Re: Montera

Författare: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Datum: 2002-04-08 11:33:11

 • Nästa brev: Robert Ojala C4: "Re: Montera"
  mån 2002-04-08 klockan 11.02 skrev Robert Ojala C4:
  > Martin skriver:
  > >
  > >Avmontera är rätt term. Man monterar av filsystemet. Man demonterar inte
  > >filsystemet.
  > >
  > >Som översättning av det engelska "Back" så är "Tillbaka" rätt passande.
  > >Står det däremot "Previous" i originalet så bör man väl översätta med
  > >"Föregående". Jag vet inte hur det är i originalet.
  > 
  > Du kan kontrollera termen i Encarta Uppslagsverks ordbok och enligt denna
  > är den korrekta termen "demontera".
  
  Sen när är Encarta den gällande normen? Demontera betyder "ta isär" och
  det gör man inte med filsystem.
  
  Jämför med att montera på respektive av ett cykelhjul. Man demonterar
  inte ett cykelhjul i det fallet. Om man tar av däcket, slangen, ekrarna
  osv, så demonterar man det.
  
  /Richard 
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.