgstr "Välj fil att infoga"
N 
 #: src/plugin.c:160
N msgid "Module has no init() function\n"
N msgstr "Modulen har ingen init()-funktion\n"
N 
 #: src/plugin.c:172
N msgid "Not a SCREEM >= 0.5 plugin\n"
N msgstr "Inte en SCREEM>=0.5-insticksmodul\n"
N 
 #: src/plugin.c:175
 #, c-format
N msgid ""
N "Error loading module %s\n"
N "%s"
N msgstr ""
N "Fel vid inläsning av modulen %s\n"
N "%s"
 
 #: src/screem-application.c:258
N msgid "Loading - Screem"
N msgstr "Läser in - Screem"
N 
N msgid "Loading"
N msgstr "Läser in"
N 
 #: src/screem-application.c:265
N msgid "Starting..."
N msgstr "Startar..."
N 
 #: src/screem-application.c:320
N msgid "Initialising..."
N msgstr "Initierar..."
N 
 #. load syntax files
 #: src/screem-application.c:323
N msgid "Loading Syntax files..."
N msgstr "Läser in syntaxfiler..."
N 
 #. load php files
 #: src/screem-application.c:327
N msgid "Loading PHP files..."
N msgstr "Läser in PHP-filer..."
N 
 #: src/screem-application.c:353
N msgid "Loading Plugins..."
N msgstr "Läser in insticksmoduler..."
N 
 #. load macros
 #: src/screem-application.c:358
N msgid "Loading Macros..."
N msgstr "Läser in makron..."
N 
 #. load helpers
 #: src/screem-application.c:362
N msgid "Loading Helpers..."
N msgstr "Läser in hjälpprogram..."
N 
 #. load DTDs
 #: src/screem-application.c:366
N msgid "Loading DTDs..."
N msgstr "Läser in DTD:er..."
N 
 #. create initial window
 #: src/screem-application.c:380
N msgid "Creating Interface..."
N msgstr "Skapar gränssnitt..."
N 
 #: src/screem-application.c:2021
 #, c-format
N msgid "Helper %s encountered a fatal error"
N msgstr "Hjälpprogrammet %s råkade ut för ett ödesdigert fel"
N 
 #: src/screem-application.c:2043
 #, c-format
N msgid "Helper %s returned errors"
N msgstr "Hjälpprogrammet %s returnerade fel"
N 
 #: src/screem-editor.c:255 src/screem-editor.c:256
 
 #: src/screem-editor.c:584
 #, c-format
G msgid "%s is not a valid element of this documents DTD"
G msgstr "%s är inte ett giltigt element i detta dokuments DTD"
N msgid "<%s> Help"
N msgstr "Hjälp för <%s>"
 
G msgid "Select file to insert"
G msgstr "Välj fil att infoga"
 #: src/screem-editor.c:1391
N msgid "No Page"
N msgstr "Ingen sida"
N 
 #: src/screem-editor.c:1470
 #, c-format
N msgid " Ln %d, Col. %d"
N msgstr " Rad %d, kolumn %d"
N 
N msgid " Line %d, Column %d"
N msgstr " Rad %d, kolumn %d"
 
N msgid "Line %d, Column %d"
N msgstr "Rad %d, kolumn %d"
N 
 #: src/screem-editor.c:1650
N msgid "Error: invalid drop type for editor occured\n"
N msgstr "Fel: ogiltig släpptyp för redigeraren inträffade\n"
N 
 #: src/screem-editor.c:1962
 #, c-format
 
G msgid "Error: invalid drop type for editor occured\n"
G msgstr "Fel: ogiltig släpptyp för redigeraren inträffade\n"
 #: src/screem-editor.c:2224
 #, c-format
N msgid "%s is not a valid element of this documents DTD"
N msgstr "%s är inte ett giltigt element i detta dokuments DTD"
 
G msgid "Perl Menu"
G msgstr "Perlmeny"
G 
G msgid "Java Menu"
G msgstr "Javameny"
G 
G msgid "Compile..."
G msgstr "Kompilera..."
 #: src/screem-editor.c:2611
N msgid " OVR"
N msgstr " ÖVR"
 
G msgid ""
G ": already exists\n"
G "overwrite?"
G msgstr ""
G ": finns redan\n"
G "skriv över?"
N msgid "OVR"
N msgstr "ÖVR"
 
G msgid "Select Guile script to load"
G msgstr "Välj Guile-skript som ska läsas in"
G 
G msgid "Guile Scripts"
G msgstr "Guile-skript"
G 
G msgid "Wizards"
G msgstr "Guider"
 #: src/screem-editor.c:2613
N msgid " INS"
N msgstr " INS"
 
N msgid "INS"
N msgstr "INS"
N 
 #: src/screem-hint.c:214
N msgid "Tip of the day - Screem"
N msgstr "Dagens tips - Screem"
N 
N msgid "Tip of the day"
N msgstr "Dagens tips"
N 
 #: src/screem-hint.c:341
 msgid ""
G "Checking for broken links (may take a while depending on your connection "
G "speed)"
N "Your SCREEM tips file appears to be missing!\n"
N "There should be a file called screem_hints.txt in the\n"
N "SCREEM data directory. Please check your installation."
 msgstr ""
G "Kontrollerar trasiga länkar (kan ta ett tag beroende på din "
G "uppkopplingshastighet)"
G 
G msgid "Link/File exists"
G msgstr "Länk/fil finns"
N "Din SCREEM-tipsfil verkar saknas!\n"
N "Det bör finnas en fil som heter screem_hints_sv.txt i\n"
N "SCREEM-datakatalogen. Var vänlig och kontrollera din\n"
N "installation."
 
