Re: gettext-0.11.1 (91%, 13 untranslated)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2002-03-16 17:46:46

> Jan D. writes:
> > #: src/msgfmt.c:583
> 
> > N " -d DIRECTORY        base directory of .msg message catalogs\n"
> 
> > N " -d KATALOG         startkatalog för klassers katalogträd\n"
> 
> Ganska fri översättning. Jag kan inte avgöra om den är rätt, men jag
> misstänker att det inte är det.

Nej, den är helt fel, kopierad från motsvarande meddelande för Java.
Jag ändrar.

> 
> > G "or if -T is given and its translation (msgstr) matches MSGSTR-PATTERN.\n"
> > N "or if -T is given and its translation (msgstr) matches MSGSTR-PATTERN,\n"
> 
> >  "eller om -T ges och översättningen (msgstr) matchar MSGSTR-MÖNSTER.\n"
> 
> Du har inte ändrat till ett kommatecken på slutet. (podiff är
> händigt! :-)

:-)

> > #: src/msgunfmt.c:352
> 
> > N " -d DIRECTORY       base directory of .msg message catalogs\n"
> 
> > N " -d KATALOG         startkatalog för .msg-kataloger\n"
> 
> Här har du gjort en direktare översättning. (Har du medvetet ändrat
> indenteringen, förresten?)

Nej, den är också kopierad, ändrar.

Tack,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.