Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-26 15:33:27

On Wed, 26 Jun 2002, Tomas Gradin wrote:
> >  #: arscan.c:842
> >  #, c-format
> >  msgid " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
> >  G msgstr " uid = %d, gid = %d, rättighet = 0%o.\n"
> >  N msgstr " uid = %d, gid = %d, mod = 0%o.\n"
>
> > "rättighet" kanske passar bättre... vet inte riktigt.
>
> Hmmm, den är svår. Dessa flaggor anger ju inte bara rättigheter utan även
> annat. Vi kanske skulle kalla det flaggor? Jag tror jag säger det själv när
> jag pratar om det, hur gör ni andra?

Det kanske funkar bättre.


> >  #: file.c:715
> >  msgid "# Commands currently running (THIS IS A BUG)."
> >  G msgstr "# Kommandon som kör för tillfället (DETTA ÄR ETT FEL)."
> >  N msgstr "# Kommandokörning pågår (DETTA ÄR ETT FEL)."
>
> >  #: file.c:718
> >  msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
> >  G msgstr "# Beroendekommandon som kör (DETTA ÄR ETT FEL)."
> >  N msgstr "# Beroendekommandon körs (DETTA ÄR ETT FEL)."
>
> > Hmmm. Jag tycker det låter som att man listar vilka kommandon som
> > körs. I så fall röstar jag på mitt förslag.
>
> Koden ser ut så här:
[...]
> Så jag tror jag behåller min variant, det kommer alltså ingen lista.

Okej.


> >  #: getopt.c:699
> >  #, c-format
> >  msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
> >  G msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"
> >  N msgstr "%s: flaggan \"--%s\" accepterar inte några argument\n"
>
> > Jag tror vi har en standardöversättning på detta som är mer i stil med
> > vad jag skrev.
>
> I så fall får det bli:
>
> msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inte något argument\n"
>
> Jag tycker precedensen (hehe) blir lite konstig, jag tolkar det intuitivt så
> här:
>
> X tillåter (inget argument) = X accepterar att inget argument anges!
> X (tillåter inte) något argument = X accepterar inte att ett argument anges!
>
> "Inget" ser jag som en bestämning till det som står efter, medan "inte"
> rimligtvis hör ihop med verbet.

Det *kan* tolkas så, men det behöver inte. Men eftersom det är en
standardöversättning så tycker jag att det är bra om det diskuteras
grundligt innan rekommendationen ändras.


> Jag tror Wellander håller med mig, men jag ska kolla för säkerhets skull.
> Återkommer!

Okej.


> >  #: job.c:453
> >  msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
> >  G msgstr "*** Väntar på oavslutade jobb..."
> >  N msgstr "*** Inväntar oavslutade uppdrag...."
>
> > Hmm, brukar man inte kalla det "jobb" på svenska också i dessa
> > sammanhang?
>
> Jag tyckte uppdrag lät bra, men vad tycker ni andra?

Oavsett vad du tycker så tycker jag det är fint att bara använda tre
punkter på slutet på svenska. :)


> >  #: job.c:1978
> >  #, c-format
> >  msgid "Redirected input from %s\n"
> >  G msgstr "Omdirigerade indata från %s\n"
> >  N msgstr "Inkanal omledd till %s\n"
>
> > Hmm. Jag tycker mitt förslag är bättre i detta fall. :)
>
> Jag har som sagt ändrat den till:
>
> msgstr "Inkanal omdirigerad till %s\n"

Okej.


> >  #: main.c:318
> >  msgid "Don't actually run any commands; just print them"
> >  G msgstr "Kör inte några kommandon; skriv bara ut dem"
> >  N msgstr "Kör inte några kommandon i verkligheten, skriv bara ut dem"
>
> > Man kanske inte behöver ha med "i verkligheten" här.
>
> Har ändrat till:
>
> msgstr "Kör inte kommandona - skriv bara ut dem"

Här tycker jag du kan använda komma och inte tankstreck (som egentligen är
ett bindestreck här). Jag misstänker att det också passar bättre med hur
de andra meddelandena är skrivna.


> >  #: main.c:355
> >  msgid "Consider FILE to be infinitely new"
> >  G msgstr "Betrakta FIL som oändligt ny"
> >  N msgstr "Betrakta FIL som obegränsat ny"
>
> > Jag tycker "oändligt ny" passar bättre.
>
> Vad betyder "oändligt ny" egentligen? Tillverkad vid slutet av universum? Det
> skulle i så fall hellre stå "infinitesimalt ny", men det begriper ju ingen.

