redhat-config-securitylevel (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-02-21 17:00:17

Här är uppdateringen av redhat-config-securitylevel. Ta gärna en titt.
Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-securitylevel.sv.po.


Christian


 # Swedish messages for redhat-config-securitylevel.
 # Copyright (C) 2002 Christian Rose
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.10 2003/01/30 05:12:36 bfox Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: redhat-config-securitylevel\n"
G "POT-Creation-Date: Wed Aug 7 01:01:15 2002\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-08-07 20:04+0200\n"
N "POT-Creation-Date: Thu Jan 30 00:23:55 2003\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-10-22 17:12+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.4\n"
 
 
G msgid "Other ports: (1029:tcp)"
G msgstr "Andra portar: (1029:tcp)"
 #: ../src/securitylevel.py:115
N msgid "Mail (SMTP)"
N msgstr "E-post (SMTP)"
 
 
G msgid ""
G "Invalid port given: %s. The proper format is 'port:protocol, port:"
G "protocol'. For example, '1234:udp, 3456:tcp'"
G msgstr ""
G "Ogiltig port angiven: %s. Det korrekta formatet är \"port:protokoll, port:"
G "protokoll\". Till exempel \"1234:udp, 3456:tcp\""
 #~ msgid "Other ports: (1029:tcp)"
 #~ msgstr "Andra portar: (1029:tcp)"
N 
 #~ msgid ""
 #~ "Invalid port given: %s. The proper format is 'port:protocol, port:"
 #~ "protocol'. For example, '1234:udp, 3456:tcp'"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ogiltig port angiven: %s. Det korrekta formatet är \"port:protokoll, port:"
 #~ "protokoll\". Till exempel \"1234:udp, 3456:tcp\""

# Swedish messages for redhat-config-securitylevel.
# Copyright (C) 2002 Christian Rose
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.10 2003/01/30 05:12:36 bfox Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-securitylevel\n"
"POT-Creation-Date: Thu Jan 30 00:23:55 2003\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-22 17:12+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.4\n"

#: ../src/securitylevel.py:32
msgid "Security Level"
msgstr "Säkerhetsnivå"

#: ../src/securitylevel.py:34 ../src/securitylevel.py:45
#: ../src/securitylevel.py:341
msgid "Security Level Configuration"
msgstr "Konfiguration av säkerhetsnivå"

#: ../src/securitylevel.py:35
msgid "Configure system security level"
msgstr "Konfigurera systemets säkerhetsnivå"

#: ../src/securitylevel.py:47
msgid "Please choose the security level for the system."
msgstr "Välj säkerhetsnivån för systemet."

#: ../src/securitylevel.py:50
msgid "Security Level:"
msgstr "Säkerhetsnivå:"

#: ../src/securitylevel.py:54
msgid "High"
msgstr "Hög"

#: ../src/securitylevel.py:55
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"

#: ../src/securitylevel.py:56
msgid "No firewall"
msgstr "Ingen brandvägg"

#: ../src/securitylevel.py:71
msgid "Use default firewall rules"
msgstr "Använd standardbrandväggsregler"

#: ../src/securitylevel.py:72
msgid "Customize"
msgstr "Anpassa"

#: ../src/securitylevel.py:74
msgid "Trusted devices:"
msgstr "Pålitliga enheter:"

#: ../src/securitylevel.py:81
msgid "Allow incoming:"
msgstr "Tillåt inkommande:"

#: ../src/securitylevel.py:115
msgid "Mail (SMTP)"
msgstr "E-post (SMTP)"

#: ../src/securitylevel.py:146
msgid ""
"Clicking the 'Yes' button will set the security level of the system and "
"override any existing firewall configuration. Are you sure that you want to "
"do this?"
msgstr ""
"Att klicka på \"Ja\"-knappen kommer att ställa in säkerhetsnivån och "
"åsidosätta alla befintliga brandväggskonfigurationer. Är du säker på att du "
"vill göra detta"

#~ msgid "Other ports: (1029:tcp)"
#~ msgstr "Andra portar: (1029:tcp)"

#~ msgid ""
#~ "Invalid port given: %s. The proper format is 'port:protocol, port:"
#~ "protocol'. For example, '1234:udp, 3456:tcp'"
#~ msgstr ""
#~ "Ogiltig port angiven: %s. Det korrekta formatet är \"port:protokoll, port:"
#~ "protokoll\". Till exempel \"1234:udp, 3456:tcp\""

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.