G msgid "External Link/File"
G msgstr "Extern länk/fil"
 #: src/screem-linkview.c:395
N msgid "Local Link exists"
N msgstr "Lokal länk finns"
N 
 #: src/screem-linkview.c:396
N msgid "External Link exists"
N msgstr "Extern länk finns"
 
 
G msgid "Requires Upload"
 #: src/screem-linkview.c:399
N msgid "Requires Uploading"
 msgstr "Kräver skickande"
 
 
G msgid "Use the given glade file instead of the default"
G msgstr "Använd den angivna glade-filen istället för standardalternativet"
G 
G msgid "PATH"
G msgstr "SÖKVÄG"
G 
G msgid "Initialising Guile\n"
G msgstr "Initierar Guile\n"
G 
G msgid "Loading DTDs\n"
G msgstr "Läser in DTD:er\n"
G 
G msgid "Initialising gnome-vfs\n"
G msgstr "Initierar gnome-vfs\n"
G 
G msgid "Creating Interface\n"
G msgstr "Skapar gränssnitt\n"
G 
G msgid "Loading Modules...\n"
G msgstr "Läser in moduler...\n"
G 
G msgid "Modules loaded\n"
G msgstr "Inlästa moduler\n"
G 
G msgid "Modules not supported\n"
G msgstr "Moduler stöds inte\n"
 #: src/screem-main.c:102
N msgid "Site CReation and Editing EnvironMent"
N msgstr "Site CReating and Editing EnvironMent"
N 
 #: src/screem-preview.c:211
N msgid "Not an HTML document "
N msgstr "Inte ett HTML-dokument "
N 
N msgid "Not an HTML document"
N msgstr "Inte ett HTML-dokument"
N 
 #: src/screem-site-ui.c:157
N msgid "Imported Site"
N msgstr "Importerad webbplats"
N 
 #: src/screem-site-ui.c:293
N msgid "Imported Site "
N msgstr "Importerad webbplats "
N 
 #: src/screem-site-ui.c:648 src/screem-site-view.c:535
 #: src/screem-site-view.c:557 src/screem-site-view.c:559
 #: src/screem-site-view.c:570 src/screem-site-view.c:580
N msgid "Unknown"
N msgstr "Okänd"
 
 #: src/screem-site-ui.c:655
 #, c-format
G msgid ""
G "Save site: %s\n"
G "(%s)"
G msgstr ""
G "Spara webbplats: %s\n"
G "(%s)"
N msgid "%i bytes"
N msgstr "%i byte"
 
G msgid "screem_hints.txt"
G msgstr "screem_hints_sv.txt"
 #: src/screem-site-ui.c:688
N msgid "Total Size"
N msgstr "Total storlek"
N 
 #: src/screem-site-ui.c:833
N msgid "Select Site Template"
N msgstr "Välj webbplatsmall"
 
G msgid ""
G "Your SCREEM tips file appears to be missing!\n"
G "There should be a file called screem_hints.txt in the\n"
G "SCREEM data directory. Please check your installation."
G msgstr ""
G "Din SCREEM-tipsfil verkar saknas!\n"
G "Det bör finnas en fil som heter screem_hints_sv.txt i\n"
G "SCREEM-datakatalogen. Var vänlig och kontrollera din\n"
G "installation."
 #: src/screem-site-ui.c:886
N msgid "Select directory to save site as"
N msgstr "Välj katalog att spara webbplats som"
 
G msgid "Select page to open"
G msgstr "Välj sida att öppna"
 #: src/screem-site-view.c:103
N msgid "_Move here"
N msgstr "_Flytta hit"
 
G msgid "Select filename to save as"
G msgstr "Välj filnamn att spara som"
 #: src/screem-site-view.c:103
N msgid "Move file"
N msgstr "Flytta fil"
 
G msgid "Save %s"
G msgstr "Spara %s"
 #: src/screem-site-view.c:107
N msgid "_Copy here"
N msgstr "_Kopiera hit"
N 
 #: src/screem-site-view.c:107
N msgid "Copy file"
N msgstr "Kopiera fil"
 
G msgid "Select filename for new page"
G msgstr "Välj filnamn för ny sida"
G 
G msgid "_File/_Recent Pages/"
G msgstr "_Arkiv/Senas_te filer/"
G 
G msgid ": has changed on disk"
G msgstr ": har ändrats på disk"
G 
G msgid "Revert"
G msgstr "Återgå"
G 
G msgid "No filename given."
G msgstr "Inget filnamn angivet."
G 
G msgid "Unable to rename file"
G msgstr "Kan inte byta namn på fil"
 #: src/screem-site-view.c:1385
N msgid "unknown"
N msgstr "okänd"
 
G msgid "Select file to include"
G msgstr "Välj fil att infoga"
 #: src/screem-site-view.c:1646
N msgid "Stylesheets"
N msgstr "Stilmallar"
 
