Re: sharutils-4.3.73 (98%, 6 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-07-19 20:58:10

Hej.

Här är en ny version.  Bara ändrade %d -> %s, men jag skickar den hit
för formens skull.

	Jan D.


Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.