Re: util-linux-2.11o

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-16 19:24:03

lör 2002-03-16 klockan 19.11 skrev Jan D.:
> >   #: fdisk/i386_sys_types.c:72
> > N msgid "Darwin boot"
> > N msgstr "Darwin start"
> > N 
> >   #: fdisk/i386_sys_types.c:73
> >   
> >   #: fdisk/i386_sys_types.c:76
> > N msgid "Solaris boot"
> > N msgstr "Solaris start"
> 
> Jag skulle nog föredra om boot stod kvar.  Alternativt "startpartition".

Jag tror det är ganska underförstått att det handlar om partitionstyper
i sammanhanget, och jag antar att utrymmet är begränsat. Och "boot"
använder jag inte på något annat ställe.
Ska jag ändra till "Solaris-startpart." och motsvarande?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.