G msgid "Module has no init() function\n"
G msgstr "Modulen har ingen init()-funktion\n"
N msgid "Stylesheet"
N msgstr "Stilmall"
N 
 #: src/screem-site-view.c:1692
N msgid "Scripts"
N msgstr "Skript"
N 
N msgid "Script"
N msgstr "Skript"
 
 #: src/screem-window-menus.c:185 src/screem-window-menus.c:752
N msgid "Open document..."
N msgstr "Öppna dokument..."
N 
 #: src/screem-window-menus.c:239 src/screem-window-menus.c:278
N msgid "Failed to save page"
N msgstr "Misslyckades med att spara sida"
N 
 #: src/screem-window-menus.c:330
N msgid "Select Site..."
N msgstr "Välj webbplats..."
N 
 #: src/screem-window-menus.c:1428
 #, c-format
 msgid ""
G "Error loading module %s\n"
N "Could not display help for Screem.\n"
 "%s"
 msgstr ""
G "Fel vid inläsning av modulen %s\n"
N "Kunde inte visa hjälp för Screem.\n"
 "%s"
 
G msgid "%s Wizard"
G msgstr "%s-guide"
 #: src/screem-window-menus.c:1457
N msgid ""
N "SCREEM (Site CReation and Editing EnvironMent)\n"
N "Screem provides an integrated development environment for creating and "
N "maintaining websites\n"
N "SCREEM is licensed under the GNU General Public License version 2 or above"
N msgstr ""
N "SCREEM (Site CReating and Editing EnvironMent)\n"
N "Screem erbjuder en integrerad miljö för skapande och underhåll av "
N "webbplatser\n"
N "\n"
N "SCREEM är licensierat under GNU General Public License version 2 eller senare"
 
G msgid "Keys"
G msgstr "Nycklar"
 #: src/screem-window-menus.c:1467
N msgid "Translater Credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
 
G msgid ""
G "<html><head><title>SCREEM</title></head><body bgcolor=\"black\" "
G "text=\"white\"><h1 align=\"center\">SCREEM</h1><h3 align=\"center\">Site "
G "CReating and Editing EnvironMent</h3><hr><div align=\"center\">Welcome to %s "
G "version %s</div><br><h3>0.4.1 Release Notes:</h3><ul><li>Fixed spec "
G "file<li>lots of CSS Wizard fixes<li>The CSS Wizard will no longer remove "
G "properties it doesn't recognise<li>Fixed startup crash when switching off "
G "notebook toolbar for the first time</ul><h3>0.4.0 Release "
G "Notes:</h3><ul><li>Please do <em>not</em> use the gnome bug track system for "
G "screem bugs<br> They will not be dealt with, instead use the bug tracking "
G "system on our SourceForge project page. (accessable from screem.org) <li>On "
G "the fly document parsing can now be disabled, which will sort out the speed "
G "problem with large documents (but will also disabled a number of other "
G "features)<li>Fixed small bug in page druid<li>Table Wizard updated<li>A "
G "default DTD can be set for documents which don't specify one<li>Inline "
G "tagging and the properties tab now take the allowed attributes from the DTD "
G "for the current document.<li>The structure tree now supports drag and "
G "drop<ul><li>Move tags around in the tree itself<li>drop urls onto the tree "
G "to insert link tags<li>drop plain text onto the tree to insert "
G "text</ul><li>The open page tabs now have a popup menu by right clicking on "
G "them. This allows you to save/close/rename a page without viewing "
G "it.<li>Insert Tags menu added to editor popup, which allows you to insert "
G "valid tags based upon the DTD in use (or the default DTD if one is not "
G "specified) <li>More Translations - thanks to Christophe Merlet syncing "
G "Screem up with the ones in Gnome CVS, and to all those who contribute to the "
G "translations <li>Switching the viewbar off in the preferences will display "
G "the notebook tabs for the views instead (requires restart) <li>If a DTD is "
G "not found locally Screem will fetch it from the uri in the DOCTYPE (Requires "
G "gnome-vfs) <li>Fetched DTDs are stored in ~/.screem/dtds and are added to "
G "the catalog file held there. <li>Removed paned view - messages and file "
G "listing/tag tree etc are now dock items. <li>Dock items should remember "
G "their position properly now.<li>Ability to show/hide any dock item via a "
G "popup menu<li>Autoloading of sites which were open last time screem was in "
G "use added (can be switched off)<li>Auto loading of pages when a site is "
G "opened that were open when it was last closed<li>An improved link view "
G "primarily by Matt Colyer <ul><li>Showing of broken links if built with "
G "gnome-vfs support.<li>Zoomable. <li>Selectable depth of links to show. "
G "</ul></ul>"
G msgstr ""
G 
G msgid "Pages"
G msgstr "Sidor"
N msgid "Translator Credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
N 
N msgid "translator_credits"
N msgstr ""
N "Christian Rose\n"
N "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
N 
 #: src/screem-window-menus.c:1512
N msgid "No directory name specified."
N msgstr "Inget katalognamn är angivet."
N 
 #: src/screem-window-menus.c:1515
N msgid "Directory could not be created."
N msgstr "Katalogen kunde inte skapas."
N 
 #: src/screem-window-menus.c:1527
N msgid "Enter the directory name to create:"
N msgstr "Ange katalognamnet att skapa:"
 
 #: src/screem-window-menus.c:1573
 #, c-format
G msgid "SCREEM (%s): Print Preview"
G msgstr "SCREEM (%s): Förhandsgranska"
N msgid "Really delete %s?"
N msgstr "Verkligen ta bort %s?"
 
