sketch-0.6.14pre1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-08 23:48:55

Christian Rose writes:
>   #: ../Script/spread.py:87
> N msgid "Spread Horizontal (center)"
> N msgstr "Sprid horisontellt (center)"

Med ledning av de omgivande meddelandena skulle jag snarare tro
"(centrera)".

>   #: ../Script/spread.py:181
> N msgid "Spread Vertical (center)"
> N msgstr "Sprid vertikalt (center)"

D:o

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.