Re: fileutils-4.1.9

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-09 17:31:38

Tomas Gradin writes:
> 
> > > >  #: lib/file-type.c:69
> > > > N msgid "shared memory object"
> > > > N msgstr "delat-minnesobjekt"
> > > 
> > > Hmm. Är inte helt förtjust i denna.
> > > Kanske "delat minne-objekt" eller "delat minneobjekt" för att
> > > förtydliga?
> > 
> > "Delat minneobjekt" skulle syfta fel, även om det skulle betytt
> > ungefär samma sak. Men jag kan gå med på "delat minne-objekt".
> 
> shared memory = delat minne
> memory sharing = minnesdelning
> 
> Vad sägs om "minnesdelat objekt"? Annars skulle jag nog säga "objekt i delat 
> minne".

Jag inser nu att vi har något olika syn på vad för slags objekt vi
talar om. För mig *är* objektet ett "delat minne". För dig är det
ett (något) objekt som ligger *i* ett delat minne.

Det förklarar ju varför vi inte riktigt kommer överens om
översättningen. Med din syn på objektet skulle dina formuleringar
vara rimliga. Men det stämmer inte med hur man brukar tala om den här
slaget av objekt, åtminstone inte i min värld.

Vad kallar du själva objektet? Alltså det som är minnesdelat, och som
finns i ett delat minne?

> > > >  #: src/copy.c:1447 src/copy.c:1510 src/cp.c:339
> > > >  #, c-format
> > > > G msgid "preserving ownership for %s"
> > > > G msgstr "bevarar ägare av %s"
> > > > N msgid "failed to preserve ownership for %s"
> > > > N msgstr "misslyckades att bevara ägare av %s"
> > > 
> > > Kanske "misslyckades med...". Om du köper det så gäller det fler
> > > ställen.
> > 
> > För mig känns "med" helt överflödigt här. Såvida inte någon kan
> > övertyga mig med någon slags referens/förklaring som säger att det är
> > direkt fel grammatiskt så ändrar jag inte.
> 
> Det är direkt fel grammatiskt att säga "misslyckades att" :-)

Jag hade nog tänkt mig en referens mer i betydelsen hänvisning till
något bokverk. :-)

> Det heter "att misslyckas med något", inte "att misslyckas något". Det är två 
> olika verb du blandar ihop:

Jag håller delvis med. Det heter inte "att misslyckas något".
Däremot heter det både "misslyckas med något" eller "misslyckas att
något". Som egen referens vill jag ange Nationalencyklopedins ordbok
där de under "konstruktion" anger:


  ~ (med ngt el. att+inf)

("med", "ngt" och "att" är kursiva, "inf" är i kapitäler)

> > > > N msgid "fork system call failed"
> > > > N msgstr "systemanrop fork misslyckades"
> > > 
> > > systemanropET tycker jag
> > 
> > :-) Du kan få som du vill i det här fallet, det kan behöva påpekas
> > vad fork är här.
> 
> "Kan inte gaffla"? :)

:-)

> > > > N msgid "cannot lstat `.' in %s"
> > > > N msgstr "kan inte ta status på \".\" i %s"
> > > 
> > > länkstatus kanske?
> > 
> > Det är i och för sig en vettig översättning, men man kommer ännu
> > längre ifrån systemanropsnamnet som används i orginalet. Jag är lite
> > tveksam, men ändrar nog inte.
> 
> "Kan inte göra lstat på..."?

Eftersom du är så mån om att det precisa systemanropet skall framgå
gör jag som jag gjort i ett liknande meddelande och skriver

 kan inte ta status (lstat) på \".\" i %s

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.