 #: src/screem-window.c:259
N msgid "Views"
N msgstr "Vyer"
N 
 #: src/screem-window.c:276
N msgid "Sites"
N msgstr "Webbplatser"
N 
 #. create site tab
 #: src/screem-window.c:313
N msgid "Site"
N msgstr "Webbplats"
N 
 #: src/screem-window.c:368
N msgid "LinkView"
N msgstr "Länkvy"
N 
 #: src/screem-window.c:379 src/screem-window.c:384
N msgid "Tree View"
N msgstr "Trädvy"
N 
 #: src/screem-window.c:606
N msgid "Individual Files"
N msgstr "Individuella filer"
N 
 #: src/screem-window.c:875
N msgid "Unsaved Document"
N msgstr "Osparat dokument"
N 
 #: src/screem-window.c:895
 #, c-format
G msgid "Page: %i/%i"
G msgstr "Sida: %i/%i"
N msgid "Failed to load %s"
N msgstr "Misslyckades med att läsa in %s"
 
 
G msgid "%i bytes"
G msgstr "%i byte"
 #~ msgid "_Open Page..."
 #~ msgstr "_Öppna sida..."
N 
 #~ msgid "Open a single page"
 #~ msgstr "Öppna en ensam sida"
N 
 #~ msgid "_Save Page"
 #~ msgstr "_Spara sida"
N 
 #~ msgid "Save the current page"
 #~ msgstr "Spara den aktuella sidan"
N 
 #~ msgid "_Save Page as..."
 #~ msgstr "_Spara sida som..."
N 
 #~ msgid "Save the current page as"
 #~ msgstr "Spara den aktuella sidan som"
N 
 #~ msgid "_Close Page"
 #~ msgstr "S_täng sida"
N 
 #~ msgid "_Recent Pages"
 #~ msgstr "S_enaste sidor"
N 
 #~ msgid "Paste Encoded"
 #~ msgstr "Klistra _in kodat"
N 
 #~ msgid "Paste the clipboard, encoding html entities where needed"
 #~ msgstr ""
 #~ "Klistra in innehållet i urklipp, och koda html-enheter när det behövs"
N 
 #~ msgid "Goto Line..."
 #~ msgstr "Gå till rad..."
N 
 #~ msgid "Move the cursor to the specified line"
 #~ msgstr "Flytta markören till den angivna raden"
N 
 #~ msgid "Switch to the Editor view"
 #~ msgstr "Byt till redigerarvyn"
N 
 #~ msgid "Switch to the Preview view"
 #~ msgstr "Byt till förhandsgranskningsvyn"
N 
 #~ msgid "Switch to the Link view"
 #~ msgstr "Byt till länkvyn"
N 
 #~ msgid "View Side Panel"
 #~ msgstr "Visa sidopanel"
N 
 #~ msgid "Show/Hide the side panel"
 #~ msgstr "Visa/göm sidopanelen"
N 
 #~ msgid "View Messages"
 #~ msgstr "Visa meddelanden"
N 
 #~ msgid "Show/Hide the messages"
 #~ msgstr "Visa/göm meddelanden"
N 
 #~ msgid "_Checkout site"
 #~ msgstr "_Hämta webbplats"
N 
 #~ msgid "Obtain site from cvs"
 #~ msgstr "Hämta webbplats från cvs"
N 
 #~ msgid "_Update site"
 #~ msgstr "_Uppdatera webbplatsen"
N 
 #~ msgid "Update local copy of site"
 #~ msgstr "Uppdatera lokal kopia av webbplatsen"
N 
 #~ msgid "_Update page"
 #~ msgstr "_Uppdatera sida"
N 
 #~ msgid "Update local copy of page from CVS"
 #~ msgstr "Uppdatera lokal kopia av sidan från CVS"
N 
 #~ msgid "Add the site to the cvs repository"
 #~ msgstr "Lägg till webbplatsen till cvs"
N 
 #~ msgid "_Commit site..."
 #~ msgstr "_Skicka in webbplats..."
N 
 #~ msgid "Commit all changes made to site"
 #~ msgstr "Skicka in alla ändringar som har gjorts till webbplatsen"
N 
 #~ msgid "_Commit page..."
 #~ msgstr "_Skicka in sida..."
N 
 #~ msgid "Commit the current page"
 #~ msgstr "Skicka in aktuell fil"
N 
 #~ msgid "Loaded DTDs"
 #~ msgstr "Läste in DTD:er"
N 
 #~ msgid "DTDs supported by Screem"
 #~ msgstr "DTD:er som stöds av Screem"
N 
 #~ msgid "Site Template Editor"
 #~ msgstr "Redigerare för webbplatsmallar"
N 
 #~ msgid "Edit a Site Template"
 #~ msgstr "Redigera en webbplatsmall"
N 
 #~ msgid "_CVS"
 #~ msgstr "_CVS"
N 
 #~ msgid "_Site..."
 #~ msgstr "_Webbplats..."
N 
 #~ msgid "Alter site settings"
 #~ msgstr "Ändra webbplatsinställningar"
N 
 #~ msgid "Show the Tip of the Day"
 #~ msgstr "Visa Dagens tips"
N 
 #~ msgid "_Insert"
 #~ msgstr "_Infoga"
N 
 #~ msgid "_Tools"
 #~ msgstr "_Verktyg"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Invalid HTTP status line in status element at line %d of response:\n"
