switchdesk (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 17:18:07

Här är uppdateringen av switchdesk. Ta gärna en titt. Filen finns även
på
http://www.menthos.com/po/redhat/switchdesk.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for switchdesk.
 # Copyright (C) 2001, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.6 2003/01/02 17:51:01 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: switchdesk\n"
G "POT-Creation-Date: 2001-02-05 22:36-0500\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-19 16:58+0200\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-01-02 10:30+1000\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-01-02 18:59+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
N 
 #: src/switchdesk-kde.cpp:141
N msgid ""
N "If you previously had your own custom\n"
N ".Xclients file, it will be restored from\n"
N "a backup."
N msgstr ""
N "Om du tidigare hade din egen anpassade\n"
N ".Xclients-fil kommer den att återställas\n"
N "från en säkerhetskopia."
N 
 #: src/switchdesk-kde.cpp:155
N msgid ""
N "You may not want your new settings to apply\n"
N "globally, but only to this current computer.\n"
N "(Your home directory may be NFS mounted, or\n"
N "you might be sitting at a slow computer, etc.)"
N msgstr ""
N "Du kanske inte vill att dina inställningar ska\n"
N "tillämpas globalt utan endast på den aktuella\n"
N "datorn. (Din hemkatalog kan vara NFS-monterad,\n"
N "eller så kan du sitta vid en långsam dator, osv.)"
N 
 #: src/switchdesk-kde.cpp:176 src/switchdesk-kde.cpp:178
N msgid "&OK"
N msgstr "&OK"
N 
 #: src/switchdesk-kde.cpp:184 src/switchdesk-kde.cpp:186
N msgid "&Cancel"
N msgstr "&Avbryt"

# Swedish messages for switchdesk.
# Copyright (C) 2001, 2003 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.6 2003/01/02 17:51:01 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: switchdesk\n"
"POT-Creation-Date: 2003-01-02 10:30+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-02 18:59+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(infoWin), 1);
#: src/switchdesk-gnome.c:103 src/switchdesk-gnome.c:234
#: src/switchdesk-kde.cpp:257
msgid "Desktop Switcher"
msgstr "Skrivbordsbytare"

#: src/switchdesk-gnome.c:116 src/switchdesk-kde.cpp:258
msgid ""
"Your desktop configuration has successfully been updated,\n"
"but you must restart the X Window System for the changes\n"
"to take effect."
msgstr ""
"Din skrivbordskonfiguration har uppdaterats utan problem,\n"
"men du måste starta om X Window-systemet för att ändringarna\n"
"ska börja gälla."

#: src/switchdesk-gnome.c:126
msgid "   OK   "
msgstr "   OK   "

#: src/switchdesk-gnome.c:259 src/switchdesk-kde.cpp:85
msgid "Current display is "
msgstr "Aktuell display är "

#: src/switchdesk-gnome.c:267 src/switchdesk-kde.cpp:94
msgid "Available Desktops"
msgstr "Tillgängliga skrivbord"

#: src/switchdesk-gnome.c:348 src/switchdesk-kde.cpp:140
msgid "Revert to user settings"
msgstr "Återgå till användarinställningar"

#: src/switchdesk-gnome.c:357 src/switchdesk-kde.cpp:154
msgid "Change only applies to current display"
msgstr "Ändringen gäller endast aktuell display"

#: src/switchdesk-gnome.c:364 src/switchdesk-kde.cpp:261
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: src/switchdesk-gnome.c:377
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: src/switchdesk-kde.cpp:141
msgid ""
"If you previously had your own custom\n"
".Xclients file, it will be restored from\n"
"a backup."
msgstr ""
"Om du tidigare hade din egen anpassade\n"
".Xclients-fil kommer den att återställas\n"
"från en säkerhetskopia."

#: src/switchdesk-kde.cpp:155
msgid ""
"You may not want your new settings to apply\n"
"globally, but only to this current computer.\n"
"(Your home directory may be NFS mounted, or\n"
"you might be sitting at a slow computer, etc.)"
msgstr ""
"Du kanske inte vill att dina inställningar ska\n"
"tillämpas globalt utan endast på den aktuella\n"
"datorn. (Din hemkatalog kan vara NFS-monterad,\n"
"eller så kan du sitta vid en långsam dator, osv.)"

#: src/switchdesk-kde.cpp:176 src/switchdesk-kde.cpp:178
msgid "&OK"
msgstr "&OK"

#: src/switchdesk-kde.cpp:184 src/switchdesk-kde.cpp:186
msgid "&Cancel"
msgstr "&Avbryt"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.