Re: Ny textutils

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-12 12:25:26

> Christian Rose writes:
> > Vad finns det för anledning att inte ändra i detta fall? Vi använder ju
> > "" överallt annars, och "" fungerar bevisligen i skalsammanhang.
> 
> Vi använder "..." i svensk TEXT som översättning av `...' i engelsk
> TEXT.  Men i detta fallet är det inte engelsk text, utan ett
> kodexempel i skalsyntax.  Jag tycker inte man skall modifiera
> exemplet.  (Observera dessutom om att det rör sig om två "closing
> quote", inte "opening quote ... closing quote", som är den
> konstruktion vi normalt översätter.

I svensk typografi går det inte att skilja mellan det första och sista citationstecknet -- det är samma tecken (om "gåsögon" inte används). Därför ligger det när till hands att använda tumtecknet som ersättningstecken. Amerikanarna har spegelvända citationstecken, och vill ju så klart att det ska vara likadant även i digital text. Att amerikanarna använder ` (grav accent) och ' (apostrof) som enkla citationstecken beror på att det ser ut som riktiga snedställda citationstecken. De riktiga finns ju inte på tangentbordet. Det blir dock bara rätt med rätt typsnitt. Med fel typsnitt ser det i bästa fall konstigt ut.

Jag har för mig att LaTeX kan använda de "felaktiga" citationstecknena och göra nåt bra av dem. (Det kanske rent av är ett måste för att få typografiska citationstecken?) Det skulle i så fall försvara användandet i texter som ska konverteras till olika filtyper (PS, HTML etc). I utskrifter från konsolprogram kanske det också går bra. I övrig ASCII-text (som e-post och nyhetsgrupper) tycker jag att alla borde hålla sig till enbart tumtecken och apostrof.

Min uppfattning är dessutom att det bara är gamla rävar som använder ` och '. Kanske är det nåt som hänger kvar från skrivmaskinsåldern?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.