 #~ "Status line was: %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ogiltig HTTP-statusrad i statuselementet på rad %d av svaret:\n"
 #~ "Statusraden var: %s"
N 
 #~ msgid "document root"
 #~ msgstr "dokumentrot"
N 
 #~ msgid "unknown element"
 #~ msgstr "okänt element"
N 
 #~ msgid "unspecified"
 #~ msgstr "ospecifierat"
N 
 #~ msgid "XML is not valid (%s found in parent %s)"
 #~ msgstr "XML är inte giltigt (%s hittades i föräldern %s)"
N 
 #~ msgid "Unknown XML element `%s (in %s)'"
 #~ msgstr "Okänt XML-element \"%s (i %s)\""
N 
 #~ msgid "Server does not allow partial GETs."
 #~ msgstr "Servern tillåter inte ofullständiga GET."
N 
 #~ msgid "Could not write to file: %s"
 #~ msgstr "Kunde inte skriva till fil: %s"
N 
 #~ msgid "Could not read chunk size"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa delstorlek"
N 
 #~ msgid "Could not parse chunk size"
 #~ msgstr "Kunde inte tolka delstorlek"
N 
 #~ msgid "Could not read response body"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa svarstexten"
N 
 #~ msgid "Error reading chunked response body"
 #~ msgstr "Fel vid läsande av delsvarstext"
N 
 #~ msgid "%s: connection was closed by proxy server."
 #~ msgstr "%s: anslutningen stängdes av proxyservern."
N 
 #~ msgid "%s: connection was closed by server."
 #~ msgstr "%s: anslutningen stängdes av servern."
N 
 #~ msgid "%s: connection timed out."
 #~ msgstr "%s: anslutningens tidsgräns passerades."
N 
 #~ msgid "%s: socket error."
 #~ msgstr "%s: uttagsfel (socketfel)."
N 
 #~ msgid "Could not send request"
 #~ msgstr "Kunde inte skicka begäran"
N 
 #~ msgid "Error waiting for response"
 #~ msgstr "Fel vid väntan på svar"
N 
 #~ msgid "Could not send request body"
 #~ msgstr "Kunde inte skicka begäranstext"
N 
 #~ msgid "Could not read status line"
 #~ msgstr "kunde inte läsa statusrad"
N 
 #~ msgid "Could not parse response status line."
 #~ msgstr "Kunde inte tolka svarsstatusrad."
N 
 #~ msgid "Error reading response headers"
 #~ msgstr "Fel vid läsande av svarshuvuden"
N 
 #~ msgid "Error sending request body"
 #~ msgstr "Fel vid skickande av begäranstext"
N 
 #~ msgid "Could not negotiate SSL session"
 #~ msgstr "Kunde inte förhandla om SSL-session"
N 
 #~ msgid "Response header too long"
 #~ msgstr "Svarshuvudet är för långt"
N 
 #~ msgid "Malformed header line."
 #~ msgstr "Felaktig rad i huvud."
N 
 #~ msgid "Proxy server was not authenticated correctly."
 #~ msgstr "Proxyservern autentiserades inte korrekt."
N 
 #~ msgid "Server was not authenticated correctly."
 #~ msgstr "Servern autentiserades inte korrekt."
N 
 #~ msgid "Could not create SSL connection through proxy server"
 #~ msgstr "kunde inte skapa SSL-anslutning genom proxyserver"
N 
 #~ msgid "Could not connect to proxy server"
 #~ msgstr "Kunde inte ansluta till proxyserver"
N 
 #~ msgid "Could not connect to server"
 #~ msgstr "Kunde inte ansluta till server"
N 
 #~ msgid "Connection was closed by server"
 #~ msgstr "Anslutningen stängdes av servern"
N 
 #~ msgid "Line too long"
 #~ msgstr "Raden är för lång"
N 
 #~ msgid "Host not found"
 #~ msgstr "Värddatorn kunde inte hittas"
N 
 #~ msgid "Host not found (try again later?)"
 #~ msgstr "Värddatorn kunde inte hittas (försök igen senare?)"
N 
 #~ msgid "Host exists but has no address."
 #~ msgstr "Värddatorn finns men har ingen adress."
N 
 #~ msgid "Non-recoverable error in resolver library."
 #~ msgstr "Fatalt fel i uppslagningsbiblioteket."
N 
 #~ msgid "This application does not have SSL support."
 #~ msgstr "Detta program har inget stöd för SSL."
N 
 #~ msgid "Filling entropy pool"
 #~ msgstr "Fyller entropipool"
N 
 #~ msgid "Failed to find enough entropy on your system"
 #~ msgstr "Hittade inte tillräckligt med entropi på ditt system"
N 
 #~ msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
