gdm2 (GNOME2.2)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2003-01-22 22:51:40

>  #: config/gettextfoo.h:9
> N msgid ""
> N "I cannot start the X server (your graphical interface). It seems that the "
> N "pointer device (your mouse) is not set up correctly. Would you like to view "
> N "the X server output to diagnose the problem?"
> N msgstr ""
> N "Jag kan inte starta X-servern (ditt grafiska gränssnitt). Det verkar som om "
> N "din pekenhet (din mus) inte är korrekt konfigurerad. Vill du se utdatan från "
> N "X-servern för att analysera problemet?"

Svenskans "pekdon" är väl det som stilistiskt närmast motsvarar
"pointer device".

>  #: daemon/auth.c:55
>  #, c-format
> N msgid "%s: Could not write new authorization entry: %s"
> N msgstr "%s: Kunde inte skriva auktoriseringspost: %s"

"ny" inte översatt.

>  #: daemon/errorgui.c:133
>  #, c-format
> N msgid "%s could not be opened"
> N msgstr "%s: kunde inte öppnas"

Du har lagt till ett kolon.

>  #: daemon/gdm.c:372
>  #, c-format
> N msgid "%s: No remote greeter specified."
> N msgstr "%s: Ingen hälsare angiven."

"remote" inte översatt.

>  #: daemon/gdm.c:685
>  #, c-format
> N msgid "%s: Authdir %s has wrong permissions %o. Should be 0750. Aborting."
>  msgstr ""
> N "%s: Authdir %s har felaktiga rättigheter (%o). Ska vara 0750. Avbryter."

Varför lade du till parenteserna?

>  #: daemon/slave.c:2756
>  msgid ""
> N "GDM could not write to your authorization\n"
> N "file. This could mean that you are out of\n"
> N "disk space or that your home directory could\n"
> N "not be opened for writing. In any case, it\n"
> N "is not possible to log in. Please contact\n"
> N "your system administrator"
> N msgstr ""
> N "GDM kunde inte skriva till din konfigurations-\n"
> N "fil. Detta kan innebära att du har slut på\n"
> N "diskutrymme eller att din hemkatalog inte\n"
> N "kunde öppnas för skrivning. Hursomhelst går\n"
> N "det inte att logga in. Kontakta din system-\n"
> N "administratör"

Det är auktoriseringsfilen, inte konfigurationsfilen, som GDM inte kan
skriva.

>  #: daemon/slave.c:2848
> N msgid ""
> N "Your session only lasted less then\n"
> N "10 seconds. If you have not logged out\n"
> N "yourself, this could mean that there is\n"
> N "some installation problem or that you may\n"
> N "be out of diskspace. Try logging in with\n"
> N "one of the failsafe sessions to see if you\n"
> N "can fix this problem."
> N msgstr ""
> N "Din session varade mindre än 10 sekunder.\n"
> N "Om du inte loggade in själv kan detta\n"
> N "innebära att det finns ett problem med\n"
> N "installationen eller att du kan ha slut\n"
> N "på diskutrymme. Försök att logga in med\n"
> N "ett av de felsäkra sessionerna för att\n"
> N "se om du kan åtgärda detta problem."

Om du inte loggade UT själv ...

... EN av de felsäkra sessionerna ...

>  #: gui/gdmXnestchooser.c:493
> N msgid ""
> N "Indirect XDMCP is not enabled,\n"
> N "please ask your system administrator to enable it\n"
> N "in the GDM configurator program."
> N msgstr ""
> N "Indirekt XDMCP är inte aktiverat.Be din systemadministratör att aktivera "
> N "det\n"
> N "i GDM-konfigurationsprogrammet."

Du brukar klaga på mina dubbla blanksteg, men ETT blanksteg kan du väl
kosta på dig efter punkt? :-)

>  #: gui/gdmcomm.c:441
> N msgid "The allowed limit of flexible X servers reached."
> N msgstr "Det största tillåtna antalet X-servrar är uppnåt."

"flexible" inte översatt. Men det kanske var meningen för att du inte
visste hur det skulle översättas?

Hur som helst, jag brukar stava "uppnått" med två "t".

>  #. Note translate the A-M to the A-M you used in the group label
>  #: gui/gdmlanguages.c:85
> N msgid "A-M|English (Australian)"
> N msgstr "A-M|Engelska (australisk)"

"australiensisk" väl?

>  #: gui/gdmlogin.c:803 gui/greeter/greeter_system.c:52
> N msgid "Are you sure you want to reboot the machine?"
> N msgstr "Vill du verkligen starta om datorn?"
>  
>  #: gui/gdmlogin.c:815 gui/greeter/greeter_system.c:63
> N msgid "Are you sure you want to shut down the machine?"
> N msgstr "Är du säker på att du vill stänga ner datorn?"
>  
>  #: gui/gdmlogin.c:826 gui/greeter/greeter_system.c:73
> N msgid "Are you sure you want to suspend the machine?"
> N msgstr "Vill du verkligen försätta datorn i viloläge?"

Borde inte "Are you sure" översättas på samma sätt i dessa relaterade
meddelanden?

>  #: gui/gdmlogin.c:1327
>  #, c-format
> N msgid "%s session selected"
> N msgstr "Sessionen %s är vald"

%s blir "GNOME", "KDE" eller så här antar jag. Då tycker jag det blir
fel med bestämd form; det finns inte bara en GNOME-session, det finns
många. Jag föreslår

 %s-session är vald

>  #: gui/gdmlogin.c:1375 gui/greeter/greeter_session.c:244
> N msgid "gdm_login_session_init: Session script directory not found!"
> N msgstr ""
> N "gdm_login_session_init: Kunde inte hitta skriptkatalogen för sessioner!"

