Re: icewm

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-04-18 19:34:31

 • Nästa brev: Per Larsson: "Re: icewm"
  Här kommer några kommentarer.
  
  > #: ../src/apppstatus.cc:143
  > #, c-format
  > msgid ""
  > "Interface %s:\n"
  > " Current rate (in/out):\t%lli %s/%lli %s\n"
  > " Average rate (in/out):\t%lli %s/%lli %s\n"
  > " Transferred (in/out):\t%lli %s/%lli %s\n"
  > " Online time:\t%d:%02d:%02d%s%s"
  > msgstr ""
  > "Interface %s:\n"
  > " Nuvarande hastighet (in/ut):  %lli %s/%lli %s\n"
  > " Medelhastighet (in/ut):    %lli %s/%lli %s\n"
  > " Överfört (in/ut):  %lli %s/%lli %s\n"
  > " Uppkopplad tid: %d:%02d:%02d%s%s"
  
  'Interface' -> 'Gränssnitt'.
  
  > #: ../src/apppstatus.cc:153
  > msgid ""
  > "\n"
  > " Caller id:\t"
  > msgstr ""
  > "\n"
  > " Caller id:"
  
  Ej översatt?
  
  > #: ../src/genpref.cc:19
  > msgid ""
  > "# NOTE: All settings are commented out by default, be sure to\n"
  > "#    uncomment them if you change them!\n"
  > "\n"
  > msgstr ""
  > "# OBS: Alla inställningar är utkommenterade som standard, tänk\n"
  > "#   på att ta bort kommentarsmärket om du ändrar dem.\n"
  
  'som standard' -> 'från början'?
  
  > #: ../src/icesh.cc:523
  > #, c-format
  > msgid ""
  [...]
  > "\n"
  > "Expressions:\n"
  > " Expressions are list of symbols of one domain concatenated by `+' or `|':\n"
  > "\n"
  > " EXPRESSION ::= SYMBOL | EXPRESSION ( `+' | `|' ) SYMBOL\n"
  > "\n"
  > msgstr ""
  [...]
  > "\n"
  > "Uttryck:\n"
  > " Uttryck är listor med symboler från en domän sammansatta med \"+\" eller "
  > "\"|\":\n"
  > "\n"
  
  'listor AV symboler'.
  
  > #: ../src/icesound.cc:693
  > #, c-format
  > msgid ""
  > "Audio mode switch detected, initial audio mode `%s' no longer in effect."
  > msgstr "Ljudläget har förändrats, första ljudläget \"%s\" gäller inte längre."
  
  'första' -> 'ursprungliga'?
  
  > #: ../src/icesound.cc:700
  > msgid "Audio mode switch detected, automatic audio mode changing disabled."
  > msgstr "Ljudläget·har·förändrats, automatiskt byte av ljudläge inaktiverat."
  
  Konstiga prickar istället för blanksteg!
  
  > #: ../src/iceview.cc:67
  > msgid "Wrap Lines"
  > msgstr "Ombryt linjer"
  
  'linjer' -> 'rader'?
  
  > #: ../src/icewmbg.cc:156
  > msgid ""
  > "Usage: icewmbg [OPTION]... pixmap1 [pixmap2]...\n"
  > "Changes desktop background on workspace switches.\n"
  > "The first pixmap is used as a default one.\n"
  > "\n"
  > "-s, --semitransparency  Enable support for semi-transparent terminals\n"
  > msgstr ""
  > "Användning: icewmbg [FLAGGA]... bild1 [bild2]...\n"
  > "Ändrar skrivbordsbakgrund vid byte av arbetsyta.\n"
  > "Den första bilden används som standard.\n"
  > "\n"
  > "-s, --semitransparency  Slår på stöd för halvgenomskinliga terminaler\n"
  
  'som standard' -> 'som standardbild'. 'Default ONE' tycker
  jag förtydligar på engelska, och samma tydlighet borde finnas
  i översättningen.
  
  'Slår på' -> 'Slå på'. Det står 'Enable' på engelska och inte
  'Enables'.
  
  > #: ../src/icons.cc:146
  > msgid "Imlib: Imlib image to X pixmap mapping failed"
  > msgstr "Imlib: Mappning från Imlib-bild till X-bild misslyckades"
  
  'Mappning' -> 'Avbildning'?
  
  > #: ../src/wmapp.cc:775
  > msgid "Tray _icon"
  > msgstr ""
  
  Ej översatt.
  
  > #: ../src/wmapp.cc:837
  > msgid "Another window manager already running, exiting..."
  > msgstr "En fönsterhanterare körs redan, avslutar ..."
  
  'Another' borde bli 'En annan'.
  
  > #: ../src/wmdialog.cc:59
  > msgid "Lock _Workstation"
  > msgstr "_Lås arbetsstation"
  
  Här tycker jag det ska vara 'arbetsstationEN'.
  
  > #: ../src/ypaint.cc:339
  > #, c-format
  > msgid "Could not load fontset \"%s\"."
  > msgstr ""
  
  Ej översatt.
  
  > 
  > #: ../src/ypaint.cc:351
  > #, c-format
  > msgid "Missing codesets for fontset \"%s\":"
  > msgstr ""
  
  Ej översatt.
  
  > #: ../src/ypixbuf.cc:891 ../src/ypixbuf.cc:894 ../src/ypixbuf.cc:930
  > #: ../src/ypixbuf.cc:1024 ../src/ypixbuf.cc:1035
  > #, c-format
  > msgid "%s:%d: Failed to copy drawable 0x%x to pixel buffer"
  > msgstr ""
  
  Ej översatt.
  
  > 
  > #: ../src/yurl.cc:75
  > #, c-format
  > msgid "\"%s\" doesn't describe a common internet scheme"
  > msgstr "\"%s\" beskriver inte något vanligt internet-tema"
  
  Den här var spännande. Vad exakt menas med 'a common internet scheme'?
  
  
  -- 
  Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.