Re: Installationsprogram för Red Hat Linux (GNOME)

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2002-03-18 10:28:52

mån 2002-03-18 klockan 10.09 skrev Robert Ojala C4:
> Installationsprogram för Red Hat Linux:
> 
> "Vi har nu samlat all information som behövs för att installera Red Hat
> Linux på ditt system."
> 
> Korrekt mening:
> 
> "Installationsguiden har införskaffat informationen som behövs för att
> installera Red Hat Linux på den här datorn."
> 
> Håller deltagarna med mig?

Tja, det blir ju poetiskt med de fyra långa orden som börjar på i.

Det är dock svårt att säga vad som är korrekt, speciellt när man inte
vet hur originalet är.

Hälsningar Martin

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN:
4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future
employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.