Re: gtk+ (Suns ändringar, del 1)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-05 12:03:56

 >  #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:741 gdk-pixbuf/io-pnm.c:960
 >  # SUN CHANGED MESSAGE
 >  msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
 > G msgstr "Råa PNM-format kräver precis ett blanktecken innan provdata"
 > N msgstr "Rent PNM-format kräver precis ett blanktecken innan provdata"
 > 
 > Samma kommentar som tidigare. Dessutom har man missat att "format" är
 > plural. Jag ändrar inte. Kommenterar inte "rå" fler gånger. 

Jag håller med, men jag skulle vilja föreslå "före provdata" i stället för 
"innan provdata". Innan är visserligen även en preposition, men jag tycker 
det gör sig bättre som konjunktion: "innan provdata läses" och liknande.

 >  #: gtk/gtkcellrenderer.c:104
 >  # SUN CHANGED MESSAGE
 >  msgid "Editable mode of the CellRenderer"
 > G msgstr "Redigerbart läge av CellRenderer"
 > N msgstr "Redigeringsläge för CellRenderer"
 > 
 > Här borde istället originalet ändras. Ändrar inte.

Jag föreslår att du byter till "för". Sen har den bestämda artikeln tappats 
bort, men det var kanske lika bra.

 >  #: gtk/gtkcellrenderertext.c:174
 >  # SUN CHANGED MESSAGE
 >  msgid "Text to render"
 > G msgstr "Text att rendera"
 > N msgstr "Text som ska renderas"
 > 
 > Ändrar inte. Varför?

Jag håller med Sun här, din version låter väldigt formell och stel :-)

Det lär ju vara futurum snarare än infinitiv.

 >  msgid "Whether the text can be modified by the user"
 > G msgstr "Huruvida texten kan ändras av användaren"
 > N msgstr "Om texten kan ändras av användaren"
 > 
 > "Om" är inte riktigt samma sak som "whether"... Kommer inte att påpeka
 > det fler gånger. 

Helt riktigt!

 >  #: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:533
 >  # SUN CHANGED MESSAGE
 >  msgid "Whether this tag affects text editability"
 > G msgstr "Huruvida denna tagg påverkar redigerbarheten"
 > N msgstr "Om denna tagg påverkar redigerbarheten för texten"
 > 
 > "...redigerbarheten för texten" ändrar jag till.

Men fy, har vi inte något bättre ord än "tagg"? Brukar vi inte säga etikett?

 >  #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:148
 >  # SUN CHANGED MESSAGE
 >  msgid "Radio state"
 > G msgstr "Radiotillstånd"
 > N msgstr "Radioknappstillstånd"
 > 
 > Det här är inte vad originalet säger. Om något ska ändras är det
 > originalet.

Hmm, kanske t.ex. radioläge vore tydligare i detta fall? Jag menar, jag har
förvisso ett radiotillstånd från PTS, men det är knappast ett sånt som avses
:-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.