Re: eog (Suns ändringar)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-02 12:09:49

>   #: libeog/image-view.c:1853
>   # SUN CHANGED MESSAGE
>   msgid "interpolation type"
>   G msgstr "typ av interpolation"
>   N msgstr "typ av interpolering"

Här är Suns alternativ bättre. Ändelserna "-ering" och "-ation" är visserligen
synonyma, men "-ering" är riktig svenska medan "-ation" är ganska ny import
från bl.a. franska och engelska.

De flesta säger t.ex. "kassering" snarare än "kassation".

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.