Re: Display

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-11 23:15:27

tor 2002-07-11 klockan 22.43 skrev Mattias Dahlberg:
> > Mycket riktigt.  En "display" kan vara uppdelad på en eller flera
> > "screen".  Saxat från manualen för X:
> 
> Helt riktigt. Vad blir din slutsats? Ska ett program som detta (där du
> ändrar skärmupplösning och färgdjup) heta Displaykonfiguration?
> 
> Jag är ganska övertygad om att när Red Hat-killarna döpte programmet till
> "Display Configuration" tänkte de inte på hur termen display definieras i X.
> Men jag kan ha fel.

Precis därför tycker jag att du ska skicka en buggrapport om att du vill
ha det till "Monitor Settings", eftersom "display" kan vara något
abstrakt som nog inte avses här.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.