Re: korrekturläsning av Qvers=E4ttning?= för bluefish

Författare: David Smeringe (david.smeringe_at_telia.com)
Datum: 2003-02-25 18:53:39

tis 2003-02-25 klockan 18.22 skrev Christian Rose:
> tis 2003-02-25 klockan 18.16 skrev David Smeringe:
> > > > > > #: ../src/menu.c:401
> > > > > > msgid "/Dialogs/Form/_Select..."
> > > > > > msgstr "/Dialoger/Formulär/Lista..."
> > > > > 
> > > > > Nädu... läs igen
> > > > 
> > > > Jag är inte helt redo att ge mig.. Det handlar om ett menyval för att
> > > > visa en dialogruta som låter en skapa en <select>-tagg. "Lista..."
> > > > kanske var lite väl.. (samtidigt som en html-select-tagg är just en
> > > > lista med val.) men "Välj...", hur låter det egentligen..? nån idé?
> > > 
> > > Vi brukar använda policyn att använda samma typ av språkbruk som
> > > författaren har valt att använda. Är det tekniskt uttryckt i engelskan
> > > använder vi teknisk svenska. Är det abstrakt, förklarande och utförlig
> > > engelska använder vi motsvarande svenska osv. Det är inte översättarens
> > > uppgift att enväldigt ändra språkbruket och stilen i meddelandena i sina
> > > översättningar, utan uppgiften är att översätta det som finns.
> > > 
> > > Tycker man att ett meddelande är dåligt formulerat i originalet är det
> > > just också originalet man ska försöka få ändrat. Då kommer det alla
> > > användare tillgodo, både de som inte använder översättning alls och de
> > > som använder andra översättningar. Och hjälper troligtvis också andra
> > > översättare. Få originalet ändrat gör man lämpligtvis med en buggrapport
> > > till författaren.
> > > 
> > > Här har författaren valt att ha taggnamnet som namn på posten, istället
> > > för ett kanske mer beskrivande "List" eller "Listbox". Då bör du
> > > respektera det i din översättning. Tycker du illa om det kan du sedan
> > > rapportera det till författaren, men det är inte din uppgift att ändra
> > > stilen i översättningen.
> > 
> > Ok. Tack. Med andra ord "_Välj...". 
> 
> Nä, det beror ju på sammanhanget. Jag tror att det är namnet på taggen
> som åsyftas och då bör ju "Select" troligtvis inte översättas alls
> eftersom taggen heter så.

aha. :) sant.

-- 
David Smeringe <david.smeringe@telia.com>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.