Re: printconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 09:55:58

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: printconf igen"
  ons 2002-05-01 klockan 20.40 skrev Jens Arvidsson:
  > > N "Konfigurera servern och kön till din fjärr-lpd-server. Om ingen kö anges "
  > > N "kommer du att använda standardkön på fjärrservern. Välj strikt RFC1179-"
  > > N "kompabilitet om du har problem med en äldre lpd-server."
  > 
  > "Kompatibilitet".
  
  Uj. Ett av de ord som jag alltid stavar fel till...
  Tack!
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.