Re: gdm2 (GNOME2.2)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-20 02:30:02

sön 2003-01-19 klockan 03.09 skrev Tomas Gradin:
> (vad gör du med dina tecken? :)

Hans brev var kodat i UTF-8 och också deklarerat som sådant. Problemet
är kanske i din e-postklient? Jag hade i alla fall inga problem att läsa
det (däremot ser jag att det som citeras i ditt brev är felkodat).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.