Re: gnome-control-center (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-28 22:02:56

sön 2003-01-26 klockan 21.41 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: capplets/accessibility/keyboard/gnome-accessibility-keyboard-properties.glade.h:7
> > N msgid "Beep when key is:"
> > N msgstr "Pip när tangenten är:"
> 
> Det beror lite på vad som följer, men jag gissar att det inte rör sig
> om en bestämd tangent, utan vilken som helst.  Då bör det vara "Pip
> när (en) tangent är:"

Jag tror det är "nertryckt" osv. Tror inte jag ändrar.


> >   #: capplets/keybindings/keybinding.desktop.in.h:1
> > G msgid "Associate keyboard shortcuts with panel actions"
> > G msgstr "Associera tangentborsgenvägar med panelåtgärder"
> > N msgid "Assign shortcut keys to commands"
> > N msgstr "Associera snabbtangenter med kommandon"
> 
> I övrigt verkar har du översatt "shortcut" med "genväg".  Men det
> kanske var avsiktligt, du kanske tyckte det blev klumpigt med
> "genvägstangenter"?

Ja.


> > N msgstr ""
> > N "Upplösning som används för att konvertera typsnittsstorlekar till "
> > N "bildpunktsstorlekar, i punkter per tum"
> > N 
> >   #: schemas/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:6
> > N msgid ""
> > N "The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
> > N "is set to \"rgba\". Possible values are: \"rgb\" - red on left, most common. "
> > N "\"bgr\" - blue on left. \"vrgb\" - red on top. \"vbgr\" - red on bottom."
> > N msgstr ""
> > N "Ordningen för underbildpunktselement på en LCD-skärm. Används endast då "
> > N "alntialiasing är satt till \"rgba\". Möjliga värden är: \"rgb\" - röd till "
> > N "vänster, vanligast. \"bgr\" - blå till vänster. \"vrgb\" - röd överst. \"vbgr"
> > N "\" - röd nederst."
> 
> "antialiasing" har ett "l" för mycket.

Fixat! Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.6.