Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-05 14:25:20

 > > Jag är högst tveksam till den motiveringen... kan du beskriva lite
 > > närmare hur dessa meddelanden används?
 > 
 > Det rör sig om listor av nyckelord--värde-par, ex.:
 > 
 >  Innehållet i foo
 >    foo: 1
 >    bar gazonk: 10 MHz
 >    baz foo: (ingen)
 > 
 > Eftersom det inte är fullständiga meningar behöver man inte
 > (och bör inte, anser jag) inleda varje rad med versal.

Jag instämmer!

 > > > > #: readelf.c:9465
 > > > > #, c-format
 > > > > msgid "%s: Failed to read file header\n"
 > > > > msgstr "%s: Misslyckades läsa filhuvud\n"
 > > > > 
 > > > > Jag brukar vilja ha det till att "misslyckades med att läsa..."
 > > > 
 > > > Jag tycker ofta det blir för babbligt.
 > > 
 > > Jag tycker som Göran. Man misslyckas oftast MED något. Dessutom är
 > > svenska grundformen "att läsa", precis som den är "to read" på engelska.
 > > Du kan inte bara stryka "att".
 > 
 > Nej, det är helt onödigt att stoppa in "med att" där, och
 > svenskan har tidigare inte används på det sättet, vad jag
 > kan se (konkordanssökning i SAOB).

Jag säger precis som jag sa för en månad sedan:

Det heter "att misslyckas med något", inte "att misslyckas något". Det är två 
olika verb:

att misslyckas (intransitivt)
att misslyckas med (transitivt)

Man kan misslyckas, och man kan misslyckas med något, men man kan inte
misslyckas något!

Något kan även misslyckas i något, men det är en annan historia: formuleringen
misslyckades i översättningen :-)

 > Det är faktiskt lite intressant med just orden 'lyckades'
 > och 'misslyckades'. Att något lyckades betyder att det fick
 > ett lyckligt tillstånd,

Du tänker på lycklig/misslycklig, 

 > och egentligen skulle man inte kunna
 > använda det som i t.ex. "jag lyckades mejla". Det kunde
 > man inte heller (för jättelänge sedan), utan man skrev
 > (eller skulle ha skrivit, om man haft mejl) "det lyckades
 > mig att mejla".

Eller varför inte "att maila lyckades mig". Vet du varför? Jo, för misslyckas
är ursprungligen passivt, och det går ju givetvis inte att ha ackusativobjekt
i en passiv sats. "Det lyckades mig" = subjekt-predikat-dativobjekt.

Så ska vi vara helt korrekta får det alltså bli så här:

"läsningen av filhuvudet misslyckades"

Presens particip var det här ja, förlåt Peter :)

Här glider "misslyckades" mot deponens snarare än passivum (jämför "jag slåss"
med "jag slås"). Och jo, det ska naturligtvis vara bestämd form av
"filhuvudet".

Alternativen är:

"misslyckades med att läsa filhuvudet"
"misslyckades med läsningen av filhuvudet"

Jag tycker den näst sista är bäst.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.