Re: gettext-0.11.5 (99%, 1 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-08-08 11:48:15

Hej.

Ytterligare en liten ändring i gettext. Det sista %s i meddelandet expanderas
till sysdep_segment[%u], där %u är ordningsföljden på segmentet i filen.

Kommentera gärna.

	Jan D.

 # Swedish messages for gettext
 # Copyright © 1996, 1997, 1998, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1998, 2001, 2002.
 # Revision: 1.53
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: gettext 0.11.4\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-07-23 15:23+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-31 20:12+0200\n"
N "Project-Id-Version: gettext 0.11.5\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-08-06 16:01+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-08-08 11:43+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: src/read-mo.c:194
 #, c-format
G msgid "file \"%s\" contains a not NUL terminated sysdep segment"
G msgstr "filen \"%s\" innehåller ett \"sysdep_segment\" som inte avslutas med nolltecknet"
N msgid "file \"%s\" contains a not NUL terminated string, at %s"
N msgstr "filen \"%s\" innehåller en sträng som inte avslutas med nolltecknet vid %s"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.