Det är väl inte direkt fel, men jag tycker det är bättre att associera
"skript" med sessionen, inte katalogen:

 Kunde inte hitta katalogen för sessionsskript

>  #: gui/gdmlogin.c:1527 gui/greeter/greeter_session.c:402
>  msgid ""
> N "This is a failsafe session that will log you into GNOME. No startup scripts "
> N "will be read and it is only to be used when you can't log in otherwise. "
> N "GNOME will use the 'Default' session."
>  msgstr ""
> N "Det här är en felsäker session som kommer att logga in dig i GNOME. Inga "
> N "uppstartsskript kommer att läsas och det bör endast användas om du inte kan "
> N "logga in på något annat sätt. GNOME kommer att använda standardsessionen."

... och DEN bör endast användas ...

Det handlar om sessionen.

>  #: gui/gdmlogin.c:1552 gui/greeter/greeter_session.c:428
>  msgid ""
> N "This is a failsafe session that will log you into a terminal. No startup "
> N "scripts will be read and it is only to be used when you can't log in "
> N "otherwise. To exit the terminal, type 'exit'."
>  msgstr ""
> N "Det här är en felsäker session som kommer att logga in dig i en terminal. "
> N "Inga uppstartsskript kommer att läsas och det bör endast användas om du inte "
> N "kan logga in på något annat sätt. För att avsluta terminalen skriver du "
> N "\"exit\"."

Motsvarande.

>  #: gui/gdmlogin.c:1657
> N msgid "Log in using the language that you have used last time you logged in"
> N msgstr "Logga in med det språk som du använde senast du loggade in"
>  
>  #: gui/gdmlogin.c:1672
> N msgid "Log in using the default system language"
> N msgstr "Använd systemets standardspråk vid inloggning"

Även den andra borde väl börja "Logga in med ..."

>  #: gui/gdmlogin.c:4084 gui/gdmlogin.c:4113 gui/greeter/greeter.c:556
>  #: gui/greeter/greeter.c:585
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "The greeter version (%s) does not match the daemon version.\n"
> N "You have probably just upgraded gdm.\n"
> N "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
> N msgstr ""
> N "Hälsarversionen (%s) passar inte med demonversionen.\n"
> N "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
> N "Starta om gdm-demonen eller datorn."
>  
>  #: gui/gdmlogin.c:4119 gui/gdmlogin.c:4163 gui/greeter/greeter.c:591
>  #: gui/greeter/greeter.c:636
> N msgid "Reboot"
> N msgstr "Starta om"
>  
>  #: gui/gdmlogin.c:4155 gui/greeter/greeter.c:628
>  #, c-format
>  msgid ""
> N "The greeter version (%s) does not match the daemon version (%s).\n"
> N "You have probably just upgraded gdm.\n"
> N "Please restart the gdm daemon or reboot the computer."
>  msgstr ""
> N "Hälsarversionen (%s) passar inte med demonversionen (%s).\n"
> N "Du har troligtvis nyss uppgraderat gdm.\n"
> N "Starta om gdm-demonen eller datorn."
>  
>  #: gui/gdmlogin.c:4161 gui/greeter/greeter.c:634
> N msgid "Restart"
> N msgstr "Starta om gdm"

Om de här hör ihop som de verkar göra, tycker jag "Reboot" bör
översättas med "Starta om datorn". Det är ju så du skrivit i det
långa meddelandet.

>  #: gui/gdmsetup-strings.c:58 gui/gdmsetup.glade.h:35
> N msgid "Retry _delay (seconds) :"
> N msgstr "För_dröjning (sekunder):"

Du säger inget om vad fördröjningen avser.

>  #: vicious-extensions/glade-helper.c:188
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "An error occured while loading the user interface\n"
> N "element %s%s from file %s.\n"
> N "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
> N "%s cannot continue and will exit now.\n"
> N "You should check your installation of %s or reinstall %s."
> N msgstr ""
> N "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
> N "användargränssnittselementet %s%s från filen %s.\n"
> N "Glade-gränssnittsbeskrivningen är trasig.\n"
> N "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
> N "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> N "installera om %s."

Glade-gränssnittsbeskrivningen är KANSKE trasig.

>  #: vicious-extensions/glade-helper.c:234
>  #, c-format
>  msgid ""
> N "An error occured while loading the user interface\n"
> N "element %s%s from file %s.\n"
> N "CList type widget should have %d columns.\n"
> N "Possibly the glade interface description was corrupted.\n"
> N "%s cannot continue and will exit now.\n"
> N "You should check your installation of %s or reinstall %s."
>  msgstr ""
> N "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
> N "användargränssnittselementet %s%s från filen %s.\n"
> N "CList-typwidgeten bör ha %d kolumner.\n"
> N "Glade-gränssnittsbeskrivningen är troligtvis trasig.\n"
> N "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
> N "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> N "installera om %s."

Jag tycker "kanske" passar bättre även här, istället för "troligtvis".

>  #: vicious-extensions/glade-helper.c:270
>  #, c-format
> N msgid ""
> N "An error occured while loading the user interface\n"
> N "from file %s.\n"
> N "Possibly the glade interface description was not found.\n"
> N "%s cannot continue and will exit now.\n"
> N "You should check your installation of %s or reinstall %s."
> N msgstr ""
> N "Ett fel uppstod vid inläsningen av\n"
> N "användargränssnittet från filen %s.\n"
> N "Glade-gränssnittsbeskrivningen kunde troligtvis inte\n"
> N "hittas.\n"
> N "%s kan inte fortsätta och kommer att avsluta nu.\n"
> N "Du bör kontrollera din installation av %s eller\n"
> N "installera om %s."

D:o.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.