Re: Stäng ner

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-11 23:06:42

tor 2002-07-11 klockan 22.13 skrev Mattias Dahlberg:
> Jag ser att "stäng ner" används på flera ställen i Limbo. Utloggningsrutan i
> GNOME säger "Stäng ner", systemmenyn i GDM säger "Stäng ner datorn".
> Finns det någon speciell anledning, förutom att originalet antagligen är
> "shut down", att det står "stäng ner" i stället för "stäng av"?

Nej, det är precis därför.

"shut down"              <-> "stäng ner"
"shut off", "turn off"   <-> "stäng av"

Det finns en nyansskillnad. Man stänger *ner* (dvs inleder en successiv
avstängningsprocess av maskinen och dess tjänster på ett kontrollerat
sätt) så att man sedan kan stänga *av* (dvs slå från strömmen). Detta
meddelande förklarar detta ganska bra:

#: gui/gdmlogin.c:2961
msgid "Shut down your computer so that you may turn it off."
msgstr "Stäng ner datorn så att du kan slå av strömmen."


> (Noteras kan att det i varningsrutan som man får efter att ha valt
> "Stäng ner datorn" står "Är du säker på att du vill stänga av
> datorn?".)

Det där var en bugg. :) Originalet är här "shut down". Jag ändrar till
"stänga ner" i detta meddelande i gdm2 HEAD.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.