Re: anaconda (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-26 17:14:12

tis 2003-02-25 klockan 10.55 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: ../upgrade.py:292
> > N msgid ""
> > N "The following are directories which should instead be symbolic link, which "
> > N "will cause problems with the upgrade. Please return them to their original "
> > N "state as a symbolic link and restart the upgrade.\n"
> > N "\n"
> > N msgstr ""
> > N "Följande är kataloger som istället skulle vara symbolisk länk, och dessa "
> > N "kommer att orsaka problem vid uppgraderingen. Var vänlig och återställ dem "
> > N "till deras ursprungliga tillstånd och starta om uppgraderingen.\n"
> > N "\n"
> 
> "symboliska länkAR" i plural

Jaja. Fel i originalet. Orkar du rapportera?
Men jag ändrar översätningen sålänge.


> Eventuellt "borde" istället för "skulle".

Ok, ändrar.


> Andra "symbolic link" har du inte översatt alls.

Fixar. Samma där, borde vara plural i originalet.


> >  #: ../upgrade.py:359
> > N msgid ""
> > N "The installation program is unable to upgrade systems with a pre-rpm 4.x "
> > N "database. Please install the errata rpm packages for your release as "
> > N "described in the release notes and then run the upgrade procedure."
> > N msgstr ""
> > N "Installationsprogrammet kan inte uppgradera system med en databas som är "
> > N "tidigare än rpm 4.x. Installera errata-paketen för ditt släpp enligt "
> > N "beskrivningarna i utgåvenoteringarna och kör sedan "
> > N "paketuppdateringsproceduren."
> 
> Kan inte "release" få översättas med "utgåva"? "Release notes"
> översätts ju med "utgåvenoteringar".

Ok, jag ändrar. Har vi "release" i ordlistan?


> >  #: ../iw/account_gui.py:36 ../textw/userauth_text.py:72
> > N msgid ""
> > N "Requested password contains non-ascii characters which are not allowed for "
> > N "use in password."
> > N msgstr ""
> > N "Det begärda lösenordet innehåller tecken som inte är ascii och som inte är "
> > N "tillåtna för användning i lösenord."
> 
> Sådana tråkmånsar! :-)

Ja...


> >  #: ../iw/autopartition_gui.py:159 ../iw/partition_gui.py:1528
> > N msgid "Re_view (and modify if needed) the partitions created"
> > N msgstr "_Visa på nytt (och ändra om det behövs) de partitioner som skapas"
> 
> Du har kollat att det är "på nytt"? Jag har inte kört det, men efter
> en automatisk partitionering skulle det kunna vara valfritt om man
> över huvud taget tittade på partitioneringen.

Jag vet inte, men jag stryker "på nytt".


> >  #: ../iw/examine_gui.py:69
> > N msgid ""
> > N "Choose this option to install your system from scratch. Depending on how "
> > N "you choose to partition your system the existing data on your drives may or "
> > N "may not be preserved."
> > N msgstr ""
> > N "Välj detta alternativ för att installera ditt system från grunden. Beroende "
> > N "på hur du väljer att partitionera ditt system kommer befintlig data på dina "
> > N "hårddiskar att bevaras eller inte bevaras."
> 
> Jag tycker det blir naturligare på svenska om man vänder ordningen i
> sista meningen: Data på dina hårddiskar kommer eller kommer inte
> bevaras beroende på hur du väljer att partitionera ditt system.

Bra förslag. Har vänt på det nu, men lade till "befintlig": "Befintlig
data..."


> >  msgid ""
> >  "FAIL.\n"
> >  "\n"
> > N "The image which was just tested has errors. This could be due to a corrupt "
> > N "download or a bad disc. If applicable, please clean the disc and try "
> > N "again. If this test continues to fail you should not continue the install."
> >  msgstr ""
> >  "MISSLYCKADES.\n"
> >  "\n"
> > N "Avbilden som testades nyss innehåller fel. Detta kan bero på en felaktig "
> > N "hämtning eller en trasig skiva. Prova att göra rent skivan om möjligt och "
> > N "försök igen. Om detta test fortsätter att misslyckas bör du inte fortsätta "
> > N "installationen."
> 
> "If applicable" här tolkar jag mera som "om tillämpligt" än som "om
> möjligt". Alltså om det är en cd, och inte en NFS-fil, t.ex.

Äsch, plocka ut hårddisken och göra rent skivorna med lätt fuktad trasa
funkar väl? :-)
Jag ändrar.

Tack för kommentarerna!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.