Re: eog, bug-buddy och utf8

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-04-24 01:26:53

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: Vadnu?"
  ons 2002-04-24 klockan 00.42 skrev Patrik Wallstrom:
  > Stämmer det att eog och bug-buddy ska vara i UTF-8, och dia och balsa
  > är i ISO-8859-1? Hur redigerar jag enklast po-filerna i UTF-8?
  
  Alla översättningar för GNOME2-program har vi bestämt ska vara i UTF-8.
  Jag vet inte själv om dia och balsa är portade till GNOME2 än, men om de
  är det ska de vara i UTF-8. Det är nog ganska troligt eftersom de ligger
  med på GNOME2-statussidan.
  Jag använder emacs 21 för att redigera po-filer i UTF-8. Annars kan du
  redigera dem i iso-8859-1 och konvertera dem på slutet. Jag brukar
  använda bifogat skript för att konvertera.
  
  
  Christian
  
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.