Re: gnome-control-center (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-26 03:59:57

lör 2003-01-18 klockan 16.02 skrev Mattias Dahlberg:
> > N "This system does not seem to have the XKB extension.  The keyboard "
> > N "accessibility features will not operate without it."
> > N msgstr ""
> > N "Detta system verkar inte ha tillägget XKB. "
> > N "Tangentbordshjälpmedelsfunktionerna kommer inte att fungera utan det."
> 
> Förslag: "Funktionerna för tangentbordshjälpmedel fungerar inte utan det."

Jag ändrar. Tackar!


> > N msgid "_Enable keyboard accessibility features"
> > N msgstr "_Aktivera tangentbordshjälpmedelsfunktioner"
> 
> "Aktivera funktioner för tangentbordshjälpmedel", eller kanske till och med
> bara "Aktivera tangentbordshjälpmedel".

"Aktivera funktionerna för tangentbordstillgänglighet" blir det.


> >  #: capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties.c:269
> >  msgid "_Accessibility"
> > G msgstr "_Åtkomlighet"
> > N msgstr "_Tillgänglighet"
> 
> Ovan använde du "hjälpmedel".

"Tillgänglighet" är den etablerade termen. Jag ändrar alla förekomster.


> >  #: capplets/sound/sound.desktop.in.h:1
> > N msgid "Enable sound and associate sounds with events"
> > N msgstr "Använd ljud och associera ljud med händelser"
> 
> Eller "Aktivera ljud och...".

Ja, det ska det såklart vara. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.