Re: komplettering av balsa och dia (iso-8859-1)

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-04-24 12:50:29

 • Nästa brev: Patrik Wallstrom: "Re: komplettering av balsa och dia (iso-8859-1)"
  Här är två kommentarer till dia:
  
  >  #: objects/EML/interaction-ortho.c:285 objects/EML/interaction.c:450
  >  msgid "Unidirectional"
  > G msgstr "Riktning:"
  > N msgstr "Endirektionell"
  >  
  >  #: objects/EML/interaction-ortho.c:286 objects/EML/interaction.c:451
  >  msgid "Bidirectional"
  > G msgstr "Riktning:"
  > N msgstr "Bidirektionell"
  
  För mig låter 'enkelriktad' och 'dubbelriktad' enklare, om det
  handlar om relationer. Det finns i så fall en 'bidirektionell'
  till senare i filen.
  
  >  #: objects/sybase/sybase.c:44
  >  msgid "Sybase replication domain diagram objects"
  > G msgstr "Objekt för att skapa Sybase-replikationsdomändiagram med"
  > N msgstr "Sybase replication domain diagram-object"
  
  Ska månne '-object' vara på svenska (objekt)?
  
  
  -- 
  Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.