Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Datum: 2002-06-24 19:24:26

On Mon, Jun 24, 2002 at 06:31:53PM +0200, Tomas Gradin wrote:

> #: ar.c:141
> msgid "touch archive member is not available on VMS"
> msgstr "omdatering av arkivmedlem är inte tillgängligt i VMS"
> 
> #: ar.c:173
> #, c-format
> msgid "touch: Archive `%s' does not exist"
> msgstr "omdatera: Arkivet \"%s\" finns inte"
> 
> #: ar.c:176
> #, c-format
> msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
> msgstr "omdatera: \"%s\" är inte något giltigt arkiv"
> 
> #: ar.c:183
> #, c-format
> msgid "touch: Member `%s' does not exist in `%s'"
> msgstr "omdatera: medlemmen \"%s\" finns inte i \"%s\""
> 
> #: ar.c:190
> #, c-format
> msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on `%s'"
> msgstr "omdatera: Felaktig returkod från ar_member_touch på \"%s\""

Det är inte så att det handlar om programmet "touch" då? Eller en
ersättare av det? "omdatera" tycker jag låter krystat.

> #: arscan.c:839
> msgid " (name might be truncated)"
> msgstr " (namnet kan bli avkortat)"

Eller trunkerat?

> #: dir.c:964 dir.c:984
> msgid "No"
> msgstr "Inga"
> 
> #: dir.c:967 dir.c:987
> msgid " files, "
> msgstr " filer, "
> 
> #: dir.c:969 dir.c:989
> msgid "no"
> msgstr "inga"
> 
> #: dir.c:972
> msgid " impossibilities"
> msgstr " omöjligheter"
> 
> #: dir.c:976
> msgid " so far."
> msgstr " hittills."
> 
> #: dir.c:992
> #, c-format
> msgid " impossibilities in %u directories.\n"
> msgstr " omöjligheter i %u kataloger.\n"

Isch, det här är ju inte lyckat. Det funkar ju på svenska som har så pass
lik ordföljd som engelska, men på andra språk kan det väl bli problem? Det
här tycker jag ska felrapporteras.

> #: file.c:303
> #, c-format
> msgid "Commands were specified for file `%s' at %s:%lu,"
> msgstr "Kommandon angavs för filen \"%s\" på %s:%lu,"

Eller "filen foo vid bar:42"?

> #: file.c:309
> #, c-format
> msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
> msgstr "Kommandon för filen \"%s\" hittades genom sökning med implicit regel,"
> 
> #: file.c:313
> #, c-format
> msgid "but `%s' is now considered the same file as `%s'."
> msgstr "men \"%s\" anses nu vara samma fil som \"%s\"."

Här är det också en mening som är uppdelad på flera meddelanden.

> #: file.c:317
> #, c-format
> msgid "Commands for `%s' will be ignored in favor of those for `%s'."
> msgstr "Kommer att bortse från kommandon för \"%s\" till förmån för dem som gäller \"%s\"."

Eller kanske en mer originallik ordföljd:
"Kommandon för \"%s\" kommer att ignoreras till förmån för dem för
\"%s\"."

> #: file.c:727
> msgid "# Successfully updated."
> msgstr "# Förnyelsen lyckades."

Eller "Uppdateringen lyckades"?

> #: file.c:731
> msgid "# Needs to be updated (-q is set)."
> msgstr "# Behöver förnyas (-q har angivits)."

Samma här, jag tycker "uppdateras" istället för "förnyas".

> #: file.c:734
> msgid "# Failed to be updated."
> msgstr "# Förnyelsen misslyckades."

D:o.

> #: file.c:789
> #, c-format
> msgid "\n# %u files in %u hash buckets.\n"
> msgstr "\n# %u filer i %u fördelningsbehållare.\n"

Eh, fördelningsbehållare hade jag inte begripit. Finns det verkligen inte
någon bättre översättning av den tekniska termen "hash bucket"?

> #: file.c:791
> #, c-format
> msgid "# average %.3f files per bucket, max %u files in one bucket.\n"
> msgstr "# i genomsnitt %.3f filer per behållare, högst %u filer i samma behållare.\n"

D:o.

> #: job.c:316
> msgid "Warning: Empty redirection\n"
> msgstr "Varning: Tom omledning\n"

"omdirigering" tror jag vi kallar det.

> #: job.c:1905
> #, c-format
> msgid "BUILTIN CD %s\n"
> msgstr "INBYGGT CD %s\n"
> 
> #: job.c:1923
> #, c-format
> msgid "BUILTIN RM %s\n"
> msgstr "INBYGGT RM %s\n"

Inte "INBYGGD" då?


Det var vad jag han kika på hittills, ska se om jag hinner titta närmare
på andra halvan också.

Kul att ha dig tillbaks! (Säger jag som inte varit med så länge... ;))


/M

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.