Jag tycker samma problematik enkelt kan appliceras på "obegränsat ny". :)


> Vad sägs om:
>
> msgstr "Antag att FIL är hur ny som helst"

Kanske "Betrakta FIL som hur ny som helst". Det går enkelt att kolla hur
ny filen är så det låter dumt med ett antagande när det mer är ett
medvetet val att betrakta filen på.


> >  #: misc.c:676
> >  msgid "Initialized"
> >  G msgstr "Initiera"
> >  N msgstr "Inledd"
>
> > Kanske "initierad"?
>
> Det är loggningen som åsyftas, och "loggning initierad" låter lite märkligt
> tycker jag.

Okej.


> >  #. There's no need to be ivory-tower about this: check for
> >  #. one of the most common bugs found in makefiles...
> >  #: read.c:874
> >  #, c-format
> >  msgid "missing separator%s"
> >  G msgstr "Har avskiljare"
> >  N msgstr "separator%s saknas"
>
> > Ick. Är det här ett plural-s-hack? Felrapportera!
>
> Nä, det var ännu listigare:
>
>  fatal (&fileinfo, _("missing separator%s"),
>   !strneq(lb.buffer, "    ", 8) ? ""
>   : _(" (did you mean TAB instead of 8 spaces?)"));
>
> så min översättning måste förstås bli:
>
> msgstr "separator saknas%s"
> msgstr " (var avsikten TAB i stället för 8 mellanslag?)"

Öh. Kunde inte delat upp det här i två meddelanden? Det är ju inte precis
självklart vad de stoppar in här, och meddelandemässigt behöver ju inte
det ena stoppas in i det andra. Jag skulle felrapporterat.


> >  #: rule.c:683
> >  msgid " terminal."
> >  N msgstr " slutregler."
>
> > Hur används detta?
>
> Det hänger ihop:
>
> #: rule.c:674
> #, c-format
> msgid "\n# %u implicit rules, %u"
> msgstr "\n# %u implicita regler, %u"
>
> #: rule.c:683
> msgid " terminal."
> msgstr " slutregler."
>
>    printf (_("\n# %u implicit rules, %u"), rules, terminal);
> #ifndef NO_FLOAT
>    printf (" (%.1f%%)", (double) terminal / (double) rules * 100.0);
> #else
>    {
>     int f = (terminal * 1000 + 5) / rules;
>     printf (" (%d.%d%%)", f/10, f%10);
>    }
> #endif
>    puts (_(" terminal."));
>
> "Terminal" är alltså ett adjektiv, det skulle lika gärna ha kunnat stå
> "terminal rules" i originalet.

Urrk! Denna horribla styckning av meningen hoppas jag att du redan har
felrapporterat.


> > Är signalerna inte åtgärder? I så fall tycker jag mina förslag är
> > bättre.
>
> Jag har använt listan på projektets sidor :-)

Okej. Jag borde läsa på signalnamnsöversättningarna lite oftare. ;)


> >  #: signame.c:149
> >  msgid "Broken pipe"
> >  G msgstr "Brutet rör."
> >  N msgstr "Ledningsbrott"
>
> > Brukar vi inte säga "brutet rör"?
>
> Hmmm, "pipe" = "ledning". Rör heter "tube" på engelska, inte "pipe".
>
> Jämför "water pipe" = "vattenledning".
>
> Om du sätter ihop ett flertal "tube" så får du en "pipe", och om du sätter
> ihop en massa rör så får du en ledning.

Å andra sidan så har ju "brutet rör" använts tidigare i andra
översättningar och man kan kanske förvänta sig att användare känner igen
den terminologin.


> >  #: signame.c:196
> >  msgid "Profiling timer expired"
> >  G msgstr ""
> >  N msgstr "Profilerings-tidur utlöpte"
>
> > Varför bindestreck?
>
> För att passa med "virtuellt tidur", fast det ser man ju inte när signalen
> skrivs ut, så jag ändrar till:
>
> msgstr "Profileringstidur löpte ut"

Mycket bättre.


> >  #: signame.c:205
> >  msgid "Continued"
> >  G msgstr "Fortsätt"
> >  N msgstr "Fortsatte"
>
> > Kanske "Fortsatt"?
>
> Men fortsatt är inget adjektiv utan ett adverb (eller verb i supinum), så det
> passar inte riktigt.

Okej.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.