Re: Sample

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-01-14 13:29:38

tis 2003-01-14 klockan 13.23 skrev Olivia Resare:
> > Ja. Det är tråkigt att det inte finns spam- eller virusfiltrering på
> > denna lista.
> 
> Det kanske är dags att flytta listan för att slippa den här problematiken.
> Det känns helt onödigt.

Problemet är bara att adressen sv@li.org finns angiven på tusentals
ställen på nätet och i befintliga översättningar.
Möjligtvis skulle man kunna be li.org att tillhandahålla ett alias om
listan flyttar någon annanstans.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.