 #~ msgstr "SSL är avstängt på grund av entropibrist"
N 
 #~ msgid "Unable to get certificate from peer"
 #~ msgstr "Kunde inte hämta certifikat från peer"
N 
 #~ msgid "SSL connection using %s"
 #~ msgstr "SSL-anslutning med %s"
N 
 #~ msgid "[unable to calculate]"
 #~ msgstr "[kunde inte beräkna]"
N 
 #~ msgid "[invalid date]"
 #~ msgstr "[ogiltigt datum]"
N 
 #~ msgid "Server certificate is not yet valid"
 #~ msgstr "Servercertifikatet är ännu inte giltigt"
N 
 #~ msgid "Server certificate has expired"
 #~ msgstr "Servercertifikatet har gått ut"
N 
 #~ msgid "This certificate belongs to:"
 #~ msgstr "Detta certifikat tillhör:"
N 
 #~ msgid "This certificate was issued by:"
 #~ msgstr "Detta certifikat utfärdades av:"
N 
 #~ msgid "This certificate is valid"
 #~ msgstr "Detta certifikat är giltigt"
N 
 #~ msgid "  from %s"
 #~ msgstr "  från %s"
N 
 #~ msgid "   to %s"
 #~ msgstr "   till %s"
N 
 #~ msgid "Fingerprint: %s"
 #~ msgstr "Fingeravtryck: %s"
N 
 #~ msgid "SSL Certificate check"
 #~ msgstr "SSL-certifikatkontroll"
N 
 #~ msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
 #~ msgstr "(n)eka, godkänn (e)n gång, godkänn (a)lltid"
N 
 #~ msgid "roa"
 #~ msgstr "nea"
N 
 #~ msgid "(r)eject, accept (o)nce"
 #~ msgstr "(n)eka, godkänn (e)n gång"
N 
 #~ msgid "ro"
 #~ msgstr "ne"
N 
 #~ msgid "Exit "
 #~ msgstr "Avsluta "
N 
 #~ msgid "Warning: Couldn't save certificate"
 #~ msgstr "Varning: Kunde inte spara certifikat"
N 
 #~ msgid "Certificate saved"
 #~ msgstr "Certifikat sparat"
N 
 #~ msgid "Colour..."
 #~ msgstr "Färg..."
N 
 #~ msgid "_Insert/"
 #~ msgstr "_Infoga/"
N 
 #~ msgid "Colour Browser"
 #~ msgstr "Färgbläddrare"
N 
 #~ msgid "CaSSIUS"
 #~ msgstr "CaSSIUS"
N 
 #~ msgid "_Tools/"
 #~ msgstr "_Verktyg/"
N 
 #~ msgid "Entity..."
 #~ msgstr "Enhet..."
N 
 #~ msgid "Insert a special character entity"
 #~ msgstr "Infoga en specialteckensenhet"
N 
 #~ msgid "Form..."
 #~ msgstr "Formulär..."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "POST\n"
 #~ "GET\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "POST\n"
 #~ "GET\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "application/x-www-form-urlencoded\n"
 #~ "multipart/form-data\n"
 #~ "image/jpeg\n"
 #~ "image/gif\n"
 #~ "image/png\n"
 #~ "text/plain\n"
 #~ "text/html\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "\n"
 #~ "application/x-www-form-urlencoded\n"
 #~ "multipart/form-data\n"
 #~ "image/jpeg\n"
 #~ "image/gif\n"
 #~ "image/png\n"
 #~ "text/plain\n"
 #~ "text/html\n"
N 
 #~ msgid "Frames..."
 #~ msgstr "Ramar..."
N 
 #~ msgid "Define a frameset"
 #~ msgstr "Definera en ramstruktur"
N 
 #~ msgid "Screem: Frame Wizard"
 #~ msgstr "Screem: Ramguide"
N 
 #~ msgid "Styles"
 #~ msgstr "Stilar"
N 
 #~ msgid "Layout"
 #~ msgstr "Layout"
N 
 #~ msgid "Frame Settings"
 #~ msgstr "Raminställningar"
N 
 #~ msgid "src ="
 #~ msgstr "källa ="
N 
 #~ msgid "Select page to display in frame:"
 #~ msgstr "Välj sidan som ska visas i ramen:"
N 
 #~ msgid "Width ="
 #~ msgstr "Bredd ="
N 
 #~ msgid "Height ="
 #~ msgstr "Höjd ="
N 
 #~ msgid "noresize"
 #~ msgstr "ändraintestorlek"
N 
 #~ msgid "has border"
 #~ msgstr "har kant"
N 
 #~ msgid "Scrolling ="
 #~ msgstr "Rullning ="
N 
 #~ msgid "Yes"
 #~ msgstr "Ja"
N 
 #~ msgid "No"
 #~ msgstr "Nej"
N 
 #~ msgid "Auto"
 #~ msgstr "Automatisk"
N 
 #~ msgid "name ="
 #~ msgstr "namn ="
N 
 #~ msgid "Image Gallery"
 #~ msgstr "Bildgalleri"
N 
 #~ msgid "Gallery Wizard"
 #~ msgstr "Galleriguide"
N 
 #~ msgid "Rows:"
 #~ msgstr "Rader:"
N 
 #~ msgid "Image directory:"
 #~ msgstr "Bildkatalog:"
N 
 #~ msgid "Columns:"
 #~ msgstr "Kolumner:"
N 
 #~ msgid "Select Image Directory"
 #~ msgstr "Välj bildkatalog"
N 
 #~ msgid "Image..."
 #~ msgstr "Bild..."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "bottom\n"
