Re: komplettering av balsa och dia (iso-8859-1)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-04-24 18:24:45

 • Nästa brev: Bo Rosén: "Evolution och W"
  On Wed, 24 Apr 2002, Patrik Wallstrom wrote:
  > http://www.blipp.com/gnome/balsa.diff
  
   #: libinit_balsa/balsa-druid-page-directory.c:351
   #, c-format
   msgid ""
   "Problem Creating Mailboxes\n"
   "%s"
  G msgstr "Problem med att skapa brevlådor"
  N msgstr "Problem med att skapa brevlådor\n"
  
  Hmm, den här verkar sakna "%s" på andra raden.
  
  
   #: libinit_balsa/balsa-druid-page-user.c:203
   #, c-format
   msgid ""
   "Local Mail Problem\n"
   "%s"
  G msgstr "Problem med lokal e-post"
  N msgstr "Problem med lokal e-post\n"
  
  Denna likaså.
  
  
   #: libinit_balsa/helper.c:79
   #, c-format
   msgid "Error loading %s: %s\n"
  G msgstr "Fel vid diskussion med %s (%s)"
  N msgstr "Fel vid läsning av %s: %s\n"
  
  Kanske "Fel vid inläsning av..."
  
  
   #: src/pref-manager.c:2142
   msgid "Expand mailbox tree on open"
  G msgstr ""
  N msgstr "Expandera brevlådeträdet vid öppning"
  
  Kanske "fäll ut"? Smaksak.
  
  
   #: src/spell-check.c:510
   msgid "Spell check"
  G msgstr "Kör en stavningskontroll"
  N msgstr "Stavningskontroll"
  
  Kanske ska vara "stavningskontrollera", beror på sammanhanget.
  Sådana här saker kan vara svåra att gissa sig till, det brukar vara så att
  man får studera gränssnittet eller ännu hellre koden, en referens till
  kodraden följer ju med varje meddelande. Hur man hämtar ut gnome-kod från
  anonym cvs står beskrivet på http://developer.gnome.org/tools/cvs.html.
  
  Fenomenalt jobbat, du har inte bara uppdaterat utan även hittat många
  gamla fel... :)
  
  
  > http://www.blipp.com/gnome/dia.diff
  
  
   #: app/diaconv.c:170
   #, c-format
   msgid ""
   "%s error: must specify only one of -t or -o.\n"
   "Run '%s --help' to see a full list of available command line
  options.\n"
   msgstr ""
  G "Fel vid flaggan %s: %s.\n"
  N "%s fel: kan endast ange en av -t eller -o\n"
                        ^
  punkt där
  
  
   #: app/diaconv.c:179
   #, c-format
   msgid "%s error: no input file."
  G msgstr "%s-fel: behöver en giltig indatafil %s\n"
  N msgstr "%s fel: ingen indatafil."
  
  Vad blir %s? Beroende på vad det blir kanske det ska vara "%s-fel".
  
  
   #: app/diaconv.c:232
   #, c-format
   msgid "%s error: only one input file expected."
  G msgstr "%s-fel: behöver en giltig indatafil %s\n"
  N msgstr "%s fel: endast en indatafil förväntad."
  
  Samma här.
  
  
   #: app/diaconv.c:245
   #, c-format
   msgid "%s error: popt library not available on this system"
  G msgstr ""
  N msgstr "%s fel: popt-biblioteket är inte installerat på den här datorn"
  
  Kanske %s-fel här också. Jag tycker man kan använda "på detta system" på
  svenska också, men det är såklart smaksak.
  
  
   #: app/diagram_tree_menu.c:84
   msgid "/_Hide this type"
  G msgstr ""
  N msgstr "/_Göm den här typen"
  
  Det var någon som för en tid sedan på listan kom med synpunkten att "dölj"
  är mycket bättre än "göm" i sådana här sammanhang. Jag har sedan dess
  ändrat alla "göm" till "dölj", du vill kanske fundera på om du vill göra
  samma sak.
  
  
   #, c-format
   msgid ""
   "Could not open `%s'\n"
   "`%s'"
  G msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""
  N msgstr "Kunde inte öppna \"%s\"\n"
  
  Saknas kanske den andra raden med "%s"? Ser så ut, men det kan ju också
  vara podiff som är buggigt (vilket inte är en nyhet).
  
  
   msgid "Unidirectional"
  G msgstr "Riktning:"
  N msgstr "Enkelriktad:"
  
  Kanske inget kolon på slutet.
  
  
   #: objects/EML/interaction-ortho.c:286 objects/EML/interaction.c:451
   msgid "Bidirectional"
  G msgstr "Riktning:"
  N msgstr "Dubbelriktad:"
  
  Samma här.
  
  
   #: objects/EML/process_dialog.c:882
   msgid "Interface functions"
  G msgstr "Användarfunktion"
  N msgstr "Gränssnittsfunktion"
  
  Plural?
  
  
   #: objects/EML/process_dialog.c:908 objects/EML/process_dialog.c:1304
   msgid "Function name:"
  G msgstr "Funktionshuvud"
  N msgstr "Funktionsnamn"
  
  Kolon på slutet?
  
  
   #: objects/EML/process_dialog.c:1132
   msgid "Interface messages"
  G msgstr "Ta emot meddelande"
  N msgstr "Gränssnittsmeddelande"
  
  Plural?
  
  
   #: plug-ins/metapost/metapost.c:34
   msgid "TeX Metapost export filter"
  G msgstr "Exportfilter till TeX Pstricks"
  N msgstr "TeX Metapost exportfilter"
  
  Det blir ganska likt en särskrivning. Jag föreslår "TeX
  Metapost-exportfilter" eller en omskrivning av den typ som den gamla
  översättningen hade.
  
  
   #: plug-ins/xfig/xfig-export.c:369
   msgid "No more user-definable colors - using black"
  G msgstr ""
  N msgstr "Slut på användar-definierbara färger - använder svart"
  
  "användardefinierbara" är ett ord och behöver inget bindestreck.
  
  
  Mycket bra jobbat!
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.