man-db-2.3.90

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-07 22:45:54

Christian Rose writes:
> http://www.menthos.com/po/tp/man-db-2.3.90.sv.po.

Hördu, du har glömt säga till på listan att du tar hand om paketet!
Aja baja! :-)

(Eller är det jag som missat din anmälan? Hur som helst anmäler jag
till TP nu att du tar hand om man-db också.)

> #: lexgrog.l:433
> msgid ""

> "-f --filters        show guessed series of preprocessing filters.\n"

> "-f --filters        visa gissade serier med förbehandlingsfilter.\n"

Det är nog bara en serie. (Det heter "series" både i singular och
plural.) "visa gissad serie med ..."

> #: src/man.c:442
> msgid ""
> "-a, --all          find all matching manual pages.\n"
> "-a, --all          hitta alla manualsidor.\n"

Alla MATCHANDE står det.

> "-w, --where, --location   print physical location of man page(s).\n"
> "-w, --where, --location   skriv ut fysisk plats på manualsidorna.\n"

Här skulle jag använt "för" istället för "på" på svenska.

> "-l, --local-file      interpret `page' argument(s) as local filename(s).\n"
> "-l, --local-file      tolka \"sida\"-argument som lokala filnamn.\n"

Blir det inte bättre med "sid"-argument? Det står "sida" i
"användning"-raden, men jag tror knappast någon missförstår. Och
själva meddelandet blir mer läsbart.

> #: src/man.c:936
> msgid " ?ltline %lt?L/%L.:byte %bB?s/%s..?e (END):?pB %pB\\%.."
> msgstr " ?ltline %lt?L/%L.:byte %bB?s/%s..?e (END):?pB %pB\\%.."

Hmm, jag tror att det där är en less-prompt. I så fall kan man
översätta en del:

 msgstr " ?ltrad %lt?L/%L.:byte %bB?s/%s..?e (SLUT):?pB %pB\\%.."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.