Re: gtk+ (Suns ändringar, del 1)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-07 19:13:54

ons 2002-08-07 klockan 10.12 skrev Tomas Gradin:
> > > >  #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:148
> > > >  # SUN CHANGED MESSAGE
> > > >  msgid "Radio state"
> > > > G msgstr "Radiotillstånd"
> > > > N msgstr "Radioknappstillstånd"
> > > > 
> > > > Det här är inte vad originalet säger. Om något ska ändras är det
> > > > originalet.
> > > 
> > > Hmm, kanske t.ex. radioläge vore tydligare i detta fall?
> 
> > Egentligen är det originalet som tvetydigheten bottnar i. Det är allså
> > egentligen originalet som borde ändras.
> 
> Men vad i originalet hindrar dig att översätta det med t.ex. "radioläge"?

Att vi alltid annars översätter "state" med tillstånd. Därför skulle det
egentligen bli "radiotillstånd" här, men som du redan har noterat blir
det tvetydigt värre. Därför är det bättre och motiverat att istället
förtydliga.


> > Känner du för att lämna en felrapport på http://bugzilla.gnome.org/?
> 
> Beror på svaret på förra frågan.

Varsågod. Vad jag menade var att om originalet hade varit "radio button
state" hade det aldrig funnits tvetydighet, och det var det jag menade
att du kunde felrapportera.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.