 #~ "middle\n"
 #~ "top\n"
 #~ "left\n"
 #~ "center\n"
 #~ "abscenter\n"
 #~ "right\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "nederkant\n"
 #~ "mitt\n"
 #~ "överkant\n"
 #~ "vänster\n"
 #~ "centrering\n"
 #~ "absolut centrering\n"
 #~ "höger\n"
N 
 #~ msgid "Link..."
 #~ msgstr "Länk..."
N 
 #~ msgid "Mail Page"
 #~ msgstr "E-postsida"
N 
 #~ msgid "Mail Wizard"
 #~ msgstr "E-postguide"
N 
 #~ msgid "Subject:"
 #~ msgstr "Ämne:"
N 
 #~ msgid "bcc:"
 #~ msgstr "Osynlig kopia:"
N 
 #~ msgid "cc:"
 #~ msgstr "Kopia:"
N 
 #~ msgid "To:"
 #~ msgstr "Till:"
N 
 #~ msgid "Info: HTML shouldn't really be used for email"
 #~ msgstr "Info: HTML bör inte användas i e-post"
N 
 #~ msgid "SSI directive..."
 #~ msgstr "SSI-kommando..."
N 
 #~ msgid "Insert a Server-side Include"
 #~ msgstr "Infoga en serverinkludering"
N 
 #~ msgid "Filename: "
 #~ msgstr "Filnamn: "
N 
 #~ msgid "Value: "
 #~ msgstr "Värde: "
N 
 # jag antar att detta är etikett för "progress bar" 
 #~ msgid "Bytes"
 #~ msgstr "byte"
N 
 #~ msgid "Kb or Mb"
 #~ msgstr "kB eller MB"
N 
 #~ msgid "CGI"
 #~ msgstr "CGI"
N 
 #~ msgid "Shell"
 #~ msgstr "Skal"
N 
 #~ msgid "Variable: "
 #~ msgstr "Variabel: "
N 
 #~ msgid "Date (GMT)"
 #~ msgstr "Datum (GMT)"
N 
 #~ msgid "Date (Local)"
 #~ msgstr "Datum (lokalt)"
N 
 #~ msgid "Document Name"
 #~ msgstr "Dokumentnamn"
N 
 #~ msgid "Document URI"
 #~ msgstr "Dokument-URI"
N 
 #~ msgid "Last Modified"
 #~ msgstr "Senast ändrad"
N 
 #~ msgid "Table..."
 #~ msgstr "Tabell..."
N 
 #~ msgid ""
 #~ "The server did not authenticate itself correctly.\n"
 #~ "Report this error to your server administrator."
 #~ msgstr ""
 #~ "Servern autentiserade sig inte korrekt.\n"
 #~ "Rapportera detta fel till din serveradministratör."
N 
 #~ msgid "SSL support has not be compiled in."
 #~ msgstr "SSL-stöd har inte kompilerats in."
N 
 #~ msgid "Could not write to file: "
 #~ msgstr "Kunde inte skriva till fil: "
N 
 #~ msgid "Upload the site"
 #~ msgstr "Skicka webbplatsen"
N 
 #~ msgid "Upload Wizard"
 #~ msgstr "Skickningsguide"
N 
 #~ msgid "Empty"
 #~ msgstr "Tom"
N 
 #~ msgid "Already uploaded"
 #~ msgstr "Redan skickad"
N 
 #~ msgid "Screem:"
 #~ msgstr "Screem:"
N 
 #~ msgid "Legend:"
 #~ msgstr "Förklaring:"
N 
 #~ msgid "Zoom:"
 #~ msgstr "Zoomnivå:"
N 
 #~ msgid "Depth of Map:"
 #~ msgstr "Kartdjup:"
N 
 #~ msgid "Labels:"
 #~ msgstr "Etiketter:"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Broken Link checking\n"
 #~ "is currently broken and\n"
 #~ "does not actually perform\n"
 #~ "the check."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kontrollen av trasiga länkar\n"
 #~ "är för närvarande trasig och\n"
 #~ "utför egentligen inte\n"
 #~ "kontrollen."
N 
 #~ msgid "L: 0 C: 0"
 #~ msgstr "R: 0 K: 0"
N 
 #~ msgid "label36"
 #~ msgstr "label36"
N 
 #~ msgid "Flags"
 #~ msgstr "Alternativ"
N 
 #~ msgid "label18"
 #~ msgstr "label18"
N 
 #~ msgid "label19"
 #~ msgstr "label19"
N 
 #~ msgid "Browse"
 #~ msgstr "Bläddra"
N 
 #~ msgid "label132"
 #~ msgstr "label132"
N 
 #~ msgid "Struct"
 #~ msgstr "Strukt"
N 
 #~ msgid "The helper failed to complete successfully"
 #~ msgstr "Hjälpprogrammet kunde inte slutföra ordentligt"
N 
 #~ msgid "Exec Helpers"
 #~ msgstr "Körhjälpprogram"
N 
 #~ msgid "All Helpers"
 #~ msgstr "Alla hjälpprogram"
N 
 #~ msgid "Single Pages"
 #~ msgstr "Enstaka sidor"
N 
 #~ msgid "Log Message"
 #~ msgstr "Loggmeddelande"
N 
 #~ msgid "Extra CVS Flags"
 #~ msgstr "Extra CVS-flaggor"
N 
 #~ msgid "CVS Module"
 #~ msgstr "CVS-modul"
N 
 #~ msgid "CVS Root"
 #~ msgstr "CVS-rot"
N 
 #~ msgid "_Insert file..."
 #~ msgstr "_Infoga fil..."
N 
 #~ msgid "Insert file"
 #~ msgstr "Infoga fil"
N 
 #~ msgid "Perl Menu"
 #~ msgstr "Perlmeny"
N 
 #~ msgid "Java Menu"
 #~ msgstr "Javameny"
N 
 #~ msgid "Compile..."
 #~ msgstr "Kompilera..."
N 
 #~ msgid "Select Guile script to load"
 #~ msgstr "Välj Guile-skript som ska läsas in"
N 
 #~ msgid "Guile Scripts"
 #~ msgstr "Guile-skript"
N 
 #~ msgid "Wizards"
 #~ msgstr "Guider"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Checking for broken links (may take a while depending on your connection "
 #~ "speed)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kontrollerar trasiga länkar (kan ta ett tag beroende på din "
 #~ "uppkopplingshastighet)"
N 
 #~ msgid "Timeout checking: %s"
 #~ msgstr "Time-out vid kontroll: %s"
N 
 #~ msgid "Use the given glade file instead of the default"
 #~ msgstr "Använd den angivna glade-filen istället för standardalternativet"
N 
 #~ msgid "PATH"
 #~ msgstr "SÖKVÄG"
N 
 #~ msgid "Initialising gnome-vfs\n"
 #~ msgstr "Initierar gnome-vfs\n"
N 
 #~ msgid "Modules loaded\n"
 #~ msgstr "Inlästa moduler\n"
N 
 #~ msgid "Modules not supported\n"
 #~ msgstr "Moduler stöds inte\n"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Save site: %s\n"
 #~ "(%s)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Spara webbplats: %s\n"
 #~ "(%s)"
N 
 #~ msgid "screem_hints.txt"
 #~ msgstr "screem_hints_sv.txt"
N 
 #~ msgid "Select page to open"
 #~ msgstr "Välj sida att öppna"
N 
 #~ msgid "_File/_Recent Pages/"
 #~ msgstr "_Arkiv/Senas_te filer/"
N 
 #~ msgid ": has changed on disk"
 #~ msgstr ": har ändrats på disk"
N 
 #~ msgid "Revert"
 #~ msgstr "Återgå"
N 
 #~ msgid "No filename given."
 #~ msgstr "Inget filnamn angivet."
N 
 #~ msgid "Unable to rename file"
 #~ msgstr "Kan inte byta namn på fil"
N 
 #~ msgid "%s Wizard"
 #~ msgstr "%s-guide"
N 
 #~ msgid "Keys"
 #~ msgstr "Nycklar"
N 
 #~ msgid "Release Notes:"
 #~ msgstr "Versionsinformation:"
N 
 #~ msgid "Fixed some DTD loading/parsing bugs"
 #~ msgstr "Fixade en del programfel med inläsning/tolkning av DTD:er"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Change HTMLsymbol.ent to HTMLsymbols.ent as it should have been in the "
 #~ "first place"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ändrade HTMLsymbol.ent till HTMLsymbols.ent som det skulle varit från "
 #~ "första början"
N 
 #~ msgid "Now loads DTD catalog files mentioned inside other catalog files"
 #~ msgstr "Läser nu in DTD-katalogfiler som nämns inuti andra katalogfiler"
N 
 #~ msgid "Pages"
 #~ msgstr "Sidor"
N 
 #~ msgid "SCREEM (%s): Print Preview"
 #~ msgstr "SCREEM (%s): Förhandsgranska"
N 
 #~ msgid "Select filename for site template"
 #~ msgstr "Välj filnamn för webbplatsmall"
N 
 #~ msgid "Failed to create folder open icon"
 #~ msgstr "Misslyckades med att skapa ikon för mappöppning"
N 
 #~ msgid "Failed to create folder close icon"
 #~ msgstr "Misslyckades med att skapa ikon för mappstängning"
N 
 #~ msgid "Delete selected file"
 #~ msgstr "Ta bort markerad fil"
N 
 #~ msgid "Delete selected directory"
 #~ msgstr "Ta bort markerad katalog"
N 
 #~ msgid "perform CVS delete?"
 #~ msgstr "utför CVS-borttagning?"
N 
 #~ msgid "Old file"
 #~ msgstr "Gammal fil"
N 
 #~ msgid "New file"
 #~ msgstr "Ny fil"
N 
 #~ msgid "Old directory"
 #~ msgstr "Gammal katalog"
N 
 #~ msgid "New directory"
 #~ msgstr "Ny katalog"
N 
 #~ msgid "Rename file"
 #~ msgstr "Byt namn på fil"
N 
 #~ msgid "Rename directory"
 #~ msgstr "Byt namn på katalog"
N 
 #~ msgid "Rename in CVS?"
 #~ msgstr "Byt namn i CVS?"
N 
 #~ msgid "Save current site?"
 #~ msgstr "Spara aktuell webbplats?"
N 
 #~ msgid "Select directory to open as a site"
 #~ msgstr "Välj katalog att öppna som webbplats"
N 
 #~ msgid "_File/_Recent Sites/"
 #~ msgstr "_Arkiv/Senas_te filer/"
N 
 #~ msgid "Disabled"
 #~ msgstr "Deaktiverad"
N 
 #~ msgid "Press a key..."
 #~ msgstr "Tryck på en tangent..."
Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.